nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2019 (X.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-23 - 2019-10-23
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2019 (X.22.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 21/2002. (XI.18.) Kt. rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 21/2002. (XI. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőt rendeli el:


1. §


A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


2. §  (1) A Képviselő-testület valamennyi – így az Ügyrendi, a Pénzügyi és Gazdasági, a Humán, valamint a Településfejlesztési és - üzemeltetési – Bizottságának elnöke az alapdíjon felül havi 11.000 forint tiszteletdíjra jogosult.”


2. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Domaszék, 2019. október 22.
                        Sziráki Krisztián sk.                                                  dr. Csányi Imre sk.

                        polgármester                                                              jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2019. október 22. napján.
                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!