nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 18/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-02-25
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 18/2019 (XII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének átmeneti szabályairól

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, az 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése b) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. §-ában, továbbá a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodására a következőt rendeli el:


1. §


(1) Az Áht. 25. § (1) bekezdés alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. január 1-től a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásáig az önkormányzatot megillető bevételeket folyamatosan szedje be, kiadásait a 2019. évi költségvetési rendelet keretei között teljesítse.


(2) A képviselő-testület által jóváhagyott folyamatban lévő beruházások, felújítások, a 2019. évben jóváhagyott és fel nem használt előirányzat mértékéig folytathatók.


(3) 2020. évre tervezett új beruházások, egyéb feladatok esetén a végleges költségvetési rendelet megalkotásáig csak azok indíthatók, amelyekre közvetlen állami támogatást kapott az önkormányzat. Egyéb feladatokra kötelezettség nem vállalható, pénzügyi kifizetés nem teljesíthető.


(4) Az önkormányzat intézményeinek folyamatos működtetését biztosítani kell.2. §


A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 55.000 forintban állapítja meg.


3. §


A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és rendelkezései a 2020. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig alkalmazhatóak. Végrehajtásának anyagi kihatásait a költségvetési rendeletbe be kell építeni.


      Sziráki Krisztián sk.                                                            dr. Csányi Imre sk.

           polgármester                                                                            jegyző


Záradék: a rendelet kihirdetve 2019. december 17. napján.


                                                                                                 dr. Csányi Imre

                                                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!