nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-22 - 2018-12-28
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (XII.21.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 14/2008.(X.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 14/2008.(X.10.) rendeletének (továbbiakban: R.) 24.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) A falusias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:


a) Építési övezeti jele Lf1:

beépítés módja:                                                                                          O

           kialakítható legkisebb terület (m2)  :                                                       1000

 kialakítható legkisebb telek szélessége (m):                                            16

legnagyobb megengedhető beépítettsége %:                                           30

építmények legnagyobb építmény magassága m:                                     4,5 *

minimális zöldfelületi aránya:                                                                  60

megengedett legnagyobb szintterületi mutató:                                        0,5


b) Építési övezeti jele Lf2:

beépítés módja:                                                                                          O

           kialakítható legkisebb terület (m2)  :                                                       1000

 kialakítható legkisebb telek szélessége (m):                                            16

legnagyobb megengedhető beépítettsége %:                                           30

építmények legnagyobb építmény magassága m:                                     4,0 *

minimális zöldfelületi aránya:                                                                  60

megengedett legnagyobb szintterületi mutató:                                        0,5


O-oldalhatáron álló

*-lásd (13,14) bekezdés”


2.§ A R. 25. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) A településközpont vegyes építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következők szerint kell meghatározni:

Építési övezet jele :Vt1

beépítés módja:                                                                                         O

          kialakítható legkisebb terület (m2)  :                                                        1000

kialakítható legkisebb telek szélessége (m):                                             16

legnagyobb megengedhető beépítettsége %:                                           40

építmények legnagyobb építmény magassága m:                                     4,0 *

minimális zöldfelületi aránya:                                                                  40

megengedett legnagyobb szintterületi mutató:                                        0,7


O-oldalhatáron álló

*-lásd (9-10) bekezdés”


3.§ A R. 26. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) Az ipari gazdasági terület agráripari terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:


a) Építési övezet jele :Gip-a1

beépítés módja:                                                                                         SZ

           kialakítható legkisebb terület (m2)  :                                                       2 ha

 kialakítható legkisebb telek szélessége (m):                                            60

legnagyobb megengedhető beépítettsége %:                                           35

építmények legnagyobb építmény magassága m:                                     6,0 *

minimális zöldfelületi aránya:                                                                  45

megengedett legnagyobb szintterületi mutató:                                        0,6


b) Építési övezet jele :Gip-a2

beépítés módja:                                                                                         SZ

           kialakítható legkisebb terület (m2)  :                                                       2 ha

 kialakítható legkisebb telek szélessége (m):                                            60

legnagyobb megengedhető beépítettsége %:                                           30

építmények legnagyobb építmény magassága m:                                     6,0 *

minimális zöldfelületi aránya:                                                                  40

megengedett legnagyobb szintterületi mutató:                                        0,5


SZ-szabadonálló

*-lásd (9) bekezdés”


4.§ A R. 28. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(4) A különleges terület sportterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:

Építési övezet jele :K-Sp

beépítés módja:                                                                                         SZ

           kialakítható legkisebb terület (m2)  :                                                       10000

 kialakítható legkisebb telek szélessége (m):                                            60

legnagyobb megengedhető beépítettsége %:                                           10

építmények legnagyobb építmény magassága m:                                     4,5 *

minimális zöldfelületi aránya:                                                                  70

megengedett legnagyobb szintterületi mutató:                                        0,15


SZ-szabadonálló beépítés

*-lásd (7) bekezdés”


5.§ A R. 29. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A különleges terület temető terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:


a) Építési övezet jele :K-T

beépítés módja:                                                                                         SZ

           kialakítható legkisebb terület (m2)  :                                                       15000

 kialakítható legkisebb telek szélessége (m):                                            100

legnagyobb megengedhető beépítettsége %:                                           10

építmények legnagyobb építmény magassága m:                                     4,5 *

minimális zöldfelületi aránya:                                                                  70

megengedett legnagyobb szintterületi mutató:                                        0,15


