nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 14/2016 (X.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 14/2016 (X.27.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról

Domaszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 4. pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározására a következőt rendeli el:


1. §


  1. A felnőtt háziorvosi körzetek területi lehatárolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
  2. A gyermek háziorvosi körzet területi lehatárolását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
  3. A fogorvosi háziorvosi körzet határolását e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
  4. A védőnői szolgálat körzeteinek területi lehatárolását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


2. §


Hatályát veszti Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 18/2002. (IX. 25.) Kt. számú rendelete.


3. §


A rendelet 2016. november 1. napján lép hatályba.Kispéter Géza                                                                       dr. Csányi Imre

 polgármester                                                                               jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetve 2016. október 27. napján.

                                                                                            dr. Csányi Imre

                                                                                                    jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
29 KB
2. számú melléklet
28.5 KB
3. számú melléklet
28.5 KB
4. számú melléklet
29.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!