nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
2010-05-18
2015-06-16
2
Jogszabály

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának b) és c) pontjában foglalt feladatkörben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott eltéréssel – csak az ott megjelölt képesítéssel, illetve a *** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott, akkreditált felnőttképzést folytató intézmény által szervezett, akkreditált képzési program sikeres elvégzéséről szóló igazolás (a továbbiakban: szaktanfolyami képzettség) birtokában végezhetők.

(2) A rendelet mellékletében * jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő más szakképesítés, illetve a magasabb szintű szakirányú végzettség is.

(3) A rendelet mellékletében ** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő magasabb szintű szakirányú végzettség is.

(4) A rendelet mellékletében *** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szaktanfolyami képzettség helyett elfogadható az adott tevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák elsajátítását biztosító egyéb szaktanfolyami képzettség is.

(5) Az (1)–(4) bekezdés nem alkalmazandó a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységet folytató, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatókra, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni.

(6) A rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott előírások nem terjednek ki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.) meghatározott automatából történő értékesítésre, és csomagküldő kereskedelmet folytató személyekre, valamint a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló rendeletben1 meghatározott kistermelőre.

2. § E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét, illetve további alkalmazhatóságát.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)–(3)2

(4) Az e rendelet mellékletében meghatározott olyan tevékenység esetében, amelyet e rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet melléklete nem tartalmazott, a tevékenységet folytató személynek 2011. december 31. napjáig kell eleget tenniük az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

(5) E rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott tevékenységek esetében a Kertv.-ben meghatározott kereskedelmi ügynöki tevékenységet, közterületi értékesítést, vásári és piaci értékesítést, valamint üzleten kívüli kereskedést folytató személyeknek 2011. december 31. napjáig kell eleget tenniük az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

Melléklet a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelethez

1. ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése, felügyelete*

Biztonságtechnikai szerelő, kezelő

Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

2.

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése*

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

3.

Mechanikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése*

Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

4.

Vagyonvédelmi rendszerek üzemeltetése*

Biztonságtechnikai-kezelő

Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

5.

Háztartási berendezések, üzembe helyezése, karbantartása, javítása*

Háztartási gépszerelő

Háztartás-elektronikai műszerész

6.

Kötőipari gépek, varró- és szabászgépek karbantartása, javítása

Kötő- és varrógép-műszerész

Kötő- és varrógép-műszerész

7.

Műholdvevő rendszerek, antennarendszerek telepítése, műszeres beállítása, karbantartása, javítása*

Távközlési és informatikai hálózatszerelő
Távközlési kábelszerelő
Távközlési műszerész
Antenna szerelő
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus

Műholdas és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész

8.

Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása*

Finommechanikai műszerész
Elektromechanikai műszerész

Mechanikai műszerész

9.

Gyógyászatban alkalmazott elektronikus berendezések gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása*

Orvostechnikai elektroműszerész
Orvosi elektronikai technikus

Orvoselektronikai műszerész

10.

Mechanikai orvosi műszerek gyártása, karbantartása, javítása*

Orvosi műszerész
Finommechanikai műszerész

Orvosi műszerész

11.

Rádió adó- és vevőberendezések, hangtechnikai eszközök (erősítő, mikrofon, hangszóró stb.) karbantartása, javítása*

Szórakoztató elektronikai műszerész
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész

Rádió- és hangtechnikai műszerész

12.

Számítógépek, perifériáik összeszerelése, karbantartása, javítása*

Informatikai műszerész
Informatikai hálózattelepítő és- üzemeltető
IT biztonság technikus
IT kereskedő Számítógéprendszer-karbantartó
Webmester Számítógép szerelő, karbantartó

Számítástechnikai műszerész

13.

Szórakoztató elektronikai berendezések szerelése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása*

Szórakoztatóelektronikai műszerész
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész

Szórakoztató elektronikai készülék szerelő

14.

Televízió- és videó készülékek szerelése, hangolása, beállítása, karbantartása, javítása*

Szórakoztató elektronikai műszerész
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész

Televízió- és videotechnikai műszerész

2. ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELÉS, SZERELÉS, ÜZEMELTETÉS

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítése
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

290 kW és az ezt meghaladó teljesítményű gáz- és olajtüzelő-berendezések kezelése*

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés kezelő

2.

Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezések, illetve azok szerelvényeinek szerelése, karbantartása, javítása

Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés szerelője, üzembehelyezője

Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés szerelő, javító, karbantartó

3.

Max. 1 400 kW teljesítményű, illetve 2 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése*

Kis teljesítményű kazán fűtője (max 2tonna)

Kis teljesítményű kazánfűtő

4.

Max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése*

Kazánkezelő (2–12 tonna között)

Kazánfűtő

5.

Max. 21 MW teljesítményű, illetve 30 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése*

Kazángépész (12 tonna felett)

Kazánkezelő

6.

21 MW-nál, illetve 30 t/h tömegáramúnál nagyobb kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése

Kazángépész (12 tonna felett)
Erőművi kazángépész

Kazángépész

7.

A legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül)***

Nyomástartóberendezés-kezelő szaktanfolyami képzettség

Nyomástartóberendezés-kezelő

8.

A III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül)

Kőolaji vegyipari rendszer üzemeltetője
Nyomástartó edény-gépész

Nyomástartóedény-gépész

9.

Nyomástartó berendezés és egyszerű nyomástartó edény vizsgálata***

Nyomástartó berendezés vizsgáló szaktanfolyami képzettség

10.

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és karbantartása***

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és karbantartó szaktanfolyami képzettség

11.

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak vizsgálata***

Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályvizsgáló szaktanfolyami képzettség

12.

Tankállomás kezelése***

Tankállomás- és kútkezelő szaktanfolyami képzettség

13.

Veszélyes termékek szállításával kapcsolatos ADR előírásokból eredő feladatok végrehajtása, kötelezettségek ellenőrzése

Veszélyesáru-ügyintéző

 

 

ADR ügyintéző

 

 

14.

Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése

Hőközpont és -hálózatkezelő
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)

Villamosművi vízelőkészítő-gépész

15.

Pótvíz előállítása és biztosítása erőmű hőberendezéseinek számára

Hőközpont és -hálózatkezelő
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)

Villamosművi vízelőkészítőberendezés-kezelő

3. KISKERESKEDELEM

(VENDÉGLÁTÁS)

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Élelmiszer értékesítés a zöldség és gyümölcs kivételével*

Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő

Élelmiszer és vegyi áru kereskedő

2.

Hús-és hentesáru, hal értékesítés*

Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
Baromfifeldolgozó
Halfeldolgozó
Bolti hentes
Húsipari termékgyártó

Élelmiszer és vegyi áru kereskedő

3.

Étrend kiegészítők, gyógynövények értékesítése*

Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő Gyógynövénykereskedő

Drogériakereskedő

4.

Kozmetikai termék, háztartási-vegyi cikk értékesítés*

Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő

Élelmiszer és vegyi áru kereskedő

5.

Elektromos háztartási cikk, háztartási kisgépek értékesítése*

Műszakicikk eladó
Műszakicikk-kereskedő

Vas-műszaki kereskedő

6.

Jármű, járműalkatrész értékesítés*

Autó- és motorkerékpár-kereskedő
Autó- és motorkerékpár-eladó, kölcsönző
Járműalkatrész-kereskedő
Járműalkatrész-eladó

Vas-műszaki kereskedő

7.

Kertészeti cikk, növényvédőszer értékesítés*

Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő

Kertészeti gazdabolti eladó

8.

Gépek, gépi berendezések, épületgépészeti berendezések, villamossági cikkek, audió- és videoberendezések, TV, hang- és képanyagok és ezek alkatrészei*

Műszaki cikk kereskedő
Épületgépészeti anyag-és alkatrészeladó
Gépészeti anyag- és alkatrészeladó
Villamossági anyag- és alkatrészeladó
Épületgépészeti anyag- és alkatrész-kereskedő
Villamossági anyag- és alkatrész-kereskedő
Kazetta-és lemezeleladó, kölcsönző

Vas-műszaki kereskedő

9.

Számítógép, szoftver, számítógép alkatrészek értékesítése*

Műszakicikk eladó
Műszakicikk-kereskedő
IT kereskedő

Vas-műszaki kereskedő

10.

