nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet
az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről
2017-01-01
2020-02-14
6
Jogszabály

1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet

az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó
és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés l) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (5) bekezdés a)–c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 Oktatásügyi közvetítői szolgálatként a Kormány az Eszterházy Károly Egyetemet jelöli ki.

(2) Könyvtári intézetként a Kormány a Könyvtári Intézetet jelöli ki.

2. §2

3–4. §3

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)4

(3)5

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!