nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014. (III.27.) Önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-28 - 2014-03-29
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014. (III.27.) Önkormányzati rendelete
A 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (2013. II. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:1. §A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,2.§ (1) Költségvetési szervek:

  1. Önkormányzat
  2. Polgármesteri Hivatal
  3. Domaszék-Röszke ÁMK
  4. Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (KIT)
  5. Domaszéki Kincskereső ÓvodaA rendelet 3 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Domaszék-Röszke ÁMK, Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, Domaszéki Kincskereső Óvoda 2013. évi költségvetésének

  1. kiadási főösszegét                        638.162 ezer forintban,
  2. bevételi főösszegét                        638.162 ezer forintban  állapítja meg.
2. §


(1) A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Működési kiadások előirányzata összesen:             617.163 e Ft

Ebből:

         - személyi jellegű kiadások:                          196.377 e Ft

         - munkaadókat terhelő járulékok:                     50.639 e Ft

         - dologi jellegű kiadások:                               253.493 e Ft

         -pénzeszköz átadások:                                 116.654 e Ft


A speciális célú támogatások az alábbiakból állnak:

-Bursa Hungarica támogatás:                                  130 e Ft

-Rendőrség támogatása:                                         375 e Ft

-Terméktér kialakítás (sátor):                                 1.166 e Ft

-Önkormányzati feladatokra KFT-nek:                       200 e Ft

-Önkormányzati pályázat (LEADER):                     5.000 e Ft

-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra:          6.065 e Ft

-KFT működési pénzeszköz átadás:                    45.398 e Ft

…………………………………………………………………………..

Összesen:                                                        58.334 e Ft


SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás: 20.405 e Ft (2) A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 20.999 e Ft. (7. sz. melléklet)
3. §A rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület és az önkormányzat létszám-előirányzata csak annyiban változik, hogy az ÁMK és a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszűnése miatt a röszkei létszám nem hozzánk tartozik, egyébként a létszám változatlan.


                                     

                                                                               4. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.            Kispéter Géza sk.                              dr. Csányi Imre sk.

            polgármester                                           jegyző                                       

                                                         Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2014. március 27.dr. Csányi Imre

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
24.5 KB
5. számú melléklet
31 KB
6. számú melléklet
28.5 KB
7. számú melléklet
18 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!