nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
31/2010. (V. 13.) EüM rendelet
a finanszírozási eljárásrendekről
2016-01-01
2016-07-31
11
Jogszabály

31/2010. (V. 13.) EüM rendelet

a finanszírozási eljárásrendekről

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7–12. § és a 20–21. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazása során az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV. 22.) EüM rendeletben foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.

2. § (1) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási eljárásrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A kemoterápia következtében kialakuló anémia kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Parkinson betegségcsoport diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A hepatitis B diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 6. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A felnőttkori luminális Crohn-betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A felnőttkori fisztulázó Crohn-betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A colitis ulcerosa diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A plakkos psoriasis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 11. melléklet tartalmazza.

(6) A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 12. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 14. melléklet tartalmazza.

(3)1 Az oszteoporózis következtében kialakuló csonttörés primer prevenciójának finanszírozási eljárásrendjét a 15. melléklet tartalmazza.

(4)2 Az oszteoporózis következtében kialakuló csonttörés szekunder prevenciójának finanszírozási eljárásrendjét a 16. melléklet tartalmazza.

(5) A hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 17. melléklet tartalmazza.

(6) A gyermekkori Crohn-betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 18. melléklet tartalmazza.

5. §3 (1) A myeloma multiplex kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A stroke elsődleges megelőzésének finanszírozási eljárásrendjét a 20. melléklet tartalmazza.

(3) Az újabb stroke megelőzésének finanszírozási eljárásrendjét a 21. melléklet tartalmazza.

(4) Az ischaemias stroke-ot elszenvedett, thrombolysisre alkalmas betegek ellátásának finanszírozási eljárásrendjét a 22. melléklet tartalmazza.

(5) A gyomordaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 23. melléklet tartalmazza.

(6) Az ST elevációval nem járó myocardialis infarktus és az instabil angina diagnosztikájának és terápiájának finanszírozási eljárásrendjét a 24. melléklet tartalmazza.

(7) A stabil angina pectoris diagnosztikájának és terápiájának finanszírozási eljárásrendjét a 25. melléklet tartalmazza.

(8) A nem-seminoma típusú heredaganatok kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 26. melléklet tartalmazza.

(9) A seminoma típusú heredaganatok kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 27. melléklet tartalmazza.

(10) A húgyhólyagrák diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 28. melléklet tartalmazza.

(11) A prosztata daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 29. melléklet tartalmazza.

(12) A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 30. melléklet tartalmazza.

(13) A sclerosis multiplex diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 31. melléklet tartalmazza.

(14) A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 32. melléklet tartalmazza.

(15) A rectum daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 33. melléklet tartalmazza.

(16) A szénhidrát-anyagcsere rendezése 2-es típusú cukorbetegségben nem terhes felnőttekben finanszírozási eljárásrendjét a 34. melléklet tartalmazza.

(17) A gyermekkori asthma bronchiale diagnosztikájának és gyógyszeres kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 35. melléklet tartalmazza.

(18) A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) diagnosztikájának és gyógyszeres kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 36. melléklet tartalmazza.

(19) Az asthma bronchiale diagnosztikája és gyógyszeres kezelése felnőttkorban finanszírozási eljárásrendjét a 37. melléklet tartalmazza.

(20) Korai és helyileg kiterjedt (nem távoli áttétes) nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC) diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 38. melléklet tartalmazza.

(21) Az ST-elevációval járó akut myocardiális infarktus diagnosztikájának és terápiájának finanszírozási eljárásrendjét a 39. melléklet tartalmazza.

(22) Lokálisan kiterjedt inoperábilis és áttétes nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC) diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 40. melléklet tartalmazza.

(23) A kissejtes tüdődaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjét a 41. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. július 1-jén lép hatályba.

(2)4

7–12. §5

13. §6

1. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez7

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Daganatos megbetegedések (C00-C97)

Krónikus myeloid leukémia (C9210)

2.     Kórkép leírása

2.1.    A krónikus myeloid leukémia (CML) idült, malignus myeloproliferatív betegség, klonális megbetegedés. Genetikai oka a 9. és 22. kromoszóma hosszú karjai közti reciprok transzlokáció (Philadelphia kromoszóma) következtében a 22. kromoszómán létrejövő BCR/ABL fúziós gén. A Philadelphia kromoszóma BCR/ABL fúziós génje egy kóros, konstitutív protein kináz aktivitással rendelkező BCR/ABL fúziós fehérjét kódol, mely megváltoztatja a sejtproliferációt, és túlélést kontrolláló, sejten belüli jelátviteli utakat, úgy hogy ez a leukémiás sejteknek túlélési előnyt jelent a mutációt nem hordozó, ép sejtekhez képest.

2.2.    A krónikus myeloid leukémiának három, jól elkülöníthető fázisát különböztethetjük meg:

2.2.1.     A krónikus fázisban a blastsejtek aránya a vérben és a csontvelőben kisebb, mint 15%. Ezzel egyidejűleg a basophil sejtek aránya a perifériás vérképben kisebb, mint 20%, és a thrombocytaszám nagyobb 100 x 109/l-nél.

2.2.2.    Az akcelerált fázis definiálására több kritériumrendszer ismert. A WHO meghatározása szerint a következő kritériumok egyike elegendő az akcelerált fázis kimondásához:

-    a perifériás vérben vagy a csontvelő magvas sejtei között 10-19% a blastsejt,

-    a perifériás vérben legalább 20% bazofil sejt van jelen,

-    a trombocitaszám vagy 100 G/l alatt vagy 1000 G/l felett van az alkalmazott kezeléstől függetlenül,

-    a fehérvérsejtszám és lépméret növekedése nem reagál a kezelésre,

-    klonális evolúcióra utaló citogenetikai eltérés van jelen.

Emellett egyes definíciók a kritériumok között említik

-    a csontvelői fibrózist, vagy

-    az ismeretlen eredetű láz jelenlétét, vagy

-    az 5 napnál kisebb fehérvérsejt duplázódási időt.

2.2.3.    A blastos krízis során a blastsejtek aránya a vérben vagy a csontvelőben legalább 20%, a csontvelőben nagy blasztos gócok látszanak vagy a splenomegalián kívül más extramedulláris betegség is fennáll.

2.3.    A WHO 2002-es klasszifikációja szerint CML-nek csak az a betegség nevezhető, ahol a Philadelphia kromoszóma vagy a BCR/ABL fúziós gén kimutatható.

3.    Finanszírozás rendje, finanszírozási algoritmus

3.1.    A Philadelphia kromoszóma (BCR-ABL átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) első vonalas kezelésére az imatinib, a nilotinib és a dasatinib hatóanyagok állnak rendelkezésre. A nilotinib első- (napi 2x300 mg) és másodvonalbeli (napi 2x400 mg) kezelésre egyaránt alkalmazható. A dasatinib dózisa krónikus fázisban napi 100 mg.

3.2.    A kívánatos terápiás válaszok elmaradása (terápiás kudarc) esetén tirozin-kináz gátló váltás a rezisztenciát kimerítő kritériumok alapján (mutáció analízis) lehetséges és javasolt.

3.3.    Igazolt T315I mutáció esetén az arra alkalmas, megfelelő donorral rendelkező beteg esetében jelenleg HSCT a lehetséges kezelés. V299L, F317L/V/I/C mutáció esetén a nilotinib, T315A mutáció esetén a nilotinib vagy imatinib, Y253H, E255K/V, F359V/C/I mutáció esetén a dasatinib, a többi mutáció esetén dasatinib, nilotinib adható.

3.4.    Intoleranciáról abban az esetben beszélünk, ha a perzisztáló 3-as vagy 4-es fokozatú hematológiai mellékhatás több mint 1 hónap időtartamú és még egyszer újra jelentkezik úgy, hogy imatinib redukció szükséges.

3.5.    Krónikus fázisban: TKI-val összefüggő, 3-as vagy magasabb fokozatú nem hematológiai toxicitás vagy bármilyen, a TKI alkalmazásával összefüggő 4-es fázisú hematológiai, 7 napnál tovább tartó toxicitás esetén.

3.6.    Előrehaladott CML fázisokban: ha a TKI dózisának a krónikus fázisban alkalmazandó napi mennyiség alá történő csökkentésére vagy a gyógyszerrel összefüggő toxicitás miatt az adagolás felfüggesztésére van szükség.

3.7.    Az allogén HSCT egyedi mérlegelés alapján történik az életkor, a transzplantációs rizikó és a CML rizikója alapján. A kezelőorvos felterjesztését követően az Országos Haemopoetikus Őssejt-transzplantációs Bizottság hozza meg a döntést.

3.8.    A transzplantációt követő relapszus esetében a további kezelésre vonatkozó döntést a beavatkozást végző centrum hozza meg. A kezelésben TKI és/vagy donor limfocita infúzió (DLI) vagy interferon alkalmazható.

3.9.    A kezelésre adott válaszok definícióit, az egyes időpontban a kezelés eredményességének megállapításához szükséges vizsgálatokat és a kezelés értékelését a következő három táblázat tartalmazza.

3.10.    A krónikus myeloid leukémia kezelésére adott válasz :

 

A

B

C

1

Komplett hematológiai válasz *

Cytogenetikai válasz

Molekuláris válasz

2

Thrombocytaszám: <450,000/ěl

Komplett válasz:

nincs Ph-pozitív metafázis

Ł 1% Ph-pozitív interfázis (FISH)

Major válasz: ł 3-log BCR-ABL (IS) mRNA csökkenés, a csökkenés mértéke alapján MR3 (3 log), MR4
(4 log), stb.

3

Fvs<10,000/ěl

Parciális válasz: 1-35% közötti Ph-pozitív metafázis

4

Quali: nincsenek jugendnél fiatalabb éretlen granulocyták, baso:<5%

Major (komplett és parciális) válasz: legfeljebb 35% Ph-pozitív metafázis

 

5

Lép nem tapintható, nincs betegségre utaló tünet vagy jel

Minor válasz: > 35% Ph-pozitív metafázis

6

* minden paraméternek együttesen kell jelen lennie

 

3.11.    A TKI kezelések terápiás válaszainak értékeléséhez szükséges vizsgálatok :

 

A

B

1

Diagnózis megállapításától eltelt idő

Vizsgálatok

2

diagnózis felállítása (0. hónap)

csontvelői metafázis, csontvelő hiányában periferiás vér FISH vizsgálat a diagnózis igazolására

BCR/ABL töréspont vizsgálat, BCR/ABL mRNS expressziós szint meghatározás a perifériás vérből QPCR (IS) alkalmazásával

3

3 hónap

csontvelői metafázis vizsgálat, ha QPCR (IS) nem érhető el a TKI-ra mutatott válasz értékelésére

perifériás vérből QPCR (IS)

4

ha a beteg reagál a kezelésre: 3 havonta;

a CCyR elérése után 3 évig: 3 havonta;

a MMR elérése után: 6 havonta;

MMR esetén a BCR-ABL transzkript 1 log emelkedése esetén: 1-3 havonta

 

perifériás vér QPCR (IS)

5

12 hónap

csontvelői metafázis vizsgálat, ha nincs CCyR vagy MMR

perifériás vér QPCR (IS)

6

minden terápia-értékelésnél:

a megfelelő válasz elmaradásakor vagy romlásakor

fizikális vizsgálat, vérkép, progresszió esetén csontvelő vizsgálat

perifériás vérből PCR-rel kináz domén mutáció analíz

3.12.    A kívánatos terápiás válaszok és a kapcsolódó teendők:

 

A

B

C

D

1

Diagnózis megállapítá-
sától eltelt idő

Célkitűzés

Elégtelen válasz

Teendő

2

3 hónap

komplett hematológiai remisszió (CHR) és BCR-ABL/ABL (QPCR)

Ł 10%

vagy

Ł 35% Ph+ csontvelő metafázis citogenetikával

 

imatinib dózisemelés

vagy

más TKI-ra váltás

(preferált),

az eredménytől függően HSCT

3

6 hónap

BCR-ABL/ABL (QPCR)

Ł 10%

vagy

Ł 10% Ph+ csontvelő interfázis (FISH)

vagy

< 35% Ph+ csontvelő metafázis

BCR-ABL/ABL (QPCR)

> 10%

vagy

> 10% Ph+ csontvelő interfázis (FISH)

vagy

35-65% Ph+ csontvelő metafázis

imatinib dózisemelés

vagy

más TKI-ra váltás

(preferált),

az eredménytől függően HSCT

4

12 hónap

major molekuláris válasz (MMR)

nincs MMR

más TKI-ra váltás (preferált),

ha nem jön szóba más TKI, az imatinib dózis emelése 800 mg-ig, változatlan kezelés, PCyR-t kivéve HSCT

4. A krónikus myeloid leukémia finanszírozásának ellenőrzési sarokpontjai

4.1. Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

4.1.1. Kompetencia szint: intézményi és szakorvosi kompetencia ellenőrzése

4.1.2. Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

4.1.3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése

4.2. Szakmai ellenőrzési pontok

4.2.1. A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: C9210)

Philadelphia kromoszóma pozitivitás (Ph+), vagy BCR/ABL pozitivitás igazolása

4.2.2. A betegség és a kezelés monitorizálásának ellenőrzése

4.2.2.1. Kezelésre adott válasz meghatározása, annak megfelelő dokumentálása

4.2.2.2. Remisszió, relapszus, intolerancia megfelelő dokumentálása

4.3. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

4.3.1. A területre fordított közkiadások alakulása, monitorozása

4.3.2. A finanszírozási algoritmus szerint kezelt betegek aránya

5. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

5.1. A releváns BNO kódok

A

B

1

BNO

BNO megnevezés

2

C9210

Krónikus myeloid leukémia

5.2. A releváns fekvőbeteg-szakellátási kódok (HBCS és beavatkozás)

A

B

1

HBCs

HBCs megnevezés

2

770C

Lymphoma, nem akut leukémia, legalább 14E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával

3

54100

Felnőtt allogén csontvelő transzplantáció

4

959F

Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F”

5

959G

Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G”

5.3. A releváns ATC kódok

A

B

1

ATC

ATC megnevezés

2

L01XE01

Imatinib

3

L01XE06

Dasatinib

4

L01XE08

Nilotinib

6. Rövidítések:

6.1. ATC:    Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

6.2. BNO:    Betegségek nemzetközi osztályozása

6.3. CHR:    Teljes hematológiai válasz

6.4. FISH:     Fluorescens in situ hibridizáció

6.5. QPCR:    Mennyiségi valós idejű PCR, nemzetközi skála (IS) használatával

6.6. PCyR:    Részleges citogenetikai válasz

6.7. CyR:    Citogenetikai válasz

6.8. CCyR:     Komplett citogenetikai válasz

6.9. HBCS :    Homogén betegségcsoport

6.10. HSCT:    Haemopoetikus őssejt-transzplantáció

6.11. OENO    : Orvosi eljárások nemzetközi osztályozása

6.12. MR:    Molekuláris válasz

6.13. MMR:     Major molekuláris válasz

6.14. TKI:    Tirozin kináz inhibítor

2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez8

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Daganatos megbetegedések (C00-C97)

Vese rosszindulatú daganatai:

    Világossejtes daganatok

1/A. Fogalmak, rövidítések

ATC    Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

BNO    Betegségek nemzetközi osztályozása

BSC    Best supportive care

CT    Komputer tomográfia

EAU    European Association of Urology

ECOG    Eastern Cooperative Oncology Group

GFR    Glomerulus filtráció arány

HBCS    Homogén betegségcsoport

OENO    Orvosi eljárások nemzetközi osztályzása

NCCN    National Comprehensive Cancer Network

NYHA     New York Heart Association

LDH    Laktát-dehidrogenáz

RCC    Vesesejtes carcinoma

UH    Ultrahang

UICC    International Union Against Cancer

TNM    Tumor, node, metastasis (tumor, nyirokcsomó, metasztázis)

2. A kórkép leírása

A vese rosszindulatú daganatainak előfordulási gyakorisága az utóbbi évtizedekben lassan emelkedik. 2002-ről 2006-ra a Magyar Rákregiszter adatai alapján a prevalencia 1875-ről 2025-re emelkedett. Leggyakrabban 45-70 éves életkor között fordulnak elő, de egyre gyakrabban jelentkezik fiatalabb életkorban. A férfi-nő arány 3:2.

A malignus vesedaganatok között a leggyakoribb a világossejtes carcinoma (RCC). A vesekéregben alakul ki, a proximális kanyarulatos csatornákat bélelő sejtekből. A vesesejtes ráknak 5 fő altípusa különböztethető meg, amelyek közül a leggyakoribb a világos sejtes veserák (az esetek 75–80%-a). A papilláris carcinoma I-II. 12-14%-ban, a cromophob carcinoma 4-6%-ban, az oncocyter típusú vesesejtes rák 2-4%-ban, míg a Bellini-féle carcinoma 1%-ban figyelhető meg. A szövettani diagnózis ismerete mindig kötelező. A tumor terjedése részben lokálisan, részben pedig a nyirok- és vérerek útján történik.

A betegség etiológiája pontosan még nem ismert, de mind a hazai, mind a jelentősebb nemzetközi szakmai társaságok kiemelik a dohányzás szerepét az RCC kialakulásában (2A evidencia szint). A szakmai evidenciák alapján az elhízás, kávéfogyasztás, állati zsiradékok fogyasztása is komoly rizikófaktornak tekinthető. Felfedezéskor 60-70%-ban szervre lokalizált, 5-10%-ban lokálisan előrehaladott, 15-20%-ban távoli áttétet képez. Relapszus a korai I-II klinikai stádiumban előfordul.

A vesedaganatok stádiumbeosztása során a következő TNM klasszifikációt alkalmazzuk:

2.1. TNM klinikai klasszifikáció, primer tumor

T

Primer tumor

TX

Primer tumor nem ítélhető meg

T0

Primer tumor nem mutatható ki

T1

A tumor a vese anatómiai határain belül helyezkedik el, a legnagyobb dimenziójában maximum 7 cm

T1a

4 cm-es vagy kisebb tumor

T1b

4 cm-nél nagyobb, 7 cm-nél nem nagyobb tumor

T2a

A tumor a vese anatómiai határain belül helyezkedik el, a legnagyobb dimenziójában meghaladja a 7 cm-t, de 10 cm-nél nem nagyobb

T2b

A tumor 10 cm-nél nagyobb, de a vese anatómai határait nem haladja meg

T3

A tumor ráterjed a nagyobb vénákra [vena renális(ok)], vagy közvetlenül infiltrálja a mellékvesét vagy a perirenalis (más szóval perinephriticus) szöveteket, de nem terjed túl a Gerota-fascián

pT3a: a daganat szabad szemmel látható módon a v. renalis-ban, vagy annak nagy szegmentális ágaiban terjed (szövettan: a venának van izmos fala), vagy a perinephricus és/vagy a vesemedencei zsírszövetbe terjed;

pT3b: a daganat szabad szemmel észlelhetően beterjed a v. cava-ba, de a növedék nem haladja meg a rekeszizom szintjét;

pT3c: a daganat szabad szemmel észlehetően beterjed a v. cava-ba, és a növedék a rekeszizom vonalát meghaladja, vagy a tumor beszűri a v. cava falát.

T4

pT4 stádium: a tumor túlterjed a Gerota-fascián vagy folyamatos terjedés révén beszűri a mellékvesét.

Forrás: EAU Guidelines, renal cell carcinoma, 2013; Pathológiai irányelv 2010

2.2. TNM klinikai klasszifikáció, regionális nyirokcsomó

N

Regionális nyirokcsomók

NX

Regionális nyirokcsomóáttét nem igazolható

N0

Nincs regionális nyirokcsomóáttét

N1

Metastasis szoliter regionális nyirokcsomóban

N2

Metastasis egynél több regionális nyirokcsomóban

2.3. TNM klinikai klasszifikáció, Távoli áttétek

M

Távoli áttétek

M0

Távoli áttét nincs

M1

Távoli áttét(ek)

Forrás: EAU Guidelines, renal cell carcinoma 2013

2.4. G Szövettani grading, Fuhrman szerinti felosztás

G

Szövettani grading

Sejtmag mérete, Sejtmag alakja, Nucleolus

G1

Jól differenciált, kicsi (10 µm) Szabályos, Nem észlelhető

G2

Mérsékelten differenciált, kicsi; valamivel nagyobb (15 µm) szabálytalan, 40x nagyításnál megfigyelhető

G3

Gyengén differenciált, közepesen nagy (20 µm) szabálytalan, 10x nagyításnál megfigyelhető

G4

Differenciálatlan, nagy (>20 µm) bizarr, feltűnő

Forrás: EAU Guidelines, Renal cell carcinoma 2013, Pathológiai irányelv 2010

4,5: IV. stádiumban nephrectomia, ha a beteg jó általános állapotú.

5,6: pT3-pT4 indokolt eseteiben (tumor műtéti sérülése); nem műthető csontáttét esetén irradiatió.

Csak azon III-IV stádiumú betegeknél, akiknél cytoreduktív nephrectomiat alkalmaztak, avagy nem operábilisek vagy daganatuk nem rezekeábilis kezdhető meg azonnal az elsővonalas tirozin kináz gátó vagy cytokin terápia (jó vagy közepes prognózis esetén) vagy temsirolimus terápia (rossz prognózis esetén). Egyéb esetekben a relapszus igazolását követően adhatóak a fent említett készítmények.

7, 11: Kontroll vizsgálat

Alacsony kockázatú beteg esetén:

Radikális nephrectomia vagy parcialis nephrectomia után: 6, 24, 48 hónap után ultrahang, 1 év, 3 év, 5 év után hasi CT, valamint laborvizsgálatok, mellkas Rtg, indokolt esetben mellkas CT, 5 év után nincs további vizsgálat.

Közepes kockázatú beteg esetén:

Radikális nephrectomia, parciális nephrectomia, cryoterápia, radiofrekvenciás tumorkezelés után: 6, 24, 48, 60 hónap után CT, 12, 36 hónapban ultrahang javasolt és laborvizsgálatok, mellkas Rtg, indokolt esetben mellkas CT, 5 év után kétévente hasi CT vizsgálat.

Magas kockázatú beteg esetén:

Radikális nephrectomia, parciális nephrectomia, cryoterápia, radiofrekvenciás tumorkezelés után 6, 12, 24, 36, 48, 60 hónapban kontroll CT, laborvizsgálatok, mellkas Rtg, indokolt esetben mellkas CT, 5 év után kétévente CT vizsgálat.

A kontroll vizsgálat során fizikális vizsgálatot, teljes labort, mellkas Rtg, hasi-kismedencei ultrahang vizsgálatot kell végezni. Ha indokolt mellkas CT, hasi, kismedencei CT/MR javasolt.

8: A relapszust minden esetben igazolni kell (valamely képalkotó és szövettani eljárással) és dokumentálni szükséges.

9: Lokális recidíva esetén, ha technikailag lehetséges, sebészi eltávolítás szükséges.

Jó vagy közepes prognózis esetén sunitinib vagy pazopanib vagy cytokin alapú első vonalbeli kezelés javasolt.

A jó vagy közepes prognózis a következő kritériumok alapján határozható meg:

–    LDH a normál érték másfélszerese alatt van,

–    a hemoglobin a normál értéken vagy afelett van,

–    a korrigált kalcium szint kisebb, mint 10 mmol/l,

–    a diagnózistól az első kezelésig eltelt idő több, mint egy év,

–    az ECOG performance status 0, 1 (» Karnofsky score ł 80).

Ha a felsorolt kockázati tényezők közül legfeljebb 2 fennáll, akkor jó vagy közepes kockázatú csoportba sorolható a beteg.

10: Rossz prognózisú eset az, ha az előző pontban ismertetett kockázati tényezők közül legalább három nem teljesül, ekkor temsirolimus terápia javasolt.

12: A progressziót minden esetben igazolni kell (labor vizsgálattal és valamely képalkotó és szövettani eljárással) és dokumentálni szükséges.

13: Alkalmazható cytokin terápia:

    interferon alfa-2

14: Alkalmazható protein kináz inhibitor(ok):

    sunitinib

    pazopanib

15: Alkalmazható protein kináz inhibitor(ok):

    temsirolimus

16: Alkalmazható protein kináz inhibitor(ok):

    sorafenib

    pazopanib

    axitinib

    sunitinib

17: Alkalmazható protein kináz inhibitor(ok):

     axitinib:

kizárólag sunitinib kezelést követően adható olyan esetekben, amikor a beteg a legkorábban a második sunitinib kezelési ciklust követően végzett képalkotó eljárással dokumentáltan reagált a sunitinib kezelésre.

everolimus:

sunitinib és pazopanib kezelést követően egyaránt adható, sunitinib kezelésre nem reagáló betegnek kizárólag everolimus adható.

18: Alkalmazható protein kináz inhibitor(ok):

    sunitinib

    pazopanib

19: Alkalmazható protein kináz inhibitor(ok):

    temsirolimus

20: Alkalmazható protein kináz inhibitor(ok):

    sorafenib

pazopanib

axitinib

sunitinib

21: Alkalmazható protein kináz inhibitor(ok):

    axitinib:

kizárólag sunitinib kezelést követően adható olyan esetekben, amikor a beteg a legkorábban a második sunitinib kezelési ciklust követően végzett képalkotó eljárással dokumentáltan reagált a sunitinib kezelésre.

everolimus:

sunitinib és pazopanib kezelést követően egyaránt adható, sunitinib kezelésre nem reagáló betegnek kizárólag everolimus adható.

22: Az előbb felsorolt terápiák hatástalansága esetén és/vagy ha a terápiákra alkalmatlan a beteg, akkor a szakmai irányelvben megfogalmazott legjobb tüneti és palliatív ellátás alkalmazandó. Opcionálisan alkalmazható medroxyprogesterone palliatív kezelésként.

Az utánkövetés a 7, 11 pontban leírtak szerint történik.

A betegek terápiájában harmadvonalban finanszírozott gyógyszerkészítmény nincsen. A készítmények együtt nem adhatók.

3. A finanszírozási szakmai ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarokpontok

Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

1.    Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenőrzése

2.    Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

3.    Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése

Szakmai ellenőrzési pontok

1.    A diagnózis kritériumainak felállítása megfelelő volt-e?

2.    A tumor invazivitásának ellenőrzése megtörtént-e?

3.    Az utánkövetés a megfelelő időben megtörtént-e, és ezen minden szükséges vizsgálatot elvégeztek-e?

4. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

A finanszírozási eljárásrend hatását a következő indikátorok mérik.

-    A területre fordított közkiadások alakulása.

-    A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

5. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

5.1. Releváns BNO kódok

BNO

BNO megnevezése

C64H0

A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

5.2. Releváns OENO kódok

OENO

OENO megnevezése

11041

Vizsgálat

36135

Vese UH vizsgálata

36130

Hasi, kismedencei UH (áttekintő, komplex) UH vizsgálat

34450

Teljes has CT vizsgálata natív

31310

Mellkasfelvétel, AP/PA

31311

Mellkasfelvétel, oldalirányú

31312

Mellkasfelvétel, kétirányú

31380

Mellkasfelvétel, célzott

3617D

Duplex UH, vese

34454

Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg

34442

Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34935

Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

3532G

Vese angioszcintigráfia (indokolt esetben)

3533A

3 fázisú csontszcintigráfia (indokolt esetben)

34410

Agykoponya natív CT vizsgálata (agyi metasztázis tünetek esetén)

35240

Vese szcintigráfia

5.3. Releváns HBCS kódok

HBCS

HBCS megnevezése

566C

Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat miatt

577B

Vese-, húgyúti daganatok

9430

Sugárterápia

608Z

Vese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek) súlyos társult betegséggel

5.4. ATC kódok

ATC

ATC megnevezése

L01XE05

sorafenib

L01XE04

sunitinib

L01XE09

temsirolimus

L03AB04

interferon alfa-2

L01XE10

everolimus

L01XE11

pazopanib

L01XE17

axitinib

3. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez9

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

1.1.    Daganatos megbetegedések (C00-C97)

1.1.1.    Vese rosszindulatú daganatai

1.1.1.1.    Nem világossejtes daganatok

2.    A kórkép leírása

2.1.    A vese rosszindulatú daganatainak előfordulási gyakorisága az utóbbi évtizedekben lassan emelkedik. A Magyar Rákregiszter adatai alapján 2012-ben 1384 új megbetegedés fordult elő. Leggyakrabban 45-70 éves életkor között jelentkezik, de egyre gyakoribb fiatalabb életkorban is.

A malignus vesedaganatok között a leggyakoribb a vesesejtes carcinoma (RCC), mely a vesekéregben alakul ki, a proximális kanyarulatos csatornákat bélelő sejtekből. A vesesejtes ráknak 5 fő altípusa különböztethető meg, amelyek közül a leggyakoribb a világos sejtes veserák (az esetek 75-80%-a). A papilláris carcinoma I-II 12-14%-ban, a cromophob carcinoma 4-6%-ban, az oncocyter típusú vesesejtes rák 2-4%-ban, míg a Bellini-féle carcinoma 1%-ban figyelhető meg. A szövettani diagnózis ismerete mindig kötelező. A tumor terjedése részben lokálisan, részben pedig a nyirok- és vérerek útján történik.

A betegség etiológiája pontosan még nem ismert, de mind a hazai, mind a jelentősebb nemzetközi szakmai társaságok kiemelik a dohányzás szerepét az RCC kialakulásában (2A evidencia szint). A szakmai evidenciák alapján az elhízás, a kávéfogyasztás és az állati zsiradékok fogyasztása is komoly rizikófaktornak tekinthető. Felfedezéskor 60-70%-ban szervre lokalizált, 5-10%-ban lokálisan előrehaladott, 15-20%-ban távoli áttétet képez. Relapszus a korai I-II klinikai stádiumban is előfordul.

