nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(VI.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-07 -tól
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(VI.7.) önkormányzati rendelete
Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Várkesző Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése hatályát veszti.


2.§ (1) A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


"(3) A sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztésnek is meg kell felelnie az e rendelet 26. §

      (1) bekezdésében előírt követelményeknek."


3.§ A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 59. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


"a) a polgármester"


4.§ A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése utolsó mondata hatályát veszti.


5.§ A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 70. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

        " (3) A jegyzőnek a bizottsági üléseken, a képviselő-testületi ülésen történő részvételével kapcsolatos jogosultságára, a képviselő-testület, a bizottság, a polgármester jogszabálysértő döntésének észlelésével kapcsolatos kötelezettségére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései az irányadók."


6.§ A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 72. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"72. § Várkesző Község Önkormányzata a következő társulások tagja:

a) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 8500 Pápa, Csáky L. u. 12.

b) Fix-pont Önkormányzati Feladatellátó társulás 8513 Mihályháza, Jókai u.2.

c) Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

    9021 Győr, Városház tér 1.


7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


            Hegyiné Böröcz Adél                                                                      Ferencz Dezső

                       jegyző                                                                                    polgármesterA rendeletet kihirdettük:

Várkesző, 2019. június 07. 

                                                                                                                Hegyiné Böröcz Adél     

                                                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!