nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-17 -tól
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  6/2020. (VII.16.) Önkormányzati rendelete

Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról


Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ának rendelkezése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben az önkormányzat gazdálkodása vonatkozásában meghatározott feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint fogadja el az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást.


1.§.


  (1) A képviselő-testület a többször módosított 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletével

   megállapított 2019. évi költségvetésének végrehajtását


96.284.191  Ft bevétellel

85.980.377  Ft kiadással

                                                     10.303.814  Ft költségvetési maradvánnyal

   jóváhagyja.

 (2) Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletében

- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege,

  felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és kiadások

  egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet,

- bevételeit a 2. melléklet,

- a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi

  támogatása jogcímenként a 3. melléklet,

- a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,

- az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,

- a tartalékok kimutatásának teljesítését a 7. melléklet,  

- az önkormányzat mérlegét a 8. melléklet,

- részesedések adatait a 9. melléklet,

- vagyonkimutatását a 10. melléklet,

- pénzeszközök változását a 11. melléklet,

- európai uniós forrásból finanszírozott projektek kimutatását a 12. melléklet,

- adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását

   a 13. melléklet tartalmazza.

2. §.


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetve: 2020. július 16. napján.

(3) Egyidejűleg a Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

      2/2019. (II. 14.) Önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.  


 Boros Zsolt Mihály sk.                                                      dr. Gácsi Zoltán sk.

                                             polgármester                                                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2019. évi zárszámadás mellékletei
2.64 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!