Telekommunikációs cikkek értékesítése*

Műszakicikk eladó
Műszakicikk-kereskedő

Vas-műszaki kereskedő

11.

Fegyver-és lőszer, pirotechnika értékesítése*

Műszakicikk eladó
Műszakicikk-kereskedő

12.

Építőanyagok értékesítése*

Telepi építőanyag-eladó
Építőanyag-kereskedő

Tüzelő- és építőanyag kereskedő

13.

Üzemanyag, gázpalack értékesítése*

Töltőállomás kezelő
Gázcseretelep-kezelő

Töltőállomás kezelő és eladó
PB-cseretelep-kezelő

14.

Sportszer, játék értékesítése*

Kultúrcikk-kereskedő
Sportszer- és játékkereskedő

Kultúrcikk kereskedő

15.

Óra, ékszer értékesítése*

Kultúrcikk-kereskedő
Óra-ékszer és díszműáru eladó
Drágakő-meghatározó
Ékszerbecsüs

Kultúrcikk kereskedő
Becsüs
Becsüs (ékszer szakirány)

16.

Fotó cikk értékesítése *

Fényképész és fotótermék kereskedő

Látszerész és fotócikk kereskedő

17.

Optikai cikkek értékesítése, szemüveg készítése és javítása*

Látszerész és fotócikk kereskedő

Látszerész és fotócikk kereskedő

18.

Kedvtelésből tartott állatok, és állateledel értékesítése*

Hobbiállat-tenyésztő és forgalmazó

Kereskedő-boltvezető

19.

Zálogházi, aukciós tevékenység, régiségek, műtárgyak értékesítése*

Drágakő-meghatározó
Bútor- és szőnyeg becsüs
Ékszerbecsüs
Festménybecsüs
Műtárgybecsüs
Régiségkereskedő

Becsüs (műtárgy szakirány)

20.

Hulladék kereskedelem*

Hulladék felvásárló

Hulladékgyűjtő

21.

Meleg és hideg ételek, italok készítése (kivétel: palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése, valamint gyorséttermi és ételeladás keretében való ételkészítés)*

Szakács
Diétás szakács
Vendéglős
Étkezdés
Mixer
Cukrász

Szakács, pincér

22.

Meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, italok kiszolgálása (kivétel: palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése, valamint gyorséttermi- és ételeladás keretében való ételkészítés)*

Vendéglős
Étkezdés
Vendéglátó-eladó
Gyorséttermi és ételeladó
Pincér
Mixer

Szakács, pincér

23.

Cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt készítése*

Cukrász
Édesipari termékgyártó
Cukorkagyártó
Csokoládétermék-gyártó
Kávé- és pótkávégyártó
Keksz- és ostyagyártó
Pék-cukrász
Mézeskalács-készítő

Cukrász

24.

Gyorséttermi, büfé szolgáltatás*

Vendéglős
Vendéglátó eladó
Étkezdés
Gyorséttermi eladó
Pincér

Gyorséttermi –és ételeladó

25.

Munkahelyi, intézményi főzőkonyhás, konyhai szolgáltatás*

Élelmezésvezető
Szakács
Diétás szakács
Pincér

Szakács, pincér

26.

Munkahelyi, intézményi büfé*

Vendéglős
Vendéglátó eladó
Étkezdés
Gyorséttermi és ételeladó
Szakács
Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő

Szakács

4. KÖNNYŰIPAR

4.1. BŐRIPAR

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Bőr- és cipőipari termékek alkatrészeinek szabása*

Cipész, cipőkészítő, cipőjavító

Bőripari szabász

2.

Bőrdíszmű és cipőfelsőrész alkatrészek varrása*

Bőrdíszműves
Cipőfelsőrész készítő

Bőripari varrómunkás (tűző)

3.

Cipő alsó alkatrészek gépi megmunkálása*

Cipőösszeállító

Cipőipari gépkezelő

4.

Meghibásodott lábbelik javítása*

Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Cipőösszeállító
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Cipőjavító

5.

Szíjak, idomító felszerelések készítése, javítása*

Szíjgyártó és nyerges
Szíjgyártó

Szíjgyártó

6.

Szíjgyártó és nyerges termékek készítése*

Szíjgyártó és nyerges
Szíjgyártó

Szíjgyártó, nyerges

7.

