nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről
2010-01-01
2016-07-01
5

378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről1

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. §-a (7) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1–3. §2

A SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZAKMAI FELTÉTELEI

Szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat

4–5. §3

A szakértői tevékenység engedélyezése, szakértői nyilvántartás4

6. §5

7. §6

8–8/A. §7

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1)8 Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)9

(3) A kiadott és érvényes szakértői, környezetvédelmi felülvizsgálatra jogosító engedélyek a bennük megjelölt lejárat idejéig, de maximum 5 évig érvényesek.

10. §10

11. § A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A rendelet szabályai nem érintik:]

e) a környezetvédelemi, illetve természetvédelemi és tájvédelemi szakértők tevékenységét.”

1. számú melléklet a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez11

2. számú melléklet a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez12

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!