nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:  1. §


A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


  1. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Domaszék, 2016. február 29.Kispéter Géza s.k.

polgármester


dr. Csányi Imre s.k.

jegyző
Záradék: a rendelet kihirdetve 2016. február 29. napján.


                                                                                                                      dr. Csányi Imre

                                                                                                                            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!