Tartósított szőrmés bőrök kikészítése, készítése

Tímár, bőrkikészítő
Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő

Szőrmekikészítő

8.

Lábbelik készítése gépi műveletekkel*

Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Cipőfelsőrész készítő
Cipőösszeállító

Cipőgyártó

9.

Felsőruházat és kiegészítőinek készítése szőrmés bőrből*

Szűcs, szőrme és bőrkonfekcionáló

Szűcs

10.

Táskák, apróáruk, bőröndök készítése*

Bőrdíszműves

Bőrdíszműves

11.

Lábbelik készítése kézi műveletekkel*

Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Cipőfelsőrész készítő
Cipőösszeállító

Cipész

12.

Utcai, sport- és védőkesztyűk készítése, bőr felhasználásával*

Kesztyűs

Kesztyűs

13.

Tartósított bőrök cserzése, kikészítése

Tímár, bőrkikészítő
Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő

Tímár

14.

Cipőfelsőrész alkatrészek szabása, előkészítése és összeszerelése*

Cipőfelsőrész-készítő
Cipész, cipőkészítő, cipőjavító

Cipőfelsőrész-készítő

15.

Bőrdíszműipari tárgyak tervezése, szabásmintáinak készítése*

Bőrdíszműves
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Bőrdíszműipari mintakészítő

16.

Cipőipari termékek tervezése, minták elkészítése*

Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Cipőipari mintakészítő

17.

Kesztyűipar területén szükséges alapvető minták elkészítése**

Kesztyűs

Kesztyűipari mintakészítő

18.

Felsőruházat készítése bőrből*

Bőrruha-készítő, -javító

Bőrruhakészítő

4.2. FAIPAR

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, lakköntőgépek kezelése*

Bútorasztalos
Fa- és bútoripari gépkezelő
Műbútorasztalos

Asztalosipari felületkezelő

2.

Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje*

Bútorasztalos
Asztalosipari szerelő

Asztalosipari szerelő

3.

Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása*

Bútorasztalos
Fa- és bútoripari gépkezelő
Faesztergályos
Fatermékgyártó

Faipari gépmunkás

4.

Fajátékok készítése*

Bútorasztalos
Faesztergályos
Fatermékgyártó

Fajátékkészítő

5.

Dísz- és használati tárgyak készítése népi hagyományok alapján*

Bútorasztalos
Faesztergályos
Fatermékgyártó
Faműves

Faműves

6.

Faaljzatok, alapépítmények készítése*

Épületasztalos
Famegmunkáló

Fapadlózó és burkoló

7.

Faipari tömegcikkek készítése*

Bútorasztalos
Faesztergályos
Fatermékgyártó

Fatömegcikk- és -eszközgyártó

8.

Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák készítése*

Bútorasztalos

Asztalos

9.

Tetőszerkezetek és mindenféle állványozási munkák készítése kötő-, zsaluzó-, vegyes és ácsmunkák, állványozó és dúcoló munkák végzése*

Ács, állványozó

Ács-állványozó

10.

Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző faeszközök készítése, javítása

Bognár

Bognár

11.

Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, berendezések készítése, karbantartása, javítása

Kishajóépítő, -karbantartó

Csónaképítő

12.

Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése*

Bútorasztalos
Faesztergályos

Faesztergályos

13.

Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, javítása kézi munkával

Kádár

Kádár

14.

Bútorok javítása, újrakárpitozása, járművek ülőbútorainak készítése, épületek belső terének kárpitozása*

Kárpitos
Bútorkárpitos
Járműkárpitos

Kárpitos

15.

Műbútornak minősülő berendezések készítése, helyreállítása

Műbútorasztalos

Műbútorasztalos és restaurátor

4.3. NYOMDAIPAR

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Szitanyomtatással és filmnyomással kapcsolatos teendők ellátása**

Szita, tampon és filmnyomó

Szitanyomó, filmnyomó

2.

Kisofszetnyomógépek kezelése*

Nyomdai gépkezelő

Kisofszetgép-kezelő

3.

Kivágógépek kezelése, karbantartása*

Könyvkötő
Nyomtatványfeldolgozó

Kivágógép-kezelő

4.

Mélynyomógépek üzemeltetésében való közreműködés*

Nyomdai gépkezelő

Mélynyomó segédgépmester

5.

