nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-25 -tól
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésben biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint az állami hozzájárulások elszámolásáról a következőket rendeli el:


  1. §


Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


792.682 e Ft bevétellel

756.388 e Ft kiadással fogadja el

 ebből felhalmozási bevétel          59.322 e Ft                             

          felhalmozási  kiadás         29.836 e Ft            


Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi bevételeinek teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásainak teljesítését címenkénti összesítésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


A Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásainak szakfeladatonkénti teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


A Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi fejlesztési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi mindösszesen könyvviteli mérlegét az 5. sz. melléklet tartalmazza.


6. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi mindösszesen pénzmaradványának levezetését a 6. sz. melléklet tartalmazza.


7. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi mindösszesen pénzkészletének levezetését a 7. sz. melléklet tartalmazza.


8. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi mindösszesen egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

                                                                                                                                                                     9. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2013.évi mindösszesen egyszerűsített mérlegét a 9. sz. melléklet tartalmazza.10. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi mindösszesen hátralékok és túlfizetések állományát a 10. sz. melléklet tartalmazza.
11. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi adóhátralékainak kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

                                                                        

                                                                                      12. §Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi vagyonát a 12. sz. melléklet tartalmazza.


                                                                      

                                                          

                                                                                      13. §


.Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi működési és fejélesztési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

                                              


                                                                                      14. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi intézményi szinten történő kiadásainak teljesítését  a 14.. sz. melléklet tartalmazza.

                                                                                      15. §


Domaszék Községi Önkormányzat civil szervezetek 2013. évi támogatásának teljesítését a 15. sz. melléklet tartalmazza.


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                 Kispéter Géza sk.                                                             dr. Csányi Imre sk.

                    polgármester                                                                            jegyző


A rendelet kihirdetésének időpontja: 2014. április 24.dr. Csányi Imre

         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
37 KB
2. számú melléklet
63 KB
3. számú melléklet
19.5 KB
3. számú melléklet a-d
141 KB
4. számú melléklet
18.5 KB
5. számú melléklet
24.5 KB
6.,8.,9. számú melléklet
44 KB
7. számú melléklet
39 KB
10. számú melléklet
27 KB
11. számú melléklet
11.5 KB
12. számú melléklet
13 KB
13. számú melléklet
15 KB
14. számú melléklet
9 KB
15. számú melléklet
9 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!