2.2.    A vesedaganatok stádium beosztása során a következő TNM klasszifikációt alkalmazzuk:

2.2.1.    TNM klinikai klasszifikáció, primer tumor

T

Primer tumor

TX

Primer tumor nem ítélhető meg

T0

Primer tumor nem mutatható ki

T1

A tumor a vese anatómiai határain belül helyezkedik el, a legnagyobb dimenziójában maximum 7 cm

T1a

4 cm-es vagy kisebb tumor

T1b

4 cm-nél nagyobb, 7 cm-nél nem nagyobb tumor

T2

A tumor a vese anatómiai határain belül helyezkedik el, a legnagyobb dimenziójában meghaladja a 7 cm-t

T2a

A tumor a vese anatómiai határain belül helyezkedik el, a legnagyobb dimenziójában meghaladja a 7 cm-t, de 10 cm-nél nem nagyobb

T2b

A tumor 10 cm-nél nagyobb, de a vese anatómai határait nem haladja meg

T3

A tumor ráterjed a nagyobb vénákra [vena renalis(ok)], infiltrálja a perirenalis (más szóval perinephricus) szöveteket, de nem terjed túl a Gerota-fascián és nem infiltrálja a mellékvesét

pT3a

A daganat szabad szemmel látható módon a v. renalis-ban, vagy annak nagy szegmentális ágaiban terjed (szövettan: a venának van izmos fala), vagy a perinephricus, illetve a vesemedencei zsírszövetbe terjed

pT3b

A daganat szabad szemmel észlelhetően beterjed a v. cava-ba, de a növedék nem haladja meg a rekeszizom szintjét

pT3c

A daganat szabad szemmel észlehetően beterjed a v. cava-ba, és a növedék a rekeszizom vonalát meghaladja, vagy a tumor beszűri a v. cava falát

pT4

A tumor túlterjed a Gerota-fascián (ideértve, ha közvetlen terjedés révén beszűri a mellékvesét)

2.2.2.    TNM klinikai klasszifikáció, Regionális nyirokcsomó

N

Regionális nyirokcsomók

NX

Regionális nyirokcsomóáttét nem igazolható

N0

Nincs regionális nyirokcsomóáttét

N1

Metastasis szoliter regionális nyirokcsomóban

N2

Metastasis egynél több regionális nyirokcsomóban

2.2.3.    TNM klinikai klasszifikáció, Távoli áttétek

M

Távoli áttétek

M0

Távoli áttét nincs

M1

Távoli áttét(ek)

2.2.4.    G Szövettani grading

G

Szövettani grading

 

Fuhrmann Grádus

Sejtmag mérete

Sejtmag alakja

Nucleolus

G1

Jól differenciált

Kicsi (10 um)

Szabályos

Nem észlelhető

G2

Mérsékelten differenciált

Kicsi; valamivel nagyobb (15 um)

Szabálytalan

40x nagyításnál megfigyelhető

G3

Gyengén differenciált

Közepesen nagy (20 um)

Szabálytalan

10x nagyításnál megfigyelhető

G4

Differenciálatlan

IV Nagy

Bizarr

Feltűnő

3.    Finanszírozás rendje, finanszírozási algoritmus

3.1.    (4, 5): IV. stádiumban nephrectomia, ha a beteg jó általános állapotú.

3.2.    (5, 6): pT3-pT4 indokolt eseteiben (tumor műtéti sérülése) posztoperatív irradiatió; nem műthető csontáttét esetén RANK ligand gátló vagy bisfosfonat kezelés, indokolt esetben irradiatió javasolt.

3.3.    (7, 10): Kontroll vizsgálat az I-II stádiumban az első két évben legalább 6 havonta, majd a 3-5. évig legalább évente esedékes. A kontroll vizsgálat során fizikális vizsgálat, teljes labor, mellkas RTG, hasi-kismedencei UH vizsgálat végzendő. Amennyiben indokolt, mellkas CT, hasi, kismedencei CT/MR javasolt.

3.4.    (8): A relapszust minden esetben igazolni kell (valamely képalkotó eljárással) és dokumentálni szükséges.

3.5.    (9): Lokális recidíva esetén, amennyiben technikailag lehetséges, sebészi eltávolítás javasolt.

Irrezekábilis esetekben, ha korábban nem volt sugárkezelés, irradiatió szóba jön.

A radioterápia a szakma szabályai szerint történik.

3.6.    (10): Az utánkövetés a 3.3. pontban leírtak szerint történik.

4.    A finanszírozási szakmai ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarokpontok

4.1.    A finanszírozási ellenőrzés során elsődlegesen azt vizsgáljuk, hogy a kezelő orvosok betartják-e a kihirdetett finanszírozási rendet, különös tekintettel a következő főbb sarokpontokra:

4.1.1.    A szövettani típus megfelelően dokumentált?

4.1.2.     Stádiumbeosztásra vonatkozó adatok megtalálhatóak-e?

4.1.3.    A relapszus/progesszió igazolt és megfelelően dokumentált?

5.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

5.1.    A finanszírozási eljárásrend hatását a következő indikátorokkal kívánjuk mérni:

5.1.1.    A területre fordított közkiadások alakulása.

5.1.2.    A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

6.    A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

6.1.    Releváns BNO kódok

 

A

B

1

BNO

BNO megnevezése

2

C64H0

A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

6.2.    Releváns OENO kódok

 

A

B

1

OENO

OENO megnevezése

2

11041

Vizsgálat

3

36135

Vese UH vizsgálata

4

36130

Hasi, kismedencei UH (áttekintő, komplex) UH vizsgálat

5

34450

Teljes has CT vizsgálata natív

6

31310

Mellkasfelvétel, AP/PA

7

31311

Mellkasfelvétel, oldalirányú

8

31312

Mellkasfelvétel, kétirányú

9

31380

Mellkasfelvétel, célzott

10

3617D

Duplex UH, vese

11

34454

Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg

12

34442

Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

13

34935

Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

14

3532G

Vese angioszcintigráfia (indokolt esetben)

15

3533A

3 fázisú csontszcintigráfia (indokolt esetben)

16

34410

Agykoponya natív CT vizsgálata

17

34411

Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg

18

34412

Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

19

14810

Biopsia parietis abdominis

20

 

Laborvizsgálatok

6.3.    Releváns kemoterápiás protokollok

 

A

B

1

Kód

Kemoterápiás protokoll megnevezése

2

7051

Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint

3

7316

Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint

4

7317

Kemoterápia, CMV protokoll szerint

5

7318

Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint

6

7320

Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint

7

7727

Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

8

7728

Kemoterápia, SCErV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

9

7729

Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

10

7744

Kemoterápia, WTVER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

11

7913

Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint

12

7948

Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt

13

7949

Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt

14

7950

Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt

15

7951

Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt

16

7952

Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt

17

7953

Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt

18

7954

Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt

19

7955

Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt

20

7956

Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt

21

7957

Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt

22

7958

Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt

23

7959

Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt

24

7960

Kemoterápia, WTVER protokoll szerint 18 év alatt

25

7961

Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt

6.4.    Releváns HBCS kódok

 

A

B

1

HBCS

HBCS megnevezése

2

566B

Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat miatt, cystectomiaval és hó-lyagpótlással

3

566C

Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat miatt

4

577B

Vese-, húgyúti daganatok

5

9430

Sugárterápia

6

608Z

Vese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek) súlyos társult betegséggel

7

610Z

Vese-, húgyúti betegségek (kivéve: veseelégtelenség, a vese, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei cytostatikus vagy cyclosporin kezeléssel)

8

959A-959H, 959 J

Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"-"H" és "J"

7.    Rövidítések

BNO    Betegségek nemzetközi osztályozása

BSC    Best supportive care

HBCS    Homogén betegségcsoport

EAU    European Association of Urology

OENO    Orvosi eljárások nemzetközi osztályzása

RCC    Vesesejtes rák

RTG    Röntgen

TNM    Tumor, node, metastasis (tumor, nyirokcsomó, metasztázis)

4. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez10

A kemoterápia következtében kialakuló anémia kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Daganatos megbetegedések

Az indikációs körbe került rosszindulatú daganatok: C34, C50, C56, C57, C62, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91

2.     Kórkép leírása

A daganatos betegek körében 30-90%-os gyakoriságú kísérő tünet az anémia. Az ok részben a betegség jellege, részben az alapbetegségre alkalmazott terápia. A vérszegénység egyfelől a betegek életminőségét ronthatja jelentősen, másrészről befolyásolja a daganatellenes kezelés eredményességét.

2.1.    Onkológiai kórképek során kialakult anémia etiológiája

2.1.1.    A daganatos betegségek során kialakult anémia számos kórfolyamatra vezethető vissza:

2.1.1.1.    daganatsejtek által kiváltott fokozott makrofág-aktiváció és következményes vörösvértest pusztulás,

2.1.1.2.    bizonyos citokinek gátolják a vesében az eritropoetin termelést,

2.1.1.3.    a csontvelő tumoros infiltrációja (NICHE),

2.1.1.4.    a daganatsejtekből vasraktározást fokozó, csökkent vörösvérsejt termelést és rövidülő vörösvérsejt élettartamot okozó citokinek kibocsátása,

2.1.1.5.    a beteg étvágyának csökkenése, emiatt bizonyos anyagok csökkent bevitele (pl: vas, folsav hiány),

2.1.1.6.    vérvesztés, mely akár a tumorból, akár pedig a tumorba irányulhat,

2.1.1.7.    hemolízis mechanikus (pl. DIC: fragmentációs) vagy immunológiai tényezők miatt.

2.1.2.    A kemoterápiás készítmények a következő mechanizmuson keresztül okozhatnak anémiát:

2.1.2.1.     direkt myeloszupresszív hatás a vörösvértest termelés gátláson keresztül,

2.1.2.2.    a vesetubulusok direkt szövet károsodása során, ami az EPO termelést tovább csökkenti,

2.1.2.3.    gyógyszer okozta hemolízis.

2.1.3.     Egyes kemoterápiás készítmények anémiát okozó hatása még kifejezettebb. Ezek a platina-tartalmú kemoterápiák, melyeket leginkább ovarium, tüdő, fej-nyaki daganatokban alkalmaznak. Valószínűleg a tüdő és nőgyógyászati tumorokban nagyobb arányban előforduló anémia is a betegségre adott kemoterápia platina tartalmával függ össze. Az anémia objektív tünete lehet a tartós gyors szívverés, szédülés, gyors, felületes, nehézlégzés, fejfájás, személyiségváltozás, depresszió. A súlyos, pihenésre nem javuló kimerültség talán a legjellemzőbb és leggyakrabban elforduló szubjektív tünet, mely a betegek mindennapi életvitelét a leginkább ronthatja. A kimerültségnek egyéb okai is lehetnek: radioterápia, alapbetegség, szorongás, depresszió. Az alacsony haemoglobin szint az alkalmazott kemoterápia hatékonyságát csökkenti, így a várható túlélésre is kihat. Az anémia kezelése az onkológiai terápia fontos része. A daganatos betegségek okozta vérszegénység kezelésében a vörösvérsejt transzfúzió és a rekombináns DNS technológiával előállított ESA készítmények állnak rendelkezésre.

2.2.    A kezelés megválasztásánál mérlegelendő szempontok

2.2.1.    Transzfúzió

2.2.1.1.    a rendelkezésre álló mennyiség szűkössége, kiszámíthatatlan volta,

2.2.1.2.    transzfúziós reakciók: korai, késői, immunológiai és nem immunológiai okok,

2.2.1.3.    vércsoport tévesztés veszélye,

2.2.1.4.    vérátömlesztéssel átvihető betegségek potenciális veszélye.

2.2.2.    A transzfúziós kezelés előny és hátrány mérlegelése

A

B

1

Előny

Hátrány

2

gyors haemoglobin emelkedés

transzfúziós reakciók

3

gyorsan csökken a beteg kimerültség érzése

kongesztív szívelégtelenség

4

fertőzések átvitele

5

vastúlterhelés

6

 

fokozott thromboemboliás készség

7

 

csökkenő túlélés

2.2.3.     Eritropoetin készítmények

Az eritropoetin glikoprotein típusú differenciáló, mitózis-stimuláló hormon. 2-3 hét késés tapasztalható az eritropoetin alkalmazása és az eritropoetin-indukálta vörösvérsejtek megjelenése között.

2.2.4.     Eritropoetin alkalmazásának előnyei és lehetséges hátrányai

A

B

1

Előny

Hátrány

2

transzfúziós igény csökken

thrombotikus szövődmények

3

fokozatosan csökken a beteg kimerültség érzése

csökken a túlélés

4

a tumor progressziójáig eltelt idő csökken

5

 

hipertenzió/zavartság

6

 

tiszta vörösvérsejt aplázia (PRCA)

Az eritropoetin készítmények alkalmazása során multicentrikus vizsgálatok súlyos, az életet megrövidítő és kevésbé súlyos mellékhatásokról számoltak be. Nem bizonyított, de kizárni sem lehet biztonsággal, hogy az ESA készítmények a kissejtes tüdőrák kivételével gyorsíthatják a tumorok progresszióját. Egyéb mellékhatásokat is okozhat az eritropoetin kezelés, mint a hányinger, hasmenés, hányás; influenzaszerű tüneteket szintén leírtak. A törzskönyvi indikációs feltételek szigorú betartása, a betegek szoros monitorozása a mellékhatások előfordulásának csökkentése miatt elengedhetetlen.

3.     Finanszírozás rendje, finanszírozási algoritmus

3.1.     A finanszírozási algoritmus részletezése

(1): Az ESA terápia az alábbi tumoros kórképek kezelése során alkalmazható: BNO: C62, C50, C34, C82-85, 88, 90-91, C56-57.

(2): A beteg szérum Hgb szintje 10 g/dl vagy ez alatt kell, hogy legyen az ESA terápia megkezdése előtt.

3.1.1.     A kezelés megkezdése előtt az anémia etiológiájának vizsgálata szükséges. Ennek során első lépésben a vérszegénység jellemzésére (retikulocitaszám és átlagos vörösvérsejt térfogat: MCV), majd a potenciálisan korrigálható etiológia tisztázására kerül sor. Az ESA készítmények kizárólag kemoterápia okozta anémia (4) kezelésére használhatók. Egyéb okok: daganat okozta (3) és egyéb más ok, pl. sugárterápia (5) miatti anémia kezelésére nincs törzskönyvezve.

3.1.2.     Az alkalmazott kemoterápia célja

(6): Az ESA terápia kizárólag nem kuratív (7) céllal alkalmazott kemoterápia mellett adható.

Kuratív (8) célú kemoterápia mellett nem finanszírozott az ESA terápia. A kemoterápia célját a kezelőorvos dönti el, azonban a hererák, korai emlőtumor, a korai nem kissejtes tüdőrák primer és adjuváns kemoterápiája, a Hodgkin kór és agresszív non-Hodgkin lymphomák kezelése kuratív célúnak tekintendő, amíg az ellenkezője nem bizonyosodik be. Az ESA kezelés független indikációja a krónikus veseelégtelenség, melynek jelenléte esetén a kuratív kemoterápia időszakában is indikált lehet a szigorúan monitorozott ESA alkalmazás. Ilyenkor a kezelés beadását követően, a vesebetegség esetére vonatkozó alkalmazási előirat szerint használandó.

3.1.3.     Tünetek vizsgálata

ESA kezelés során tünetekkel járó vérszegénység esetében a hemoglobin érték 8-10 g/dl, tünetmentes, stabil állapotú betegek esetében 7-9 g/dl szinten tartandó (11).

Objektív tünetek lehetnek: perifériás ödéma, tachycardia, tachypnoe. Szubjektív tünetek: mellkasi fájdalom, terhelésre jelentkező dyspnoe, fáradtság érzés, szédülés, gyengeség, fülzúgás.

(9): Amennyiben a betegnél még nem jelentkeznek tünetek és a vérszegénység nem éri el a 7 g/dl hemoglobin szintet, obszerváció és szükség szerint vaspótlás (10) javasolt.

3.1.4.    Vasháztartás rendezése

(12): Az ESA terápia bevezetése előtt a beteg vasháztartását rendezni kell, és ezt a betegdokumentációban is rögzíteni szükséges. Ez történhet orális vagy parenterális vaskészítményekkel egyaránt. Mikrocitás anémia (MCV< 80 fl) esetén kötelező, egyébként ajánlott a vasháztartás vizsgálata (ferritin, transzferrin szaturáció). Abszolút vashiányra utal, ha a szérum ferritin koncentráció <30 ng/ml, transzferrin szaturáció <15%. Funkcionális vashiányra utal, ha a ferritin koncentráció Ł 800 ng/ml és a transzferrin szaturáció <50%. Abszolút vashiányban intravénás vaskezelés szükséges, funkcionálisban az ESA kezelés mellett a vaspótlás megfontolandó. Elvethető a vashiány, ha a ferritin > 800 ng/ml vagy a transzferrin szaturáció ł 20%.

3.1.5.     Előny és kockázat (risk/benefit) mérlegelése

(13): Az ESA terápia megkezdése csak a beteggel való közös döntés eredménye lehet. A beteget teljes körűen tájékoztatni kell a kezelés céljáról, a várható eredményekről és a kockázatokról. Általános beteg tájékoztatás során ki kell térni az ESA kezelés lehetséges mellékhatásaira. Fontos mérlegelési szempont a vérszegénység rendezésére rendelkezésre álló idő (gyorsan rendezendő esetben transzfúzió, megfelelő kritériumok esetében lassan is rendezhető esetben ESA adása jön szóba) és a transzfúzió adásával járó volumenterhelés.

3.1.6.     ESA terápia megkezdése

(14): A fenti feltételek szerint az ESA terápia elkezdhető a készítmények alkalmazási előirataiban foglalt dozírozás szerint.

3.1.7.    ESA terápia eredményességének megítélése a haematológiai paraméterek mentén

(15): Reagál: a szérum Hgb szint változás nagyobb, mint 1 g/dl vagy a retikulocitaszám nagyobb, mint 40 000 sejt/µl 4-6 hetes ESA terápiát követően. A 4 hét az epoetin alfa, a 6 hét a darbepoetin alfa készítményre vonatkozik. A dózistitrálás alapja a Hgb célérték fenntartása, vagyis a lehető legalacsonyabb dózisra kell a beteget beállítani, amivel még a célérték fenntartható (16-17).

(18): Nem reagál: a fenti paraméterek nem teljesülnek 4-6 hét kezelést követően. Ebben az esetben dózisemelés/dózisismétlés lehetséges (19) a gyógyszerek alkalmazási leiratai szerint, majd a hematológiai paraméterek újraértékelése következik a 8-9. héten.

3.1.8.     Terápia befejezése

(20): Amennyiben az emelt dózissal 8-9 héten belül reagál (fenti kritériumok szerint), dózistitrálás (23), amennyiben szükséges, majd a célérték elérésekor (17), illetve a terápiás idő leteltével a kezelés befejezése.

(21): Amennyiben a dózisemeléssel/ismétléssel stabilan tartható a beteg haemoglobin szintje, a gyógyszeres terápia folytatható az algoritmusban meghatározott feltételekig.

(22): Amennyiben 8-9 hetes kezelést követően, dózisemelés/ismétlés mellett sem történt haematológiai válaszreakció, a kezelés felfüggesztése indokolt.

3.1.9.     Az ESA kezelés befejezése: a kemoterápiás kezelést követő maximum 4. hétig; a célérték elérésekor (célérték tartása), illetve az anémia oldódásakor. A célérték elérésekor vagy annak közelében a szerek törzskönyvében előírt dózisredukcióra, a célérték meghaladásakor a kezelés felfüggesztésére lehet szükség.

4.     A finanszírozás szakmai ellenőrzésének alapját képező ellenőrzési sarokpontok

4.1.     Az adott indikációs körben és feltételek mellett alkalmazták-e az ESA készítményeket?

4.2.    A szérum Hgb szint 10 g/dl vagy ez alatti volt a terápia megkezdésekor?

4.3.    A terápia megkezdése előtt a beteg vasháztartását rendezték? (A vaspótlás szükségességét a microcytás anémia kifejezetten valószínűsíti.)

4.4.    Nem kuratív céllal alkalmazott kemoterápia mellett adták-e a készítményeket? (Erről a kezelőorvos nyilatkozata szükséges.)

4.5.    Az ESA terápia felfüggesztése az eljárásrend szerint, a hematológiai paraméterek mentén történt?

5.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

5.1.     A területre fordított közkiadások alakulása.

5.2.     A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

6.    A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

6.1.    A releváns BNO kódok

A

B

1

BNO

BNO megnevezés

2

C62

Heretumor

3

C50

Emlődaganat

4

C34

Tüdődaganat

5

C82-85

Malignus lymphoma

6

C88

Malignus lymphoma

7

C90-91

Malignus lymphoma / myeloma

8

C56-57

Ovarium tumor

6.2.     A releváns OENO kódok

 

A

B

1

OENO

OENO megnevezés

2

11041

Vizsgálat

3

11301

Kontrollvizsgálat, konzílium

4

29000

Szövettani vizsgálat szokásos feldolgozási módszerrel

5

29050

Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén

6

14251

Biopsia medullae ossealis crista ossis ilei

7

3523B

Áttekintő csontszcintigráfia

8

2640N

CD sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, egyéb fluorop

9

2640L

CD sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, FITC-el jelöl

10

2640M

CD sejtszám meghatározása, antigénenként, áramlási citométerrel, phycoerithrei

11

66343

Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpenzió

12

66290

Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel

13

64125

Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel

14

66290

Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel

15

66343

Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel

16

66344

Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel

17

66348

Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel

18

66992

Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel

19

66993

Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel

20

69971

Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel

21

69972

Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel

22

64125

Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel

23

37008

Konformális besugárzás kiegészítő pontja

24

37220

Lineáris accelerátor, foton 16 MV és a felett, egy mező

25

37210

Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV és a felett, egy mező

26

37200

Lineáris accelerátor, foton 6 MV-ig, egy mező

27

37007

Irreguláris mezős besugárzás kiegészítő pontja, egy mező

28

3586A

Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálat

29

28939

Fluoreszcencia insitu hibridizáció (FISH) humán betegségekben

30

26625

CA 125

31

29400

Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel

32

36130

Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat

33

31312

Mellkasfelvétel, kétirányú

34

31310

Mellkasfelvétel, AP/PA

6.3.    A releváns HBCS kódok

A

B

1

HBCS

HBCS megnevezés

2

492C

Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, társult betegséggel

3

491B

Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, társult betegség nélkül

4

491A

Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, társult betegséggel

5

506A

Rosszindulatú emlődaganatok társult betegséggel

6

506B

Rosszindulatú emlődaganatok társult betegség nélkül

7

6140

Here műtétei malignus betegségek miatt

8

621A

Férfi reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai társult betegséggel

9

621B

Férfi reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai társult betegség nélkül

10

945A

Non-Hogdkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett

11

771D

Lymphoma, nem akut leukémia 18 év felett

12

944C

Hodgkin-kór, Non-Hogdkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett, legalább 14E szűrt és besugárzott vérkészítmény adás

13

6420

Uterus, adnex műtétei malignitás miatt

14

657A

Női reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai társult betegséggel

15

657B

Női reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai társult betegség nélkül

16

6520

Női reproduktív rendszer egyéb műtétei

17

1460

Légzőszervi daganatok

6.4.    A releváns ATC kódok

A

B

1

ATC

ATC megnevezés

2

B03XA01

Eritropoietin, epoetin alfa, epoetin theta, epoetin zéta

7.    Rövidítések

ATC: Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

BNO: Betegségek nemzetközi osztályozása

ESA: Erythropoesis stimulating agens (EPO készítmények gyűjtőfogalom)

HBCS: Homogén betegségcsoport

OENO: Orvosi eljárások nemzetközi osztályozása

5. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez11

A Parkinson betegségcsoport diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Neurodegeneratív megbetegedések:

1.1.    G20HO    Parkinson-kór

1.2.    G2110    Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus

1.3.    G2120    Más külső tényező okozta másodlagos parkinsonismus

1.4.    G2130    Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus

1.5.    G2180    Egyéb másodlagos parkinsonismus

1.6.    G2190     Másodlagos parkinsonizmus k.m.n.

2.    Fogalmak

2.1.    A szintű bizonyíték: Az adott beavatkozás hatásossága egyértelműen bizonyított („hatásos”). Azaz: legalább egy I. szintű vagy legalább két II. szintű vizsgálat egybehangzó eredménye támasztja alá.

2.2.    B szintű bizonyíték: Az adott beavatkozás hatásossága valószínűen hatásos. Azaz: legalább egy II. szintű vagy legalább három III. szintű vizsgálat egybehangzó eredménye támasztja alá.

2.3.    C szintű bizonyíték: Az adott beavatkozás hatásossága/nem hatásossága lehetséges. Azaz legalább két III. szintű vizsgálat meggyőző és egybehangzó eredménye támasztja alá.

2.4.    Bradykinézia/hypokinézia: A mozgás sebességének, amplitúdójának csökkenése, a mozgás indítás és leállítás és a program váltás megnehezülése. A Parkinson-kór diagnózisának egyik alappillére.

2.5.    Disztónia: Akarattól független izom összehúzódás, amely tartászavart hoz létre (pl. tortikollis, OFF-disztónia: az öregujj dorzalflexiója, stb.), gyakran komoly fájdalommal jár, diszkinézissel ötvöződhet.

2.6.    Diszkinézis: akarattól független, ismétlődő, irreguláris izommozgás (pl. a végtagokban korea, a törzsön atetózis formájában, disztóniával ötvöződhet).

2.7.     Életminőség: A beteg utóbbi 3 életévére vonatkozóan, a személyére szabott kezelés megítélésére kialakított fogalom. A beteg állapotának önértékelő teszt segítségével való értékelését teszi lehetővé, értékes módon kiterjeszti a célzott anamnézis felvételének értelmét, célszerűen egészíti ki az UPDRS, illetve az MDS-UPDRS skálákat. Hazánkban több teszt is validált, alkalmazható (pl. PDQ-39).

2.8.    Ergot derivátum: Növényből kivont dopamin agonista hatású gyógyszerkészítmény. Retroperitoneális, pleuropulmonális és kardiális valvuláris fibrózist okozhat. Alkalmazása során félévenként transztorakális szív ultrahang vizsgálat kötelező.

2.9.     Fluktuáció: A betegség súlyosbodása során a korábban egész nap hatásos gyógyszeres kezelés hatása egyenetlenné válik. Az egyik típusa a hatáscsökkenés-dózis lecsengés (Wearing-off, WO) és a rossz mozgásteljesítménnyel járó állapot (OFF), melyhez disztónia kapcsolódhat, a másik a dózis időbeli csúcshatásához kapcsolódó, akarattól független mozgások (csúcsdózis diszkinézia, ON-diszkinézia). A kórlefolyás során a WO és az OFF általában megelőzi a csúcsdózis diszkinézia jelentkezését. A fluktuáció a kétféle állapot egymást követő váltakozását jelenti. A fluktuáció kialakulásában a kezelés kizárólagos szerepe egyértelműen nem bizonyított.

2.10.    Freezing: „Lefagyás”. A mozgás, a mozgáskoordináció hirtelen, váratlan zavara, leállása.

2.11.    Késői Parkinson-kór/betegség: Késői Parkinson-kórról a motoros komplikációk megjelenése után beszélünk.

2.12.    Komorbid betegségek: A Parkinson-kórhoz kapcsolódó bármely betegség. A betegség lefolyása során bármikor fontos ezek felismerése és mérlegelésük a terápiában. Különösen fontos a pszichiátriai betegségek elkülönítése és kezelése.

2.13.    Komplex nem-motoros tüneti szindróma: A motoros tüneteket több évvel megelőző tünetegyüttes, amely a betegség megjelenésére utal/prognosztizálja: székrekedés, szaglászavar, hangulati élet elcsendesedése - hangulatzavar, alvászavar, nyálfolyás, vizelettartási zavar, egyoldali vállfájdalom, szürkületi látás problémák.

2.14.    Motoros tünetek: A bazális ganglionok működészavara által kiváltott mozgató rendszeri tünetek. Ezek a Brit Agybank kritériumrendszere alapján meghatározott fő mozgás zavar típusok és a hozzájuk kapcsolódó másodlagos mozgatórendszeri tünetek együttesen.

2.15.    Nem motoros tünetek: A beteg életminőségét a motoros tüneteknél is markánsabban meghatározó összes eltérés: kognitív, hangulati, magatartási, érzőrendszeri, fájdalmi, autonóm idegrendszeri, gasztrointesztinális jellegű panaszcsoportok és vizsgálható eltérések. Ezek egy része megelőzi a motoros tüneteket. Számuk szaporodik a betegség lefolyása során, és a motoros fluktuációkhoz kapcsolódva még erőteljesebbek lesznek.

2.16.    Nyugalmi tremor: A végtagok, az ajak, a nyelv, a szempilla oszcilláló, ritmusos, akarattól független mozgása, amely a testrész akaratlagos innervációtól mentes állapotában észlelhető, és akaratlagos mozgás során megszűnik. A Parkinson-kór diagnózisának másik, lehetséges motoros alappillére. A betegek egy részében mozgásra aktiválódó végtag komponensek lehetnek.

2.17.    On-off jelenség: Motoros komplikáció. A gyógyszeres kezelés hatására csökkennek a Parkinson-kór tünetei, azonban a hatóanyag koncentrációja az agyban nem állandó. Amikor a szint alacsony, a tünetek erősebbek (off fázis). Az off és on fázis váltakozása jelenleg együtt jár a Parkinson-kórral, és a hosszú távú levodopa kezelés után az ingadozás kiszámíthatatlanabbá válik.

2.18.    Parkinsonizmusok: A Parkinson-kórtól (betegségtől) elkülöníthető, de hasonló tünetekkel rendelkező kórismék.

2.19.    Parkinson-kór (PK): A hazai szakmai nyelvhasználat alapján az (Idiopátiás) Parkinson-szindróma, amely az eljárásrendben részletesen leírásra került, amely a leírásra kerülő terápiákkal tünetileg egyértelműen kezelhető (angolszász forrásokban: Parkinson’s Disease).

2.20.    Parkinson-kór előrehaladott szakasza: A motoros komplikációk azon szakasza, mely során a beteg életminősége nem tartható fenn a komplex gyógyszeradagolás egyénre szabott módszereivel, a súlyos tünetek és az állapot kifejezett, permanens változékonysága csak speciális kezelési eljárások alkalmazásával biztosítható. Ez a szakasz a beteg haláláig tart. A kezelés indikációja, esetleges leállítása a beteg belegyezése és neurológus által vezetett munkacsoport döntésén alapszik.

