nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 7/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-24 -tól
Domaszék község képviselő testületének 7/2015 (IV.23.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésben biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint az állami hozzájárulások elszámolásáról a következőket rendeli el:


  1. §


Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


        562.667 e Ft bevétellel

        437.429 e Ft kiadással fogadja el

 ebből felhalmozási bevétel                 33.312 e Ft                             

          felhalmozási  kiadás                17.346 e Ft            


Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi bevételeinek teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásainak teljesítését címenkénti összesítésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


A Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásainak kormányzati funkciónkénti teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


A Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi fejlesztési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

  1. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi mindösszesen könyvviteli mérlegét az 5. sz. melléklet tartalmazza.


6. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi mindösszesen maradványának levezetését a 6. sz. melléklet tartalmazza.


   7. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi mindösszesen pénzkészletének levezetését a 7. sz. melléklet tartalmazza.


8. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi mindösszesen egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 8. sz. melléklet tartalmazza.                                                                    


                                                                                      9. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2014.évi mindösszesen egyszerűsített mérlegét a 9. sz. melléklet tartalmazza.


10. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi mindösszesen hátralékok és túlfizetések állományát a 10. sz. melléklet tartalmazza.


11. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi adóhátralékainak kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

                                                                        

                                                                                     12. §Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi vagyonát a 12. sz. melléklet tartalmazza.

           

           

                                                                                     13. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi működési és fejélesztési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

                                              


                                                                                    14. §


Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi intézményi szinten történő kiadásainak teljesítését  a 14. sz. melléklet tartalmazza.                                                                                   15. §


Domaszék Községi Önkormányzat civil szervezetek 2014. évi támogatásának teljesítését a 15. sz. melléklet tartalmazza.


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                 Kispéter Géza sk.                                                             dr. Csányi Imre sk.

                    polgármester                                                                            jegyző
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2015. április 23.


         dr. Csányi Imre

                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
27.5 KB
2. számú melléklet
43.5 KB
3. számú melléklet
95 KB
3. számú melléklet kiegészítése
18 KB
4. számú melléklet
20 KB
5. számú melléklet
26 KB
6. számú melléklet
57.5 KB
7. számú melléklet
21.5 KB
8. számú melléklet
57.5 KB
9. számú melléklet
57.5 KB
10. számú melléklet
34.5 KB
11. számú melléklet
20 KB
12. számú melléklet
21 KB
13. számú melléklet
16.5 KB
14. számú melléklet
16 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!