nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség Képviselő-testületének 7/2019 (VII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-01 - 2020-03-01
Domaszék Nagyközség Képviselő-testületének 7/2019 (VII.19.) önkormányzati rendelete
a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 8/2018. (XI.23.) Kt. rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. és 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 8/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § Az óvodai ellátás étkezési intézményi térítési díja napi háromszori étkezés esetén, naponta:Nettó

Tízórai

95,00 Ft

Ebéd

250,00 Ft

Uzsonna

90,00 FtÖsszesen:

435,00 Ft+ÁFA=552,00 Ft2. §


E rendelet 2019. szeptember 1. napján lép hatályba.                                   Kispéter Géza sk.                               dr. Csányi Imre sk.

                                   polgármester                                      jegyző

Záradék: a rendelet kihirdetve 2019. július 19. napján.
                                                                                              dr. Csányi Imre

                                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!