nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 5/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Domaszék község képviselő testületének 5/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (VI.22) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:1. §


(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.2. §


E rendelet a kihirdetés napján 15,10 órakor lép hatályba.
                        Kispéter Géza sk.                                          dr. Csányi Imre sk.

                           polgármester                                                      jegyző
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2018. május 31.

          dr. Csányi Imre

                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
66 KB
2. számú melléklet
23.5 KB
3. számú melléklet
36 KB
4. számú melléklet
41 KB
5. számú melléklet
54.5 KB
6. számú melléklet
34 KB
7. számú melléklet
29 KB
8. számú melléklet
23 KB
9. számú melléklet
28 KB
10. számú melléklet
26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!