nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 5/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-31 -tól
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 5/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:1. §


(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.2. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                        Kispéter Géza sk.                                                             dr. Csányi Imre sk.

                           polgármester                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. május 30.                     dr. Csányi Imre

                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
66 KB
2. sz. melléklet
24 KB
3. sz. melléklet
38 KB
4. sz. melléklet
43 KB
5. sz. melléklet
72 KB
6. sz. melléklet
35 KB
7. sz. melléklet
30.5 KB
8. sz. melléklet
24.5 KB
9. sz melléklet
38 KB
10. sz. melléklet
26.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!