2.21.    Parkinson-kór korai szakasza: A motoros tünetek megjelenésétől a motoros fluktuációk megjelenéséig (diagnosztikus kritériumok alapján felállított diagnózis).

2.22.    Parkinson-kór motoros komplikációk szakasza: A motoros fluktuációk kezdetétől a betegség előrehaladott fázisán át a beteg haláláig tartó szakasz.

2.23.    Parkinson-szindrómák (PSZ): Ezen betegségekben a Parkinson-kórra jellemző neurológiai gócjelekhez (parkinzonizmus tünetei) egyéb, a beteg sorsát döntően meghatározó neurológiai eltérések kapcsolódnak a betegség kezdetétől, máskor későbbi szakaszában. Ezen betegségek patomechanizmusa egyes esetekben teljesen eltér a Parkinson-kórban ismertektől. Ezen betegségek tünetei kismértékben vagy nem reagálnak a klasszikus dopaminerg terápiára.

2.24.    RBD (REM alvás magatartás zavar): Az alvás REM fázisát nem a szokásos tónustalanság jellemzi, hanem folyamatos mozgások, testhelyzetváltozások, hangadás, kiabálás, ágyról való leesés, ágynemű összegyűrése és az ezzel járó kellemetlen tartalmú álmok.

2.25.    Rigor: Az izomzat nyugalomban is fennálló, sokszor fájdalmas feszülése, amely egyaránt érinti a végtagok agonista és antagonista izmait. A Parkinson-kór diagnózisának másik alappillére lehet.

2.26.    Tremor: Nyugalmi remegés. A Parkinson-kór motoros alaptünete.

2.27.    Wearing-off állapot: A dopaminerg gyógyszerhatás (levodopa, dopamin agonista) visszatérő, gyógyszerbevételektől függő formája és a hatástalanság megjelenését jelenti: a már hatékonyan kezelt motoros és nem-motoros tünetek igen kifejezetten visszatérnek. Hatáscsökkenés esetén egyenletesen, míg dózisvégi csökkenés esetén a következő bevett gyógyszer adag hatása jelentkezéséig. Különleges OFF-állapotok is vannak: a hatáskésés (Delayed-ON): a „szokásos” idő elmúltával nem jelentkezik a hatás, csak később; hatás elmaradás (No-ON): a gyógyszerbevétel ellenére nincs hatás.

2.28. „Red Flag”: Olyan panasz és neuropsychiátriai jelenség, gócjel, amely a betegség korai szakaszában jelzi a vizsgálónak, hogy Parkinson-szindróma valószínű és nem Parkinson-kór.

3.    Kórkép leírása

3.1.    A Parkinson-kór gyakori, progresszív neurodegeneratív betegség, amelyben az idegrendszerben a substantia nigra dopaminerg neuronjainak degenerációja miatt a dopamin-szint leesik. A dopamin a szervezetben a neuronok közötti ingerület-átvitelért felelős, így a szint csökkenése az idegsejtek közötti kommunikációt akadályozza.

3.2.    A Parkinson-kór a mozgászavarokhoz tartozó neuropsychiátriai betegség. A betegség diagnózisa ma is klinikai és két ún. pillértüneten nyugszik: az egyik mindenképpen a bradykiézia/hypokinézia (a mozgás program lassúsága), míg a másik pillértünet lehet a rigor (merevség) vagy a nyugalmi tremor (végtag, ajak, pilla akarattól független, azaz nyugalmi ritmikus mozgása), vagy mind a kettő. A negyedik főtünet a betegség előrehaladott szakaszában jelentkezik, ez a tartási instabilitás. Előfordulhat a betegség kezdetén tremor domináns klinikai forma, ennek diagnózisa nehezebb.

3.3.    Parkinson-kórban a motoros tüneteken kívül nagy jelentőségük van a nem-motoros tüneteknek is: pszichológiai problémák, demencia, a későbbiekben autonóm zavarok. A betegség előrehaladott fázisban komoly fogyatékossághoz, rokkantsághoz vezet, nagymértékű életminőség-csökkenést okoz.

3.4.    A Parkinson-kór prevalenciája 200-400 fő/100 000 lakosra, Magyarországon a betegszám megközelítőleg 20 000 fő, a betegek 50-70%-a áll kezelés alatt. Jelenleg az évi incidencia 8-10/100 000 lakos, de az arány folyamatosan növekszik.

4.    Finanszírozás rendje, finanszírozási algoritmus

5.    A Parkinson betegség ellátására vonatkozó emelt, indikációhoz kötött támogatás:

5.1.    EÜ90 6/a. Támogatott indikációk:

Parkinson-kór és Parkinson-szindróma (másodlagos parkinsonismus) kezelésére – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

5.1.1.    amantadine

5.1.2.    biperiden

5.1.3.    levodopa, benserazide hydrochloride

5.1.4.    procyclidine

5.1.5.    selegiline

5.2.    EÜ90 6/b. Támogatott indikációk:

Parkinson-kór esetén, az alkalmazási előírásban szereplő monoterápiában, L-DOPA és selegilinnel, illetve amantadinnal való kombinált kezelésben kiegészítő kezelésként is, ha súlyos motoros fluktuáció jelentkezik – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

5.2.1.    pramipexole

5.2.2.    rasagiline

5.2.3.    ropinirole

5.2.4.    rotigotine

5.3.    EÜ90 6/c. Támogatott indikációk:

Parkinson-kórban kialakuló motoros fluktuáció minden esetében – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

5.3.1.    entacapone

5.3.2.    levodopa, carbidopa, entacapone

6.    Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

6.1.    Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenőrzése

6.2.    Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

6.3.    Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése

7.    Szakmai ellenőrzési pontok

7.1.    A klinikai diagnózis felülvizsgálata rendszeres időközönként, fél-egyévente történik.

7.2.    A diagnózis klinikai szempontrendszer szerint történik, MRI, PET-CT és CT Parkinson-szindróma differenciál diagnózisában nem kötelező, de indokolt lehet, agyi SPECT csak indokolt esetben (fent meghatározott) végzendő.

7.3.    A gyógyszeres kezelés akkor kezdődhet, ha a klinikai diagnózis megszületett. A Parkinsonos tünetek egységes rendszer alapján értékelhetőek. Az UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) vagy az ebből továbbfejlesztett MDS-UPDRS (Movement Disorders Society Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) skála lehetőséget ad erre.

7.4.    Anticholinerg és amantadin korai Parkinson-kórban első választású terápiaként nem alkalmazható, kivéve, ha a beteg egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismusban szenved. Ekkor anticholinerg szer adható. COMT gátló csak a fluktuációk kezdetétől adható.

7.5.    Neuroprotektív céllal csak klinikai vizsgálat keretében kezelhetők a betegek.

7.6.    A motoros komplikációk klinikai megállapítása után (Parkinson skálák) a beteg adjuváns terápiában részesül. Az adjuváns terápia a motoros komplikációk jellegétől és mértékétől függ.

7.7.    Az ún. előrehaladott kezelési lehetőségek, mint műtéti beavatkozás csak speciális (fent meghatározott) esetekben indokolt.

7.8.    Minden beteg számára hozzáférhető kell, hogy legyen a fizioterápiás kezelés, a pszichológiai és szociális kezelés/gondozás.

7.9.    A Parkinson-kór diagnózisának felállításától kezdve a betegek kezelésben részesülnek a nem-motoros tünetek kontrollálására.

8.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

8.1.    A területre fordított közkiadások alakulása.

8.2.    A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

9.    A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

9.1. A releváns BNO kódok

 

A

B

1

BNO

BNO megnevezés

2

G20H0

Parkinson-kór

3

G2110

Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus

4

G2120

Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus

5

G2130

Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus

6

G2180

Egyéb másodlagos parkinsonismus

7

G2190

Másodlagos parkinsonismus k.m.n.    

8

Y4670

Antiparkinson gyógyszerek

9.2. Releváns ATC kódok

 

A

B

1

ATC

ATC megnevezése

2

N04*

Anti-parkinson gyógyszerek

3

N04A*

Anticholinergek

4

N04AA

Tercier aminok

5

N04B*

Dopaminergek

6

N04BA

Dopa és dopa derivátumok

7

N04BB

Adamantane derivátumok

8

N04BC

Dopamin agonisták

9

N04BD

MAO-B gátlók

10

N04BX

Egyéb dopaminergek (COMT-gátlók)

9.3. Finanszírozott hatóanyagok Magyarországon

 

A

B

1

ATC

Hatóanyag

2

N04AA02

biperiden

3

N04AA04

prociklidin

4

N04BA02

levodopa és decarboxylase gátló

5

N04BA03

levodopa, decarboxylase gátló és comt gátló

6

N04BB01

amantadin

7

N04BC04

ropinirol

8

N04BC05

pramipexol

9

N04BC09

rotigotine

10

N04BD01

selegilin

11

N04BD02

rasagiline

12

N04BX02

entacapone

10.    Rövidítések

ATC     Gyógyszerek anatómiai, terápiás, illetve kémiai osztályozása

BNO     Betegségek nemzetközi osztályozása

6. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez12

A hepatitis B vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikájának és terápiájának finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágenssel (B1800)

Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágens nélkül (B1810)

2.    Kórkép leírása

2.1.    Járványtan

2.1.1.    Kórokozója a hepatitis B vírus, a Hepadnaviridae család tagja, mely egy DNS vírus. A fertőzést követően az esetek túlnyomó többségében (70%) tünetmentes infekció zajlik, tünetek csupán 30%-ban alakulnak ki. A fertőzött felnőttek 5-10%-ában jön létre chronicus fertőzés. Hazánkban kb. 7-15 000 beteg szorulhat ténylegesen kezelésre.

2.1.2.    A kórkép jelentőségét az adja, hogy a vírus általában parenterálisan terjed, fertőzött vér és vérkészítmények útján. A donorvér rutinszerű szűrése jelentősen csökkentette a fertőzések átvitelét, de a kábítószer élvezők által közösen használt injekciós tűk még mindig komoly veszélyt jelentenek. A fertőzés kockázata nagyobb haemodyalizált betegeken, onkológiai betegeken és vérrel érintkezésbe kerülő kórházi dolgozókon. A fertőzés a parenterális úton kívül más módon is terjedhet, hetero- és homoszexuális érintkezéssel, valamint zárt intézményekben (pl. börtönök). A fertőzés reservoirjai világszerte az idült HBV hordozók. A fertőzés prevalenciája földrajzi és más tényezőktől függően jelentősen eltérő lehet (0,5%-10%), Távol-Keleten akár a 10%-ot is meghaladja. A vertikális transzmisszió különösen ezeken a vidékeken fordul elő.

2.2.    Diagnózis felállítása

A diagnosztikában az anamnézis felvétel, valamint a fizikális vizsgálat mellett nagy jelentősége van a labor diagnosztikának. A beteg általános tünetekkel keresi fel háziorvosát: fáradékonyság, gyengeség, émelygés, hányinger, láz, urticaria-szerű kiütések, ízületi fájdalmak, jobb bordaív alatti nyomás, feszülés, sötét vizelet. A labor diagnosztika magában foglalja a hagyományos „máj-panel” vizsgálatokat, a háromféle antigén-antitest rendszer (Hbe, Hbs, Hbc) kimutatását, valamint magának a vírusnak a jelenlétét, illetve a vírus kópiaszám kimutatását is. Ez utóbbi igen érzékeny PCR technikával történik. A vírus kópiaszámának az ismerete alapvető a terápia eldöntése, valamint a beteg monitorozása szempontjából.

2.3.     Klinikai lefolyás

A betegnél a tünetek jelentkezését követően icterus alakul ki. Az esetek túlnyomó többségében a vírus eliminálódik a májból kiterjedt májsejt destrukció nélkül is. A HbsAg és a HbeAg eltűnését követően magastiterű antitest szintek detektálhatók, de a HBV DNS alacsony szinten még hosszú ideig kimutatható. Persistáló vírusinfekció esetén a vírusprodukció folytatódik, gyakran életfogytiglan, de krónikus fertőzés esetén a viraemia mértéke alacsonyabb szinten marad. Szintje az idő múlásával fokozatosan csökken és seroconversio is bekövetkezhet. Ennek éves gyakoriságát az érintett populációban kb. 5-10%-ra becsülik. Tartós HBV hordozás a primer hepatocellularis carcinoma (HCC) kialakulásának gyakoriságát a százszorosára növeli az átlagos populációhoz képest. A Hbe Ag pozitív csoportban a HCC kialakulásának gyakorisága még nagyobb.

3.    Terápia

A kezelés legfontosabb célja a viraemia csökkentése, illetve megszüntetése, a vírusreplikáció gátlása és a májkárosodás javítása, illetve gyógyítása. A vírus folyamatos jelenléte esetén sokkal nagyobb a kockázata a chronicus hepatitis, cirrhosis, illetve a hepatocellularis carcinoma kialakulásának. Leginkább veszélyeztetettek a HbeAg pozitív, valamint a HbeAg negatív, de magas vírus titerű betegek. A terápia eredményességét a HbeAg eliminálása és a keringésben kimutatható vírusok számának csökkenése, illetve seroconversio kialakulás (anti-Hbe antitestek kialakulása) jelzi.

4.    Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

4.1.     A finanszírozási algoritmus részletezése

4.1.1.     A diagnózis felállítása (1)

4.1.1.1.    Anamnézis felvétele.

4.1.1.2.    Fizikális vizsgálat.

4.1.1.3.    Labordiagnosztika.

4.1.1.4.    A laborvizsgálatok eredményei alapján kerül a beteg terápiára vagy megfigyelésre.

4.1.1.5.    Az alapellátás feladata a májbetegség felismerése és a HBV markerek (HBsAg, anti-HBs és anti-HBc) vizsgálata (utóbbiak elvégzése májkárosodás észlelésekor vagy rizikócsoportokban célszerű). A betegek szakellátása hepatológiai centrumokban összpontosul.

4.1.1.6.    Klinikai vizsgálatok alapján krónikus B hepatitisben a GPT/ALT normál értékének felső határa férfiaknál 30 U/l, nőknél 19 U/l. Ennek a határértéknek a figyelembe vétele követendő a terápiás döntésnél. A májbetegség súlyosságának a felméréséhez egyéb biokémiai vizsgálatok (AST/GOT, GGT, ALP, se. albumin, bilirubin), prothrombin, teljes vérkép és hasi UH szükséges.

4.1.2.     A kezelést eldöntő vizsgálatok:

4.1.2.1.    HBV-DNS mennyiségi PCR.

4.1.2.2.    HBeAg, anti-HDV pozitivitás esetén antiIgM-antiHDV, illetve HDV Ag.

4.1.2.3.    Májbiopsia HAI>1, illetve stage>1, illetve tranziens elasztográfia (FibroScan) liver stiffness (LS)ł6,0 KPa.

4.1.2.4.    Cirrhosis bármely stádiuma: HBV-DNS pozitivitás esetén a vírus titertől és a GPT/ALT-től függetlenül kezelendő.

4.1.2.5.    Immunsszupprimált, szervtranszplantált beteg (lásd speciális betegségcsoportok címszó alatt).

4.1.2.6.    Biológiai terápia (különösen rituximab) előtt és csontvelő transzplantált betegben, ha a beteg antiHBc pozitív, akkor HBV DNS javasolt és pozitív lelet esetén kezelendő (lásd speciális betegcsoportok címszó alatt).

4.1.2.7.    Cirrhosis Child A stádiuma: HDV Ag vagy anti-IgM-antiHDV pozitivitás esetén a GPT/ALT-től függetlenül HBV-DNS negativitás esetén is IFN-nal kezelendő.

Megjegyzés: IgM-antiHDV pozitivitás HBV-DNS negativitás esetén is a kezelés indikációja!

4.1.3.     Differenciáldiagnosztika: HBeAg, anti-HBe; totál anti-HD; anti-HCV, anti-HIV 1;2, és a társbetegségek (autoimmun, alkoholos, metabolikus májbetegség steatosissal) vizsgálata. Ezek eredménye a kezelési tervet befolyásolhatja.

4.1.4.    A kezelés feltételei

4.1.4.1.    Kontraindikácó hiánya.

4.1.4.2.    A beteg dokumentált beleegyező nyilatkozata. A kezelés megkezdése előtt a beteget részletesen tájékoztatni szükséges.

4.1.5.     Terápia

(2): HBV-DNS mennyiségi real-time PCR meghatározása az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet mellékletében nevesített, akkreditált molekuláris diagnosztikai laboratóriumban végezhető, CE jelzésű teszttel, IU/ml egységben kifejezve. Ugyanazt a tesztet kell a diagnózis felállításához és a terápia követéséhez használni, hogy értékelhető és összehasonlítható legyen a kezelés hatékonysága. (HBV DNS kvalitatív meghatározásának nincs indikációja!)

(3): Hat hónapon belül 3 alkalommal a határértéket meghaladó GPT/ALT érték vagy ha a fertőzöttség igazolhatóan 6 hónapnál régebben fennáll, akkor a kezelés megkezdése előtti egyetlen határértéket meghaladó GPT/ALT érték, illetve szövettanilag igazolt krónikus hepatitis, hisztológiai aktivitással (HAI>1), illetve fibrosissal (F>1), illetve tranziens elasztográfia (FibroScan) liver stiffness (LS)ł 6,0 KPa. Konzekvensen emelkedett GPT/ALT és HBeAg pozitív esetben 20 000 IU/ml, anti-HBe pozitív esetben 2 000 IU/ml feletti HBV-DNS titer esetén a májbiopsiától és a non-invazív fibrosis meghatározástól el lehet tekinteni.

GPT/ALT emelkedett értéke az aktív hepatitis fennállását támogatja, de a fertőzés immuntoleráns fázisában perzisztálóan normál az értéke, és a HBeAg negatív betegek egy részében is intermittáló a szintje. Hosszú távú követés alatti változása a terápiás protokoll megtervezésében döntő fontosságú.

4.1.6.     A kezelést meghatározó eredmények:

(3): HBeAg pozitív, HBV-DNS 20 000 IU/ml (2×104 IU/ml = 105 copia/ml) felett, GPT/ALT emelkedett, vagy

(3): HBeAg negatív, HBV-DNS 2 000 IU/ml (2×103 IU/ml) felett, GPT/ALT emelkedett

4.1.6.1.    ha a GPT/ALT normális: tranziens elasztográfia (Fibroscan)- liver stiffness (LS)ł 6,0 KPa, (6) illetve májbiopsia HAI>1, illetve stage>1 (7), valamint

4.1.6.2.    ha a HBV-DNS fentinél alacsonyabb, de GPT/ALT emelkedett: tranziens elasztográfia (Fibroscan)- liver stiffness (LS)ł 6,0 KPa, (8) vagy májbiopsia HAI>1, illetve stage>1 (9), a kezelés megkezdése indokolt (4).

4.1.6.3.    Ha a HBV-DNS a fentieknél alacsonyabb és a GPT/ALT normális: nem kezelendő, obszerválandó, (10) kivételeket lásd speciális betegcsoportok címszó alatt.

4.1.7.     Szupportív terápia: diétás étrend, alkohol megvonása, hepatotoxikus szerek kerülése.

A kezelés előtt vagy alatt hepatitis A ellen vakcináció javasolt.

4.1.8.     INF készítmények (5)

4.1.8.1.     Peg-INF készítmények: PEGASYS 135, 180 MIKROGRAMM (PegINF-alfa 2a)

4.1.8.1.1.    Adag: 180 ěg/het monoterápia.

4.1.8.1.2.    A kezelés időtartama általában 1 év.

4.1.8.1.3.    IgM-antiHDV pozitív esetekben a kezelés időtartama másfél év.

4.1.8.1.4.    Beszűkült veseműködés esetén a peginterferon alfa–2a adagja heti 135 ěg.

4.1.8.1.5.    A választható gyógyszerek rendelésének egyes szempontjait és a kontraindikációkat részletesen az alkalmazási előiratok ismertetik, amelyek minden esetben kiegészítik a jelen eljárásrendben foglaltakat.

4.1.8.2.     Standard INF-k

Alternatíva 18 év alatti életkorban, alacsony fvs, illetve thrombocyta szám mellett, anamnézisben cytopenia esetén hetente 3×5-6 ME/m2 (9-10 ME) standard INFalfa-2a vagy alfa-2b.

4.1.8.3.    PEG-IFN kezelés során a kezelés 24. hetében, a kezelés végén, a kezelés befejezése utáni 24. héten, valamint a kezelés alatt jelentkező GPT/ALT emelkedés esetén HBV-DNS vizsgálat (real-time mennyiségi PCR) ajánlott.

4.1.8.4.    A PCR vizsgálat mellett a HBs antigén titer monitorozása javasolt.

4.1.8.5.    HBe pozitív esetekben a kezelés 24. és 48. hetében HBe, illetve anti-HBe meghatározás.

4.1.9.    A terápia eredményességének megítélése PEG-INF kezelés során:

4.1.9.1.    Részleges virológiai válasz: HBV DNS titer csökkenés > 1 log10, de > 2 000 IU/ml a kezelés 24. hetében.

4.1.9.2.    Áttörés (breakthrough): Viraemia újbóli megjelenése vagy a vírustiter legalább 1 log10 emelkedése (NA-ra váltás javasolt).

4.1.10.     Nukleozid analógok (NA)

4.1.10.1.     Az NA készítmények rendelésének feltételei

4.1.10.1.1.    12 hónapos INF kezelésre nem reagáló beteg.

4.1.10.1.2.    INF kezelésre reagáló, de relapsust mutató beteg.

4.1.10.1.3.    HBeAg negatív, de HBV-DNS pozitív, anti-HBc-IgM negatív krónikus hepatitis (pre-core mutáns).

4.1.10.1.4.    Biológiai terápia előtt és csontvelő transzplantált betegben.

4.1.10.1.5.    Önállóan első szerként vagy gyógyszer-rezisztencia kialakulásakor második készítményként, utóbbi esetben kombinációban is.

4.1.10.1.6.    Szervtranszplantált HBsAg, illetve HBV-DNS pozitív beteg.

4.1.10.1.7.    HBV-fertőzött transplantált beteg profilaktikus kezelése.

4.1.10.1.8.    Immunszuppresszív vagy kemoterápiában részesülő HBsAg, illetve HBV-DNS pozitív beteg.

4.1.10.1.9.    HBV okozta cirrhosis bármely stádiuma.

4.1.10.1.10.    INF bármely okból ellenjavallt.

4.1.10.1.11.    IgM-antiHDV negatív.

4.1.10.2.    Az NA kezelés megkezdése után 12 héttel és 24 héttel, majd félévenként, valamint a kezelés alatt jelentkező GPT/ALT emelkedés esetén HBV-DNS vizsgálat (real-time mennyiségi PCR) ajánlott.

4.1.10.2.1.    Cirrhosis betegekben szóba jön a háromhavonta végzett kontroll.

4.1.10.2.2.    Viraemia újbóli megjelenése vagy a titer 1 log emelkedése, illetve jelentős GPT/ALT emelkedés gyógyszer rezisztens mutációra utal. Ilyenkor rezisztencia meghatározás ajánlott. Mutáns megjelenésekor gyógyszerváltás indokolt azon esetekben is, ha a mutáció direkt kimutatására nincs mód.

4.1.10.2.3.    HBe pozitív esetekben a kezelés alatt félévente HBe, illetve anti-HBe meghatározás javasolt.

4.1.10.3.    A terápia eredményességének megítélése NA kezelés során:

4.1.10.3.1.    Primer nonresponder: A kiindulási vírustiter csökkenése a 12. hétre <1 log10. (NA váltás vagy NA kombináció adása javasolt).

4.1.10.3.2.    Részleges virológiai válasz: Detektálható HBV DNS szint a kezelés alatt. (NA váltás vagy NA kombináció adása javasolt).

4.1.10.3.3.    Áttörés (breakthrough): Viraemia újbóli megjelenése vagy a vírustiter legalább 1 log10 emelkedése. (NA váltás vagy NA kombináció adása javasolt).

4.1.11.     Az NA készítmények

4.1.11.1.    Lamivudin

4.1.11.1.1.     Alkalmazása során igen nagy arányban fordul elő rezisztencia, különösen, ha monoterápiában alkalmazzák. Emiatt a lamivudin csak olyan esetekben indítható, amennyiben más kezelési mód nem áll rendelkezésre vagy ellenjavallt.

4.1.11.2.    Kezelési mód:

4.1.11.2.1.    HBe-Ag pozitív és negatív krónikus B hepatitis: napi 1×100 mg.

4.1.11.2.2.    Beszűkült veseműködés esetén a GFR-től függően dóziscsökkentés vagy váltás (entecavir önmagában) javasolt.

4.1.11.2.3.    HBV DNS titer emelkedése + GPT/ALT emelkedése esetén hatékony másik nukleoz(t)id készítményre (adefovir dipivoxil hozzáadása vagy entecavir, tenofovir önmagában) váltás szükséges.

4.1.11.3.    A kezelés időtartama:

4.1.11.3.1.     HBe-Ag pozitív esetben az anti-HBe szerokonverzió után minimum 6 hónapig.

4.1.11.3.2.     HBe-Ag negatív esetben a HBsAg/HBV DNS eltűnése, illetve az anti-HBs megjelenése után minimum 6 hónapig.

4.1.11.3.3.     A már lamivudin kezelésben részesülő (nem dekompenzált májbetegségben szenvedő) betegek esetében az NA váltás, illetve kombináció – igazolt lamivudin rezisztencia esetén túl – azokban az esetekben indokolt, ha a lamivudin kezelés effektusa nem megfelelő, azaz:

-    a lamivudin kezelés alatt korábban negatív HBV DNS (<12 IU/ml) pozitívvá válik, vagy

-    a lamivudin kezelés alatt a HBV DNS titer 1 log10 (egy nagyságrenddel) nő, vagy

-    a lamivudin kezelés során a HBV DNS titer > 2 000 IU/ml, vagy

-    a lamivudin kezelés alatt a HBV DNS nem negatív (> 12 IU/ml) és a GPT/ALT kóros.

4.1.12.    Adefovir dipivoxil

4.1.12.1.     A tenofovirnál kevésbé hatékony készítmény, rezisztencia kialakulása viszont gyakoribb. Lamivudin rezisztencia esetén lamivudinnal kombinációban ajánlott.

4.1.12.2.     Kezelési mód:

4.1.12.2.1.    1×10 mg naponta.

4.1.12.2.2.    Beszűkült vesefunkciók esetén a dózis a gyógyszer alkalmazási előiratában megadott séma szerint csökkentendő. (Adefovir rezisztencia esetén tenofovirra váltás javasolt a mutációtól függően kombinációban lamivudinnal, entecavirral).

4.1.13.     Entecavir

4.1.13.1.     Az egyik leghatásosabb NA, a rezisztencia kialakulásának esélye csekély.

4.1.13.2.     Kezelési mód:

4.1.13.2.1.    Nukleozid naiv betegnek 1×0,5 mg naponta.

4.1.13.2.2.    Lamivudin rezisztens vírus: napi 1×1,0 mg.

4.1.13.2.3.    Beszűkült vesefunkciók esetén elsősorban javasolt NA, szükség esetén a gyógyszer alkalmazási előiratában megadott séma szerint csökkentett dózisban.

4.1.14.     Tenofovir

4.1.14.1.     Az egyik leghatásosabb NA, rezisztencia kialakulásával ritkán kell számolni.

4.1.14.2.     Kezelési mód:

4.1.14.2.1.    Napi adagja 1×245 mg.

4.1.14.2.2.    Lamivudin és adefovir rezisztens vírus esetén is ajánlott.

4.1.15.     A kezelés befejezése:

4.1.15.1.     A kezelés befejezésekor vérkép, májfunkciók, HBV-DNS vizsgálat szükséges.

4.1.15.2.     Emellett:

4.1.15.2.1. korábban HBeAg pozitív esetben a HBeAg/anti-HBe vizsgálat megismétlése javasolt,

4.1.15.2.2. korábban HBeAg negatív esetben a HBsAg/anti-HBs vizsgálat megismétlése javasolt,

4.1.15.2.3. hat hónappal később vérkép, májfunkciók, HBV DNS, HBsAg vizsgálat szükséges.

4.1.16.    Speciális betegcsoportok:

4.1.16.1.     Kompenzált cirrhosis

Alpha-INF (standard vagy pegilált alpha 2a) vagy NA adható. Utóbbiak közül különösen az entecavir vagy a tenofovir ajánlott, az igen ritkán kialakuló rezisztencia miatt. Az NA kezelés a beteg élete végéig folytatandó.

4.1.16.2.     Dekompenzált cirrhosis

Hatásos NA-t kell adni, mely esetében kicsi a rezisztencia kialakulásának az esélye (entecavir vagy tenofovir). (11) Az NA kezelés a beteg élete végéig folytatandó.

4.1.16.3.     Májtranszplantált betegek

A transzplantáció előtt minden HBsAg pozitív betegnek olyan, hatásos NA-t kell adni, amely esetében kicsi a rezisztencia kialakulásának esélye (entecavir, tenofovir). A kezelés a beteg élete végéig folytatandó.

A gyógyszerkészítmények alkalmazásánál figyelemmel kell lenni az egyes készítmények Alkalmazási előírásában foglaltakra.

HBsAg negatív/ anti-HBc pozitív szerostátuszú májdonor recipiensei

A javasolt profilaxis a transzplantáció után:

A

B

1

Recipiens

Profilaxis

2

HBsAg poz

HBIG + entecavir

3

anti-HBs poz és anti-HBc poz

nem szükséges

4

anti-HBs neg és anti-HBc poz

entecavir

5

anti-HBs poz és anti-HBc neg (sikeresen oltott)

entecavir

6

anti-HBs neg és anti-HBc neg (naiv)

entecavir

HBIG: HBV immunglobulin

HBsAg negatív/anti-HBc pozitív donorból származó vesegraft recipiensei

HBsAg negatív/anti-HBc pozitív donorból HBsAg negatív/anti-HBc pozitív, valamint a HBsAg negatív/anti-HBc negatív recipiensbe végezhető veseátültetés, amennyiben mind a donor, mind a recipines anti-HBs titere nagyobb, mint 100 mIU/ml. Ezekben az esetekben a recipiens legalább 6 hónapos NA kezelése szükséges. Az entecavir alkalmazása indokolt.

