nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-31 - 2019-06-14
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„ 2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 218.305.722,- forintban,

b) kiadási főösszegét 218.305.722,- forintban állapítja meg.”


2.§ A rendelet 3.§ a-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


,,3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét

218.305.722 Ft-ban határozza meg. Ezen belül a

a) költségvetési bevételeket 169.692.653forintban,

b) finanszírozási bevételeket 48.613.069 forintban állapítja meg.”


3.§ A rendelet 4.§ a-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


,,4.§ (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési kiadási főösszegét 218.305.722 Ft-ban határozza meg. Ezen belül a

a) költségvetési kiadásokat 157.643.826 forintban,

b) finanszírozási kiadásokat 60.661.896 forintban.”


4.§ A rendelet 1-3. melléklete helyébe jelen rendelet 1-3. melléklete lép.


5.§ A rendelet 14-16. melléklete helyébe jelen rendelet 4-6. melléklete lép.


6.§ A rendelet 17-19. melléklete helyébe jelen rendelet 7-9. melléklete lép.


7.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
                            Kustos Péter sk.                                             Némethné Kovács Szilvia sk.

                              polgármester                                                                jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem.


Csögle, 2019. május 30.


                                                                                              Némethné Kovács Szilvia sk.

                                                                                                              jegyző                        
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
105.24 KB
2. melléklet
85.86 KB
3. melléklet
93.77 KB
4. melléklet
117.43 KB
5. melléklet
103.27 KB
6. melléklet
87.79 KB
7. melléklet
88.67 KB
8. melléklet
105.88 KB
9. melléklet
88.54 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!