nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.3..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-04 -tól
Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.3..) önkormányzati rendelete
a 2020. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

Uppony Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§-ának (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Borsodbótai  Közös Önkormányzati Hivatal  köztisztviselőire.

2.§

Uppony   Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 01. 01-től a köztisztviselői illetményalap összegét 47,000.- Ft-ban állapítja meg.

3.§

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba,  rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!