Rendszeres HBV szerológiai és PCR vizsgálata javasolt:

HBV szerológia a transzplantáció után 3, majd 6 hónappal, ezt követően félévente, a HBV DNS PCR a transzplantáció után 6 hónappal, majd évente, illetve a HBV fertőzés reaktiválódásának gyanúja esetén soron kívül is.

4.1.16.4.     HBV-HIV koinfekció

Az indikáció megegyezik a HIV negatív betegek esetében leírtakkal. Az esetek többségében a HIV és a HBV egyidejű, de novo kezelése javasolt: tenofovir és emtricitabin, továbbá egy harmadik, HIV ellen hatásos készítmény adásával.

Ha a HIV fertőzés kezelése előtt alkalmazunk HBV elleni kezelést, a HIV-re bizonyított hatással nem rendelkező adefovir vagy telbivudin választandó.

A HIV és HBV elleni hatással is rendelkező lamivudin, entecavir és tenofovir monoterápiában ellenjavallt ezekben az esetekben.

4.1.16.5.     HBV-HCV koinfekció

HBV DNS általában negatív vagy alacsony titerű. A kezelés megegyezik a krónikus C hepatitis (monoinfekció) esetén leírtakkal, a várható SVR arány is hasonló. A HCV fertőzés sikeres kezelése után számolni kell a HBV reaktiválódásával, ezért ilyenkor NA adása javasolható.

4.1.16.6.     Fulmináns vagy fenyegető fulmináns akut B hepatitis

NA alkalmazása előnyös lehet. A krónikus B hepatitishez hasonlóan a hatásosabb készítmények (entecavir, tenofovir) preferálandók, melyek esetében a rezisztencia kialakulásának esélye csekély. A kezelés optimális időtartama nem ismert, de a HBsAg – anti-HBs szerokonverzió után még legalább 3 hónapig, ennek hiányában a HBe – anti-HBe szerokonverzió után még legalább 6 hónapig javasolt a terápia folytatása.

4.1.16.7.     Gyermekek

Csak a hagyományos alphaINF, a lamivudin és az adefovir hatásossága és biztonságossága bizonyított.

4.1.16.8.     Egészségügyi dolgozók

HBsAg pozitivitás és HBV DNS>2 000 IU/ml esetén Peg-INFalfa 2a vagy olyan hatásos NA adása javasolt, melyek esetében a rezisztencia kialakulásának esélye csekély (entecavir vagy tenofovir).

4.1.16.9.     Terhesség

A lamivudin, az adefovir és az entecavir az FDA osztályozása szerint C kategóriájú készítmények, a tenofovir a B kategóriába tartozik. Szülés után a HBsAg pozitív nők szoros obszervációja indokolt az akut exacerbáció kockázata miatt.

4.1.16.10.    Kemoterápia, immunszuppresszív vagy biológiai kezelésben részesülő betegek

Minden fenti kezelésre szoruló beteg esetében el kell végezni a HBsAg és az anti-HBc meghatározását. Ezek pozitivitása esetén hepatologiai konzílium javasolt.

A szeronegatív betegeket aktív immunizációban kell részesíteni. A HBsAg pozitív betegeknek a HBV DNS titertől függetlenül a tervezett kezelés megkezdése előtt el kell kezdeni az NA adását. Entecavir vagy tenofovir adása javasolt.

Az NA kezelést a kemo-, biológiai vagy immunszuppresszív terápia befejezése után még egy évig kell folytatni. Anti-HBc pozitivitás esetén HBV DNS meghatározás szükséges, pozitivitás esetén NA kezelés indokolt.

Anti-HBc pozitív, de HBsAg és HBV DNS negatív betegek esetében szoros obszerváció szükséges: GPT/ALT és HBV DNS monitorozás, reaktiváció esetén NA-t kell adni.

4.1.16.11.    Dializált és veseátültetés után levő betegek

NA kezelés indokolt. A veseátültetésen átesett betegek esetében az optimális NA az entecavir.

4.1.16.12.     Extrahepatikus manifesztációk

Az antivirális kezelés javasolt (INF vagy NA). Az indikáció és a kezelés módja megegyezik a korábban leírtakkal. Speciális esetekben az NA kezelés kiegészítése plasmapheresissel növelheti a hatékonyságot.

5.     A finanszírozás szakmai ellenőrzésének alapját képező ellenőrzési sarokpontok

5.1.     A kezelés megkezdése előtti diagnosztikus vizsgálatokat elvégezték és megfelelően dokumentálták?

5.2.    A mennyiségi PCR vizsgálatot minden (várhatóan terápiára kerülő) betegnél elvégezték?

5.3.    A terápia előtt a betegeket teljes körűen tájékoztatták a kezelés várható kimeneteléről, valamint az esetleges mellékhatásokról?

5.4.    A gyógyszerválasztás orvosszakmailag indokolt, a finanszírozási eljárásrendnek megfelelően történt?

5.5.    A gyógyszerváltás ténye orvosszakmailag megfelelően alátámasztott és dokumentált?

5.6.    A kezelés során szükséges kontroll vizsgálatokat elvégezték és ezek eredményei megfelelően dokumentáltak?

6.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

6.1.    A területre fordított közkiadások alakulása.

6.2.    A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

7.     A finanszírozás szempontjából lényeges kódok

7.1.     A releváns BNO kódok

A

B

1

BNO

BNO megnevezés

2

B1800

Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágenssel

3

B1810

Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágens nélkül

7.2.     A releváns OENO kódok

A

B

1

OENO

OENO megnevezés

2

11041

Vizsgálat

3

88460

Vérvétel

4

99910

Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért

5

28014

Vérkép automatával IV.

6

24600

Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása

7

24610

Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása

8

24640

Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása

9

24720

Alkalikus foszfatáz meghatározása

10

24741

Pszeudo-kolineszteráz meghatározása

11

21020

Összfehérje meghatározása szérumban

12

21040

Albumin meghatározása szérumban, festékkötő módszerrel

13

21310

Glükóz meghatározása

14

21420

Összkoleszterin meghatározása

15

21411

Trigliceridek meghatározása

16

21150

Összes bilirubin meghatározása szérumban

17

21151

Konjugált bilirubin meghatározása szérumban

18

28620

Prothrombin meghatározása

19

21120

Karbamid meghatározása szérumban

20

21140

Kreatin meghatározása

21

2627T

Hepatitis C vírus AT kimutatása

22

2639A

HBsAg AG kimutatása

23

2639B

HBsAg konfirmációja

24

2639E

HBeAg AG kimutatása

25

2627R

Anti-HBc AT kimutatása

26

2627S

Anti-Hbe AT kimutatása

27

24060

TSH meghatározása (Thyreoidea-Stimuláló Hormon)

28

2627Q

Anti-Hbs AT kimutatása

29

29950

DNS kivonása biológiai mintából

30

28938

Oligonucleotid hibridizáció membráncsíkon próbapáronként

31

28920

Polimeráz láncreakció (PCR) egy mintában primer páronként

32

2627W

Vírus ellenes AT meghatározása ELISA módszerrel

33

2639L

Hepatitis B vírus mennyiségi meghatározása bDNS módszerrel

34

25572

Hepatitis B vírus gyógyszer-rezisztens mutánsainak meghatározása PCR alapú módszerrel

35

2627U

Hepatitis-D vírus AT kimutatása

36

2661H

Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest meghatározása

37

29000

Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel

38

36130

Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat

39

3613D

Tranziens elasztográfia

40

81581

UH vezérelt májbiopsia

41

81580

Aspiratio hepatis

42

92231

Immunmoduláció

43

91311

Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú diabeteses betegnél)

7.3.     A releváns HBCS kódok

A

B

1

HBCS

HBCS megnevezés

2

351B

Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis

7.4.     A releváns ATC kódok

A

B

1

ATC

ATC megnevezés

2

L03AB05

INF-alfa 2b

3

L03AB11

peginterferon-alfa 2a

4

L03AB04

INF-alfa 2a

5

J05AF05

lamivudin

6

J05AF10

entecavir

7

J05AF08

adefovir dipivoxil

8

J05AF07

tenofovir disoproxil

8.     Rövidítések:

ATC: Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

BNO: Betegségek nemzetközi osztályozása

HBCS: Homogén betegségcsoport

OENO: Orvosi eljárások nemzetközi osztályozása

HBV DNS: Hepatitisz B vírus DNS

HDV: Hepatitisz D vírus

HBsAg: Hepatitisz B vírus felületi antigén

HBeAg: Hepatitisz B vírus ’e’ antigén

IgM-antiHD: Hepatitisz D vírus elleni IgM típusú ellenanyag

INF: Interferon

Peg-INF: Pegilált interferon

ALT: Alanin aminotranszferáz

HAI: Hisztológiai aktivitási index

NA: Nukleoz(t)id analóg

PCR:    Polymerase Chain Reaction

HCC:    HepatoCelluláris Carcinoma

7. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez1314

A felnőttkori luminális Crohn-betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

1.1.    Felnőttkori Crohn-betegség (luminális)

2.    Kórkép leírása

A gyulladásos bélbetegségek (IBD), azaz a colitis ulcerosa és a Crohn-betegség a fejlettebb országokban a rheumatoid arthritis után a második leggyakoribb idült gyulladásos betegségcsoportot képezik. A Crohn-betegség krónikus gyulladásos betegség, amely a gasztrointesztinális traktus bármely területét érintheti, gyakori az intesztinális (pl.: szűkület vagy fisztula) és extraintesztinális szövődmények megjelenése. A betegség természetes lefolyása az esetek döntő többségében különböző súlyosságú fellángolások (relapsusok) és nyugalmi időszakok (remissziók) különböző időtartamú váltakozásából áll. A hagyományos terápiás lehetőségek hosszú távú klinikai eredménye a betegek jelentős részében nem megfelelő, a betegség egyes esetekben csak nagy dózisú és elhúzódó szteroid kezelésre reagál, mely a jelen eljárásrendben nem részletezett, akár súlyos mellékhatásokhoz is vezethet. A szteroid hatás időtartama azonban viszonylag rövid és a betegek kb. egyharmada már kezdettől fogva rezisztens a kezelésre, vagy később szteroid dependencia alakul ki. Hagyományosan a kezelés célja a remisszió elérése és fenntartása, lehetőleg a szövődmények kialakulása, ezáltal a műtéti kezelés elkerülése. A betegség természetes lefolyását a hagyományos gyógyszeres kezeléssel nem tudjuk megváltoztatni. Crohn-betegségben az évek során 70-80%-ban szűkület, fisztula, tályog alakul ki, reszekciós műtét válik szükségessé. Bár a betegség pontos oka nem tisztázott, a patogenezis megismert tényezői az utóbbi években lehetővé tették új típusú, úgynevezett biológiai gyógyszerek kifejlesztését. Ma a terápiás cél a klinikai és endoszkópos remisszió (nyálkahártya-gyógyulás) elérése, a szteroid mentes-remisszió fenntartása, a szövődmények megelőzése, a kórházi kezelések és sebészi kezelés szükségességének mérséklése, az életminőség javítása, a betegség természetes lefolyásának kedvező irányú megváltoztatása.

2.1.    A Crohn-betegség aktivitása

A Crohn-betegség súlyosságának megítélésére az eltérő betegségtípusok esetén más-más mérőszámok alkalmasak. Gyulladásos típusú betegségben a CDAI (Crohn’s Disease Activity Index) a legelterjedtebben alkalmazott aktivitási index. A CDAI alapján történő besorolást és az annak megfelelő klinikai állapotot táblázatban részletezzük. A kezelést hatékonynak tekintjük (klinikai válasz), ha a CDAI 70 ponttal csökken, 150 pont alatt remisszióról beszélünk. A csak a felső gastrointestinalis traktust érintő luminalis Crohn-betegség esetén a CDAI nem minden esetben alkalmas a klinikai állapot megítélésére. A műtéti beavatkozás során esetleg kialakított hasfali vendégnyílás (stoma) a székletszám változásán keresztül befolyásolja a CDAI értékét, így ilyenkor az csak becsülhető.

2.2.    A szteroid kezelés fő problémái

2.2.1.    Szteroid refrakter IBD: ha legalább 0,75 mg/ttkg prednisolon mellett Crohn-betegség esetén 4 hét kezelés után is aktív a betegség.

2.2.2.    Szteroid dependencia: ha 3 hónap alatt nem lehet relapszus nélkül 10 mg prednisolon alá csökkenteni a gyógyszer adagját, vagy elhagyása után 3 hónapon belül relapszus következik be.

3.    Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

4.    A felnőttkori Crohn-betegség gyógyszeres kezelési algoritmusa

4.1.    Enyhe esetben alapellátásban terminális ileum érintettsége esetén 5-ASA, illetve budesonid, colon érintettsége esetén sulphasalazin kezelés megpróbálható,

4.2.    kezdeti szteroid kezelés 3 hónapig,

4.3.    korai immunszuppresszív terápia,

4.4.    negyedik vonalban: biológiai terápia (biológiai terápia alkalmazására kijelölt intézmények); valamelyik TNF-a gátló alkalmazása: infliximab (az alkalmazott támogatási kategória figyelembevételével); adalimumab.

5.    A Crohn-betegség biológiai kezelése

5.1.    Indukciós kezelés gyulladásos típusú Crohn-betegségben (luminális): anti-TNF-a indukciós kezelés indikált bármely lokalizációban lévő középsúlyos-súlyos Crohn-betegségben (EL1a, RGB), ha az szteroid refrakter, vagy immunszuppresszáns kezelés mellett szteroid dependencia alakul ki, vagy immunszuppresszáns kezelésre a beteg intoleráns.

5.2.    A Magyarországon jelenleg engedélyezett készítmények közül:

5.2.1.     Infliximab (IFX) esetében: 5mg/ttkg intravénás infúzióban, 2 órás infundálási időtartamban a 0., 2. és 6. héten alkalmazva. Az indukciós kezelést követően 6 héten belül nem reagáló betegek további IFX-kezelését nem támasztják alá a rendelkezésre álló adatok.

5.2.2.    Adalimumab (ADA) esetében: 80 mg a 0. héten, majd 40 mg a 2. héten. Ha hamarabb szükséges elérni a terápiás hatást, akkor a készítmény alkalmazható a 0. héten 160 mg (a dózis beadható 4 injekcióban egyetlen napon, vagy napi 2 injekcióban két egymást követő napon), a 2. héten 80 mg dózisban annak tudatában, hogy az indukciós kezelés során nagyobb a mellékhatások kockázata.

5.3.    Az anti-TNF-á indukcios kezelés hatékonyságának ellenőrzése Crohn-betegségben

5.3.1.    Luminalis Crohn-betegség estében az indukciós kezelést követő (12-14. hét) legalább 70 pontos CDAI esés (reagálás) vagy a CDAI 150 pont alá esése esetében (remisszió) az indukciós kezelést hatékonynak tekintjük.

5.3.2.    Szteroid dependens kórforma esetében az anti-TNF-a kezelést hatékonynak tekintjük, ha az indukciós kezelés végére a szteroid dózisa legalább a felére csökkenthető. Kombinált kórformákban bármely fenti kritérium teljesítése esetében indokolt a fenntartó kezelés.

6.     Fenntartó kezelés felnőttkori Crohn-betegségben (luminális)

6.1.    Megfelelő válaszkészség (3 hónap alatt CDAI minimum 70 pontos csökkenése) esetén fenntartó kezelés folytatható önmagában vagy immunszuppresszív terápiával együtt. Extraintesztinális manifesztáció esetében a sikeresség elbírálásában a klinikai jelek javulása a mérvadó (EL3, RG C).

6.2.    Infliximab esetében: Hatékony indukciós kezelést követően 8 hetente 5mg/ttkg dózisban.

6.3.    Adalimumab esetében: Hatékony indukciós kezelést követően 2 hetente alkalmazott 40 mg dózisban. Reagáló esetekben a kezelés maximális időtartamára, elhagyására vonatkozó ajánlás nem fogalmazható meg (EL3, RG C).

7.     Különleges megfontolások az anti-TNF-a kezeléshez

7.1.     Készítményválasztás

Luminalis Crohn-betegség esetén a két hasonló támadáspontú szert összehasonlító vizsgálatára nem került sor, és a tanulmányok direkt összevetése nem megbízható, azonban az általános állásfoglalás alapján lényeges különbség a vegyületek hatásosságában nincs. Az anti-TNF-a készítmények és immunszuppresszáns szerek (pl.: azathioprin) kombinált alkalmazása előnyös lehet a hatékonyság szempontjából, de a kombinált immunszupresszió esetén gyakoribb mellékhatások (pl.: fertőzések) megjelenésével kell számolnunk, így minden esetben a kockázat és az előny gondos mérlegelése mellett lehetséges.

7.2.    Dózismódosítás

7.2.1.    Infliximab: Közepesen súlyos-súlyos, aktív Crohn-betegség esetében hatékony indukciós kezelést követően 8 hetente 5mg/ttkg dózisban, a kezdetben reagáló-remisszióba kerülő betegekben hatáscsökkenés-vesztés esetén a dózis 10 mg/ttkg-ra emelhető 8 hetente. Ilyenkor fontos azonban a hatásvesztés okának tisztázása, infekció (pl. Clostridium difficile), abscessus, műtétet igénylő szűkület kizárása.

7.2.2.    Adalimumab: A javasolt adag 40 mg minden 2. héten, szubkután injekcióban a kezdetben reagáló-remisszióba kerülő betegekben hatáscsökkenés-vesztés esetén a 40 mg-os injekciók adása közötti időintervallum egy hétre csökkenthető. Ilyenkor fontos azonban a hatásvesztés okának tisztázása, infekció (pl. Clostridium difficile) abscessus, műtétet igénylő szűkület kizárása.

7.3.    Készítményváltás: anti-TNF-a kezelés során a terápiás válasz elvesztése után, vagy intolerancia esetén másik szerre való váltás megengedett. Jelenleg két anti-TNF-a készítmény áll rendelkezésre Magyarországon ebben az indikációban, közöttük főszabályként váltás csak egy alkalommal javasolt. A váltás előtt szükséges az aktivitás felmérése, szövődmények (elsősorban infekció, abscessus, műtétet igénylő szűkület) kizárása.

8.     Szövődmények monitorozása, ellenőrzése

8.1.     Opportunista infekciók

8.2.    Malignus betegségek

8.3.    Neurológiai eltérések

8.4.    Secunder autoimmun betegségek

9.     Evidencia szintek és az ajánlások foka (Oxford Centre for Evidence Based Medicine)

9.1.     Evidencia szint* (EL):

EL: 1a Randomizált kontrollált tanulmány (RCT), Systematic review (SR)

EL: 1b Individuális RCT (szűk konfidencia intervallummal)

EL: 1c Megfelelő

EL: 2a SR (cohort tanulmányok homogének)

EL: 2b Individuális cohort tanulmány (low qualitiy RCT)

EL: 2c „Outcomes” research

EL: 3a SR eset-kontrollált tanulmányok homogenitásával

EL: 3b Individuális eset-kontrollált tanulmány

EL: 4 Eset-sorozatok (rossz minőségű cohort és eset-kontrollált tanulmány)

EL: 5 Szakértői vélemény

* Terápiás tanulmány alapja

9.2.    Ajánlás foka (RG):

RG: A 1. evidencia szintű, helytálló tanulmányok

RG: B 2. vagy 3. evidencia szintű, helytálló tanulmányok, vagy extrapolációk az 1. szintű tanulmányokból

RG: C 4. evidencia szintű, helytálló tanulmányok, vagy extrapolációk a 2. vagy 3. szintű tanulmányokból

RG: D 5. szintű evidenciák, zavarosan inkonzisztens vagy inkonkluzív tanulmányok bármely szinten

10.     Luminalis Crohn-betegség kiterjedés és aktivitás szerint

10.1.     Ileocoecalis Crohn-betegség

(5A) Enyhén aktív (CDAI: 151-220)

Enyhe tünetek, kezelés nem szükséges (EL5, RG D)

Mesalazin - értéke korlátozott (EL1a, RG B)

Budesonid 9 mg/nap (EL2a, RG B)

Antibiotikum nem ajánlott (EL1b, RG A)

(5B) Közepesen aktív (CDAI: 221-450)

Budesonid 9 mg/nap (EL1a, RG A)

Oralis szteroid 1 mg/kg (EL1a, RG A)

Antibiotikum (septicus esetben) (EL5, RG D)

AZA/6-MP vagy MTX (EL1b, RG B)

Anti-TNF-á (CDAI>300 eseten finanszírozott) (EL1b, RG B): változatlan aktivitás esetén, vagy szteroid – refrakter, dependens, intoleráns esetben

(5C) Súlyosan aktív (CDAI: >450)

Oralis szteroid 1 mg/kg (EL1a, RG A)

Ha a relapszus ritka: oralis szteroid és immunmodulátor

Relapszus esetén anti-TNF-a (EL1a, RG B csak infliximab): immunmodulátorral vagy nélküle

A sebészi megoldás alternatíva lehet (EL5 RG D)

10.2.     Vastagbél Crohn-betegség

(5D) Enyhén aktív (CDAI: 151-220)

Sulfasalazin (EL1b, RG A)

Oralis szteroid (EL1a, RG A)

Ha a relapszus ritka: oralis szteroid és immunmodulátor

(5D) Közepes vagy súlyosan aktív (CDAI>220)

Relapszus esetén anti-TNF-a (CDAI>300 esetén finanszírozott): immunmodulátorral vagy nélküle (EL1a, RG B csak infliximab)

A sebészi megoldás alternatíva lehet (EL5, RG D)

10.3.     Kiterjedt vékonybél Crohn-betegség

(5E) Enyhén aktív (CDAI: 151-220)

Orális szteroid és AZA/6-MP vagy MTX (EL5, RG D)

(5E) Közepes vagy súlyosan aktív (CDAI > 220)

Relapszus esetén anti-TNF-a (CDAI>300 esetén finanszírozott): immunmodulátorral, vagy nélküle (EL5, RG D)

Hyperalimentáció (EL4, RG C)

Sebészi megoldás alternatíva lehet

10.4.     Várhatóan rossz prognózisú klinikai képpel járó eset

Korai AZA/6-MP/MTX, illetve anti-TNF-a terápia: [fiatalkori kezdet (<40 év) és perianalis CD] (EL5 RG D)

10.5.    10.5. Nyelőcső, illetve gastroduodenalis Crohn-betegség

(5G) Enyhén aktív

PPI kezelés (EL5, RG D)

Oral szteroid + PPI (EL4, RG C)

Oral szteroid + PPI + AZA vagy MTX (EL4, RG D)

(5G) Közepes/súlyos aktivitásban/refrakter esetben

Anti-TNF-a (szteroid refrakter esetben finanszírozott) (EL4, RG D)

Obstructio esetén dilatáció/sebészi megoldás (EL4, RG C)

11.    Aktivitási score-ok gyulladásos bélbetegségben

11.1.     CDAI score (Best és mtsi, Gut, 1979).

A

B

C

D

1

Jellemző

Pontszám
(egy hétre)

Súlyszám

Részösszeg

2

folyékony vagy rendkívül híg székürítés száma a megelőző 7 napon

x2

=

3

A hasi fájdalom/görcsök intenzitása
(a megfelelő 7 nap pontszámai összesen)
0=nem volt
1=enyhe
2=közepes
3=heves

x5

=

4

Általános közérzet
(a megfelelő 7 nap pontszámai összesen)
0=általában jó
1=átlag alatti
2=rossz
3=rendkívül rossz
4=szörnyű

x7

=

5

Crohn-betegséggel összefüggő tünetek száma:
A=arthritis/ízületi fájdalom
B=iritis/uveitis
C=erythema nodosum/pyoderma/stomatitis
D=fissura ani, fisztula/abscessus perianalis
E=egyéb fistula
F=37,8°C feletti láz a megelőző 7 napban

x20

6

Hasmenés elleni gyógyszeres kezelés
(pl. loperamid, diphenoxylat, opiátok)
0=nem
1=igen

x30

7

Hasi terime
0=nincs
2=bizonytalan
5=egyértelmű

x10

8

Hematokrit
Férfiak (47 - Htk) = pontszám
Nők (42 - Htk) = pontszám

X6

9

Aktuális testsúly (ATS):
Rendes testsúly:

x1

10

(Rendes testsúly - ATS)/ rendes testúly x 100%=pont

11

Összesen:

12.     Gyulladásos típusú Crohn-betegség klinikai súlyosságának meghatározása

12.1.     Enyhe-középsúlyos betegség: járóbeteg, láztalan, hasi fájdalom nem jelentős, súlyvesztés nem haladja meg az eredeti testsúly 10%-át; nincsen hasi izomvédekezés, tapintható szövetmassza vagy kiszáradás jelei. (CDAI 150-220)

12.2.     Középsúlyos-súlyos beteg: az a beteg, aki az enyhe-középsúlyos betegségre indikált gyógyszerekre nem reagál, lázas, testsúlyvesztése jelentős (>10%), hasi fájdalma van, sipolyképződéssel járó betegsége van, időszakosan hányinger vagy hányás gyötri (mely még nem utal bélelzáródásra), vérszegénysége jelentős. (CDAI: 220-450)

12.3.    Súlyos-fulmináns betegség: szájon át alkalmazott szteroid, illetve immunszupprimáló kezelésre nem reagáló beteg, magas lázzal, gyakori hányással, bélelzáródásra utaló egyéb tünetekkel, hasi izomvédekezéssel, jelentős fogyással vagy hasi tályogra utaló klinikai jellel. (CDAI>450)

13.    Az indikációk definiálása

13.1.    Klasszikus terápia rezisztens Crohn-betegség (3 hónapon keresztül szteroid és optimalizált dózisú immunszuppresszánsra nem reagáló beteg).

13.2.    Szteroid függő Crohn-betegség (a szakmai ajánlások szerinti fokozatos szteroid leépítés során egymást követő 2 alkalommal a betegség aktivitása ismét súlyossá válik).

13.3.    Akut, terápia rezisztens Crohn-betegség [4 hét teljes dózisú szteroidra nem reagáló beteg, a betegség aktivitása mindvégig súlyos (CDAI>300), immunszuppresszáns terápia megkezdésére nincs idő, hiszen a készítmények 8-12 hét alatt érik el a terápiás hatást].

14.    A Crohn-betegség betegnaplójának adatai

14.1.    Általános adatok (név, TAJ-szám, diagnózis, dátum a kezdőnap és zárónap feltüntetésével)

14.2.    Laza, hasmenéses székletek számának napi bontásban és összesítve, 7 napra történő feltüntetése

14.3.    A hasi fájdalom mértékének napi bontásban és összesítve, 7 napra történő feltüntetése (0=nincs, 1=enyhe, 2=tűrhető, 3=erős)

14.4.     Általános állapot napi feltüntetése (0=jó, 1=megfelelő, 2=rossz, 3=nagyon rossz, 4=tűrhetetlen)

14.5.     A héten észlelt tünetek feltüntetése (0=nem volt/nincs, 1=volt/van): szem tünet; bőr tünet; belső sipoly; láz 37,5 fok felett; ízületi fájdalom; száj-garat fekély; végbél fisszúra, fisztula, tályog; egyéb tünet; megjegyzés

14.6.     A hasmenés miatt gyógyszer (bélmozgást csökkentő szerek) bevételére vonatkozó heti adat (0=nem, 1=igen)

14.7.    Aktuális testsúly (kg)

15.     A finanszírozás szakmai ellenőrzésének alapját képező ellenőrzési sarokpontok

15.1.     Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

15.1.1.     Kompetencia szint: intézményi és szakorvosi kompetencia ellenőrzése

15.1.2.     Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

15.1.3.     Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése

15.2.     Szakmai ellenőrzési pontok

Klinikai súlyosság meghatározása egy rögzítést megelőző héten vezetett betegnapló alapján számított Crohn-betegség aktivitási index (CDAI) (kivéve kizárólag felső gastrointestinalis érintettség és sztómával élő beteg esetén, utóbbi esetekben szteroid függőség vagy rezisztencia esetén a szteroid dózis legalább 50%-os csökkenése az ellenőrzés szempontja, de sztómával élő beteg esetén a székletszámot nem tartalmazó CDAI rögzítése is szükséges!).

15.2.1.     Inaktív betegség: CDAIŁ150

15.2.2.     Enyhe betegség: 150 <CDAIŁ220

15.2.3.     Közepesen súlyos: 220<CDAIŁ300

15.2.4.     Súlyos: 300<CDAIŁ450

15.2.5.     Nagyon súlyos: CDAI>450

15.3.     A biológiai terápia kontraindikációinak kizárása és ellenőrzése

15.3.1.     TBC kizárása (mellkas RTG)

15.3.2.     Egyéb akut és krónikus fertőzések kizárása (pl.: hepatitis B és C)

15.3.3.     Demyelinizációs betegség, SLE kizárása (anamnesztikus adatok alapján)

15.3.4.     Terhesség kizárása az indukciós kezelés előtt, majd rendszeres ellenőrzés anamnesztikus adatok alapján, terhesség gyanúja esetén laboratóriumi vizsgálattal

15.3.5.    Életvitel módja (fertőzésveszély, tájékoztatás a fertőzés megelőzés módjairól)

15.4.     A kezelés monitorizálásának ellenőrzése (kontrollvizsgálat)

15.4.1.     3 havonta: labor (WE, Fvs, CRP, ASAT, ALAT, GGT, Karb, Kreat, Na, K)

15.4.2.     3 havonta: aktivitási index (CDAI meghatározása és dokumentálása)

15.4.3.     szteroid refrakter esetben, kizárólag felső gastrointestinalis érintettség esetén a szteroid dózisának legalább 50%-os csökkentése az indukciós kezelés végéig

15.4.4.     6 havonta: mellkas RTG (tüdőgyulladás, TBC kizárása céljából)

15.4.5.     9 hónap óta tartó fenntartó kezelés után, újabb 6 hónapnál hosszabb teljes remisszió (CDAI alacsonyabb, mint 150 pont három egymást követő meghatározás alkalmával) esetén a kezelés felfüggesztése mérlegelésének dokumentálása

15.4.6.     9 hónap óta tartó fenntartó kezelés után, a kezelés tartós folytatása esetén 12 havonta ellenőrző képalkotó vizsgálat (MR vagy endoszkópia, indokolt esetben CT) dokumentálása, valamint 12 havonta hepatitis B és C szűrés, hepatitis B vaccinatio esetén annak dokumentálása

A biológiai terápia során az alkalmazott gyógyszerkészítmények alkalmazási előírásában és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletének vonatkozó indikációs pontjaiban foglaltakat egyaránt szükséges figyelembe venni.

