nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1990. évi XL. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról
2008-01-01
2012-01-01
4

1990. évi XL. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról1

1–50. §2

51. § (1)3 Ez a törvény – a 26. § kivételével – a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)4 Ahol az Alkotmány, illetőleg egyéb jogszabály a Minisztertanácsot említi, ezen Kormányt kell érteni.

(3)5

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!