nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet
az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről
2009-01-01
infinity
3

45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet

az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 112. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra – a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) 2007. április 1-jén lép hatályba az R. – e rendelet 1. §-ával megállapított – 2. § (4) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése.

(3)–(4)3

(5) A 2007. április 1-je előtt az egészségügyi dolgozó részére kiállított, a működési nyilvántartásban szereplő – külön jogszabályban meghatározott – adatok igazolására szolgáló igazolvány az azon feltüntetett érvényességi idő leteltének napjáig érvényes.

(6)4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!