nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat
az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről
2009-07-23
infinity
2

2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat1

az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről

A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy

1.2 az épület-, különösen a panel- és lakásfelújítási pályázatok esetében – a 6. pontban meghatározott kivétellel – a támogatás pályázati feltételeként szerepeljen

a) az energetikai tanúsítvány megléte,

b) az energetikai tanúsítványban megjelölt energetikai minőségi osztály javítása;

Felelős: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

önkormányzati miniszter

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Határidő: folyamatos

2. Magyarország energiapolitikai célkitűzéseivel, valamint a nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervvel összhangban dolgozzanak ki ösztönző rendszert a meglévő épületek energetikai minőségének javítására, az energetikai tanúsítás és a hőtermelő berendezések, légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatának egyidejű megvalósításával;

Felelős: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

3. az energetikai tanúsítás díjaira vonatkozó előírásokat a hatálybalépést követő két éven belül vizsgálják felül;

Felelős: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidő: 2011. január 1.

4. dolgozzanak ki részletes módszertani kiadványt az épületek energetikai tanúsítására;

Felelős: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidő: 2008. szeptember 1.

5. létesítsenek honlapot az energetikai követelmények jobb megismerése és az energiatudatos magatartás kialakulása érdekében, továbbá ennek keretében dolgozzanak ki olyan internetes kalkulátort, amely a tanúsítás követelményeinek megfelelően lehetővé teszi a tulajdonos számára az épület energetikai tulajdonságainak és besorolásának a megismerését.

Felelős: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Határidő: 2009. január 1.

6.3 A Nemzeti Energiahatékonysági Program energetikai korszerűsítésre, valamint a lakás megújuló energiahordozóval történő ellátására irányuló 2009. évi pályázati kiírásaiban nem kell az 1. pontban előírt, az energetikai tanúsítvány beszerzésére és az energetikai tanúsítványban megjelölt energetikai minőségi osztály javítására vonatkozó kötelezettség teljesítését előírni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!