Ofszet-, flexo-, magasnyomógépek segédgépmesteri teendőinek ellátása*

Gyorsnyomdai gépkezelő
Nyomdai kezelő

Segédgépmester

6.

Nyomdai gépek nyomóhordozóval való kiszolgálása*

Gyorsnyomdai gépkezelő
Nyomdai kezelő

Nyomdai berakó

7.

Fényszedő gépek kezelése, szövegbevitel a tipográfiai előírásoknak megfelelően*

Kiadványszerkesztő

Nyomdai szövegrögzítő

8.

Nyomdai fénymásoló*

Gyorsnyomdai gépkezelő
Nyomdai kezelő

Nyomdai fénymásoló

9.

Könyvkötészeti termékek előállítása kézi, gépi műveletekkel*

Könyvkötő

Kézi könyvkötő

10.

Nyomtatványoldalak kialakítása szedési, tördelési, tipográfiai szabályok figyelembevételével*

Kiadványszerkesztő

Szövegfeldolgozó

11.

Tekercsnyomógépek üzemeltetése*

Nyomdai gépmester

Tekercsnyomó gépmester

12.

Nyomóforma készítése

Nyomdaipari technikus
Nyomóforma készítő

Nyomóforma-készítő

13.

Könyvkötészeti termékek, nyomtatványok gépi feldolgozása*

Nyomtatványfeldolgozó
Könyvkötő

Nagyüzemi könyvgyártó

14.

Nyomdai eredetik feldolgozása*

Kiadványszerkesztő
Nyomdaipari technikus

Képfeldolgozó

15.

Ívnyomógépek üzemeltetése*

Nyomdai gépmester

Ívnyomó gépmester

4.4. RUHAIPAR

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Férfiruha-készítés**

Férfiszabó

Férfiruha-készítő

2.

Fehérnemű-készítés**

Fehérnemű készítő

Kötőipari konfekciós, fehérnemű-készítő

3.

Nőiruha-készítés**

Női szabó

Nőiruha-készítő

4.

Gyermekruha-készítés**

Csecsemő- és gyermekruha-készítő

Gyermekruha-készítő

5.

Kalap- és sapkakészítés**

Kalapos, sapkakészítő

Kalapos és sapkakészítő

6.

Szériázás*

Ruhaipari technikus
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó

Szériázó

7.

Ruhadarabok kiszabása**

Szabász
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus

Konfekcióipari szabász

8.

Lakástextil konfekcionálás**

Lakástextil készítő
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus

Lakástextil varró és javító

9.

Textiljáték-készítés*

Textiltermék összeállító
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus

Textiljáték-készítő

10.

Jelmez- és alkalmiruha-készítés*

Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus

Jelmez- és alkalmiruha-készítő

4.5. TEXTILIPAR

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Fonás**

Fonó

Fonó

2.

Különböző hímzésfajták készítése kézzel és géppel

Kézi és gépi hímző

Kézi és gépi hímző

3.

Kötés**

Kötő

Kötő

4.

Kötöttáru-készítés*

Kötő

Kötöttáru-készítő

5.

Nemszőttkelme-készítés

Nemszőtt-termék gyártó

Nemszőttkelme-gyártó

6.

Gyapjúból, rongyból szőnyegek, tarisznyák, futók, gyapjútakarók, viseleti kiegészítők készítése, javítása**

Szőnyegszövő

Szőnyegszövő

7.

Szőnyegek, kárpitok kézi csomózása, szövése, javítása*

Szőnyegszövő

Szőnyegcsomózó

8.

Pamut, len és kender szőttesek szövése hagyományos takács szövőszéken*

Takács

Takács

9.

Szövés**

Szövő

Szövő

10.

Zsinórkészítés

Fonó

Zsinórfonatoló

11.

Műstoppolás*

Szövő

Kelmejavító (műstoppoló)

12.

Gombkötés, paszománykészítés*

Kötő

Paszományos és gombkötő

5. MŰSZAKI BIZTONSÁG

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

PB lefejtő és töltőberendezések kezelése, palackok töltése és lefejtése***

Propán-bután-gáz-lefejtő és töltőberendezés kezelő szaktanfolyami képzettség

Propánbután-gázlefejtő és töltőberendezés kezelő

2.