15.5.     Megjegyzés

15.5.1.     Immunszuppresszív, immunmoduláns terápia: legalább 2 mg/ttkg, vagy intolerancia esetén a legmagasabb tolerálható dózisú AZA kezelés 3 hónapon át

15.5.2.    TNF alfa gátlók: adalimumab, infliximab

16.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

16.1.    A területre fordított közkiadások alakulása, monitorozása.

16.2.    A helyes, finanszírozási algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

17.     A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

17.1.     A releváns BNO kódok

A

B

1

Kód

Elnevezés

2

K5001

Terápiarezisztens vékonybél Crohn-betegség

3

K5011

Terápiarezisztens vastagbél Crohn-betegség

4

K5081

Terápiarezisztens vastag- és vékonybél Crohn-betegség

5

K5012

Vastagbél Crohn-betegség fisztulával

6

K5082

Vékony- és vastagbél Crohn-betegség fisztulával

17.2.     A releváns ATC kódok

A

B

C

D

1

ATC kód

Hatóanyag

Kategória

Megjegyzés

2

A07EC01

sulfasalazin

DMARD

Betegségmódosító szerek

3

A07EC02

mesalasin

DMARD

Betegségmódosító szerek

4

L04AX01

azathioprin

DMARD

Betegségmódosító szerek

5

L04AB02

infliximab

BRMD

Biológiai terápia eszközei

6

L04AB04

adalimumab

BRMD

Biológiai terápia eszközei

7

H02AB01

betamethason

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

8

H02AB04

metilprednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

9

H02AB06

prednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

10

H02AB09

hidrokortizon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

11

A07EA06

budesonid

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

18.    Rövidítések:

ATC: Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

BNO: Betegségek nemzetközi osztályozása

8. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez15

A felnőttkori fisztulázó Crohn-betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Felnőttkori fisztulázó Crohn-betegség

2.    Kórkép leírása

A gyulladásos bélbetegségek (IBD), azaz a colitis ulcerosa és a Crohn-betegség a fejlettebb országokban a rheumatoid arthritis után a második leggyakoribb idült gyulladásos betegségcsoportot képezik. A Crohn-betegség krónikus gyulladásos betegség, amely a gasztrointesztinális traktus bármely területét érintheti, gyakori az intesztinális (pl.: szűkület vagy fisztula) és extraintesztinális szövődmények megjelenése. A betegség természetes lefolyása az esetek döntő többségében különböző súlyosságú fellángolások (relapsusok) és nyugalmi időszakok (remissziók) különböző időtartamú váltakozásából áll. A hagyományos terápiás lehetőségek hosszú távú klinikai eredménye a betegek jelentős részében nem megfelelő, a betegség egyes esetekben csak nagy dózisú és elhúzódó szteroid kezelésre reagál, mely a jelen eljárásrendben nem részletezett, akár súlyos mellékhatásokhoz is vezethet. A szteroid hatás időtartama azonban viszonylag rövid és a betegek kb. egyharmada már kezdettől fogva rezisztens a kezelésre, vagy később szteroid dependencia alakul ki. Perianalis fistulák kezelésében a szisztémás szteroid kezelés nem indokolt. Hagyományosan a kezelés célja a remisszió elérése és fenntartása, lehetőleg a műtét elkerülése. A betegség természetes lefolyását a hagyományos gyógyszeres kezeléssel bizonyosan nem tudjuk megváltoztatni. Crohn-betegségben az évek során 70-80%-ban szűkület, fisztula, tályog alakul ki, reszekciós műtét válik szükségessé. Bár a betegség pontos oka nem tisztázott, a patogenezis megismert tényezői az utóbbi években lehetővé tették új típusú, úgynevezett biológiai gyógyszerek kifejlesztését. Ma a terápiás cél a fisztulázó Crohn-betegség esetén a fistulák záródása, párhuzamos luminalis érintettség esetén a klinikai és endoszkópos remisszió (nyálkahártya-gyógyulás) elérése, a szteroid mentes remisszió fenntartása, a szövődmények megelőzése, a kórházi kezelések és sebészi kezelés szükségességének mérséklése, az életminőség javítása, a betegség természetes lefolyásának kedvező irányú megváltoztatása.

2.1.     A felnőttkori fisztulázó Crohn-betegség aktivitása

A perianalis sipollyal járó betegségformák súlyosságának meghatározására a PDAI (Perianal disease Activity Index) alkalmas (EL5, RG D). PDAI 3 pontos csökkenésekor hatékonynak tartjuk a kezelést (klinikai választ), a remissziót a PDAI alapján a szakirodalom nem definiálja, azonban a sipolyváladékozás teljes megszűnése remissziónak tekinthető (EL2b, RG D). Crohn-betegséghez kapcsolt enterocutan vagy rectovaginalis sipolyok esetén részleges remissziónak tekinthető, ha a kezelés kezdetén aktív fisztulák váladékozása 3 hétnél hosszabb kezelést követően több, mint 50%-kal csökken két egymást követő kontroll vizsgálat során. A sipolyváladékozás teljes megszűnése 2 egymást követő kontroll vizsgálat alkalmával remissziónak tekinthető.

3.    Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

4.    A felnőttkori fisztulázó Crohn-betegség biológiai kezelése

4.1.     Indukciós kezelés sipolyozó Crohn-betegségben

Komplex perianális (több sipolynyílású, magas transphinctericus vagy tályoggal szövődött, gyulladt rectum nyálkahártya mellett kialakuló, vagy rectovaginalis helyzetű) vagy enterocutan fisztula esetén második vonalban [antibiotikum és azathioprin kezelés elégtelensége (PDAI >4) vagy intoleranciája esetén] indikált az anti-TNF-a kezelés (EL1a, RGB). Fisztulázó betegségtípusban az első vonalbeli kezelésnek nem része a szisztémás szteroidok alkalmazása. A tályogot drenáló fisztula anti-TNF-a kezelése csak a tályog drenálása (seton behelyezése) után kezdhető meg.

4.2.    A Magyarországon jelenleg engedélyezett készítmények közül:

4.2.1.    Infliximab esetében: 5 mg/ttkg intravénás infúzióban, 2 órás infundálási időtartamban a 0., 2. és 6. héten alkalmazva. A 10-12. hétig nem reagáló betegek további infliximab kezelését nem támasztják alá a rendelkezésre álló adatok.

4.2.2.    Az adalimumab törzskönyvi indikációja nem emeli ki a fisztulával járó Crohn-betegség kezelését, azonban nem is tiltja.

4.3.     Az anti-TNF-á indukcios kezelés hatékonyságának ellenőrzése fisztulázó Crohn-betegségben

Fisztulázó kórforma esetében hatékony a kezelés, ha megfelelő fisztula-gyógyulás (PDAI csökkenés>3 pont, vagy ha a drenáló fisztulák számának, illetve a váladékozás mennyiségének legalább 50%-os csökkenése) igazolható.

5.    Fenntartó kezelés fisztulázó Crohn-betegségben

5.1.    Megfelelő válaszkészség (3 hónap alatt a drenáló fisztulák számának, illetve a váladékozás mennyiségének legalább 50%-os csökkenése vagy a PDAI>3 pontos csökkenése) esetén fenntartó kezelés folytatása javasolt önmagában vagy immunszuppresszív terápiával együtt.

5.2.    Infliximab esetében: Hatékony indukciós kezelést követően 8 hetente 5 mg/ttkg dózisban.

5.3.    Adalimumab esetében: Hatékony indukciós kezelést követően 2 hetente alkalmazott 40 mg dózisban. Reagáló esetekben a kezelés maximális időtartamára, elhagyására vonatkozó ajánlás nem fogalmazható meg (EL3, RG C).

6.    Különleges megfontolások az anti-TNF-a kezeléshez

6.1.    Készítményválasztás

Luminalis Crohn-betegség esetén a két hasonló támadáspontú szer összehasonlító vizsgálatára nem került sor, és a tanulmányok direkt összevetése nem megbízható, azonban az általános állásfoglalás alapján lényeges különbség a vegyületek hatásosságában nincs. Sipolyozó betegségformában az IFX EL1b, RG A erősségű, az ADA EL1b, RG B erősségű ajánlással alkalmazható. Kombinált immunszupresszió esetén gyakoribb infekciós mellékhatások megjelenésével kell számolnunk.

6.2.     Dózismódosítás

6.2.1.    Infliximab: Fisztula-képződéssel járó aktív Crohn-betegség esetén alkalmazott IFX kezelés esetében hatékony indukciós kezelést követően 8 hetente 5 mg/ttkg dózisban, a kezdetben reagáló-remisszióba kerülő betegekben hatáscsökkenés-vesztés esetén a dózis 10 mg/ttkg-ra emelhető 8 hetente. Ilyenkor fontos azonban a hatásvesztés okának tisztázása abscessus, műtétet igénylő szűkület kizárása.

6.2.2.     Adalimumab: A javasolt adag 40 mg minden 2. héten, szubkután injekcióban a kezdetben reagáló-remisszióba kerülő betegekben hatáscsökkenés-vesztés esetén a 40 mg-os injekciók adása közötti időintervallum egy hétre csökkenthető. Ilyenkor fontos azonban a hatásvesztés okának tisztázása, abscessus, műtétet igénylő szűkület kizárása.

6.3.    Készítményváltás

Anti-TNF-a kezelés során a terápiás válasz elvesztése után, vagy intolerancia esetén egy másik szerre való váltás megengedett. Jelenleg két anti-TNF-á keszítmény áll rendelkezésre ebben az indikációban, közöttük főszabályként váltás csak egy alkalommal javasolt. A váltás előtt szükséges az aktivitás felmérése, szövődmények (abscessus, műtétet igénylő szűkület) kizárása.

7.    Szövődmények monitorozása, ellenőrzése

7.1.    Opportunista infekciók

7.2.    Malignus betegségek

7.3.    Neurológiai eltérések

7.4.    Secunder autoimmun betegségek

8.    Evidencia szintek és az ajánlások foka (Oxford Centre for Evidence Based Medicine)

8.1.     Evidencia szint* (EL):

EL: 1a Randomizált kontrollált tanulmány (RCT), Systematic review (SR)

EL: 1b Individuális RCT (szűk konfidencia intervallummal)

EL: 1c Megfelelő

EL: 2a SR (cohort tanulmányok homogének)

EL: 2b Individuális cohort tanulmány (low qualitiy RCT)

EL: 2c „Outcomes” research

EL: 3a SR eset-kontrollált tanulmányok homogenitásával

EL: 3b Individuális eset-kontrollált tanulmány

EL: 4 Eset-sorozatok (rossz minőségű cohort és eset-kontrollált tanulmány)

EL: 5 Szakértői vélemény

* Terápiás tanulmány alapja

8.2.     Ajánlás foka (RG):

RG: A 1. evidencia szintű, helytálló tanulmányok

RG: B 2. vagy 3. evidencia szintű, helytálló tanulmányok, vagy extrapolációk az 1. szintű tanulmányokból

RG: C 4. evidencia szintű, helytálló tanulmányok, vagy extrapolációk a 2. vagy 3. szintű tanulmányokból

RG: D 5. szintű evidenciák, zavarosan inkonzisztens vagy inkonkluzív tanulmányok bármely szinten

9.    Fisztulázó Crohn-betegség kezelésének finanszírozott terápiás alkalmazásai

(9F) 1. perianalis tályog = sebészi megoldás (EL5, RG D)

9.1.    Fisztula jellege szerint:

9.1.1.    Egyszerű fisztula

9.1.2.    Összetett fisztula rendszer

9.1.3.    Kimenetel-fisztula

9.1.4.    Rectovaginalis fisztula

9.2.    Egyszerű fisztula

(9G) A fisztula csak panaszok esetén kezelendő

Panaszok esetén seton vagy fistulotomia (EL3, RG D)

Metronidazol és ciprofloxacin kezelés (EL3, RG D)

9.3.     Összetett fisztularendszer

(9H) Összetett (komplex fisztula)

Sebészi seton ellátás javasolt (EL4, RG D)

Eltávolítása a kezelés sikerétől függ

(9I) Komplex kezelés

Az aktív luminalis Crohn-betegség kezelése szükséges a sebészi ellátás mellett (EL5, RG D)

(9J) Összetett (komplex fisztula)

Antibiotikum és AZ/6-MP az első terápia a sebészi ellátás mellett (EL4, RG D)

(9K) Második vonal

Infliximab (EL1b, RG A)

Adalimumab (EL1b, RG B)

Mindkét szer a második vonalban (EL1b, RG B)

9.4.     Kimenetel-fisztula

(9L) Terápiás hatékonyság és mérése

Váladékozás csökkenése (50%) (EL2b, RG D)

Quantitatív - PDAI (EL5, RG D)

Váladékozás csökkenése (50%) és kismedence MRI vizsgálat (EL2b, RG D)

(9M) Terápia vezetése

AZA/6-MP (EL2b, RG C)

Infliximab (EL1b, RG A)

Adalimumab (EL1b, RG B)

Seton drain (EL4 RG D)

Drainage és gyógyszeres kombináció (EL3 RG C)

Bármelyik fenntartó kezelés legalább 1 évig szükséges (EL1b, RG A)

(9N) Hatástalanság

Hatástalan anti-TNF-a esetén tacrolimus vagy (EL1b, RG B) AZA/MTX és

antibiotikum (EL5, RG D)

Refrakter esetben diverzió (EL4, RG C)

Proctectomia az utolsó lépés (EL5, RG D)

(9O) Ellátás

Egyszerű anal-introital, tünet nélküli fistula nem kíván kezelést (EL5, RG D)

9.5.    Rectovaginalis

(9P) Rectovaginalis fisztula

Tünettel járó esetben sebészeti kezelés előtt, aktív Crohn-betegségben (különösen a rectalis), előtte kezelendő (EL5, RG D)

9.6.     Fisztula aktivitásának mérése szerint

9.6.1.    Váladékozás mértéke alapján: Fisztula hozamának csökkenése 50%-kal

9.6.2.     Összetett pontszám alapján: Perianal Disease Activity Index (PDAI)

10.     Aktivitási score fisztulázó Crohn-betegségben

10.1.    Sipolyozó Crohn-betegség súlyosságának meghatározása (PDAI) (Irvine és mtsi, Journal of Clinical Gastroenterology, 1995)

A

B

1

Fisztula hozama

2

nem váladékozik

0

3

kis nyákos váladékozás

1

4

közepes nyákos vagy gennyes váladékozás

2

5

jelentős váladékozás

3

6

fekulens váladékozás

4

7

Fájdalom / aktivitás korlátozottsága

8

tevékenységben nem korlátoz

0

9

enyhe diszkomfort, korlátozottság nélkül

1

10

közepes diszkomfort, bizonyos tevékenységek gátoltak

2

11

jelentős diszkomfort, jelentős korlátozottság

3

12

súlyos fájdalom és korlátozottság

4

13

Szexuális aktivitás korlátozottsága

14

nincs korlátozottság

0

15

enyhe korlátozottság

1

16

közepes korlátozottság

2

17

jelentős korlátozottság

3

18

szexuális funkciók gátoltak

4

19

Perianalis betegség típusa

20

nincs perianális megjelenés/skin tag

0

21

fissura vagy „mucosal tear”

1

22

kevesebb, mint 3 fisztula

2

23

több, mint 3 fisztula

3

24

sphincterkárosodás vagy jelentős perianalis hámhiány

4

25

Beszűrtség foka

26

nincs beszűrtség

0

27

minimális beszűrtség

1

28

közepes beszűrtség

2

29

jelentős beszűrtség

3

30

tályog

4

11.    A Crohn-betegség betegnaplójának adatai

11.1.     Általános adatok (név, TAJ-szám, diagnózis, dátum a kezdőnap és zárónap feltüntetésével)

11.2.     Laza, hasmenéses székletek számának napi bontásban és összesítve, 7 napra történő feltüntetése

11.3.    A hasi fájdalom mértékének napi bontásban és összesítve, 7 napra történő feltüntetése (0=nincs, 1=enyhe, 2=tűrhető, 3=erős)

11.4.    Általános állapot napi feltüntetése (0=jó, 1=megfelelő, 2=rossz, 3=nagyon rossz, 4=tűrhetetlen)

11.5.    A héten észlelt tünetek feltüntetése (0=nem volt/nincs, 1=volt/van): szem tünet; bőr tünet; belső sipoly; láz 37,5 fok felett; ízületi fájdalom; száj-garat fekély; végbél fisszúra, fisztula, tályog; egyéb tünet; megjegyzés

11.6.    A hasmenés miatt gyógyszer (bélmozgást csökkentő szerek) bevételére vonatkozó heti adat (0=nem, 1=igen)

11.7.    Aktuális testsúly (kg)

12.     A finanszírozás szakmai ellenőrzésének alapját képező ellenőrzési sarokpontok

12.1.     Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

12.1.1.    Kompetencia szint: intézményi és szakorvosi kompetencia ellenőrzése

12.1.2.    Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

12.1.3.    Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése

12.2.     Szakmai ellenőrzési pontok

12.2.1.    A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: K5012, K5082)

12.2.1.1.    A fisztula típusának meghatározása a fizikális status, endoszkópos lelet és a kismedencei képalkotók (MR vagy rectalis UH) vagy EUA (anesztéziában végzett rectalis vizsgálat) alapján

12.2.1.2.    Súlyosság meghatározása az alábbi kritériumok alapján (PDAI: perianalis betegség aktivitási index, 0-12)

12.2.1.3.    Az indukciós kezelés hatásosságának rögzítése (PDAI csökkenés>3)

12.2.1.4.    A 12.2.1.1. pontban felsorolt diagnosztikai módszerekkel igazolt remisszióig

12.2.2.    A biológiai terápia kontraindikációinak kizárása és ellenőrzése

12.2.2.1.    TBC kizárása (mellkas RTG)

12.2.2.2.    Egyéb akut és krónikus fertőzések kizárása (pl.: hepatitis B és C szűrés)

12.2.2.3.    Demyelinizációs betegség, SLE kizárása (anamnesztikus adatok alapján)

12.2.2.4.    Terhesség kizárása az indukciós kezelés előtt, majd rendszeres ellenőrzés az anamnesztikus adatok alapján, terhesség gyanúja esetén laboratóriumi vizsgálattal

12.2.2.5.    Életvitel módja (fertőzésveszély, tájékoztatás a fertőzés megelőzés módjairól)

12.2.2.6.    Labor: rutin

12.2.3.     A kezelés monitorizálásának ellenőrzése (kontrollvizsgálat)

12.2.3.1.    3 havonta: labor (WE, Fvs, CRP, ASAT, ALAT, GGT, Karb, Kreat, Na, K)

12.2.3.2.    3 havonta: aktivitási index (PDAI meghatározása és dokumentálása)

12.2.3.3.    6 havonta: mellkas RTG (tüdőgyulladás, TBC kizárása céljából)

A biológiai terápia során az alkalmazott gyógyszerkészítmények alkalmazási előírásában és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletének vonatkozó indikációs pontjaiban foglaltakat egyaránt szükséges figyelembe venni.

Megjegyzés

12.2.3.4.    Immunszuppresszív, immunmoduláns terápia: legalább 2 mg/ttkg, vagy intolerancia esetén a legmagasabb tolerálható dózisú AZA kezelés 3 hónapon át.

12.2.3.5.    TNF alfa gátlók: adalimumab, infliximab (az alkalmazott támogatási kategória figyelembevételével).

12.2.3.6.    Egy éven túli fenntartó kezelés feltétele az MR vagy rectalis UH vagy EUA vizsgálattal igazolt komplett fisztula-záródás.

13.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

13.1.     A területre fordított közkiadások alakulása, monitorozása

13.2.     A finanszírozási algoritmus szerint kezelt betegek aránya

14.     A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

14.1.     A releváns BNO kódok

A

B

1

Kód

Elnevezés

2

K5001

Terápiarezisztens vékonybél Crohn-betegség

3

K5011

Terápiarezisztens vastagbél Crohn-betegség

4

K5081

Terápiarezisztens vastag- és vékonybél Crohn-betegség

5

K5012

Vastagbél Crohn-betegség fisztulával

6

K5082

Vékony- és vastagbél Crohn-betegség fisztulával

14.2.     A releváns ATC kódok

A

B

C

D

1

ATC kód

Hatóanyag

Kategória

Megjegyzés

2

A07EC01

sulfasalazin

DMARD

Betegségmódosító szerek

3

A07EC02

mesalazin

DMARD

Betegségmódosító szerek

4

L04AX01

azathioprin

DMARD

Betegségmódosító szerek

5

L04AB02

infliximab

BRMD

Biológiai terápia eszközei

6

L04AB04

adalimumab

BRMD

Biológiai terápia eszközei

7

H02AB01

betamethason

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

8

H02AB04

metilprednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

9

H02AB06

prednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

10

H02AB09

hidrokortizon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

10

A07EA06

budesonid

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

15.     Rövidítések:

ATC: Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

BNO: Betegségek nemzetközi osztályozása

9. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez16

A colitis ulcerosa diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Colitis ulcerosa

2.    Kórkép leírása

A gyulladásos bélbetegségek (IBD), azaz a colitis ulcerosa (CU) és a Crohn-betegség (CD) a fejlettebb országokban a rheumatoid arthritis után a második leggyakoribb idült gyulladásos betegségcsoportot képezik. A colitis ulcerosa a vastagbél nyálkahártyájának fekélyes gyulladása, mely a rectumtól kezdve különböző hosszúságban érintheti a vastagbelet, ritkán a terminális ileumot („back wash ileitis”). A colitis ulcerosa természetes lefolyása az esetek döntő többségében különböző súlyosságú fellángolások (relapsusok) és nyugalmi időszakok (remissziók) különböző időtartamú váltakozásából áll, az esetek egy részében az aktivitás folyamatos. A hagyományos terápiás lehetőségek hosszú távú klinikai eredménye a betegek jelentős részében nem megfelelő, a betegség egyes esetekben csak nagy dózisú és elhúzódó szteroid kezelésre reagál, mely a jelen eljárásrendben nem részletezett, akár súlyos mellékhatásokhoz is vezethet. A szteroid hatás időtartama azonban viszonylag rövid, és a betegek kb. egyharmada már kezdettől fogva rezisztens a kezelésre, vagy később szteroid dependencia alakul ki. Hagyományosan a kezelés célja a remisszió elérése és fenntartása, lehetőleg a műtéti kezelés elkerülése. Colitis ulcerosában gyakoriak a relapszusok, a betegség proximális irányban kiterjedtebbé válhat, az egész vastagbelet érintő esetek 10-20%-ában dysplasia, carcinoma alakul ki. A betegek 10-25%-a proctocolectomiára szorul. Bár a betegség pontos oka nem tisztázott, a patogenezis megismert tényezői az utóbbi években lehetővé tették új típusú, úgynevezett biológiai gyógyszerek kifejlesztését. Ma terápiás cél a klinikai, endoszkópos és szövettani remisszió (nyálkahártya-gyógyulás) elérése, a szteroid mentes remisszió fenntartása, a szövődmények megelőzése, a kórházi kezelések és sebészi kezelés szükségességének mérséklése, az életminőség javítása, a betegség természetes lefolyásának kedvező irányú megváltoztatása.

2.1.    Colitis ulcerosa aktivitása

A Colitis ulcerosa betegség aktivitását a jelenlegi eljárásrend a részleges Mayo-score meghatározásával követi. A Mayo score alapján a betegség inaktív 0-3 pont között, 4-6 pont között enyhe aktivitású, 7-9 pont között közepes aktivitású, a 9-nél nagyobb Mayo score-ral rendelkező beteget pedig súlyos állapotúnak tekintjük.

2.1.1.    Mayo score alapján a colitis ulcerosa klinikai súlyosságának meghatározása

inaktív colitis ulcerosa: 0-3 pont között

enyhe colitis ulcerosa: 4-6 pont között

közepes colitis ulcerosa: 7-9 pont között

súlyos colitis ulcerosa: 9 pont felett

2.1.2.    Mayo Score (Disease Activity Index) (Schroeder és mtsi., New England Journal of Medicine, 1987). A részleges Mayo-score az endoszkópos subscore-t nem tartalmazza.

A

B

C

D

E

1

0

1

2

3

2

Székletszám

Normál

1-2/nap >normál

3-4/nap >normál

5/nap >normál

3

Rectalis vérzés

Nincs

Vércsíkok

Egyértelmű

Többségében vér

4

Nyálkahártya

Normál

Enyhén sérülékeny

Közepesen
sérülékeny

Spontán vérzések

5

Orvos általános megítélése

Normál

Enyhe

Közepes

Súlyos

3.     Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

4.    A Colitis ulcerosa betegnaplójának adatai

4.1.    Általános adatok (név, TAJ-szám, diagnózis, dátum a kezdőnap és zárónap feltüntetésével)

4.2.    Székletek számának napi bontásban és átlagolva, 7 napra történő feltüntetése

4.3.    Véres széklet számának napi bontásban és átlagolva, 7 napra történő feltüntetése

5.    Szteroid kezelés fő problémái

5.1.    Szteroid refrakter gyulladásos bélbetegség (IBD): akut, súlyos colitis ulcerosa esetében teljes dózisú parenterális szteroid kezelés ellenére 5 nap után is aktív a betegség.

5.2.    Szteroid dependencia: ha 3 hónap alatt nem lehet relapszus nélkül 10 mg prednisolon alá csökkenteni a gyógyszer adagját, vagy elhagyása után 3 hónapon belül relapszus következik be.

6.    Colitis ulcerosa biológiai kezelése

6.1.    Indukciós kezelés súlyos, aktív colitis ulcerosában

6.1.1.    Hagyományos kezelésre (5-aminoszalicilát, szteroid, immunszuppresszív szer) nem reagáló, vagy intoleráns, immunszuppresszív szer mellett szteroid dependens, vagy immunszuppresszív szerre intoleráns, közepesen súlyos, krónikusan aktív colitis ulcerosában 5 mg/ttkg IFX kezelés (a 0., 2. és 6. héten) vagy subcutan adalimumab terápia (0. héten 160 mg, 2. héten 80 mg, majd 2 hetente 40 mg sc. 3 hónapig) javasolt.

6.1.2.    Súlyos, fulmináns, 5 napos intravénás szteroid kezelésre nem reagáló colitis ulcerosában a műtéti kezelés előtt megkísérelhető az 5 mg/ttkg dózisú IFX kezelés. Hatékonyság esetén a teljes indukciós kezelést (5 mg/ttkg IFX parenterálisan a 2. héten és 6. héten) alkalmazni kell.

6.2.    Az anti-TNF-á indukcios kezelés hatékonyságának ellenőrzése colitis ulcerosában

A komplett indukciós kezelés hatékonyságának felmérésére a részleges Mayo-score javasolt.

6.2.1.    Szteroid dependens colitis ulcerosa esetén alkalmazott infliximab kezelés hatékonynak tekinthető, ha változatlanul kielégítő klinikai státusz mellett a szteroid kezelés legalább 3 hónapon át elhagyhatóvá vált.

6.2.2.    Szteroid rezisztens (nem fulmináns) colitis ulcerosa esetében a hatékonyság felmérésére a 12. héten alkalmazott, Mayo-subscore (endoszkópos vizsgálat nélkül) legalább 3 pontos csökkenése javasolt.

7.    Fenntartó kezelés colitis ulcerosában

7.1.    Az infliximabbal történt indukciós kezelés által elért remissziót követően indokolt infliximab fenntartó terápia alkalmazása a 14. héttől 5 mg/ttkg dózisban 8 hetente. A fenntartó kezelés hossza a rendelkezésre álló irodalmi adatok szerint pontosan nem meghatározott. Az egészségbiztosító a rendkívül költséges biológiai terápiához való egyenlő hozzáférés lehetőségére tekintettel maximum egy évig finanszírozza kiemelt indikációhoz kötött társadalombiztosítási támogatással, az alkalmazott támogatási kategória figyelembevételével. Inaktív állapotot követő relapszus esetén, hasonlóképpen a megelőző terápiára nem reagáló esetekben ismételt terápiás lehetőségként alkalmazható.

7.2.    Az adalimumabbal történt indukciós kezelés által elért remissziót követően indokolt adalimumab fenntartó terápia alkalmazása a 12. héttől subcutan 40 mg dózisban 2 hetente. A fenntartó kezelés hossza nem meghatározott. Az egészségbiztosító a rendkívül költséges biológiai terápiához való egyenlő hozzáférés lehetőségére tekintettel maximum egy évig finanszírozza kiemelt indikációhoz kötött társadalombiztosítási támogatással. Inaktív állapotot követő relapszus esetén, hasonlóképpen a megelőző terápiára nem reagáló esetekben ismételt terápiás lehetőségként alkalmazható.

7.3.    Amennyiben a relapszus a kezelés felfüggesztése után 6 hónapon belül lép fel, reindukciós kezelés sem infliximab, sem adalimumab esetén nem indokolt, a fenntartó kezelés folytatása javasolt, de a biológiai terápia újraindítása előtt a relapszus klinikai képét utánzó esetleges egyéb okok kizárása (pl.: infectio, szövődmények, stb.) szükséges!

8.     Különleges megfontolások az anti-TNF-a kezeléshez

8.1.    A készítményválasztás és készítményváltás kérdése:

Az infliximab bizonyítottan hatásos terápia refrakter indeterminált colitis és pouchitis eseteiben is. Az anti-TNF-a készítmény és más immunszuppresszáns szerek (pl. azathioprin vagy szteroid) kombinált alkalmazása a mellékhatások gyakoribb előfordulása miatt (pl.: fertőzéses szövődmények) a kockázat és előny mérlegelése után lehetséges.

