nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 10/2014 (IX.11..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-12 - 2014-09-13
Domaszék község képviselő testületének 10/2014 (IX.11..) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.27.) önkormányzat rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                                   e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:           470.229

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                         137.131

- munkaadókat terhelő járulékok:                  36.542

- dologi jellegű kiadások:                             182.720

- pénzeszköz átadások:                              112.106


A speciális célú támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                                30.000 e Ft

-Civil szervezetek támogatása                                           5.000 e Ft

-Bursa Hungarica támogatás                                               130 e Ft

............................................................................................................

Összesen:                                                                    35.130 e Ft


SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:                24.272 e Ft


(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:


         -Civil szervezetek támogatása:                                5.000 e Ft összegben;

         -BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat                    130 e Ft  összegben.(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 6. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet kormányzati funkciók szerint állapítja meg.


2. §


 A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 69.101 ezer forint. (7. sz. melléklet)”


3. §Az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdés alapján a képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét.                                                                                   

        

                                                                                       4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.
            Kispéter Géza sk.                                      dr. Csányi Imre sk.

              polgármester                                                    jegyző                               

                                                            
Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2014. szeptember 12.
dr. Csányi Imre

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
28 KB
4. számú melléklet
14 KB
5. számú melléklet
64.5 KB
6. számú melléklet
43 KB
7. számú melléklet
29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!