nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 11/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-30 - 2016-07-01
Domaszék község képviselő testületének 11/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Domaszék Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva a következőt rendeli el:


1. §


Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 12/2012. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2016. július 1. napján hatályát veszti.


2. §

E rendelet 2016. június 30. napján 17 órakor lép hatályba.


3. §

E rendelet a kihirdetést követő második napon hatályát veszti.


Domaszék, 2016. június 30.


                        Kispéter Géza s.k.                                         dr. Csányi Imre s.k.

                        polgármester                                                  jegyzőZáradék: e rendelet kihirdetve 2016. június 30. napján.


                                                                                              dr. Csányi Imre

                                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!