nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet
a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
2020-06-30
infinity
4
Jogszabály

14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet

a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A munkabiztonsági szakértői engedély kiadására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj)

a)1

b) a Magyar Mérnöki Kamara területi kamaráinak (a továbbiakban: területi kamara) hatáskörébe tartozó eljárás esetén tizenhatezerötszáz forint.

(2) A jogorvoslati eljárás díja

a)2

b) a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) hatáskörébe tartozó eljárás esetén tizenhatezerötszáz forint.

(3) A munkabiztonsági szakértői engedély kiadására irányuló eljárás díja magában foglalja a tevékenység végzésére jogosult nyilvántartásba vételével kapcsolatos díjat is.

2. § (1) A díjat a kérelmező

a)3

b)4

c) a területi kamarák hatáskörébe tartozó eljárások esetén az illetékes területi kamara,

d) az MMK hatáskörébe tartozó jogorvoslati eljárás esetén az MMK

(a továbbiakban együtt: engedélyező szerv) 1. mellékletben feltüntetett számlájára köteles befizetni.

(2) A díj megfizetését az eljárás megindításakor igazolni kell.

(3) A díj összegét átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell megfizetni.

(4) A díj az eljárást lefolytató engedélyező szerv bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. §5 A rendeletben meghatározott díjak tekintetében:

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

c) a díj meg nem fizetése esetén alkalmazandó hiánypótlás tekintetében az Itv. 73/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat,

d) a díj visszatérítésére az Itv. 79. § (1) bekezdésében és az Itv. 80. § (1) bekezdés f) és g) pontjában foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, az ügyfél lakóhelye, székhelye, vagy a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóság helyett az eljárást lefolytató engedélyező szervet, hatóság és közigazgatási hatóság helyett engedélyező szervet, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 46. napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelethez6

1. A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárásban eljáró hatóságok számlaszámai

1.1.    A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó eljárás esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatás előirányzat felhasználási keretszámla

Pénzforgalmi számla száma: 10032000-01460658-00000000

1.2    A területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó eljárás esetén:

1.2.1    A Baranya Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Baranya Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10402427-24215545-00000000

1.2.2    A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10200098-25711491-00000000

1.2.3    A Békés Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Békés Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 53200118-10005958-00000000

1.2.4    A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10800014-20000006-10390463

1.2.5    A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10102086-68836102-00000000

1.2.6    A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Csongrád Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10102842-37119117-00000002

1.2.7    A Fejér Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 11736116-20154228-00000000

1.2.8    A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10103379-10151926-00000009

1.2.9    A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Hajdú Bihar Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 11738008-20063968-00000000

1.2.10    A Heves Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Heves Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10103513-47640629-00000006

1.2.11    A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 11745011-20406556-00000000

1.2.12    A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10200452-36017320-00000000

1.2.13    A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Nógrád Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10103726-50107234-00000002

1.2.14    A Somogy Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Somogy Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10200799-39712495-00000000

1.2.15    A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10700048-26670500-51100005

1.2.16    A Tolna Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Tolna Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 11746005-20009393-00000000

1.2.17    A Vas Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Vas Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10104789-62711559-00000002

1.2.18    A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Veszprém Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10201006-50251593-00000000

1.2.19    A Zala Megyei Mérnöki Kamara illetékessége esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Zala Megyei Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 12092309-00223530-00100008

2. A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló jogorvoslati eljárásban eljáró hatóságok számlaszámai

2.1

Pénzforgalmi számla száma: 10032000-00285568-00000000

2.2    A Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tartozó jogorvoslati eljárás esetén:

Pénzforgalmi számla elnevezése: Magyar Mérnöki Kamara

Pénzforgalmi számla száma: 10102086-68905702-00000007

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!