nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet
a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról
1994-03-01
2010-01-01
3

15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról1

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1989. évi XLV. törvény2 71. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § (1)3 Az adóalapot csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosnak minősül az 1991. évi XC. törvény4 3. §-ának 20. pontjában foglaltakon túl:

a) a siket és nagyothalló;

b) az értelmi fogyatékos;

c) a veleszületett és szerzett szívbetegségében szenvedő a III—IV. funkcionális stádiumban;

d) a vérképzőrendszer rosszindulatú betegségében szenvedő;

e) a gégekanüllel élő;

f) az ileo, illetve kolosztomás beteg;

g) súlyos szervi károsodással járó immunbetegségben szenvedő;

h) a Malabszorpciós szindrómák közül:

ha) a pankreászelégtelenség,

hb) a posztgasztrektomiás szindróma,

hc) a bél felszívó felületének jelentős csökkenése vékonybél-rezekció,

hd) a Whipple-betegség,

he) a bélnyálkahártya gyulladás: enteritisz, regionális szkleroderma, limfóma radiációs ártalom, sprue,

hf) mukoviszcidozis,

hg) a kémiai vagy genetikai ártalma: diszacharidáz hiány, hipogammaglobulinémia, monoszacharid-malabszorpció,

hh) az endokrin és anyagcsere betegségek: inzulinos és II. típusú diabetes, Zollinger—Ellison szindróma, a hipoparatireoidizmus, Addison-kór, sebészeti, illetve konzervatív kezeléssel nem rendezett hipertireozis betegségben szenvedő;

i) aki a módosított 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 3. §-a szerint vaknak minősül;

j)5 aki a 179/1993. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említettek körébe az a személy tartozik, akinek a fogyatékossága e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű, és ez az állapot tartósan vagy véglegesen fennáll.

2. § A súlyos fogyatékosság igazolására és az állapot végleges vagy átmeneti jellegének megállapítására jogosult:

a) a siket és nagyothalló esetében a területileg illetékes audiológiai állomás szakfőorvosa,

b) az értelmi fogyatékos esetében a területileg illetékes ideggondozó intézet szakfőorvosa,

c)6 a veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedő III—IV. funkcionális stádiumban lévő esetében a kardiológiai szakrendelés vagy a kardiológiai belosztály vezetője;

d) a vérképzőrendszer rosszindulatú betegségében szenvedő esetében a haematológiai szakrendelés vagy a haematológiai kórházi osztály vezetője;

e) a gégekanüllel élő esetében a területileg illetékes gégészeti szakrendelés főorvosa,

f) az ileo, illetve kolosztomás beteg esetében kórházi zárójelentés vagy szakambulancia igazolása alapján a háziorvos,

g) kórházi zárójelentés vagy szakambulancia igazolása alapján a háziorvos,

h) kórházi zárójelentés vagy szakambulancia igazolása alapján a háziorvos;

i) megyei (fővárosi) vezető szemész felügyelő szakfőorvos,

j) kórházi zárójelentés vagy szakambulancia igazolása alapján a háziorvos.

3. § (1) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően kiállított véleményt a betegség, illetve a fogyatékosság minősítésénél figyelembe kell venni.

(2) Az orvosi vélemény felülvizsgálatát az igazolás kiállítását végző orvos szakmai felettesétől 30 napon belül lehet kérni.

4. § Az ideiglenes jelleggel kiadott igazolás esetén fel kell tüntetni érvényességének időtartamát; a meghosszabbításhoz ismételt orvosi vizsgálat szükséges. A véglegesnek minősített állapotot nem kell újra igazolni.

5. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)7 E rendelet alapján az adóalapot csökkentő kedvezményt az 1990. január 1-jétől keletkezett jövedelmekre lehet igénybe venni.

(3) Az a magánszemély, akinek 1990. év előtt a 8004/1980. (SZEK 2.) SZEM tájékoztató alapján igazolták végleges súlyos fogyatékosságát, annak új igazolást benyújtania nem kell.

(4)8 Az a mozgáskorlátozott személy, akinek e rendelet hatálybalépése előtt az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság Orvosszakértői Intézete (a továbbiakban: OTF OSZI) vagy a megyei tisztifőorvos által működtetett eseti szakértői bizottság igazolta mozgáskorlátozottságát, illetve e rendelet hatálybalépése után — az egyéb kedvezmények igénybevétele céljából — beszerzi az OTF OSZI mozgáskorlátozottságot megállapító szakvéleményét, annak a szakvélemény érvényességi ideje alatt új igazolást benyújtania nem kell.

1. számú melléklet a 15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelethez

A személyi jövedelemadóalap megállapításakor súlyosan fogyatékosnak, illetve

a) siketnek kell tekinteni, akinek hallásküszöbértéke mindkét fülön 80 dB felett van,
nagyothallónak kell tekinteni, akinek hallásküszöbértéke mindkét fülön 60—80 dB között van,

b) értelmi fogyatékosnak kell tekinteni azt, akinek intelligencia kvóciense a 70-es értéket nem éri el, olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard devianciája 15. BNO 31800—318.1.

2. számú melléklet a 15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelethez

IGAZOLÁS
a súlyos fogyatékosság minősítésére
(másolattal töltendő ki)

Név:    

Születési idő:    

Előző (leánykori) neve:    

Anyja neve:    

Lakhelye:    

Személyi szám:    

Anamnézis:    

Status:    

Kórisme:    

Állapota ............................-tól kezdődően végleges. Állapota ....................................-tól .................................-ig ideiglenesen áll fenn. (Nem kívánt rész törlendő).

................................... 19 .........................................................

P. H.

…………………………………………

szakfőorvos

(háziorvos)9

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!