8.2.     Dózismódosítás

Az aktív colitis ulcerosa esetén alkalmazott infliximab kezelés esetében hatékony indukciós kezelést követően 8 hetente 5 mg/ttkg dózisban. Infliximab esetén a dózisemelést a törzskönyvi indikáció nem teszi lehetővé.

Ilyenkor amennyiben lehetséges, a hatásvesztés okának tisztázása javasolt.

Az aktív colitis ulcerosa esetén alkalmazott adalimumab kezelés esetében hatékony indukciós kezelést követően 2 hetente 40 mg dózisban. Adalimumab esetén a dózisemelést a törzskönyvi indikáció nem teszi lehetővé, de azon betegeknél, akiknél csökken a terápiás hatás, lehetőséget ad a 40 mg-os dózis hetenként történő alkalmazására. Ilyenkor amennyiben lehetséges, a hatásvesztés okának tisztázása javasolt.

Készítményváltás: anti-TNF-a kezelés során a terápiás válasz elvesztése után, vagy intolerancia esetén másik szerre való váltás megengedett. Jelenleg két anti-TNF-a készítmény áll rendelkezésre Magyarországon ebben az indikációban, közöttük főszabályként váltás csak egy alkalommal javasolt. A váltás előtt szükséges az aktivitás felmérése, szövődmények (pl. fertőzések) kizárása.

9.    Emelt, indikációhoz kötött társadalombiztosítási támogatásal adható készítmények:

Salazopyrin intolerancia, illetve jelentős szisztémás szteroid mellékhatás esetén az életkorra vonatkozó indikációs megkötések és az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatok figyelembe vételével: budesonid, mesalazin hatóanyagú készímények (Eü90, 11/b).

10.    Szövődmények monitorozása, ellenőrzése

10.1.    Opportunista infekciók

10.2.    Malignus betegségek

10.3.    Neurológiai eltérések

10.4.    Indukált autoimmun kórképek

11.    A felnőttkori colitis ulcerosa finanszírozásának ellenőrzési kritériumai

11.1.    Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

11.1.1.    Kompetencia szint: intézményi és szakorvosi kompetencia ellenőrzése

11.1.2.    Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

11.1.3.    Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése

11.2.     Szakmai ellenőrzési pontok

A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: K5180, K5190) klinikai tünetek és endoszkópos lelet alapján. A betegség klinikai tüneteinek és aktivitásának meghatározása (a vizitet megelőző egy héten át vezetett betegnapló alapján) és dokumentálásának ellenőrzése (Mayo score).

11.2.1.    Klinikai tünetek Mayo kritériumok alapján: Mayo score maximum 12 pont

11.2.2.    Enyhe colitis ulcerosa (Mayo score Ł6)

11.2.3.    Közepesen súlyos colitis ulcerosa (6< Mayo score Ł9)

11.2.4.    Súlyos colitis ulcerosa (Mayo score >9)

11.3.     A biológiai terápia kontraindikációinak kizárása és ellenőrzése

11.3.1.     TBC kizárása (mellkas RTG)

11.3.2.     Egyéb akut és krónikus fertőzések kizárása (pl.: hepatitis B és C szűrés)

11.3.3.     Demyelinizációs betegség, SLE kizárása (anamnesztikus adatok alapján)

11.3.4.    Terhesség kizárása az indukciós kezelés előtt, majd rendszeres ellenőrzés az anamnesztikus adatok alapján, terhesség gyanúja esetén laboratóriumi vizsgálattal

11.3.5.    Életvitel módja (fertőzésveszély, tájékoztatás a fertőzés megelőzés módjairól)

11.3.6.    Labor: rutin

11.4.    A kezelés monitorizálásának ellenőrzése (kontrollvizsgálat)

11.4.1.    3 havonta: labor (WE, Fvs, CRP, ASAT, ALAT, GGT, Karb, Kreat, Na, K)

11.4.2.    3 havonta: aktivitási index (endoscopia nélküli Mayo subscore meghatározása és dokumentálása)

11.4.3.    6 havonta: mellkas RTG (tüdőgyulladás, TBC kizárása céljából)

11.5.     Megjegyzés

11.5.1.    Súlyos: Mayo score 9

11.5.2.    Immunszuppresszív, immunmoduláns terápia: legalább 2 mg/ttkg, vagy intolerancia esetén a legmagasabb tolerálható dózisú AZA kezelés 3 hónapon át

11.5.3.    Fenyegető colectomia esetén sebészeti konzílium szükséges

11.5.4.    Legalább 2 mg/ttkg dózisú, vagy a legnagyobb tolerálható dózisú AZA mellett szisztémás szteroid igény 3 hónapon át (10 mg prednisolon equivalens szteroid dózis alatt Mayoł9 és Mayoł2 endoszkópos subscore)

11.5.5.    Mayo score csökkenése minimum 3 ponttal

A biológiai terápia során az alkalmazott gyógyszerkészítmények alkalmazási előírásában és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletének vonatkozó indikációs pontjaiban foglaltakat egyaránt szükséges figyelembe venni.

12.     A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

12.1.    A területre fordított közkiadások alakulása, monitorozása.

12.2.    A finanszírozási algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

13.     A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

13.1.     A releváns BNO kódok

A

B

1

Kód

Elnevezés

2

K5180

Colitis ulcerosa egyéb

3

K5190

Colitis ulcerosa k.m.n.

13.2.     A releváns ATC kódok

A

B

C

D

1

ATC kód

Hatóanyag

Kategória

Megjegyzés

2

A07EC01

szulfasalazin

DMARD

Betegségmódosító szerek

3

A07EC02

mesalazin

DMARD

Betegségmódosító szerek

4

L04AD01

ciklosporin

DMARD

Betegségmódosító szerek

5

L04AX01

azathioprin

DMARD

Betegségmódosító szerek

6

L04AB02

infliximab

BRMD

Biológiai terápia eszközei

7

L04AB04

adalimumab

BRMD

Biológiai terápia eszközei

8

H02AB01

betamethason

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

9

H02AB04

metilprednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

10

H02AB06

prednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

11

H02AB09

hidrokortizon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

12

A07EA06

budesonid

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

14.    Rövidítések:

ATC: Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

BNO: Betegségek nemzetközi osztályozása

10. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez17

A plakkos psoriasis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

1.1.    Plakkos psoriasis

2.    A kórkép leírása

A psoriasis krónikus gyulladásos bőrbetegség, mely többnyire jól körülírt területen erythemas papulosus, plakkos elváltozással jár. Számos betegnél ízületi érintettség is diagnosztizálható. A betegség jellemzője, hogy a betegek jelentős része állandó kiterjedt bőrtünetektől szenved. Hasonlóan az AP-hoz, a betegek funkcionális képessége, életminősége, általános egészségi állapota rendkívül kedvezőtlen. Az európai országokban a megbetegedés az össznépesség mintegy 1,4-2%-át érinti.

2.1.    Autoimmun gyulladásos bőrgyógyászati betegségek: psoriasis

A psoriasis kezelését alapvetően a bőrtünetek kiterjedtsége, lokalizációja és jellege, illetve az egyéb kísérő tünetek (arthritis) jelenléte határozza meg. A kezelést elsősorban a rendelkezésre álló lokális, szisztémás és fototerápia jelenti. A kis kiterjedésű betegség esetén (a testfelület kevesebb, mint 10%-a) a lokális kezelés preferálható. A nagyobb kiterjedésű psoriasisban (BSAIł10, a testfelület több mint 10%-a) a fototerápia és a szisztémás kezelés (metotrexát, cyclosporin, retinoidok) alkalmazása kerül előtérbe. A súlyos szisztémás kezelésre nem reagáló, továbbra is aktív kórfolyamatokban, illetve azokban az esetekben, amikor intolerancia, illetve a beteg egészségi állapotát veszélyeztető súlyos mellékhatás miatt a standard szisztémás kezelés kontraindikált, biológiai terápia alkalmazása indokolt. A biológiai terápia standard kezeléssel szembeni hosszú távú veszélyei és előnyei jelenleg csak részben ismertek.

2.2.    A plakkos psoriasis aktivitása

A biológiai terápia indikációjának felállításakor a betegség súlyosságát és az életminőségre gyakorolt hatását definiálni kell. A krónikus súlyos plakkos psoriasisban a szakmai irányelv a „psoriasis kiterjedési és súlyossági indexet” (PASI, értéke 0-72 között) javasolja a betegség súlyosságának megítélésére. Amennyiben a PASI nem meghatározható (pl. erythrodermiás vagy pustulosus psoriasis), az érintett „testfelszín százalékban kifejezett értéke” (BSA) a mérvadó. A 10% feletti érték súlyos betegségként definiálható. A „Bőrgyógyászati Életminőségi Index” (DLQI, értéke 0-30 között) a bőrbetegségek által okozott életminőségbeli eltérések mérésére alkalmas mérőszám, ahol a 10 feletti érték már igen kifejezett életminőségbeli romlást jelez.

2.3.    A betegség aktivitásának meghatározása és dokumentálásának ellenőrzése

2.3.1.     Klinikai tünetek súlyossága

2.3.2.     PASI „psoriasis kiterjedési és súlyossági index” (értéke 0-72 között)

2.3.3.     BSA „testfelszín százalékban kifejezett értéke” (súlyos 10% felett)

2.3.4.     DLQI „Bőrgyógyászati Életminőségi Index” (értéke 0-30 között)

2.3.5.     Ízületi érintettség esetén: DAS 28, BASDAI index meghatározása

2.4.    A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: L4003, L4004, L4005, L4090)

2.4.1.    PASI, BSA, DLQI dokumentálása

2.4.2.    Reumatológus konzílium dokumentálása ízületi érintettség esetén

2.4.3.    Perifériás ízületi érintettség esetén: DAS28 aktivitási index dokumentálása

2.4.4.    Axiális ízületi érintettség esetén: BASDAI index dokumentálása

3.    Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

4.    A plakkos psoriasis kezelése

Standard szisztémás kezelési módszerek alatt a következőket értjük: acitretin, ciclosporin, metotrexát, szűk spektrumú ultraibolya (UV) B, és psoralen + UVA fotokemoterápia. Standard kezelési módszerekre nem reagáló eset: nem kielégítő klinikai javulás (kevesebb mint 50%-os PASI vagy BSA javulás a kiindulási értékhez képest, és a DLQI kevesebb mint 5 pontos javulása) a következő kezelési módszerekkel végzett legalább 3 hónapig tartó terápiás dózisú kezelés után: cyclosporin 2,5-5,0 mg/tskg/nap, vagy metotrexát egyszer 15 mg/hét (max. 25-30 mg), vagy acitretin 25-50 mg/nap, vagy szűkspektrumú UVB vagy PUVA (klinikai javulás hiánya, gyors recidíva vagy a maximálisan ajánlott dózisok elérése - PUVA: 150-200 kezelés, UVB: 350 kezelés).

4.1.    Biológiai terápia: indukciós kezelés súlyos, aktív plakkos psoriasisban

4.1.1.    A kezelés előtt rögzíteni kell:

4.1.1.1.    PASI „psoriasis kiterjedési és súlyossági indexet” (értéke 0-72 között)

4.1.1.2.    BSA „testfelszín százalékban kifejezett értéke” erythrodermiás vagy pustulosus psoriasis esetén

4.1.1.3.    DLQI „Bőrgyógyászati Életminőségi Index” (értéke 0-30 között)

4.2.    TNF-alfa vagy interleukin-inhibitor gátló terápia felnőttkori súlyos plakkos psoriasisban javasolt, amennyiben az alábbi kritériumok együttesen teljesülnek:

4.2.1.    súlyos psoriasis fennállása esetén, amennyiben a teljes PASI nagyobb, mint 15 és a DLQI nagyobb, mint     10, és

4.2.2.    legalább 3 hónapig tartó, standard szisztémás kezelés (metotrexát, cyclosporin, retinoid és PUVA) ellenére a betegség továbbra is súlyos, azaz PASI nagyobb, mint 15 és a DLQI nagyobb, mint 10, vagy a szisztémás kezeléssel szemben dokumentált intolerancia vagy kontraindikáció áll fenn.

4.3.    Az anti-TNF-alfa és az interleukin-inhibitor indukciós kezelés hatékonyságának ellenőrzése plakkos psoriasis kezelésében

A kezelés 12-16. hetében meg kell határozni a PASI index összetevőit. Amennyiben a 12-16. hétre nem következik be PASI érték 50%-os javulása, illetve a DLQI 5 pontos, vagy annál nagyobb mérvű csökkenése, vagy súlyos mellékhatások lépnek fel, az elsőként választott biológiai kezelést le kell állítani. Bármely biológiai készítménnyel történő kezelés leállítása esetén másik biológiai válaszmódosító szer alkalmazása megkísérelhető, amennyiben egyéb kontraindikáció nem áll fenn.

4.4.    Fenntartó kezelés plakkos psoriasis biológiai kezelésében

A kezelés további folytatásának eldöntése céljából háromhavonta rögzíteni kell:

4.4.1.    PASI „psoriasis kiterjedési és súlyossági index” (értéke 0-72 között)

4.4.2.    BSA „testfelszín százalékban kifejezett értéke” erythrodermiás vagy pustulosus psoriasis esetén

4.4.3.    DLQI „Bőrgyógyászati Életminőségi Index” (értéke 0-30 között)

4.4.4.    Folyamatos egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

4.5.    Az anti-TNF-alfa és az interleukin-inhibitor kezelés további folytatásának kritériumai

4.5.1.    Amennyiben 3 hónapos indukciós kezelést követően a megfelelő hatásossági kritériumok nem teljesülnek, másik anti-TNF-a vagy IL inhibitor terápiára történő váltás (switch) megengedett.

4.5.2.    Az anti-TNF-á terapia nem folytatható, amennyiben anti-TNF-a terápia ellenére 6 hónap alatt megfelelő terápiás válasz nem volt elérhető: primer hatástalanság.

4.5.3.    Anti-TNF-á kezeles során a terápiás válasz elvesztése után, vagy intolerancia esetén másik szerre való váltás megengedett: szekunder hatástalanság.

4.5.4.    Az anti-TNF-a terápia dózisának emelése a forgalomba hozatali engedélyben induló dózishoz képest nem javasolt.

4.5.5.    A kijelölt intézmények szakavatott és a biológiai terápia alkalmazásában jártas bőrgyógyász szakorvosainak a kompetenciája az anti-TNF-a és IL-inibitor terápia indikálása és alkalmazása.

4.5.6.    Az interleukin-inhibitor terápia társadalombiztosítási támogatással történő alkalmazása az anti-TNF-a terápia alkalmazásának feltételeivel azonos.

4.6.    Biológiai terápiát megelőzően elvégzendő vizsgálatok

4.6.1.    Teljes vérkép

4.6.2.    Vizelet

4.6.3.    Elektrolitok

4.6.4.    Májfunkciós értékek

4.6.5.    Vesefunkció

4.6.6.    Antinukleáris antitestek

4.6.7.    Anti-DNS

4.6.8.    VVT-süllyedés, CRP

4.6.9.    Hepatitis B és C vírus szerológia (esetleg hepatitis E)

4.6.10.     HIV teszt

4.6.11.     Terhességi teszt nőknél

4.6.12.     Kétirányú mellkasröntgen, vagy Mantoux próba (kérdéses esetben pulmonológus konzílium)

4.6.13.     Testsúly/testmagasság

5.    Szövődmények monitorozása, ellenőrzése TNF-alfa gátló és interleukin-inhibitor kezelés alkalmazása esetén

5.1.    Opportunista infekciók

5.1.1.    Szisztémás fertőzésre utaló állapot gondos kivizsgálást igényel, az egyéni rizikófaktorok felmérésével és figyelembevételével.

5.1.2.     Különös gondot kell fordítani a

5.1.2.1.    tuberculosis kizárására (mellkas röntgen),

5.1.2.2.    a fizikális vizsgálatra,

5.1.2.3.    kétes esetben pulmonológiai vagy egyéb társszakmai konzíliumra. Ha fennáll a látens TBC veszélye, gátlószeres kezelés mellett adható a biológiai kezelés.

5.1.3.    A kezelés időtartama alatt félévente-évente mellkas röntgen szükséges.

5.1.4.    A biológiai terápia kezdetekor a latens és aktiv tuberculosis felismeréséhez szükséges vizsgálatokról, illetve a biológiai kezelés során a tuberculosis monitorizálásáról a szakmai irányelvek rendelkeznek.

5.1.5.    Krónikus vírushepatitis sem jelent abszolút kontraindikációt, de különös körültekintéssel és az antivirális gátlószeres kezelés párhuzamos alkalmazásának indikálása miatt hepatológus szakember közreműködésével ajánlott.

5.2.    Malignus betegségek

5.2.1.    Malignus és lymphoproliferatív betegség kialakulásának kockázata fokozott.

5.2.2.    Az egyébként igen ritkán előforduló, hepatosplenicus T-sejt lymphoma esetén az anti-TNF-alfa készítményt azathioprinnel együttesen alkalmazták.

5.3.    Neurológiai eltérések

5.3.1.    Nervus opticus neuritis

5.3.2.    Demyelinizációs kórképek

5.4.    Egyéb mellékhatások

5.4.1.    Infúziós/injekciós helyi reakciókkal kell számolni.

5.4.2.    Autoantitestek főleg a kiméra infliximab esetén alakulnak ki (9-17%), de humán készítmény ellen is termelődik autoantitest (0,7-2,6%).

A biológiai terápia során az alkalmazott gyógyszerkészítmények alkalmazási előírásában és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletének vonatkozó indikációs pontjaiban foglaltakat egyaránt szükséges figyelembe venni.

6.    A finanszírozás szakmai ellenőrzésének alapját képező ellenőrzési sarokpontok

6.1.    Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

6.1.1.    Kompetencia szint: kijelölt intézmény, eszközellátottság (UV), szakorvosi kompetencia

6.1.2.    Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

6.1.3.    Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése

6.2.    Szakmai ellenőrzési pontok

6.2.1.    A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: L4003, L4004, L4005)

6.2.1.1.    A betegség aktivitásának és súlyosságának dokumentálása

6.2.1.2.    Klinikai tünetek súlyossága

6.2.1.3.    PASI „psoriasis kiterjedési és súlyossági index” (értéke 0-72 között)

6.2.1.4.    BSA „testfelszín százalékban kifejezett értéke” (súlyos 10% felett)

6.2.1.5.    DLQI „Bőrgyógyászati Életminőségi Index” (értéke 0-30 között)

6.2.1.6.    Reumatológus konzílium dokumentálása (ízületi érintettség esetén)

6.2.1.7.    Perifériás ízületi érintettség esetén: DAS28 aktivitási index dokumentálása

6.2.1.8.    Axiális ízületi érintettség esetén: BASDAI index dokumentálása

6.2.2.    A biológiai terápia kontraindikációinak kizárása és ellenőrzése

6.2.2.1.    TBC kizárása (mellkas RTG, esetleg Mantoux próba)

6.2.2.2.    Fertőzések kizárása

6.2.2.3.    Demyelinizációs betegség kizárása, autoimmun betegség (pl. SLE) kizárása

6.2.2.4.    Terhesség kizárása

6.2.2.5.    Szociális körülmény alkalmatlansága

6.2.2.6.    Labor [rutin, immun (ANA, ANF)]

6.2.3.    A kezelés monitorizálásának ellenőrzése (kontrollvizsgálat)

6.2.3.1.    Indukciós kezelés alatt havonta: labor (We, FVS, CRP, ASAT, ALAT, GGT, Karb, Kreat, Na, K, vizelet)

6.2.3.2.    Fenntartó kezelés alatt 1-3 havonta klinikai szituációtól függően: labor (We, FVS, CRP, ASAT, ALAT, GGT, Karb, Kreat, Na, K, vizelet)

6.2.3.3.    Az indukciós kezelés hatásának felmérésére a kezelés 12-16. hetében, majd 3 havonta: aktivitási index (PASI, BSA, DLQI)

6.2.3.4.    6-12 havonta: mellkas RTG (tüdőgyulladás, TBC kizárása céljából)

6.2.3.5.    Tartósan 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetőségét vizsgálták-e

6.3.    Megjegyzés

6.3.1.     Standard szisztémás terápiák: immunmoduláns, immunszuppresszáns kezelések: metotrexát, cyclosporin A, terápiás dózisban

6.3.2.    Retinoidok: acitretin

6.3.3.    TNF-alfa gátlók: adalimumab, etanercept, infliximab (az alkalmazott támogatási kategória figyelembevételével)

6.3.4.    Interleukin-inhibior: usztekinumab

7.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

7.1.    A területre fordított közkiadások alakulása.

7.2.    A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

8.    A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

8.1.    Releváns BNO kódok

 

A

B

1

BNO

BNO megnevezése

2

L4050

Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*)

3

L4003

Psoriasis vulgaris, kp.súlyos (PASI-SCORE 11-18)

4

L4004

Psoriasis vulgaris, súlyos (PASI-SCORE 19-30)

5

L4005

Psoriasis vulgaris, nagyon súlyos (PASI-SCORE 31-44)

6

L4090

Psoriasis k.m.n.

8.2.    Releváns ATC kódok

 

A

B

C

D

1

ATC-kód

Hatóanyag

Kategória

Megjegyzés

2

L01BA01

metotrexát

DMARD

Betegségmódosító szerek

3

L04AD01

ciklosporin

DMARD

Betegségmódosító szerek

4

D05BB02

acitretin

Retinoid

Antipsoriatikus szisztémás szer

5

L04AB01

etanercept

BRMD

Biológiai terápia eszközei

6

L04AB02

infliximab

BRMD

Biológiai terápia eszközei

7

L04AB04

adalimumab

BRMD

Biológiai terápia eszközei

8

L04AC05

usztekinumab

BRMD

Biológiai terápia eszközei

9.    Fogalmak, rövidítések

ALAT        Alanin-aminotranszferáz

ASAT        Aszpartát-aminotranszferáz

ATC        Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

BASDAI    Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

BNO        Betegségek nemzetközi osztályozása

BSA        Body surface area

CRP        C-reaktív protein

DAS28        Disease Activity Score

DMARD    Disease-modifying antirheumatic drugs

DLQI        Dermatology Life Quality Index

FVS        Fehérvérsejtszám szám

GGT        Gamma-glutamil-transzferáz

K        Kálium

Karb        Karbamid-nitrogén

Kreat        Kreatinin

Na        Nátrium

PASI        Psoriasis kiterjedési és súlyossági index

PUVA        Psoralen + ultraviola sugárzás A

RTG        Röntgen

SLE        Szisztémás lupus erythematosus

TBC        Tüdőtuberkolózis

TNF        Tumor necrosis factor

tskg        Testsúly kilogramm

UVA        Ultraviola sugárzás A

UVB        Ultraviola sugárzás B

We        Vörösvértest-süllyedés

11. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez18

A rheumatoid arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Rheumatoid arthritis (C00-C97)

2.    A kórkép leírása

A rheumatoid arthritis (RA) krónikus, progresszív sokízületi gyulladással járó betegség. A betegség feltételezhetően autoimmun eredetű. A rheumatoid arthritis sújtotta betegek jelentős része állandó gyulladásos fájdalomtól szenved. A hagyományos betegségmódosító gyógyszerek a betegek jelentős részénél, főleg a hevesebb, súlyosabb eseteknél hatástalanok (non-responder, refrakter esetek). A magasabb gyulladásos aktivitás, a koraibb ízületi károsodás és a funkcionális kiesés, valamint az életminőség csökkenése szorosan összefüggenek. A rheumatoid arthritist nagyfokú gyulladás, következményes ízületi destrukció jellemzi. Kulcs-citokinjei a tumor-nekrózis faktor-alfa (TNF), interleukin-1, interleukin-6 és a RANK-ligand (RANKL). A biológiai terápia irányulhat a TNF gátlására, valamint célpontjai lehetnek a gyulladásos válaszban szereplő sejtek (T és B limfociták, antigén-prezentáló sejtek) felszíni markerei, amelyek blokkolása útján a T sejt aktiválódása (ko-stimuláció molekulái, CD28-CD80/CD86) meggátolható, illetve maga a sejt eliminálható (B sejt CD 20-marker).

2.1.    A rheumatoid arthritis aktivitása

Az anatómiai károsodás a gyulladás következménye, a közvetlen cél ennek mérséklése. A gyulladás aktivitásának mérésére a napi gyakorlatban az Amerikai Reumatológus Társaság által összeállított „core set” szerint vizsgáljuk a duzzadt és nyomásérzékeny ízületek számát, az akut fázis proteinek termelődését jelző CRP-szintet vagy vörösvértest-süllyedést (a CRP érzékenyebb, de drágább), 10 cm-es VAS mérve a fájdalom intenzitását, valamint a beteg és az orvos globális véleményét a betegség aktivitásáról. Ezen paraméterek egy részéből egy összetett index, ún. betegség aktivitási score (DAS) képezhető.

A gyakorlatban a 28 ízület vizsgálatával nyert DAS 28-at alkalmazzuk. A DAS 28 esetében 3,2 alatt beszélünk mérsékelt, 3,2 és 5,1 között közepes és e felett magas gyulladásos aktivitásról. A bázisterápiás gyógyszerek adagjának titrálásával vagy több gyógyszer kombinálásával lehetőség szerint a DAS 28-at 3,2 alá kell szorítanunk. Az optimális eredmény természetesen a teljes remisszió elérése lenne, ez a DAS 28 esetében 2,6 alatti értéket jelent. A DAS szoros kontrolljával végzett, ez által irányított kezelés bizonyítottan eredményesebben mérsékli az anatómiai károsodás ütemét, mint a betegek hagyományos gondozása.

3.    Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

4.    A rheumatoid arthritis gyógyszeres kezelési algoritmusa

Az algoritmus általánosságban mindegyik arthritis típusban alkalmazható, a speciális szempontok figyelembevételével.

4.1.    Tüneti kezelés (analgetikum, NSAID) (alapellátás + mindhárom progresszivitási szint)

4.2.    Kezdeti szteroid kezelés (6 hónapig adható, lásd alább) (mindhárom reumatológiai szint)

4.2.1.    ilyenkor betegségmódosító hatása van

4.2.2.    infekció, szeptikus arthritis kizárása szükséges

4.3.    Korai betegségmódosító terápia (mindhárom reumatológiai szint) optimálisan a folyamat első 3 hónapján belül

4.3.1.    DMARD kombináció

4.3.1.1.    a betegség aktivitásától függő DMARD kombináció

vagy

4.3.2.    DMARD monoterápia

4.3.2.1.    a methotrexat (MTX) az első választandó szer (kivétel: intolerancia, kontraindikációk)

4.3.2.2.    ritka (mérsékelt aktivitás) esetben SSZ, chloroquin (CQ) is alkalmazható

4.3.2.3.    MTX ineffektivitás, intolerancia esetén SSZ, LEF (LEF)

4.3.2.4.    cyclosporin A (CsA), CQ, AZA

4.3.2.5.    speciális esetben (vasculitis) CPH

4.4.    Biológiai terápia (2. és 3. reumatológiai szint: biológiai terápia alkalmazására kijelölt intézmények)

4.4.1.    valamelyik TNF-gátló (infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab-pegol)

4.4.2.    interleukin-6 receptor gátló (tocilizumab)

4.4.3.    CTLA-4 analóg (abatacept)

4.4.4.    3 hónapig alkalmazott teljes dózisú vagy tolerálható dózisú DMARD kombinációs kezelés hatástalansága esetén engedélyezett társadalombiztosítási támogatással

4.5.    Autológ őssejttranszplantáció (opcionálisan, nem rutinszerű)

5.    Rheumatoid arthritis biológiai kezelése

5.1.    A biológiai terápia során az alkalmazott gyógyszerkészítmények alkalmazási előírásában és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletének vonatkozó indikációs pontjaiban foglaltakat egyaránt szükséges figyelembe venni.

5.2.    Indukciós és fenntartó kezelés súlyos rheumatoid arthritis esetén

5.2.1.    Újonnan diagnosztizált aktív rheumatoid arthritis esetén elsőként választandó a DMARD monoterápia, alkalmazása javasolt gyors dózisemeléssel a megfelelő klinikai hatás eléréséig, vagy kombinációs terápia (beleértve a methotrexátot és legalább egy másik DMARD készítményt és rövid idejű kortikoszteroidot együttesen) a tünetek megjelenésétől számítva a lehető legrövidebb időn belül (<3 hónap).

5.2.2.    Súlyos, aktív rheumatoid arthritis esetén az anti-TNF-á terapia (infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab pegol) vagy interleukin-6 receptor gátló (tocilizumab), CTLA-4 analóg (abatacept) terápia alkalmazható azon betegek számára, akiknél az alábbi kritériumok együttesen teljesülnek:

5.2.2.1.    RA diagnózisa: több, mint 4 ACR kritérium együttesen van jelen az alábbiak közül legalább 3 hónapja:

5.2.2.1.1.    Reggeli ízületi merevség (>1óra)

5.2.2.1.2.    Három vagy több ízületi régió gyulladása

5.2.2.1.3.    A kéz ízületeinek gyulladása legalább egy régióban

5.2.2.1.4.    Szimmetrikus ízületi gyulladás

5.2.2.1.5.    Rheumatoid csomók

5.2.2.1.6.    Radiológiai elváltozások: eróziók, sávos dekalcifikáció a kézfelvételen

5.2.2.1.7.    Rheumatoid faktor jelenléte a szérumban

5.2.2.2.    1 hónap eltéréssel legalább két alkalommal DAS 28 aktivitási index 5,1-nél nagyobb,

5.2.2.3.    legalább 3 hónapig tartó DMARD kombinációban történő alkalmazás ellenére megfelelő terápiás válasz nem volt elérhető (DAS 28 aktivitási index 5,1-nél nagyobb),

5.2.2.4.    a methotrexat (hacsak nem kontraindikált) alkalmazásra került a DMARD kombináció részeként,

5.2.2.5.    a megfelelő DMARD kombinációs terápia ideje minimum 3 hónap, ebből legalább 2 hónap standard dózisban, hacsak a dózisemelés toxicitás miatt nem kivitelezhető.

