nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet
a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról
2008-05-16
2018-01-01
2
Jogszabály

25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet

a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról1

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (4) bekezdésében, valamint 100. §-a (3) bekezdésének i), m), w) pontjaiban és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a) pontjának értelmében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–8. §2

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A szervezett képzésben csak 2013. január 1-jétől kell részt vennie annak a kulturális szakembernek, aki e rendelet hatálybalépését megelőző öt éven belül:

a) munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget szerzett,

b) szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett,

c) OKJ szakképesítést szerzett, vagy

d) „C” típusú középfokú vagy annál magasabb szintű nyelvvizsgát tett.

(3)–(4)3

1–2. számú melléklet a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelethez4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!