SZ-szabadonálló beépítés

*-lásd (8) bekezdés

b) Építési övezet jele :K-Kgy

beépítési mód:                                                                                          SZ

           kialakítható legkisebb terület (m2)  :                                                       2000

 kialakítható legkisebb telek szélessége (m):                                            20

legnagyobb megengedhető beépítettsége %:                                           10

építmények legnagyobb építmény magassága m:                                     4,5*

minimális zöldfelületi aránya:                                                                  70

megengedett legnagyobb szintterületi mutató:                                        0,15


SZ-szabadonálló beépítés

         *-lásd (8) bekezdés”


6.§ A R. 30. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A különleges terület szennyvíztisztító terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:


a) Építési övezet jele :K-SZ

beépítés módja:                                                                                         SZ

           kialakítható legkisebb terület (m2)  :                                                       2000

 kialakítható legkisebb telek szélessége (m):                                            40

legnagyobb megengedhető beépítettsége %:                                           20

építmények legnagyobb építmény magassága m:                                     4,5

minimális zöldfelületi aránya:                                                                  60

megengedett legnagyobb szintterületi mutató:                                        0,25


SZ-szabadonálló beépítés


7.§ A R. 40. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(8) Közlekedési területek lehatárolását és övezeti tagolódását a Szabályozási terv (belterületi SZT-1 és külterületi SZT-2 tervlap) tartalmazza:

Út:                                                                                                      8413 j. összekötő út

 Közlekedési terület jele:                                                                          Köu-2

Kategória:                                                                                           összekötőút K.V.A.

közlekedési terület szélessége:                                                            meglévő (15-30m)

Védőtávolság belterület:                                                                                 -

Védőtávolság külterület:                                                                          50m-50m


Út:                                                                                                      8415 j. összekötő út

 Közlekedési terület jele:                                                                          Köu-2

Kategória:                                                                                           összekötőút K.V.A.

közlekedési terület szélessége:                                                            meglévő (12-14m)

Védőtávolság belterület:                                                                                 -

Védőtávolság külterület:                                                                          50m-50m


Út:                                                                                       Csögle-Dabrony összekötő út

 Közlekedési terület jele:                                                                          Köu-3

Kategória:                                                                                           összekötőút K.V.A.

közlekedési terület szélessége:                                                            tervezett (18 m)

Védőtávolság belterület:                                                                                 -

Védőtávolság külterület:                                                                                 -


Út:                                                                                                   Rákóczi Ferenc utca

 Közlekedési terület jele:                                                                          Köu-4

Kategória:                                                                                  Gyűjtőút B.V.c- C,D.

közlekedési terület szélessége:                                                            meglévő (10-12 m)

Védőtávolság belterület:                                                                                 -

Védőtávolság külterület:                                                                                 -


Út:                                                                                                   Árpád  utca

 Közlekedési terület jele:                                                                          Köu-4

Kategória:                                                                                        Gyűjtőút V.V.c- C,D.

közlekedési terület szélessége:                                                            meglévő (10-12 m)

Védőtávolság belterület:                                                                                 -

          Védőtávolság külterület:                                                                                -


Út:                                            Egyéb feltáró mezőgazdasági és ipari kiszolgáló utak

 Közlekedési terület jele:                                                                          Köu-8

Kategória:                                                                    Egyéb kiszolgáló út K.VIII.B, C

közlekedési terület szélessége:                                                            meglévő (8-20 m)

Védőtávolság belterület:                                                                                 -

Védőtávolság külterület:                                                                                 -”


8.§ Hatályát veszti a R. 5. § (7), (8) bekezdése, 26. § (13) bekezdése, 22.§ (3) bekezdése, 34.§ (2) bekezdése, 40.§ (3) bekezdése, 41.§ (1) bekezdése.


9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.             Kustos Péter sk.                                                                           Némethné Kovács Szilvia sk.

               polgármester                                                                                           jegyző


A rendelet kihirdetésének napja:


Csögle, 2018.december 21.                                                    Némethné Kovács Szilvia sk.                               

                                                                   jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!