nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet
az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról
2015-11-27
2016-12-31
3
Jogszabály

143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

Általános rendelkezések

1. § Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértéke az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 82. § (1) bekezdés szerinti erdővédelmi járulékalap (a továbbiakban: EJA) 3–4. § szerinti szorzata.

2. § Ha a jogellenesen kitermelt faanyag mennyisége az eljárás során helyszíni felméréssel nem állapítható meg, a bírság alapjául szolgáló fatérfogat mennyiségét az Országos Erdőállomány Adattár adatainak alapulvételével az erdészeti hatóság állapítja meg.

Az erdőgazdálkodási bírság

3. § (1) Az erdőgazdálkodóra kiszabandó erdőgazdálkodási bírság mértéke:

a) az Evt. 107. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén: a kitermelt faanyag után köbméterenként 0,2 EJA;

b) az Evt. 107. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak esetén: a jogsértéssel érintett erdőrészletenként 0,1 EJA;

c) az Evt. 107. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak esetén: erdőrészletenként 0,1 EJA;

d) az Evt. 107. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak esetén: alkalmanként az erdő károsításának mértékétől és az elhelyezett szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya vagy talaj szennyező anyag mennyiségtől függően 0,5 EJA–5,0 EJA;

e) az Evt. 107. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerint az Evt. 73. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat megsértése esetén hektáronként 0,5 EJA, az Evt. 73. § (2), az Evt. 74. § (4) bekezdésében foglalt előírásokat megsértése esetén hektáronként 2,0 EJA;

f) az Evt. 107. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak esetén: az újulat, a visszamaradó állomány károsodásának mértékétől függően hektáronként 0,5 EJA– 5,0 EJA;

g) az Evt. 107. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak esetén: alkalmanként 0,3 EJA;

h) az Evt. 107. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározottak esetén: erdőrészletenként 0,3 EJA;

i) az Evt. 107. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározottak esetén: alkalmanként 0,3 EJA;

j) az Evt. 107. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározottak esetén: a szakszerűtlen beavatkozással érintett terület után a károsítás mértékétől függően hektáronként 1,0 EJA–2,0 EJA;

k) az Evt. 107. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározottak esetén: a károsodott terület után hektáronként 0,5 EJA;

l) az Evt. 107. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak esetén: évenként és hektáronként 0,5 EJA;

m) az Evt. 107. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározottak esetén: átmeneti, kultúr, valamint faültetvény természetességi állapotú erdőkben hektáronként 0,3 EJA, természetszerű és származék természetességi állapotú erdőkben hektáronként 0,6 EJA;

n) az Evt. 107. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározottak esetén: hektáronként 1,0 EJA;

o) az Evt. 107. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározottak esetén alkalmanként: 1,0 EJA;

p) az Evt. 107. § (1) bekezdés p) pontjában meghatározottak esetén alkalmanként: 0,1 EJA;

q) az Evt. 107. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározottak esetén alkalmanként: 0,1 EJA;

r) az Evt. 107. § (1) bekezdés r) pontjában meghatározottak esetén alkalmanként: 0,3 EJA.

(2) Ha az erdő tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja az Evt. 107. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az erdő veszélyeztetésének mértékétől függően alkalmanként 1,0 EJA– 5,0 EJA erdőgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

(3) Aki az Evt. 107. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat megvalósítja

a) figyelmeztetésben részesül;

b) ha az a) pontban foglaltak ellenére, annak közlésétől számított 30 napon belül nem tesz eleget kötelezettségének: földrészletenként 0,1 EJA erdőgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

(4) Aki

a) az Evt. 107. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat megvalósítja: hektáronként 0,5 EJA;

b) az Evt. 107. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat megvalósítja: hektáronként 0,2 EJA;

c) az Evt. 107. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként 0,2 EJA;

d) az Evt. 107. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként 0,3 EJA

erdőgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Az erdővédelmi bírság

4. § (1) Aki

a) az Evt. 108. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként a jogsértéssel érintett terület nagyságától és az erdő károsodásától függően 0,3 EJA– 3,0 EJA;

b) az Evt. 108. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként az erdő károsításának mértékétől és az elhelyezett hulladék mennyiségétől függően 0,5 EJA–5,0 EJA;

c) az Evt. 108. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként a gyűjtött mennyiségtől függően 0,5 EJA–5,0 EJA;

d) az Evt. 108. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat megvalósítja, a kivágott fa köbmétereként 0,3 EJA, de legalább 0,3 EJA;

e) az Evt. 108. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat megvalósítja 0,1 EJA, motorfűrész esetén 0,2 EJA;

f) az Evt. 108. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként az erdő károsításának mértékétől függően 0,1 EJA–5,0 EJA;

g) az Evt. 108. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltakat megvalósítja: alkalmanként 0,1 EJA–0,5 EJA;

h) az Evt. 108. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat megvalósítja: 0,2 EJA, ha a jogsértés következményeként erdőtűz alakul ki 1,0 EJA;

i) az Evt. 108. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakat megvalósítja: 0,1 EJA;

j) az Evt. 108. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltakat megvalósítja: a károkozás mértékétől függően 0,2 EJA– 1,0 EJA;

k) az Evt. 108. § (1) bekezdés k) pontjában foglaltakat megvalósítja 0,2 EJA;

l) az Evt. 108. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megvalósítja 2,0 EJA;

m) az Evt. 108. § (1) bekezdés m) pontjában foglaltakat megvalósítja: az igénybe vett terület után az Evt. 81. § (2)–(4) bekezdés szerinti erdővédelmi járulék háromszorosának megfelelő, de legalább 1,0 EJA erdővédelmi bírságot; a kialakult állapot fennmaradásának engedélyezése esetén az Evt 81. § (2)–(4) bekezdés szerinti erdővédelmi járulék tízszeresének megfelelő, de legalább 1,0 EJA erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

(2) Ha az erdő tulajdonosa, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja az Evt. 108. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségét megsérti, a kitermelt faanyag után köbméterenként 0,2 EJA erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

(3) A vadászatra jogosult

a) az Evt. 108. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén: a károsítással érintett terület után az erdő károsításának mértékétől függően hektáronként 0,2 EJA– 2,0 EJA,

b) az Evt. 108. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározottak esetén: a károsítással érintett terület után hektáronként 1,0 EJA,

c) az Evt. 108. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározottak esetén: a károsítással érintett terület után hektáronként 0,5 EJA

erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

(4)1 A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az erdővédelmi bírság mértéke – mérlegeléssel megállapítható mérték esetében az Evt. 108. § (7) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével

a) az Evt. 108. § (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben alkalmanként 5,0 EJA – 75,0 EJA;

b) az Evt. 108. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben alkalmanként 0,5 EJA – 25,0 EJA;

c) az Evt. 108. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

ca) 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom megszegése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 150,0 EJA,

cb) 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0 EJA – 35,0 EJA,

cc) 5. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA,

cd) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 3. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA,

ce) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén, alkalmanként 1,0 EJA – 15,0 EJA.

(5)2 Ha egy eljárás keretében több, a (4) bekezdés hatálya alá tartozó erdővédelmi bírsággal sújtható tényállás állapítható meg, a bírság teljes összegét az egyes bírságtételek összegének figyelembevételével úgy kell megállapítani, hogy annak együttes összege legfeljebb 150,0 EJA lehet.

5. § Három éven belüli ismételt jogsértés esetén az erdővédelmi bírságtétel, valamint a kiszabható bírság alsó és felső határa a kétszeresére emelkedik.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2009. július 10-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett jogsértések esetén kell alkalmazni.

7. §3

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!