nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-11 - 2020-12-31
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.10.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46380- Ft-ban állapítja meg.


2. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Az 1. § szerinti illetményalapra a köztisztviselők 2020. január 1-jétől jogosultak.


(3) Jelen rendelet  2020. december 31-én hatályát veszti.          Prótár Richárd Krisztián                                                                     dr. Prótár Henrietta

           polgármester                                                                                       jegyző


       

Záradék:

Ez a rendelet 2020. február 10. napján kihirdetésre került.


                                                                                     dr. Prótár Henrietta

                                                                                   jegyző

       Csatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
15.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!