nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2018-05-17
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az intézményi térítési díjakról

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

 Képviselő-testületének

16/2016. (XI.30.)  önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról 


Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában  kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság   előzetes véleményével - a  következőket rendeli el:1.§ (1) A képviselő-testület a  Batthyány Lajos Általános Iskolában

         a) tízórai-uzsonna intézményi térítési díját    127,-  Ft + áfa /ellátási nap

         b) ebéd intézményi térítési díját                   267,-  Ft+áfa/ellátási nap

           összegben állapítja meg.


      (2) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Cifrakert Óvodában a  gyermek

 étkeztetés

                  a) tízórai intézményi térítési díját                 89,-  Ft+áfa/ellátási nap

                   b) ebéd intézményi térítési díját                  175,-  Ft+áfa/ellátási nap

                   c) uzsonna intézményi térítési díját               55,-  Ft+áfa/ellátási nap

            összegben állapítja meg .2.§   (1) A képviselő-testület a szociális étkeztetés intézményi térítési díját 512,-

            Ft+áfa/ ellátási nap összegben határozza meg.


        (2)  A szociális étkeztetés  térítési díja:

 a)  ha az ellátást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét:  térítésmentes  

b) ha az ellátást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme  a  mindenkori öregségi nyugdíjminimum  összege vagy annál magasabb, de nem éri el a nyugdíjminimum 250 %-át :

ba) helyben fogyasztás, vagy elvitel  esetén 350,- Ft + áfa/ellátási nap

bb) az étel igénybevétel helyére  szállítása esetén 400,- Ft +áfa / ellátási  nap

c)  ha az ellátást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme  a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át meghaladja:

ca) helyben fogyasztás, vagy elvitel  esetén 380,- Ft+ áfa/ellátási nap

cb) az étel igénybevétel helyére  szállítása esetén: 430,- Ft + áfa / ellátási nap

        

 3.§  A képviselő-testület a gyermek-vendégétkeztetés  térítési díját

       648,- Ft + áfa/ellátási nap összegben határozza meg.

                             


 4.§  Vidéki bölcsőde részére az ebéd, uzsonna étkeztetés térítésdíját

       467,- Ft +áfa  /ellátási nap összegben állapítja meg.

                           

5.§ A képviselő-testület az alkalmazottak intézményi térítési díját

      512,- Ft+áfa/ellátási nap  összegben   állapítja meg

              6.§ (1) Ez a rendelet 2017. január  1. napján  lép hatályba

      (2) Hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 2/2016. (II.16.)

           önkormányzati rendelet.
Polyák István Vilmos                            Némethné dr. Jenei Éva

polgármester                                                       jegyzőZáradék:


A rendeletet Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel 2016. november 30. napján kihirdettem.
Némethné dr. Jenei Éva

Jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
16/2016.(XI.30.)
103.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!