nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017 (III.3.) Önkormányzati Rendelete
Hatályos:2017-10-10 -tól
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017 (III.3.) Önkormányzati Rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Magyarszombatfa Község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra


Az alapellátás körzetei


2.§


Magyarszombatfa Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot, az alapellátási egészségügyi feladatokat megállapodás alapján Bajánsenye háziorvosi szolgálat biztosítja.

A körzet székhelye: 9944 Bajánsenye Vörösmarty u. 34.


3.§


Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat megállapodás keretében látja el.

Az ügyeleti ellátás székhelye: Egészségház, 9941 Őriszentpéter Kovácsszer 4/b.


4.§


Magyarszombatfa Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot, az alapellátási egészségügyi feladatokat megállapodás alapján Bajánsenye védőnői szolgálat biztosítja.

A körzet székhelye: 9944 Bajánsenye Vörösmarty u. 34.

5.§


  1. Magyarszombatfa Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot, az alapellátási egészségügyi feladatokat megállapodás alapján az Őriszentpéter fogorvosi szolgálat látja el.

A fogorvosi körzet székhelye: 9941 Őriszentpéter Városszer 39.


  1. Magyarszombatfa Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.


  1. A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Szombathely/Zalaegerszeg


  1. A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: Szombathely/Zalaegerszeg


6.§


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 9944 Bajánsenye Vörösmarty u. 34. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


Záró rendelkezések


7.§


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyarszombatfa, 2017. február 16.                      Albert Attila                                                        Tóth Jenő

                         polgármester                                                        jegyző


Kihirdetési záradék:A rendelet 2017. március 3. napján kihirdetésre került.

                                                             Tóth Jenő

                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!