PB cseretelep kezelése*

Töltőállomás-kezelő
Gázcseretelep-kezelő

PB-cseretelep-kezelő

3.

Ipari robbanóanyagraktár kezelése***

Robbanóanyagraktár kezelő szaktanfolyami képzettség

4.

Ipari robbantási tevékenység tervezése, kivitelezése, irányítása, ellenőrzése

Épületrobbantó mester
Épületrobbantó mester
Bányászati robbantómester

Robbantásvezető

5.

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések kezelése

Robbanásbiztos berendezés kezelője

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelő

6.

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések tervezése, kivitelezése, üzemeltetése***

Robbanásbiztonság-technikai tanfolyami képzés szaktanfolyami képzettség

7.

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések kezelőinek és javítóinak műszaki vezetője***

Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyami képzettség

8.

Építési anyagelőkészítő gépek kezelése

Építési anyagelőkészítő gép kezelője

Építőgép-kezelő és -karbantartó,
Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő

9.

Emelőgép kezelése

Emelőgépkezelő

Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő

10.

Energiaátalakító-berendezés kezelése

Energiaátalakító-berendezés kezelője

Könnyűgépkezelő

11.

Földmunkagép kezelése

Földmunkagép-kezelő

Nehézgépkezelő

12.

Targoncavezetés

Targoncavezető

Könnyűgépkezelő

13.

Útépítőgép-kezelő

Útépítőgép-kezelő

Nehézgépkezelő

14.

Emelőgép-ügyintézői tevékenység végzése

Emelőgép-ügyintéző

Emelőgép-ügyintéző

15.

Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés, fogyasztói vezeték és gázfogyasztó készülék létesítése, karbantartása, javítása

Gázfogyasztó berendezés csőhálózat- szerelő
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész

Gázvezeték- és -készülék szerelő

16.

Gázüzemű emelőtargonca, rakodógép, mezőgazdasági és erdészeti traktor, közúti járműnek nem minősülő kerekes jármű gáz-üzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, beszabályozása, hibás berendezés javítása

Autószerelő
Gázautószerelő

Gázautószerelő

17.

Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (gáz, ív, fogyóelektródás ív stb.)*

Hegesztő
Bevontelektródás hegesztő
Egyéb eljárás szerinti hegesztő
Fogyóelektródás hegesztő
Gázhegesztő
Hegesztő-vágó gép kezelője
Volframelektródás hegesztő

Eljárás szerinti hegesztő (az eljárás megjelölésével)

18.

Műanyaghegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (tompa, tokos, elektrofúziós stb.)*

Műanyag hegesztő, hőformázó

Műanyaghegesztő (az eljárás feltüntetésével

19.

Polgári pirotechnikai termékek gyártásának irányítása, működtetése*

Pirotechnikus (terméküzemeltető szakirány)

Pirotechnikus

6. NEHÉZIPAR

6.1. FÉMMEGMUNKÁLÁS, KOHÁSZAT

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Fémmegmunkálás*

Esztergályos
Gépi forgácsoló
Fogazó
CNC-forgácsoló
Szerszámkészítő
Szikraforgácsoló
Fémnyomó
Fémipari megmunkálógépsor és berendezés üzemeltető
Köszörűs
Fűrészipari szerszámélező
Marós

Esztergályos
Fémforgácsoló
Gyalus-vésős
NC-, CNC-gépkezelő
Szerszámkészítő
Fémnyomó
Köszörűs
Szerszámélező
Marós

2.

Ipari gép, berendezés javítása *

Géplakatos
Építő-és szállítógép-szerelő
Finommechanikai műszerész
Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító

Géplakatos

3.

Fémszerkezet gyártása*

Szerkezetlakatos

Szerkezetlakatos

4.

Szerszámgyártás*

Szerszámkészítő

Szerszámkészítő

5.

Fémöntés, formázó anyagok, öntőszerszámok, gépi berendezések használata*

Öntő
Öntőtechnikus

Öntő

6.2. GÉPSZERELÉS, -KEZELÉS

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Vízvezeték- és vízkészülék szerelés*

Vízvezeték- és vízkészülék szerelő

Vízvezeték- és központifűtés-szerelő

2.

