nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 18/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2020-06-17
Domaszék község képviselő testületének 18/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 14/2001.(VI.20.) Kt. rendelet módosítása

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79-80. §-ai  felhatalmazása alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 14/2001 (VI. 20.) Kt. rendelet módosítására a következőt rendeli el:1. §A rendelet 7. § (2) bekezdésével meghatározott 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.2. §


A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.


Kispéter Géza sk.                                                            Dr. Csányi Imre sk.

  polgármester                                                                        jegyzőA rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. december 15.                Dr. Csányi Imre

                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
27.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!