5.2.3.    Az indukciós anti-TNF-a terápiát követően legalább 3 havonta szükséges a DAS 28 index értékelése.

5.2.3.1.    Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető. A biológiai terápia leépítése a hagyományos DMARD terápia folytatása mellett javasolt.

5.2.4.    Amennyiben 3 hónapos indukciós kezelést követően a megfelelő hatásossági kritériumok nem teljesülnek (DAS 28 nem javult legalább 1,2 ponttal), másik anti-TNF-a terápiára történő váltás (switch), IL6 receptor gátló (tocilizumab), CTLA-4 analóg (abatacept) vagy B sejt gátló (rituximab) kezelés megengedett. Switch-et követően, hatástalanság esetén további TNF-a gátló szerre nem érdemes váltani.

5.2.5.    Az anti-TNF-a terápia nem folytatható, amennyiben anti-TNF-a terápia ellenére 6 hónap alatt megfelelő terápiás válasz nem volt elérhető (DAS 28 nem javult legalább 1,2 ponttal): primer hatástalanság.

5.2.6.    Anti-TNF-a kezelés során a terápiás válasz elvesztése után vagy intolerancia esetén másik szerre való váltás megengedett: szekunder hatástalanság.

5.2.7.    Az interleukin-6 receptor gátló (tocilizumab) és a CTLA-4 analóg (abatacept) terápiák alkalmazásának feltételei megegyeznek az anti-TNF-a terápia alkalmazásának feltételeivel.

5.2.8.    B sejt gátló (rituximab) terápia methotrexattal kombinálva azon súlyos, aktív rheumatoid arthritisben szenvedő betegek kezelésében javasolt, akiknél TNF-a terápiára nem alakult ki megfelelő terápiás válasz vagy intolerancia jelentkezett.

5.2.9.    B sejt gátló (rituximab) terápia methotrexattal kombinálva mindaddig folytatandó, amíg a megfelelő terápiás válasz fennáll. A megfelelő válasz kritériuma a következő: a betegség aktivitási index (DAS 28) javulás legalább 1,2 a kiindulási értékhez képest. Fenntartó terápia minimum 6 hónap múlva alkalmazható ismételten.

5.2.10.    Az RA kezelésében az anti-TNF-a terápia és az interleukin-6 receptor gátló terápiák dózisának emelése csak az alkalmazási előírásokban foglaltak szerint javasolt.

5.2.11.     A kijelölt centrumban, RA kezelésében jártas, megfelelő tapasztalattal rendelkező reumatológus szakorvos kompetenciája az anti-TNF-a, az interleukin-6 receptor gátló és a B sejt gátló (rituximab) terápia indikálása és alkalmazása.

6.    Szövődmények monitorozása, ellenőrzése TNF-a gátló kezelés és az interleukin-6 receptor gátló terápiák alkalmazása esetén

6.1.    Opportunista infekciók

6.1.1.    Szisztémás fertőzésre utaló állapot gondos kivizsgálást igényel.

6.1.2.    Különös gondot kell fordítani

6.1.2.1.    a tuberculosis kizárására (mellkas röntgen, Mantoux);

6.1.2.2.    további, krónikus bakteriális infekció kizárására;

6.1.2.3.    5 éven belüli malignus betegség kizárására;

6.1.2.4.    a fizikális vizsgálatra;

6.1.2.5.    kétes esetben pulmonológiai vagy egyéb társszakmai konzíliumra. Ha fennáll a latens TBC veszélye, gátlószeres kezelés mellett adható az anti-TNF-a kezelés.

6.1.2.6.    A kezelés időtartama alatt

6.1.2.6.1.    félévente mellkas röntgen szükséges,

6.1.2.6.2.    tuberculosis monitorizálása (latens TBC esetén),

6.1.2.6.3.    hepatitis B szerológiai szűrés a kockázatos betegek esetében.

6.2.    Krónikus vírushepatitis (HBV, HCV) sem jelent kontraindikációt, de különös körültekintéssel és az antivirális gátlószeres kezelés párhuzamos alkalmazásának indikálása miatt hepatológus szakember közreműködésével ajánlott.

6.3.    Malignus betegségek

6.3.1.    Malignus és lymphoproliferatív betegség kialakulásának kockázata fokozott.

6.3.2.    Az egyébként igen ritkán előforduló, hepatosplenicus T-sejt lymphoma esetén az anti-TNF-alfa készítményt azathioprinnel együttesen alkalmazták.

6.4.    Neurológiai eltérések

6.4.1.    Nervus opticus neuritis

6.4.2.    Demyelinizációs kórképek

6.5.    Kardiális állapot

6.5.1.    NYHA III-IV. stádiumú kardiális elégtelenség esetén biológiai terápia nem indítható. A kezelés során a kardiális elégtelenség monitorozása szükséges.

6.6.    Graviditás

6.6.1.    A beteg figyelmét fel kell hívni a teratogén kockázatra és ezért az effektív antikoncepció szükségességére.

6.7.    Egyéb mellékhatások

6.7.1.    Infúziós/injekciós helyi reakciókkal kell számolni.

6.7.2.    Autoantitestek főleg a kiméra infliximab esetén alakulnak ki (9-17%), de humán készítmény ellen is termelődik autoantitest (0,7-2,6%).

7.    A finanszírozási szakmai ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarokpontok

7.1.    Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

7.1.1.    Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenőrzése

7.1.2.    Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

7.1.3.    Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése

7.2.    Szakmai ellenőrzési pontok

7.2.1.    A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: M06.9)

7.2.2.    4 ACR kritérium együttes jelenléte az alábbiak közül:

7.2.2.1.    Reggeli ízületi merevség (>1 óra)

7.2.2.2.    Három vagy több ízületi régió gyulladása

7.2.2.3.    A kéz ízületeinek gyulladása legalább egy régióban

7.2.2.4.    Szimmetrikus ízületi gyulladás

7.2.2.5.    Rheumatoid csomók

7.2.2.6.    Radiológiai elváltozások: eróziók, sávos dekalcifikáció a kézfelvételen

7.2.2.7.    Rheumatoid faktor jelenléte a szérumban (RF faktor) (Labor)

7.2.3.    A betegség aktivitásának meghatározása (aktivitási index DAS 28) és dokumentálásának ellenőrzése

7.2.3.1.    súlyos: 5,1 felett a DAS 28 aktivitási index (módosított Disease Activity Score)

7.2.3.2.    középsúlyos: 5,1 és 3,2 között a DAS 28 aktivitási index

7.2.3.3.    enyhe: 3,2 alatt a DAS 28 aktivitási index

7.2.4.    A biológiai terápia kontraindikációinak kizárása és ellenőrzése

7.2.4.1.    TBC kizárása (mellkas RTG)

7.2.4.2.    Fertőzések kizárása

7.2.4.3.    Malignus betegség kizárása

7.2.4.4.    Demyelinizációs betegség, SLE kizárása anamnesztikus adatok, klinikum alapján

7.2.4.5.    Terhesség kizárása

7.2.4.6.    Kongesztív szívelégtelenség kizárása (NYHA III-IV.)

7.2.4.7.    Labor (rutin, immun): (RF, anti-CCP, ANA)

7.2.5.    A kezelés monitorizálásának ellenőrzése (kontrollvizsgálat)

7.2.5.1.    Indukciós kezelés alatt havonta, fenntartó kezelés alatt 3 havonta: labor (We, Fvs, CRP opcionális, ASAT, ALAT, GGT, Karb, Kreat, Na, K)

7.2.5.2.    3 havonta: aktivitási index (DAS 28)

7.2.5.3.    6 havonta: mellkas RTG (tüdőgyulladás, TBC kizárása céljából)

7.2.5.4.    Tartós, 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetőségét vizsgálták-e?

7.2.6.    Megjegyzés

7.2.6.1.    Elfogadott DMARD terápiák: metothrexat (MTX), LEF (LEF), SSZ, cyclosporin. A CsA, chloroquin (CQ), AZA speciális esetben (vasculitis) CPH alkalmazásakor a forgalomba hozatali engedély indikációit szükséges figyelembe venni

7.2.6.2.    Elfogadott DMARD kombinációk: bármely szakmailag elfogadott DMARD kombináció alkalmazható

7.2.6.3.    TNF alfa gátlók: adalimumab, etanercept, infliximab (az alkalmazott támogatási kategória figyelembevételével), golimumab, certolizumab pegol

7.2.6.4.    Interleukin-6 receptor gátló: tocilizumab

7.2.6.5.    B sejt gátló: rituximab

7.2.6.6.    CTLA-4 analóg: abatacept

8.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

8.1.    A területre fordított közkiadások alakulása, monitorozása.

8.2.    A finanszírozási algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

9.    A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

9.1.    Táblázat: Releváns BNO kódok

 

A

B

1

BNO

BNO megnevezése

2

M0500

Felty-syndroma

3

M0510

Rheumatoid tüdőbetegség (J99.0*)

4

M0520

Rheumatoid érgyulladás

5

M0530

Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével

6

M0580

Egyéb seropositiv rheumatoid arthritis

7

M0590

Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n.

8

M0600

Seronegativ rheumatoid arthritis

9

M0610

Felnőttkori kezdetű Still-betegség

10

M0630

Rheumatoid csomó

11

M0640

Gyulladásos polyarthropathia

12

M0620

Rheumatoid bursitis

13

M0680

Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis

14

M0690

Rheumatoid arthritis, k.m.n.

    

9.2.    Táblázat: Releváns ATC kódok

 

A

B

C

D

1

ATC kód

Hatóanyag

Kategória

Megjegyzés

2

A07EC01

sulfasalazin

DMARD

Betegségmódosító szerek

3

L01BA01

metotrexát

DMARD

Betegségmódosító szerek

4

L04AA13

LEF

DMARD

Betegségmódosító szerek

5

L04AD01

ciklosporin

DMARD

Betegségmódosító szerek

6

L04AX01

azathioprin

DMARD

Betegségmódosító szerek

7

P01BA01

chloroquin

DMARD

Betegségmódosító szerek

8

L04AB01

etanercept

TNF alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

9

L04AA24

abatacept

CTLA-4 analóg

Biológiai terápia eszközei

10

L04AB02

infliximab

TNF alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

11

L04AB04

adalimumab

TNF alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

12

L04AB06

golimumab

TNF alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

13

L04AB05

certolizumab-pegol

TNF alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

14

L04AC07

tocilizumab

IL-6 R gátló

Biológiai terápia eszközei

15

L01XC02

rituximab

B sejt gátló

Biológiai terápia eszközei

16

M01A

NSAID

NSAID

Nem szteroid gyulladáscsökkentő

17

H02AB04

metilprednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

18

H02AB06

prednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

19

H02AB08

triamcinolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

10.    Fogalmak, rövidítések

RA    Rheumatoid arthritis

ATC    Anatomical therapeutic chemical klasszifikáció

BNO    Betegségek nemzetközi osztályozása

ACR    American College of Rheumatology

DAS    Disease activity score

VAS    Vizuális analóg skála

DMARD    Disease modifying antirheumatic drug

TNF    Tumor nekrózis faktor

CRP    C-reaktív protein

MTX    Methotrexat

CsA    ciklosporin A

LEF    Leflunomid

SSZ    Szulfaszalazin

CQ    Chloroquin

CPH    Cyclophosphamid

AZA    Azathioprin

NSAID    Non-steroid anti-inflammatory drug

12. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez19

A juvenilis idiopathias arthritis diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Juvenilis idiopathias arthritis

2.    A kórkép leírása

A 16 éves kor előtt kezdődő, legalább 6 hete fennálló, legalább 1 ízületet érintő, ismeretlen eredetű, vagyis egyéb okkal nem magyarázható ízületi gyulladás esetén beszélünk juvenilis idiopathiás arthritisről (JIA).

2.1.    A betegség felosztása

2.1.1.    Szisztémás forma

2.1.2.    Oligoarticularis forma

2.1.3.    Polyarticularis lefolyású forma – rheumatoid factor pozitív

2.1.4.    Polyarticularis lefolyású forma – rheumatoid factor negatív

2.1.5.    Arthritis psoriatica

2.1.6.    Enthesitishez kapcsolódó arthritis

2.1.7.    Nem besorolható

2.2.    A főbb klinikai formák közül a polyarticularis JIA-ban (30%) 5 vagy több ízületet érintő, általában szimmetrikus polyarthritis (kéz és láb kisízületek, nyaki gerinc érintettsége) jelentkezik, az esetek egyharmadában rheumatoid faktor pozitivitással. A lány-fiú arány 3:1. Az oligoarticularis JIA (50%) általában az alsó végtagok nagyízületeit (típusosan térdet, bokát) érintő, aszimmetrikus, rheumatoid faktor negatív oligoarthritis. Ebben a formában fordul elő leggyakrabban chronicus uveitis, különösen antinukleáris antitest jelenlétében. Leggyakrabban 1 és 4 éves kor között jelentkezik, lányoknál gyakoribb (4:1).

A szisztémás JIA (10%) lázzal, szisztémás tünetekkel (naponta visszatérő magas láz, tranziens erythemas maculosus kiütések, generalizált lymphadenopathia, hepatosplenomegalia, pericarditis) jár. A betegség extrém ritka 6 hónapos kor előtt, leggyakoribb 1-4 éves kor között, de bármely életkorban megjelenhet, fiúkat és lányokat egyenlő arányban érint.

A juvenilis arthritis psoriatica sokféle klinikai megjelenést mutathat, típusos a kis- és nagyízületeket aszimmetrikusan érintő oligo- vagy polyarthritis, a DIP ízületi érintettség, illetve a kolbászujj jelenség. Psoriasisos köröm jelenségek (Beau-pontok, onycholysis), illetve elsőfokú rokon psoriasisa a családi anamnézisben segít a diagnózis felállításában. Az enthesitishez kapcsolódó formában a betegek jelentős részénél sacroileitis alakul ki, esetenként gerinc érintettséggel, gyakori HLA-B27 asszociációval. A psoriasis itt kizáró kritérium.

2.3.    A juvenilis idiopathias arthritis aktivitását Giannini javulási kritériumai szerint az alábbi paraméterek alapján értékeljük:

2.3.1.    aktív ízületek száma

2.3.2.    mozgáskorlátozott ízületek száma

2.3.3.    az orvos általános értékelése a betegség aktivitásáról (VAS)

2.3.4.    a beteg vagy a szülő / törvényes képviselő általános értékelése a betegség aktivitásáról (VAS)

2.3.5.    CHAQ (Childhood Health Assessment Questionnaire)

2.3.6.    We (mm/h)

3.    Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

4.    A juvenilis idiopathias arthritis gyógyszeres kezelési algoritmusa

A biológiai terápia során az alkalmazott gyógyszerkészítmények alkalmazási előírásában és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletének vonatkozó indikációs pontjaiban foglaltakat egyaránt szükséges figyelembe venni.

4.1.    Szisztémás JIA (sJIA)

4.1.1.    tüneti kezelés: analgetikum, NSAID

4.1.2.    szteroid kezelés

4.1.3.    infekció, szeptikus arthritis kizárása szükséges

4.1.4.        biológiai terápia: NSAID és szisztémás szteroid kezelés hatástalansága esetén: tocilizumab (2. és 3. reumatológiai szint: biológiai terápiás centrumok)

4.2.    Polyarticularis lefolyású JIA (pJIA)

4.2.1.    tüneti kezelés (analgetikum, NSAID) (alapellátás + mindhárom progresszivitási szint) (a folyamat kezdetén maximum 2-3 hónapig, illetve később fellángolás esetén rövid ideig)

4.2.2.    szteroid kezelés (mindhárom reumatológiai szint)

4.2.3.    betegségmódosító terápia (mindhárom reumatológiai szint)

4.2.3.1.    A methotrexat (MTX) az első választandó szer (kivétel: intolerancia). A forgalomba hozatali engedély indikációira különös figyelmet kell fordítani.

4.2.3.2.    Ritka (nagyon enyhe) esetben szulfaszalazinnal (SSZ) is indíthatunk. A forgalomba hozatali engedély indikációira különös figyelmet kell fordítani.

4.2.4    Betegségmódosító terápia hatástalansága esetén biológiai terápia (2. és 3. reumatológiai szint: biológiai terápiás centrumok) – TNF-alfa gátló (etanercept vagy adalimumab) vagy IL-6 receptor-antagonista (tocilizumab).

4.2.5.    Legalább egy TNF-alfa gátló hatástalansága esetén CTLA-4 analóg (abatacept) (2. és 3. reumatológiai szint: biológiai terápiás centrumok).

4.3.    Egyéb JIA alcsoportok

4.3.1.    tüneti kezelés (analgetikum, NSAID)

4.3.2.    szteroid kezelés

4.3.3.    betegségmódosító terápia (DMARD: pl. MTX, SSZ, immunszuppresszánsok)

4.3.4.    biológiai terápia (etanercept)

4.3.5.    A kezelések alkalmazása a diagnosztizált egyes alcsoportok (enthesopathiás forma, fiatalkori arthritis psoriatica, egyéb alcsoportok) szerint történik. (Lsd. 3. pont folyamatábra)

5.    Indukciós és fenntartó kezelés súlyos juvenilis idiopathias arthritis esetén

5.1.    Juvenilis idiopathias arthritis esetén biológiai terápia (etanercept, adalimumab vagy tocilizumab) indítható, ha a betegség poliartikuláris formája áll fenn, és a beteg legalább 3 hónapig adott 15 mg/m2/hét methotrexát kezelés ellenére aktív, azaz 5 vagy több ízület duzzadt és 3 vagy több ízület mozgáskorlátozott, fájdalmas, érzékeny, illetve a beteg állapota 0,25 mg/kg/nap vagy ennél nagyobb szteroid adag mellett is a fentiek szerint aktív. Indokolt a biológiai terápia akkor is, ha a felsorolt kezelések toxikusnak bizonyultak vagy nem tolerálhatók.

5.2.    Biológiai terápia (tocilizumab) indítható a betegség szisztémás formájában, ha nem-szteroid gyulladásgátló vagy szisztémás szteroid adására nincs kellő terápiás válasz a szisztémás tünetek csökkenése (vörösvérsejt süllyedés, CRP, láz) és /vagy a Giannini kritériumok alapján.

5.3.    Biológiai terápia indítható a juvenilis arthritis psoriatica (etanercept) és az enthesopathiás formák (etanercept vagy adalimumab) esetén is, ha az előbbi esetében methotrexatra, utóbbi esetében axiális érintettség esetén nem-szteroid gyulladásgátló kezelésre, perifériás tünetek esetén szulfaszalazinra nincs kielégítő terápiás válasz a Giannini kritériumok alapján a 3. hónapban esedékes értékeléskor.

5.4.    Különös figyelemmel kell lenni minden esetben a készítmények alkalmazási előírásában szereplő indikációs területekre és az életkorra vonatkozó előírásokra. Biológiai terápia esetén a dózis emelése csak az alkalmazási előírásokban foglaltak szerint javasolt.

5.5.    Csak a gyermekkori reumatológiai betegségek diagnosztizálásában és kezelésében jártas reumatológus szakorvosok kompetenciája a biológiai terápia indikálása és alkalmazása gyermekgyógyász konzíliárus bevonásával.

5.6.    A Giannini javulási kritériumok összetevőit meg kell határozni a kezelés kontrollja során. Megfelelő válaszkészség esetén (Giannini javulási kritérium mértéke 30%-nál magasabb, vagyis legalább 3 paraméterben a javulás eléri a 30%-ot és csak egy paraméterben haladja meg a romlás a 30%-ot) az aktivitás rendszeres kontrollja mellett a remisszió fennállásáig folytatható a terápia.

5.7.    Az sJIA tocilizumab kezelésénél az általános klinikai tüneteket is figyelembe kell venni (Giannini kritériumok mellett láz hiánya, gyulladásos laborparaméterek normalizálódása).

Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

5.8.    A 18. életév betöltése után, amennyiben a betegség lefolyása kimeríti bármely felnőttkori krónikus arthritis klasszifikációját, a felnőttkori besorolás alkalmazandó és a diagnózis módosítandó.

6.    Szövődmények monitorozása, ellenőrzése

6.1.    Opportunista infekciók

6.1.1.    Szisztémás fertőzésre utaló állapot gondos kivizsgálást igényel.

6.1.2.    Különös gondot kell fordítani

6.1.2.1.    a tuberculosis kizárására a kezelés megkezdése előtt és a kezelés időtartama alatt a szakmai irányelvben foglaltak szerint,

6.1.2.2.    a fizikális vizsgálatra,

6.1.2.3.    kétes esetben pulmonológiai vagy egyéb társszakmai konzíliumra. Ha fennáll a latens TBC veszélye, gátlószeres kezelés mellett adható az anti-TNF-a kezelés.

6.2.    Krónikus vírushepatitis (HBV, HCV) sem jelent kontraindikációt, de különös körültekintéssel és az antivirális gátlószeres kezelés párhuzamos alkalmazásának indikálása miatt hepatológus szakember közreműködésével ajánlott.

6.3.    Malignus betegségek

6.3.1.    malignus és lymphoproliferatív betegség kialakulásának kockázata fokozott,

6.3.2.    az egyébként igen ritkán előforduló, hepatosplenicus T-sejt lymphoma esetén az anti-TNF-alfa készítményt azathioprinnel együttesen alkalmazták.

6.4.    Neurológiai eltérések

6.4.1.    Nervus opticus neuritis

6.4.2.    Demyelinizációs kórképek

6.5.    Egyéb mellékhatások

6.5.1.    Infúziós/injekciós helyi reakciókkal kell számolni.

6.5.2.    Autoantitestek, főleg a kiméra, infliximab esetén alakulnak ki (9-17%), de humán készítmény ellen is termelődik autoantitest (0,7-2,6%).

7.    A finanszírozási szakmai ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarokpontok

7.1.        Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

7.1.1.    Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenőrzése

7.1.2.    Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

7.1.3.    Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése

7.2.        Szakmai ellenőrzési pontok

7.2.1.    A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: M08.0)

7.2.1.1.    16 éves kor alatt

7.2.1.2.    legalább 1 ízület érintett

7.2.1.3.    az ízületi gyulladás tünetei legalább 6 hete fennállnak

7.2.1.4.    egyéb, ismerten ízületi gyulladást okozó betegség kizárható

7.2.1.5.    a 7 alcsoport valamelyikének meghatározása

7.2.1.6.    radiológiai elváltozások identifikálása vagy kizárása (RTG)

7.2.1.7.    rheumatoid faktor jelenléte a szérumban (RF faktor) (egyéb labor)

7.2.2.    A betegség aktivitásának meghatározása (Giannini kritériumok) és dokumentálásának ellenőrzése

7.2.2.1.    az orvos véleménye a betegségről (vizuális analóg skálával, VAS)

7.2.2.2.    a beteg vagy szülő / törvényes képviselő véleménye a beteg állapotáról (VAS)

7.2.2.3.    a gyermekkorra adaptált Health Assessment Questionnaire (CHAQ) értéke

7.2.2.4.    a gyulladt ízületek száma

7.2.2.5.    a mozgáskorlátozott ízületek száma

7.2.2.6.    vörösvértest-süllyedés, illetve CRP

7.2.3.    A biológiai terápia kontraindikációinak kizárása és ellenőrzése

7.2.3.1.    TBC kizárása

7.2.3.2.    fertőzések kizárása

7.2.3.3.    demyelinizációs betegség, SLE kizárása az anamnesis és klinikum alapján

7.2.3.4.    labor (rutin, immun: RF, anti-CCP, ANA)

7.2.4.    A kezelés monitorizálásának ellenőrzése (kontrollvizsgálat)

7.2.4.1.    havonta: labor (Wgr, Fvs, CRP opcionális, ASAT, ALAT, GGT, Karb, Kreat, Na, K)

7.2.4.2.    3 havonta: aktivitási index (Giannini)

7.2.4.3.    TBC kizárása

7.2.4.4.    tartós, 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetőségét vizsgálták-e?

7.2.5.    Megjegyzés

7.2.5.1.    Elfogadott DMARD terápiák esetén a forgalomba hozatali engedély indikációira különös figyelmet kell fordítani.

7.2.5.2.    TNF alfa gátlók: etanercept, adalimumab.

7.2.5.3.    IL-6 receptor antagonista: tocilizumab.

7.2.5.4.    Giannini 30% javulás: értékelhető javulásról akkor beszélünk, ha legalább 3 paraméterben a javulás eléri a 30%-ot és csak egy paraméterben haladhatja meg a romlás a 30%-ot.

8.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

8.1.    A területre fordított közkiadások alakulása.

8.2.    A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

9.    A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

9.1.    Releváns BNO kódok

 

A

B

1

Kód

BNO megnevezése

2

M0800

Fiatalkori reumás ízületi gyulladás

3

M0810

Fiatalkori spondylitis ankylopoetica

4

M0820

Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis

5

M0830

Fiatalkori seronegativ polyarthritis

6

M0840

Kevés ízületet érintő fiatalkori ízületi gyulladás

7

M0880

Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás

8

M0890

Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.

9

M0900

Fiatalkori ízületi gyulladás psoriasisban

9.2.    Releváns ATC kódok

 

A

B

C

D

1

ATC kód

Hatóanyag

Kategória

Megjegyzés

2

A07EC01

sulfasalazin

DMARD

Betegségmódosító szerek

3

L01BA01

metotrexát

DMARD

Betegségmódosító szerek

4

L04AA13

leflunomid

DMARD

Betegségmódosító szerek

5

L04AD01

ciklosporin

DMARD

Betegségmódosító szerek

6

L04AX01

azathioprin

DMARD

Betegségmódosító szerek

7

P01BA01

chloroquin

DMARD

Betegségmódosító szerek

8

L04AB01

etanercept

TNF-alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

9

L04AA24

abatacept

CTLA-4 analóg

Biológiai terápia eszközei

10

L04AB04

adalimumab

TNF-alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

11

L04AC07

tocilizumab

IL-6 RA

Biológiai terápia eszközei

12

M01A

NSAID

NSAID

Nem szteroid gyulladáscsökkentő

13

H02AB04

metilprednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

14

H02AB06

prednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

15

H02AB08

triamcinolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

10.    Fogalmak, rövidítések

 

A

B

1

Rövidítés

Megnevezés

2

JIA

Juvenilis idiopathiás arthritis

3

ATC

Anatomical therapeutic chemical klasszifikáció

4

BNO

Betegségek nemzetközi osztályozása

5

VAS

Vizuális analóg skála

6

CHAQ

Childhood health assessment questionnaire

7

DMARD

Disease modifying antirheumatic drug

8

TNF

Tumor nekrózis faktor

9

CRP

C-reaktív protein

10

MTX

Methotrexat

11

SSZ

Szulfaszalazin

12

NSAID

Non-steroid anti-inflammatory drug

13. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez20

A spondylitis ankylopoetica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Spondylitis ankylopoetica

2. A kórkép leírása

2.1.    A spondylitis ankylopoetica (SPA) meghatározás szerint a gerinc ízületeit érintő, ismeretlen eredetű, következményes elcsontosodással járó gyulladás. A gyulladás a tőízületeket, perifériás ízületeket és az íntapadási helyeket is érintheti. Jellemző a folyamatos, éjszaka fokozódó gerinc- (keresztcsonti, derék-, hát-, majd nyak-) fájdalom, a következményes ankylosis miatt a gerinc mozgásainak beszűkülése. Gerincérintettségen szimmetrikus sacroileitist és spondylitist értünk, perifériás formában a tőízületeken (csípő, váll) kívül a térdek, bokák, kézízületek érintettek leggyakrabban. Az extraskeletális tünetek közül a szem (anterior uveitis), szív-érrendszer (aortitis, aorta insufficientia, ingerületvezetési block), tüdő (kevert ventillációs zavar, felső lebeny fibrosis), amyloidosis emelhetők ki. Az örökletesség mértéke 72%, főleg a HLA-B27 génnek van jelentősége. A betegség férfiak között 4-5-ször gyakrabban fordul elő. A kezdet többnyire a 15-30 éves korra esik. Az esetek 70%-ában csak a gerinc és a tőízületek (sacroiliacalis ízületek, csípők) érintettek, 30%-ban perifériás érintettség (általában alsó végtagi mono- vagy oligoarthritis, enthesitis, illetve dactylitis) áll fenn. A betegség lefolyására jellemző, hogy viszonylag fiatal korban kezdődik és korán irreverzibilis ízületi károsodásokkal jár, melyek a tanulást, a szociális beilleszkedést és a munkavállalást is megnehezítik.

2.2.    Az SPA terápiája elsősorban tüneti (NSAID, gyógytorna, pszicho-szociális támogatás). A biológiai terápia révén a tüneteket hatékonyan befolyásoló, a progressziót csökkentő, a betegség kimenetelét kedvezőbben befolyásoló kezelés áll rendelkezésre. A biológiai terápia csak azon betegek esetében kezdhető el, akiknél a módosított New York-i klasszifikációs kritériumok szerint a biztos diagnózis fennállása igazolt, radiológiailag legalább 2-es stádiumú bilaterális, vagy 3-as, 4-es stádiumú unilaterális sacroileitis, és legalább 3 hónapja háti fájdalom, frontális és sagittalis síkban beszűkült gerinc-, illetve beszűkült légzőmozgás áll fenn. A biológiai terápia elkezdésének további feltétele az adekvát gyógyszeres kezelés ellenére igazoltan fennálló aktív betegség. Adekvát gyógyszeres kezelésről akkor beszélhetünk, ha legalább két különböző, nem szteroid gyulladásgátló maximális vagy tolerálható dózisban történő, legalább 4 hétig tartó adagolása ellenére a betegség aktivitása nem csökken. Amennyiben a beteg fő panasza az SPA-hoz tartozó perifériás ízületi gyulladás, akkor további feltétel, hogy enthesitis, oligoarthritis esetében lokális vagy intraarticularis kortikoszteroid kezelés, polyarthritis esetében a rheumatoid arthritis kezelésében alkalmazott DMARD (elsősorban a szulfaszalazin megfontolandó szer) legalább négy hónapos gyógyszeres terápia ellenére is az aktív betegség fennálljon.