Központifűtés- és csőhálózat-szerelés*

Központifűtés- és csőhálózat-szerelő

Vízvezeték- és központifűtés-szerelő

3.

Hűtő- és klímaberendezés-szerelés, karbantartás*

Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó

Szellőző- és klímaberendezés szerelő
Ipari és kereskedelmi hűtőgép szerelő
Hűtőgépkezelő

4.

Felvonószerelés

Felvonószerelő

Felvonószerelő

5.

Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása*

Kerékpárszerelő

Kerékpárszerelő

6.

Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek berendezéseit

Kompresszorkezelő

Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő

7.

Motorkerékpár, -alkatrész javítása*

Motorkerékpárszerelő

Motorkerékpár-szerelő

7. NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁS

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Gépipari minőség-ellenőrzés (rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedések kezdeményezése)

Gépipari minőségellenőr

Minőségellenőr

2.

Építőanyagipari minőségellenőrzés (rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedések kezdeményezése)

Építőanyagipari minőségellenőr

Minőségellenőr

3.

Közraktár vezetője

Közgazdasági, állam- és jogtudományi, agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség

Közgazdasági, állam- és jogtudományi, agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség

8. SZOLGÁLTATÓIPAR

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Aktuális divatirányzatnak, alkalomnak megfelelő frizura és hajszín készítése

Fodrász

Fodrász

2.

Az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. Elektromos kezelések, szőrtelenítés, tartós make-up (tetoválás)

Kozmetikus

Kozmetikus

3.

Kéz- és lábápolás, műkörömépítés

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő

Kéz- lábápoló, műkörömépítő

4.

Fénykép- és videofelvételek készítése kidolgozása, és fotótermékek értékesítése*

Fényképész és fotótermék kereskedő

Fényképész

5.

Időmérő eszközök javítása, új órák értékesítése

Órás

Órás

6.

Üveg, valamint műanyag alapanyagokból szemüveglencsék készítése*

Optikai üvegcsiszoló

Optikai üvegcsiszoló

7.

Dísz- és használati tárgyak készítése népi hagyományok alapján*

Népi kézműves

8.

Hagyományos „cserép” tárgyak készítése, értékesítése

Fazekas

Fazekas

9.

Nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, díszítése, javítása*

Ötvös
Aranyműves
Cizellőr
Drágakőfoglaló
Ezüstműves
Fémműves
Lánckészítő

Ötvös

10.

Kések, ollók és egyéb szerszámok élező köszörülése, nagyoló, tisztító, daraboló köszörülés palástköszörülési, furatköszörülési, síkköszörülési móddal*

Késes, köszörűs, kulcsmásoló

Késes és köszörűs

11.

Kefe-, ecset- és seprűkészítés, értékesítés

Seprű- és kefegyártó

Seprű- és kefegyártó

12.

Vesszőből, szálasanyagból dísz- és használati tárgyak készítése, hagyományos magyar népművészeti kincs és technika alapján

Kosárfonó és fonottbútor-készítő

Kosárfonó és fonottbútor-készítő

13.

Hangszer-, ékszer-, műszertokok és díszdobozok készítése*

Bőrdíszműves
Fatermékgyártó

Bőrdíszműves
Fatermékgyártó

14.

Vegytisztítás, textiltisztítás**

Vegytisztító, kelmefestő, mosodás

Vegytisztító, kelmefestő, mosodás

9. VEGYIPAR

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Galvanizálás*

Galvanizáló

Galvanizáló

2.

Gumigyártás, gumifeldolgozás*

Abroncsgyártó
Formacikk-gyártó
Ipari gumitermék előállító

Gumigyártó és -feldolgozó

3.

Műanyagfeldolgozás*

Műanyag-feldolgozó
Egyéb műanyagtermék gyártó
Fröccsöntőgép-kezelő
Hőre keményedő műanyagok feldolgozója
Műanyag hegesztő, hőformázó
Műanyagextruder-kezelő

Műanyag-feldolgozó

4.

Kőolaj-feldolgozás*

Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Kőolaj-feldolgozó

5.

Fotóanyaggyártás*

Vegyipari technikus

Fotóanyaggyártó

6.

Lakk- és festékgyártás*

Vegyipari technikus

Lakk- és festékgyártó

7.

