nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
28/1990. (III. 13.) OGY határozat
Bokor Imre: „Kiskirályok mundérban” című könyvében foglaltakról
1990-03-13
2011-10-06
0

28/1990. (III. 13.) OGY határozat

Bokor Imre: ,,Kiskirályok mundérban” című könyvében foglaltakról1

1. Az Országgyűlés a Honvédelmi Vizsgáló-bizottságnak a ,,Kiskirályok mundérban” című könyv valóságtartalma vizsgálatáról előterjesztett jelentését elfogadja.

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kádár-korszak kormányai a Honvédelmi Minisztérium irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos alkotmányos kötelezettségüket nem teljesítették, és ezért kormányzati felelősség terheli mindazokért a visszaélésekért és immorális állapotokért, ami a hadsereg egyes vezetői körében kialakult.

3. Az Országgyűlés kötelezi a Magyar Köztársaság legfőbb ügyészét, hogy vizsgálja meg:

– a kaszópusztai vadászterület MN Kondícionáló és Regeneráló Intézet létrehozása során valósult-e meg bűncselekmény,

– Czinege Lajos, volt honvédelmi miniszter Endrődi utcai szolgálati lakásának többszöri felújítása és bővítése során – különösen az 1987–88. évi bővítés alkalmával – történt-e bűncselekmény.

A vizsgálat eredményéről a legfőbb ügyész írásban tegyen jelentést az Országgyűlésnek.

4. Az Országgyűlés kötelezi a Magyar Köztársaság Minisztertanácsát, hogy az 1985. január 1-től kezdődően vizsgálja meg:

– a Honvédelmi Minisztérium vezető tisztségviselői és tábornoki kara szolgálati lakásainak felújításánál és lakásberendezései cseréjénél kötelezték-e a bérlőket az előírt költséghányad megfizetésére; ennek elmaradása esetén gondoskodjék a bérlőt terhelő kötelezettségek megfizettetéséről.

A vizsgálat eredményéről a Minisztertanács tegyen jelentést az Országgyűlésnek.

5. Az Országgyűlés kötelezi a Magyar Köztársaság Minisztertanácsát, hogy a lakásügyi jogszabályok rendelkezései szerint intézkedjék a Budapest II., Endrődi u. 18/b. sz. alatti szolgálati lakás Czinege Lajos általi kiürítéséről.

6. Az Országgyűlés kötelezi az Állami Számvevőszék elnökét, hogy 1985. január 1-jétől kezdődően vizsgálja meg: a Honvédelmi Minisztérium vezető tisztségviselői és tábornoki kara szolgálati lakásaira fordított költségvetési összegek felhasználása jogszerű és indokolt volt-e.

A vizsgálat eredményéről az Állami Számvevőszék elnöke tegyen jelentést az Országgyűlésnek.

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Dr. Karvalits Ferenc s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Rujsz Lászlóné s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!