nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 11/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Domaszék község képviselő testületének 11/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„(5) Jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát, a 2. számú melléklete az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartózó vagyonát, a 3. számú melléklete a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyoni elemeket. Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó ingatlanokat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Az 5. számú melléklet tartalmazza a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részét képező ingóságokat, a 6. számú melléklet az üzleti vagyonba tartozó ingóságokat, a 7. számú melléklet a forgalomképtelen ingóságokat, a 8. számú melléklet az egyéb tartós részesedéseket tartalmazza. A 9. számú mellékletben a folyamatban lévő beruházások szerepelnek, illetve ezen melléklet tartalmazza az ingóságok összesítőjét is. A 10. számú melléklet tájékoztatásul, egyszerűen áttekinthető formában tartalmazza az üzemeltetésre átadott vagyont.”


2.§

A rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„(4) A rendelet mellékletei tartalmazzák 2014.01.01-tól a megvásárolt 200 ezer forint érték alatti ingóságokat, készleteket, elhelyezés szerint. Ezek az eszközök kisértékű tárgyi eszközök, melyek értéke költségként kerül elszámolásra a beszerzés időpontjában.”


3. §

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.


4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.


                        Kispéter Géza sk.                                          dr. Csányi Imre sk.

                        polgármester                                                  jegyző


A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. május 30.


          dr. Csányi Imre

          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
49 KB
2. számú melléklet
8.5 KB
3. számú melléklet
19.5 KB
4. számú melléklet
14.5 KB
5. számú melléklet
34 KB
6. számú melléklet
16 KB
7. számú melléklet
13 KB
8. számú melléklet
9.5 KB
9. számú melléklet
11.5 KB
10. számú melléklet
10 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!