nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 9/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-26 -tól
Domaszék község képviselő testületének 9/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete
A Szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében és 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a Továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


  1. §


A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

                                   Domaszék Nagyközségi Önkormányzat."


2. §


A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


3. §


(1) A rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 1. §-a 2017. július 1. napján lép hatályba.


Domaszék, 2017. május 25.                        Kispéter Géza sk.                                                      dr. Csányi Imre sk.

                         polgármester                                                                    jegyző
Záradék: a rendelet kihirdetve 2017. május 25. napján.

                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
62 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!