Szénsavtermelés és -feldolgozás

Szikvíz- és szénsav üdítőital-készítő
Szikvízgyártó
Üdítőital- és ásványvízgyyártó

Szénsavtermelő és -feldolgozó

8.

Biolaboráns tevékenység*

Biotechnológus technikus

Biolaboráns

9.

Gyógyszerhatóanyag-gyártás*

Gyógyszer-készítménygyártó
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Farmakológus
Farmakológus szakaszisztens

Gyógyszerhatóanyag-gyártó

10.

Gyógyszer- és tápszerkészítés*

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Farmakológus
Farmakológus szakaszisztens

Gyógyszer- és tápszerkészítő

11.

Vegyianyaggyártó*

Vegyianyaggyártó

Vegyianyaggyártó

12.

Növényvédőszer-gyártás*

Vegyipari technikus

Növényvédőszer-gyártó

13.

Robbanóanyag-gyártás*

Épületrobbantó-mester
Bányászati robbantómester

Robbanóanyag-gyártó

14.

Drogok és toxikus anyagok előállítása, vizsgálata*

Drog- és toxikológiai technikus
Drog- és toxikológiai laboratóriumi technikus

Drog- és toxikológiai technikus

15.

Vegyipari termékek minőségbiztosítása*

Vegyipari minőségbiztosítási technikus

Vegyipari minőségbiztosítási technikus

16.

Laboratóriumi műveletek végzése*

Általános laboráns

Vegyészlaboráns

17.

Textilfestés és -kikészítés*

Textilszínező és -kikészítő

Textilfestő és -kikészítő

18.

Kékfestés*

Vegyipari technikus

Kékfestő

19.

Kozmetikumok előállítása*

Vegyipari technikus

Kozmetikai termékgyártó

20.

Robbanónyagok szállítása

Pirotechnikus (raktárkezelő szakirány)

Robbanóanyag-szállítmány kísérő

21.

Biológiai termékek előállítása*

Biotechnikus technológus

Ipari biológiai termékgyártó

22.

Gyógynövényipari termékek előállítása*

Drog- és toxikológiai technikus

Gyógynövényipari technikus

10. VILLAMOSENERGIA IPAR

 

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
az Országos Képzési Jegyzék szerint

C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés

1.

Villamos gépek és készülékek karbantartása, üzemeltetése, telepítése

Elektrolakatos és villamossági szerelő
Elektromos gép és készülék szerelő
Villamosgép és készülék üzemeltető
Háztartási gépgyártó

Villamosgép- és -készülék szerelő

2.

Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása

Villanyszerelő
Elektrotechnikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus

Villanyszerelő, vagy villamosgép és berendezés technikus, vagy elektrotechnikai technikus

3.

Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok* tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése

Villamoshálózat -szerelő, -üzemeltető
Villamos távvezeték építő és karbantartó
Villamos hálózat és alállomás üzemeltető

Áramszolgáltatói hálózatszerelő

4.

Fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése

Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető

Villamosművi fogyasztásmérő-javító, -szabályozó

5.

Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálata

Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villámvédelem felülvizsgálója

6.

Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója

7.

Lakó, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének felülvizsgálata

Villámvédelmi felülvizsgáló

Villámvédelem felülvizsgálója

8.

Nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos berendezéseken feszültség alatti munkavégzés

FAM-szerelő (feszültség megjelölésével)

FAM-szerelő

9.

Közép- és kisfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása

Kábelszerelő (a feszültségszint megjelölésével)

Kábelszerelő

10.

Üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken feszültség alatti munkavégzés

Szakszolgálati FAM szerelő

Szakszolgálati szerelő

11.

Villamos gépek és kisfeszültségű berendezések kezelése villamosműben

Villamos gép és -készülék üzemeltető

Villamosgép- és -berendezéskezelő

12.

Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése

Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető
Villamos-távvezeték építő, szerelő, karbantartó

Villamoshálózat-szerelő

13.

Villamosművek villamos berendezésének kezelése

Villamos hálózat és alállomás üzemeltető

Villamosmű kezelő

14.

Villamosművi berendezések, állomások szerelése

Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető
Villamoshálózatszerelő

Villamosművikészülék-szerelő

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!