nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 8/2018 (XI.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-01 - 2020-03-01
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 8/2018 (XI.23.) önkormányzati rendelete
A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. és 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról a következőket rendeli el:


1. §[1]


 Az óvodai ellátás étkezési intézményi térítési díja napi háromszori étkezés esetén, naponta:Nettó

Reggeli

95,00 Ft

Ebéd

250,00 Ft

Uzsonna

90,00 FtÖsszesen:

435,00 Ft+Áfa=552,00 Ft


2. §


  1. Az általános iskolai ellátást igénybevevők étkezési intézményi térítési díja napi háromszori étkezés esetén, naponta:Nettó

Reggeli

97,00 Ft

Ebéd

323,00 Ft

Uzsonna

100,00 FtÖsszesen:

520,00 Ft+ Áfa =660,00 Ft


  1. Az általános iskolai ellátást igénybevevők egyszeri (ebéd) étkezési intézményi térítési díja bruttó: 410,00 Ft/nap.


3. §


(1) A rendelet 1. §-a 2018. december 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-a 2019. január 1. napján lép hatályba.


4. §


Hatályát veszti a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete.


                        Kispéter Géza sk.                                          dr. Csányi Imre sk.

                        polgármester                                                  jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2018. november 23. napján.


                                                                                              dr. Csányi Imre sk.

                                                                                              jegyzőZáradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2019. július 19.

(Hatálybalépés időpontja: 2019. szeptember 1.)dr. Csányi Imre

jegyző[1]

Módosította a 7/2019. (VII.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. szeptember 1.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!