nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Jászapáti Város Polgármesterének 12/2020. (IV.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-15 - 2020-06-26
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Jászapáti Város Polgármesterének 12/2020. (IV.14.) önkormányzati rendelete
veszélyhelyzetben megtett járványügyi intézkedések keretében a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei működési rendjének módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Jászapáti Város Polgármestere és Alpolgármesterei, továbbá Jászapáti Város Jegyzője a fogadóóráik, valamint Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) bizottságai az üléseik megtartását határozatlan időre szüneteltetik.2. §


A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 25.) önkormányzati rendeletben és a Képviselő-testület egyéb rendeleteiben a Képviselő-testület által bizottságaira, valamint Jászapáti Város Jegyzőre átruházott valamennyi hatáskört átmeneti időre, visszavonásig Jászapáti Város Polgármestere gyakorolja.3. §


Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!