nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2007. évi XLVI. törvény
a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről
2009-08-02
infinity
2

2007. évi XLVI.
törvény

a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt
Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről1

(A Függelékek a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1969. október 30-án hatályba léptek.)

1. § Az Országgyűlés a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeit e törvénnyel kihirdeti.

2. § A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek hiteles angol nyelvű szövegét és hivatalos magyar nyelvű fordítását a törvény melléklete tartalmazza.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

Melléklet a 2007. évi XLVI. törvényhez2

MHKT_2.PDF

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!