nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VII.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-08 -tól
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 (VII.7.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésben biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint az állami hozzájárulások elszámolásáról a következőket rendeli el:


  1. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót


1.259.499.219 Ft bevétellel

1.087.513.787 Ft kiadással fogadja el

 ebből felhalmozási bevétel                         180.748 Ft                                 

          felhalmozási kiadás                     274.125.691 Ft            


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.


  1. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadásainak teljesítését kormányzati funkciónkénti és intézményenkénti összesítésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.


  1. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadásainak címenkénti teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza.


  1. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. sz. melléklet tartalmazza.


  1. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegét az 5. sz. melléklet tartalmazza intézményenként és összevontan.


6. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulásáról a 6. sz. melléklet tartalmazza.


7. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi pénzeszközeinek változását a 7. sz. melléklet tartalmazza.


8. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi részesedéseit a 8. sz. melléklet tartalmazza.

                                                                              

9. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat civil szervezetek 2019. évi támogatásának teljesítését a 9. sz. melléklet tartalmazza.


10. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.


11. §Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi egyszerűsített éves összesített pénzforgalmi jelentését a 11. sz. melléklet tartalmazza.


12. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Kmf.
                 Sziráki Krisztián sk.                                                         dr. Pálfi Tímea sk.

                    polgármester                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
951.47 KB
2. sz. melléklet
906.55 KB
3. sz. melléklet
886.6 KB
4. sz. melléklet
264.95 KB
5. sz. melléklet
557.43 KB
6. sz. melléklet
532.39 KB
7. sz. melléklet
172.36 KB
8. sz. melléklet
107.91 KB
9. sz. melléklet
68.91 KB
10. sz. melléklet
166.72 KB
11. sz. melléklet
198.03 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!