nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet
egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról
2019-01-01
infinity
11
Jogszabály

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes iparjogvédelmi beadványok
elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-ának (4) bekezdésében, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 68. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

Egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtása;
általános szabályok

1. §1 (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala feladat- és hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi hatósági ügyekben – a nemzetközi szabadalmi ügyek kivételével – a beadványok (a továbbiakban: iparjogvédelmi beadvány) elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által e célra rendszeresített elektronikus űrlap (a továbbiakban: elektronikus űrlap) használatával nyújthatók be.

(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes személyre szabott ügyintézési felületen és közvetlenül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül biztosítja.

(3)2 Az elektronikus űrlap díjtalanul érhető el.

1/A. §3

2. §4

Az iparjogvédelmi beadvány elektronikus úton való benyújtása elektronikus aláírással

3. §5

Az iparjogvédelmi beadvány elektronikus úton való benyújtása a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatás használatával6

4. §7

Az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadvány kellékei

5. §8 Az e rendeletben meghatározott eltérésekkel az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadványnak tartalmaznia kell az egyes iparjogvédelmi beadványokra az egyes iparjogvédelmi törvényekben, valamint a részletes alaki szabályokról szóló jogszabályokban meghatározott kellékeket, és annak ki kell elégítenie az egyes iparjogvédelmi beadványokkal szemben a hivatkozott jogszabályokban támasztott követelményeket.

6. §9 Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus űrlaphoz kizárólag az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eürkr.) 1. mellékletében meghatározott, kötelezően elfogadandó formátumú, valamint az Eürkr. 17. § (2) bekezdése alapján közzétett formátumú mellékletek csatolhatók.

7. §10

8. §11

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően – elektronikus úton – benyújtott iparjogvédelmi beadványokra kell alkalmazni.

(2)12

9/A. §13

Melléklet a 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelethez14

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!