nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/1990. (XI. 28.) KHVM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről
2009-01-01
2011-12-16
2

7/1990. (XI. 28.) KHVM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről1

Az 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem:

1. § (1) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelettel kihirdetett – 2/1983. (VIII. 11.) KM és a 3/1980. (VI. 10.) KM rendelet szerint módosított és kiegészített – A és B Melléklet újabb módosítását és kiegészítését e rendelettel kihirdetem.

(2)2

2. § Ez a rendelet 1991. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!