nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Domaszék község képviselő testületének 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
A 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


  1. §
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3. § A Képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi  Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda  2017. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        1.140.371  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                        1.140.371  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                            0   Ft-ban   állapítja meg. „  1. §


A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:        1.018.035

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                         199.477

- munkaadókat terhelő járulékok:                    45.903

- dologi jellegű kiadások:                             180.390

- pénzeszköz átadások:                              136.929

-tartalékok:                                                 446.126

-szociális ellátások:                                        9.210


Az 1. címen szereplő támogatások 

Összesen:                                                                      64.920 e Ft     „3. §


 A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. §  Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 122.336 ezer forint.  „


                                                                                   

                                                                                      4. §


A rendelet a kihirdetés napján 15.00 órakor lép hatályba.


            Kispéter Géza sk.                                 dr. Csányi Imre sk.

               polgármester                                              jegyző                               

                                                            


Záradék: a rendelet kihirdetésének napja: 2018.05.31.                          dr. Csányi Imre

                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
62.5 KB
5.a számú melléklet
42 KB
5. számú melléklet
60.5 KB
6. számú melléklet
62.5 KB
7. számú melléklet
38 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!