nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
18/2007. (III. 19.) IRM rendelet
az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről
2013-11-07
infinity
3

18/2007. (III. 19.) IRM rendelet

az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 133. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 89/A. §-ának (1) bekezdése szerinti európai közösségi jogászok a Magyar Köztársaság területén ügyvédi tevékenység folytatására a mellékletben meghatározott szakmai megnevezések alatt jogosultak.

2. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)1 E rendeletnek az európai közösségi jogászok szakmai megnevezéseiről szóló 18/2007. (III. 19.) IRM rendelet módosításáról szóló 27/2013. (XI. 6.) KIM rendelet 1. mellékletével megállapított rendelkezéseit 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

(3)2 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1977. március 22-i 77/249/EGK tanácsi irányelv,

c) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv.

Melléklet a 18/2007. (III. 19.) IRM rendelethez3

„Melléklet a 18/2007. (III. 19.) IRM rendelethez

Országok és szakmai megnevezések

1.    Ausztria

Rechtsanwalt

2.    Belgium

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

3.    Bulgária

Ŕäâîęŕň

4.    Ciprus

Äéęçăüńďň

5.    Csehország

Advokát

6.    Dánia

Advokat

7.    Egyesült Királyság

Advocate/Barrister/Solicitor

8.    Észtország

Vandeadvokaat

9.    Finnország

Asianajaja/Advokat

10.    Franciaország

Avocat

11.    Görögország

Äéęçăüńďň

12.    Hollandia

Advocaat

13.    Horvát Köztársaság

Odvjetnik/Odvjetnica

14.    Írország

Barrister/Solicitor

15.    Izland

Lögmadur

16.    Lengyelország

Adwokat/Radca prawny

17.    Lettország

Zverinats advokats

18.    Liechtenstein

Rechtsanwalt

19.    Litvánia

Advokatas

20.    Luxemburg

Avocat/Avocat-avoué

21.    Málta

Avukat/Prokuratur Legali

22.    Németország

Rechtsanwalt

23.    Norvégia

Advokat

24.    Olaszország

Avvocato

25.    Portugália

Advogado

26.    Románia

Avocat

27.    Spanyolország

Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

28.    Svájc

Avocat/Advocat/Rechtsanwalt/ Anwalt/Fürsprecher/Fürsprecher Awocato

29.    Svédország

Advokat

30.    Szlovákia

Advokát/Komercny právnik

31.    Szlovénia

Odvetnik/Odvetnica

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!