nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 2/2019 (II.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-21 - 2020-06-17
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 2/2019 (II.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 14/2001.(VI.20.) Kt. rendelet módosítása

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontjában, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 14/2001. (VI. 20.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"2 § (2)

 {Lakást bérbe adni olyan személynek lehet, aki az Európai Unió valamely tagállama polgára és:}

a) ő vagy közeli hozzátartozója legalább 2 éve állandó bejelentett lakással rendelkezik Domaszéken - kivéve a szociális helyzet alapján kijelölt bérlőket -, vagy a kérelmezőnek nem Domaszéken van az állandó bejelentett lakása, de domaszéki munkáltatónál munkaviszonyban áll. Aki legalább 2 éve állandó bejelentett lakással rendelkezik Domaszéken, előnyt élvez azzal szemben, akinek a közeli hozzátartozója legalább 2 éve állandó bejelentett lakással rendelkezik Domaszéken."


2. §


E rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg hatályba.


Domaszék, 2019. február 21.                        Kispéter Géza sk.                                                      dr. Csányi Imre sk.

                         polgármester                                                                    jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2019. február 21. napján 16 óra 35 perckor.
                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                                 jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!