nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
48/2007. (X. 18.) KvVM rendelet
az Erdőteleki arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
2008-01-01
infinity
1

48/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

az Erdőteleki arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 115.169/1950. OTT számú határozatával védetté nyilvánított Erdőteleki arborétum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § Az Erdőteleki arborétum természetvédelmi terület kiterjedése 7,2 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Erdőtelek 085/4 és 364/1.

3. § A védettség indoka és célja a területen található, természettudományi és esztétikai szempontból rendkívül értékes növénygyűjtemény megőrzése, valamint az élővilág természetközeli életfeltételeinek biztosítása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!