nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Heves Megye Közgyűlésének 7/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-27 -tól
Heves Megye Közgyűlésének 7/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadásáról

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített beszámolóját a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (I.25.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az alábbiaknak megfelelően elfogadja:


a) Egyszerűsített mérleget 295 219 587 Ft főösszeggel a 14. melléklet szerint,

b) Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 505 999 042 Ft kiadási és 579 974 818 Ft bevételi főösszeggel a 16. melléklet szerint,

c) Maradvány kimutatást a 17. melléklet szerint.


(2)   A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


                         2019. évi tényleges bevétel              579 974 818 Ft

                         2019. évi tényleges kiadás               505 999 042 Ft.


(3) A Heves Megyei Önkormányzat nem rendelkezik adósság állománnyal, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.


(4) A bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


        (5) A kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi létszámadatait a Közgyűlés a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)   A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint elfogadja.


(8) A Heves Megyei Önkormányzat 2019. december 31. nappal a következő részesedésekkel rendelkezett  gazdasági társaságokban:


a) Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3 000 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 51,72%


b) Tisza-tó Fejlesztési Kft.

Üzletrész névértéke: 750 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 25%


c) Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 54 715 000,- Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100 %


d) Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Üzletrész névértéke: 3 500 000 Ft

Törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya: 100%2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  dr. Juhász Attila Simon                                          dr. Barta Viktor

                Megyei Közgyűlés Elnöke                                 Heves Megye FőjegyzőjeCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
312.28 KB
2. melléklet
317.19 KB
3. melléklet
251.63 KB
4. melléklet
302.78 KB
5. melléklet
175.89 KB
6. melléklet
405.72 KB
7. melléklet
196.05 KB
8. melléklet
242.21 KB
9. melléklet
174.62 KB
10. melléklet
240.31 KB
11. melléklet
197.67 KB
12. melléklet
199.78 KB
13. melléklet
200.19 KB
14. melléklet
313.72 KB
15. melléklet
223.15 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!