2.3.    A betegség aktivitását a BASDAI index-szel határozzuk meg. Aktívnak tekinthető azon, SPA-ban szenvedő beteg, akinek a BASDAI indexe (0-100) több mint 40. A sacroiliacalis ízületek MR vizsgálata a betegség korai diagnózisának, tudományos vizsgálatokban az aktivitásának, a hagyományos RTG felvétel a betegség radiológiai progressziójának megítélését teszik lehetővé. Perifériás érintettségű SPA aktivitását a DAS 28 index-szel határozhatjuk meg.

2.4.    A terápia további alkalmazásának eldöntése céljából a biológiai terápia hatásosságát és biztonságosságát rendszeresen ellenőrizni kell. A terápia hatásosnak tekinthető, amennyiben a megkezdett kezelést követő 12-14. hétre legalább 50%-os relatív BASDAI index csökkenés vagy az index 20 mm abszolút csökkenése igazolható. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor a biológiai terápiát az adott készítménnyel nem lehet tovább folytatni. A BASDAI indexet a kezelés folyamán két-három havonta szükséges ellenőrizni. Ha legalább két egymást követő alkalommal az eredmény a 12-14. héten elért javuláshoz képest romlik (az index érték emelkedik), a kezelést szintén meg kell szakítani.

3.    Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

4.    A finanszírozási eljárásrend részletezése

4.1.    A spondylitis ankylopoetica gyógyszeres kezelési algoritmusa

A biológiai terápia során az alkalmazott gyógyszerkészítmények alkalmazási előírásában és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletének vonatkozó indikációs pontjaiban foglaltakat egyaránt szükséges figyelembe venni.

4.1.1.    Tüneti kezelés (NSAID analgetikum) (alapellátás + mindhárom progresszivitási szint) tartósan vagy fellángolás esetén rövid ideig

4.2.    Perifériás érintettségű SPA

4.2.1.    NSAID

4.2.2.    Lokális, illetve szükség szerint intraarticularis szteroid kezelés (minimum 2 alkalommal) (mindhárom reumatológiai szint)

4.2.3.    Infekció, szeptikus arthritis kizárása szükséges

4.2.4.    Korai betegségmódosító terápia (mindhárom reumatológiai szint) (perifériás érintettség esetén jön szóba)

4.2.5.    Optimálisan a folyamat első 3 hónapján belül

4.2.6.    SSZ az elsőként javasolható szer (kivétel: intolerancia, kontraindikáció)

4.3.    Axiális érintettségű SPA

4.3.1.    NSAID készítmény alkalmazása, legalább 2 különböző készítmény maximális vagy tolerálható dózisban legalább 4 hétig

4.4.    Biológiai terápia

4.4.1.    Perifériás érintettségű súlyos SPA során DMARD (elsősorban szulfaszalazin) terápia, illetve súlyos axialis érintettségű SPA-ban alkalmazott legalább 2 NSAID hatástalansága esetén: biológiai terápia (2. és 3. reumatológiai szint: biológiai terápia alkalmazására kijelölt intézmény).

4.4.2.    Valamelyik TNF-á gatló: infliximab (az alkalmazott támogatási kategória figyelembevételével), etanercept; adalimumab; golimumab.

4.5.    Indukciós kezelés súlyos spondylitis ankylopoetica esetén

4.5.1.    A kezelés előtt rögzíteni kell:

4.5.1.1.    A BASDAI index összetevőit kétszer kell megmérni a kezelés előtt, legalább egyhónapos időközzel.

4.6.    Az anti-TNF-á indukcios kezelés hatékonyságának ellenőrzése spondylitis ankylopoetica kezelésében

4.6.1.    A kezelés 12-14. hetében meg kell határozni a BASDAI index összetevőit. Amennyiben a kiindulási értékhez képest legalább 50%-kal vagy 20 mm-rel nem javult az index átlaga, a biológiai terápia az adott készítménnyel nem folytatható. A BASDAI indexet a kezelés folytatása során legalább két-három havonta mérni kell.

4.6.2.    Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

4.6.3.    Csak szakavatott és a terápia alkalmazásában jártas, kijelölt intézmények szakorvosainak kompetenciája az anti-TNF-a terápia indikálása és alkalmazása.

5.    Szövődmények monitorozása, ellenőrzése

5.1.    Opportunista infekciók

5.1.1.    Szisztémás fertőzésre utaló állapot gondos kivizsgálást igényel.

5.1.2.    Különös gondot kell fordítani

5.1.2.1.    a tuberculosis kizárására (mellkas röntgen, Mantoux),

5.1.2.2.    a fizikális vizsgálatra,

5.1.2.3.    kétes esetben pulmonológiai vagy egyéb társszakmai konzíliumra. Ha fennáll a latens TBC veszélye, gátlószeres kezelés mellett adható az anti-TNF-a kezelés.

5.1.3.    A kezelés időtartama alatt félévente mellkas röntgen szükséges.

5.2.    Krónikus vírushepatitis (HBV, HCV) sem jelent kontraindikációt, de különös körültekintéssel és az antivirális gátlószeres kezelés párhuzamos alkalmazásának indikálása miatt hepatológus szakember közreműködésével ajánlott.

5.3.    Malignus betegségek

5.3.1.    Malignus és lymphoproliferatív betegség kialakulásának kockázata fokozott.

5.3.2.    Az egyébként igen ritkán előforduló, hepatosplenicus T-sejt lymphoma esetén az anti-TNF-alfa készítményt azathioprinnel együttesen alkalmazták.

5.3.3.    Malignus folyamat esetén 10 éves túlélést követően kezdhető biológiai terápia. A bőr basaliomája esetén a várakozási idő 5 év.

5.4.    Neurológiai betegségek (fennállásuk esetén a biológiai terápia kontraindikált)

5.4.1.    Nervus opticus neuritis

5.4.2.    Demyelinizációs kórképek

5.5.    Kardiális állapot

5.5.1.    NYHA III-IV. stádiumú kardiális elégtelenség esetén biológiai terápia nem indítható.

5.5.2.    A kezelés során a kardiális elégtelenség monitorozása szükséges.

5.6.    Graviditás

5.6.1.    A beteg figyelmét fel kell hívni a teratogén kockázatra és ezért az effektív antikoncepció szükségességére.

5.7.    Egyéb mellékhatások

5.7.1.    Infúziós/injekciós helyi reakciókkal kell számolni.

5.7.2.    Autoantitestek főleg a kiméra infliximab esetén alakulnak ki (9-17%), de humán készítmény ellen is termelődik autoantitest (0,7-2,6%).

6.    Fenntartó kezelés spondylitis ankylopoetica biológiai kezelésében

6.1.    A kezelés további folytatása során legalább két-három havonta rögzíteni kell a BASDAI indexet, amennyiben a paraméterek két egymást követő alkalommal sem érik el a 12-14. héten már elért legalább 20 mm-es csökkenést vagy 50%-os javulást (ami a folytatás feltétele), akkor a kezelést hatástalanság miatt abba kell hagyni.

7.    Laboratóriumi vizsgálatok: célja az egyéb, a biológiai terápiákkal párhuzamosan felírt betegség-módosító gyógyszerek hatásvizsgálata.

7.1.    Mielőtt megkezdjük a terápiát, vizsgálni kell:

7.1.1.    teljes vérképet

7.1.2.    vizeletet

7.1.3.    elektrolitokat

7.1.4.    májfunkciós értékeket

7.1.5.    antinukleáris antitesteket (ANA)

7.1.6.    anti-DNS-t

7.1.7.    hepatitis szerológiát

8.    A finanszírozási szakmai ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarokpontok

8.1.    Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

8.1.1.    Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenőrzése

8.1.2.    Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

8.1.3.    Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése

8.2.    Szakmai ellenőrzési pontok

8.2.1.    A biológiai terápia elkezdéséhez szükséges kritériumok rögzítése (BNO: M45.H0)

8.2.1.1.    2-es stádiumú bilateralis vagy

8.2.1.2.    3-as, 4-es stádiumú unilateralis sacroiletitis (radiológiai vizsgálat)

8.2.1.3.    legalább 3 hónapja mozgásra mérséklődő háti fájdalom

8.2.1.4.    frontális (nem mérhető objektíven) és szagittális síkban beszűkült gerincmozgás

8.2.1.5.    beszűkült légzőmozgás

8.2.2.    A betegség aktivitásának meghatározása (BASDAI INDEX 0-100) és dokumentálásának ellenőrzése

8.2.2.1.    BASDAI index (0-100) több, mint 40

8.2.2.2.    klinikai tünetek súlyossága

8.2.2.3.    akut fázis fehérjék magas szintje (laborvizsgálat)

8.2.2.4.    gyors radiológiai progresszió (RTG felvétel)

8.2.2.5.    gyulladásos aktivitás a gerinc és a sacroiliacalis ízületekben (MR felvétel opcionális)

8.2.2.6.    tartós 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetőségét vizsgálták-e?

9.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

9.1.    A területre fordított közkiadások alakulása.

9.2.    A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

10.    A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

10.1.    Releváns BNO kódok

 

A

B

1

Kód

BNO megnevezése

2

M0810

Fiatalkori spondylitis ankylopoetica

3

M45H0

Spondylitis ankylopoetica

10.2.    Releváns ATC kódok

 

A

B

C

D

1

ATC kód

Hatóanyag

Kategória

Megjegyzés

2

A07EC01

sulfasalazin

DMARD

Betegségmódosító szerek

3

L04AB02

infliximab

TNF-alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

4

L04AB01

etanercept

TNF-alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

5

L04AB04

adalimumab

TNF-alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

6

L04AB06

golimumab

TNF-alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

7

M01A

NSAID

NSAID

Nem szteroid gyulladáscsökkentő

8

H02AB04

metilprednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

9

H02AB06

prednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

10

H02AB08

triamcinolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

11.    Fogalmak, rövidítések

 

A

B

1

Rövidítés

Megnevezés

2

SPA

Spondylitis ankylopoetica

3

ATC

Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

4

BNO

Betegségek nemzetközi osztályozása

5

DAS

Disease activity score

6

BASDAI

Bath ankylosing spondylitis disease activity index

7

DMARD

Disease modifying antirheumatic drug

8

TNF

Tumor nekrózis faktor

9

SSZ

Szulfaszalazin

10

NSAID

Non-steroid anti-inflammatory drug

14. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez21

Az arthritis psoriatica diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Arthritis psoriatica

2.    A kórkép leírása

2.1.    Az arthritis psoriatica (AP) egy krónikus szisztémás gyulladásos reumatológiai megbetegedés, mely a bőr psoriasisos elváltozásával társul. Az arthritis többnyire aszimmetrikus és jellemző a disztális interphalangeális ízületek érintettsége, az ujjak kolbászszerű duzzanata (dactylitis). A betegség bármely perifériás ízületet, a gerinc kisízületeit, a sacroiliacalis ízületeket és a szalagtapadási helyeket (enthesis) érintheti. Extraskeletalis érintettség (szem, szív-érrendszer, tüdő) előfordulhat. A kórkép diagnosztikája, kezelése és a betegség nyomon követése a bőrgyógyász és a reumatológus szakorvost egyaránt érinti. Az AP kórisméjét az elfogadott kritériumrendszerrel (Moll-Wright, CASPAR) igazolni kell.

2.2.    Az arthritis psoriatica aktivitása

2.2.1.    Az arthritis psoriaticában szenvedő beteg perifériás túlsúlyú arthritisének értékelésére a DAS 28 index, axiális érintettség aktivitásának mérésére a BASDAI index alkalmazható. A bőrérintettség kiterjedésének és súlyosságának értékelésére plakkos psoriasisban a PASI score elfogadott.

2.2.2.    Axiális érintettség esetén a betegség aktivitását a BASDAI index-szel határozzuk meg. Aktív, súlyosnak tekinthető azon arthritis psoriaticában szenvedő beteg, akinek a BASDAI index (0-100) átlaga több mint 40, és az axiális érintettség fennállását radiológiai vizsgálatokkal igazolták. A sacroiliacalis ízületek MR vizsgálata a betegség aktivitásának, a hagyományos RTG felvétel a betegség radiológiai progressziójának megítélését teszik lehetővé.

2.2.3.    Perifériás érintettség esetén a betegség aktivitását DAS 28 index-szel határozzuk meg. Súlyos, aktívnak tekinthető azon arthritis psoriaticában szenvedő beteg, akinek a DAS 28 értéke nagyobb, mint 5,1.

2.2.4.    Bőrérintettség súlyosságának megítélésére a PASI index alkalmazható. A bőrtünetek kiterjedtsége, lokalizációja és jellege alapján enyhe vagy középsúlyos psoriasisról beszélünk, amennyiben a PASI<15. Nagyobb kiterjedésű elváltozásról akkor beszélünk, ha a PASI>15. Nagyon ritkán bőrtünet nélkül is előfordulhat arthritis psoriatica.

3.    Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

4.    Az arthritis psoriatica kezelése

4.1.    A psoriasis kezelése a bőrgyógyász, az arthritis kezelése a reumatológus feladata, ezért az arthritis psoriatica kezelésében a két szakma képviselőinek együttműködése szükséges. Az arthritis psoriatica kezelése kezdetben nem-szteroid gyulladáscsökkentők, esetleg kis dózisú szteroid adása, ezek eredménytelensége esetén betegségmódosító gyógyszerek (DMARD) bevezetése. Ma perifériás érintettségű arthritis psoriaticában a methotrexat az első DMARD választás, a LEF, ciklosporin A (CsA) és SSZ is alkalmazható. (A forgalomba hozatali engedély indikációira különös figyelmet kell fordítani.)

4.2.    A terápia további alkalmazásának eldöntése céljából a terápia hatásosságát rendszeresen ellenőrizni kell. A betegség jellegéből kifolyólag az érintettségtől függően a reumatológiában alkalmazott score-ok (axiális érintettség esetén BASDAI, perifériás érintettség esetén DAS 28) használhatóak a betegség súlyosságának megállapításához. Súlyos bőrérintettség esetén a PASI score felvétele elengedhetetlen, értékét a PASI mérésében gyakorlott személy (bőrgyógyász, de akár reumatológus vagy képzett asszisztens) állapíthatja meg.

4.3.    Az arthritis psoriatica biológiai kezelése

A biológiai terápia során az alkalmazott gyógyszerkészítmények alkalmazási előírásában és az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletének vonatkozó indikációs pontjaiban foglaltakat egyaránt szükséges figyelembe venni.

4.3.1.    Indukciós kezelés súlyos, aktív arthritis psoriaticában

4.3.2.    Axiális érintettség esetén a kezelés előtt rögzíteni kell:

4.3.2.1.    A BASDAI index összetevőit kétszer kell megmérni a kezelés előtt, legalább egy hónapos időközzel.

4.3.3.    Axiális érintettség esetén biológiai terápia indokolt, amennyiben

4.3.3.1.    a Bath ankylosing spondylitis disease activity index (BASDAI) nagyobb, mint 40 és

4.3.3.2.    súlyos bőrérintettség esetén a PASI nagyobb, mint 15

4.3.3.3.    konvencionális, legalább 3 hónapig tartó, legalább 2 nonszteroid (NSAID) gyulladáscsökkentő terápia maximális vagy tolerálható dózisban történő alkalmazása ellenére a betegség aktivitásában megfelelő terápiás válasz nem volt elérhető.

4.3.4.    Perifériás érintettség esetén a kezelés előtt rögzíteni kell:

4.3.4.1.    a DAS 28 index összetevőit kétszer kell megmérni a kezelés előtt, legalább egy hónapos időközzel. A biológiai terápia indításakor a lemért paramétereket rögzíteni szükséges.

4.3.5.    Perifériás érintettség esetén biológiai terápia indokolt, amennyiben:

4.3.5.1.    a DAS 28 nagyobb, mint 5,1 és legalább 3 hónapig tartó, 2 konvencionális standard DMARD vagy legalább 3 hónapig tartó DMARD kombinációs terápia ellenére megfelelő javulás, aktivitáscsökkenés nem volt regisztrálható.

4.3.6.    Súlyos bőrérintettség esetén a PASI index összetevőit kétszer kell megmérni a kezelés előtt, legalább egy hónapos időközzel. A biológiai terápia indításakor a lemért paramétereket rögzíteni szükséges.

4.3.7.    Súlyos bőrérintettség esetén biológiai terápia indokolt, amennyiben:

4.3.7.1.    súlyos bőrérintettség esetén (PASI nagyobb, mint 15) biológiai terápia bőrgyógyászati javallatra is indokolt a psoriasis finanszírozási eljárásrendje szerint. Amennyiben mind az ízületi aktivitás, mind a psoriasis kiterjedése és súlyossága alapján biológiai kezelés bevezetése indokolt, a reumatológus és a bőrgyógyász szakorvos dokumentált közös döntése alapján indul, majd követendő nyomon a biológiai kezelés.

4.4.    Az anti-TNF-á indukcios kezelés hatékonyságának ellenőrzése arthritis psoriatica kezelésében

4.4.1.    Axiális érintettség

4.4.1.1.    A kezelés 14. hetében meg kell határozni a BASDAI index összetevőit. Amennyiben a kiindulási értékhez képest legalább 50%-kal vagy 20 mm-rel nem javult az index átlaga, a biológiai terápia nem folytatható.

4.4.2.    Perifériás érintettség

4.4.2.1.    A terápia hatásosságának értékelésére szintén a gyulladásos aktivitás objektív és nemzetközileg elfogadott mértékeként a DAS 28 rendszer alkalmazása javasolt. A válaszkészség mértékét az EULAR javulási kritériumai szerint kell meghatározni. A gyulladásos aktivitás értékelése és a mellékhatások regisztrálása háromhavonta szükséges.

4.4.2.2.    Elsődleges hatástalanság: ha a TNF-á gatlás során a javulás a kezelés 3. hónapjában kisebb, mint 0,6 DAS 28 pont, a kezelés 6. hónapjában kisebb, mint 1,2 DAS 28 pont.

4.4.2.3.    Másodlagos, „szerzett” rezisztencia: ha a korábban hatásos biológiai kezelés (a DAS 28 index csökkenése 3 hónap után minimum 0,6 és 6 hónap után minimum 1,2 pont) után az aktivitás ismét megemelkedik (a DAS 28 a kiindulási értékhez képest kevesebb, mint 1,2 ponttal alacsonyabb).

4.4.3.    Súlyos bőrérintettség

4.4.3.1.    A terápia hatásosságának értékelésére szintén a gyulladásos aktivitás objektív és nemzetközileg elfogadott mértékeként a PASI alkalmazása javasolt.

4.4.3.2.    Nem megfelelő terápiás válaszról beszélünk akkor, ha a 12. hétre nem következik be PASI<15 vagy a PASI érték minimum relatív 50%-os javulása.

4.5.    Fenntartó kezelés az arthritis psoriatica biológiai kezelésében

4.5.1.    A kezelés további folytatásának eldöntése céljából háromhavonta rögzíteni kell a BASDAI (axiális érintettség esetén), DAS 28 (perifériás érintettség esetén), PASI (súlyos bőrérintettség esetén) indexeket. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthető.

4.6.    Az anti-TNF-á kezeles további folytatásának kritériumai:

4.6.1.    Amennyiben 3 hónapos indukciós kezelést követően a megfelelő hatásossági kritériumok nem teljesülnek, másik anti-TNF-a terápiára történő váltás (switch) megengedett.

4.6.2.    Az anti-TNF-a terápia dózisának emelése a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott induló dózishoz képest nem javasolt.

4.6.3.    Csak szakavatott és a terápia-alkalmazásban jártas kijelölt intézmények szakorvosainak kompetenciája az anti-TNF-a terápia indikálása és alkalmazása.

4.7.    Laboratóriumi vizsgálatok: célja az egyéb, a biológiai terápiákkal párhuzamosan felírt betegség-módosító gyógyszerek hatásvizsgálata. Mielőtt a terápia megkezdődik, vizsgálni kell:

4.7.1.    We/CRP-t,

4.7.2.    teljes vérképet,

4.7.3.    vizeletet,

4.7.4.    elektrolitokat,

4.7.5.    májfunkciós értékeket,

4.7.6.    antinukleáris antitesteket (ANA),

4.7.7.    anti-DNS-t.

5.    Szövődmények monitorozása, ellenőrzése

5.1.    Opportunista infekciók

5.1.1.    Szisztémás fertőzésre utaló állapot gondos kivizsgálást igényel.

5.1.2.    Különös gondot kell fordítani

5.1.2.1.    a tuberculosis kizárására (mellkas röntgen, Mantoux),

5.1.2.2.    a fizikális vizsgálatra,

5.1.2.3.    kétes esetben pulmonológiai vagy egyéb társszakmai konzíliumra. Ha fennáll a latens TBC veszélye, gátlószeres kezelés mellett adható az anti-TNF-a kezelés.

5.1.3.    A kezelés időtartama alatt félévente mellkas röntgen szükséges.

5.2.    Krónikus vírushepatitis (HBV, HCV) sem jelent kontraindikációt, de különös körültekintéssel, és az antivirális gátlószeres kezelés párhuzamos alkalmazásának indikálása miatt hepatológus szakember közreműködésével ajánlott.

5.3.    Malignus betegségek

5.3.1.    Malignus és lymphoproliferatív betegség kialakulásának kockázata fokozott.

5.3.2.    Az egyébként igen ritkán előforduló, hepatosplenicus T-sejt lymphoma esetén az anti-TNF-alfa készítményt azathioprinnel együttesen alkalmazták.

5.4.    Neurológiai eltérések

5.4.1.    Nervus opticus neuritis

5.4.2.    Demyelinizációs kórképek

5.5.    Egyéb mellékhatások

5.5.1.    Infúziós/injekciós helyi reakciókkal kell számolni.

5.5.2.    Autoantitestek, főleg a kiméra infliximab esetén alakulnak ki (9-17%), de humán készítmény ellen is termelődik autoantitest (0,7-2,6%).

6.    A finanszírozás szakmai ellenőrzésének alapját képező ellenőrzési sarokpontok

6.1.    Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

6.1.1.    Kompetencia szint: intézményi, szakorvosi kompetencia ellenőrzése

6.1.2.    Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

6.1.3.    Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése

6.2.    Szakmai ellenőrzési pontok

6.2.1.    A diagnózis kritériumainak rögzítése (BNO: L40.5, M07.0-M07.3)

6.2.1.1.    Moll-Wright vagy CASPAR kritériumok alapján

6.2.1.2.    Perifériás érintettség: DAS 28 aktivitási index dokumentálása

6.2.1.3.    Axiális érintettség: BASDAI index dokumentálása

6.2.1.4.    Dermális érintettség: PASI index dokumentálása

6.2.2.    A betegség aktivitásának meghatározása és dokumentálásának ellenőrzése

6.2.2.1.    BASDAI index (0-100) átlaga több mint 40 (axiális érintettség esetén) vagy

6.2.2.2.    DAS 28 index nagyobb mint 5,1 (perifériás érintettség esetén) vagy

6.2.2.3.    PASI index nagyobb mint 15 (súlyos bőrérintettség esetén)

6.2.2.4.    klinikai tünetek súlyossága

6.2.2.5.    akut fázis fehérjék magas szintje (laborvizsgálat)

6.2.2.6.    gyors radiológiai progresszió (RTG felvétel)

6.2.2.7.    gyulladásos aktivitás a gerinc és a sacroiliacalis ízületekben (MR felvétel opcionálisan)

6.2.3.    A biológiai terápia kontraindikációinak kizárása és ellenőrzése

6.2.3.1.    TBC kizárása (mellkas RTG)

6.2.3.2.    Fertőzések kizárása

6.2.3.3.    Demyelinizációs betegség, SLE kizárása (anamnesztikus adatok és klinikum alapján)

6.2.3.4.    Terhesség kizárása

6.2.3.5.    Életvitel módja (fertőzésveszély)

6.2.3.6.    NYHA III-IV. stádiumú szívelégtelenség

6.2.3.7.    Malignus betegség 10 éven belül (kivéve basalioma: 5 éven belül)

6.2.3.8.    Labor: rutin

6.2.4.    A kezelés monitorizálásának ellenőrzése (kontrollvizsgálat)

6.2.4.1.    Indukciós kezelés alatt havonta, fenntartó kezelés alatt 3 havonta: WE, CRP (opcionális), vérkép, GOT, GPT, GGT, CN, Kreat, ionok, vizelet vizsgálat javasolt

6.2.4.2.    3 havonta: aktivitási index (BASDAI vagy DAS 28 vagy PASI index meghatározása és dokumentálása)

6.2.4.3.    6 havonta: mellkas RTG (tüdőgyulladás, TBC kizárása céljából)

6.2.4.4.    Tartós, 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetőségét vizsgálták-e?

6.2.5.    Megjegyzés

6.2.5.1.    Elfogadott DMARD terápiák: methotrexat (MTX), LEF, SSZ, cyclosporin A (CsA), a készítmények forgalomba hozatali engedélyében szereplő indikációkat figyelembe kell venni

6.2.5.2.    Elfogadott DMARD kombinációk: MTX intolerancia esetén bármely elfogadott DMARD kombináció alkalmazható

6.2.5.3.    TNF alfa gátlók: adalimumab, etanercept, infliximab (az alkalmazott támogatási kategória figyelembevételével), golimumab

7.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

7.1.    A területre fordított közkiadások alakulása, monitorozása.

7.2.    A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya.

8.    A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

8.1.    táblázat: Releváns BNO kódok

 

A

B

1

BNO

BNO megnevezése

2

M0700

Distalis interphalangealis ízületet érintő arthropathia psoriatica

3

M0710

Arthritis mutilans (L40.5+)

4

M0720

Spondylitis psoriatica (L40.5+)

5

M0730

Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+)

8.2.    táblázat: Releváns ATC kódok

 

A

B

C

D

1

ATC kód

Hatóanyag

Kategória

Megjegyzés

2

A07EC01

sulfasalazin

DMARD

Betegségmódosító szerek

3

L01BA01

metotrexát

DMARD

Betegségmódosító szerek

4

L04AA13

LEF

DMARD

Betegségmódosító szerek

5

L04AD01

ciklosporin

DMARD

Betegségmódosító szerek

6

L04AB01

etanercept

TNF-alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

7

L04AB04

adalimumab

TNF-alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

8

L04AB02

infliximab

TNF-alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

9

L04AB06

golimumab

TNF-alfa gátló

Biológiai terápia eszközei

10

M01A

NSAID

NSAID

Nem szteroid gyulladáscsökkentő

11

H02AB04

metilprednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

12

H02AB06

prednizolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

13

H02AB08

triamcinolon

Szteroid

Szteroid gyógyszerek

9.    Fogalmak, rövidítések

AP    Arthritis psoriatica

ATC    Anatomical therapeutic chemical klasszifikáció

BNO    Betegségek nemzetközi osztályozása

EULAR    European League Against Rheumatism

DAS    Disease activity score

BASDAI    Bath ankylosing spondylitis disease activity index

PASI    Psoriasis area and severity index

DMARD    Disease modifying antirheumatic drug

TNF    Tumor nekrózis faktor

CRP    C-reaktív protein

MTX    Methotrexat

CsA    Ciklosporin A

LEF    Leflunomid

SSZ    Szulfaszalazin

NSAID    Non-steroid anti-inflammatory drug

15. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez22

Oszteoporózis következtében kialakuló csonttörés primer prevenciójának finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

1.1.    Oszteoporózis patológiás csonttörés nélkül (M81.0 – M81.9)

1.2.     Oszteoporózis máshova osztályozott betegségekben (M82.0, M82.1, M82.8)

2.    A kórkép leírása

2.1.    Az oszteoporózis (csontritkulás) a csontváz generalizált, progresszív metabolikus megbetegedése, amelyben csontszövet szerves és szervetlen állományának arányos fogyása, ezáltal a csonttömeg megfogyatkozása, a csont finomszerkezetének károsodása és a csontminőség romlása a csont teherbíró képességének és rugalmasságának csökkenéséhez, fokozott törékenységhez vezet. Emiatt a csonttörések gyakoribbá válnak, mivel az oszteoporózisos csont eltörésének kockázata már kis erőbehatás esetén is fokozott. Az oszteoporózis következtében kialakult csípőtáji törés vagy combnyak-törés közvetlen életveszélyt jelenthet, de az egyéb csonttörések is jelentős mértékben ronthatják az életminőséget és fokozzák a mortalitást. A csonttörések idős korban egyre gyakoribbak, így jelentős népegészségügyi problémát és társadalmi költséget jelentenek. Nőknél, posztmenopauzában kezdetben a trabekuláris csontvesztés dominál, melyhez az életkor előrehaladtával kortikális csontvesztés társul.

2.2.    Az oszteoporózis következtében fellépő csonttörések típusos helyei kezdetben:

2.2.1.    a csigolyák és

2.2.2.    az orsócsont disztális vége, majd idősebb korban válnak egyre gyakoribbá

2.2.3.    a felkarcsont proximális törései és

2.2.4.    a csípőtáji törések.

2.3.    Ugyanakkor a klinikai gyakorlatban a csontváz bármely részén kis erőbehatásra bekövetkező csonttörés – lokalizációtól függetlenül – típusos oszteoporotikus törésnek minősül.

2.4.    Legtöbbször a betegség involúciós (posztmenopauzális és szenilis) formáival találkozhatunk, de egyre nő a szekunder oszteoporózisok előfordulása is, amelyeket más szervek betegségei vagy gyógyszerek okoznak.

2.5.     Az oszteoporózis népbetegség, az Európai Vertebralis Osteoporosis Tanulmány (EVOS) szerint hazánkban megközelítőleg 600 ezer nőt és 300 ezer férfit érint az 50 év feletti korosztályban. Más nemzetközi adatok szerint Európában az 50 éven felüli nők között 2-ből 1, a férfiak között 5-ből 1 szenved oszteoporózisban. A csontritkulás klinikai jelentőségét a kóros csonttörés és annak szövődményei adják, azon belül is a legnagyobb jelentőségűek a csípőtáji törések. Egyes felmérések szerint a csípőtáji töröttek több mint 30%-a a fraktúra utáni első évben meghal, mintegy fele élete végéig ellátási segítségre szorul, s csupán minden ötödik beteg gyógyul teljesen. A csigolyatörések zöme fokozatosan keletkezik, és sokáig rejtve marad, csupán az esetek tizede kerül azonnal észlelésre.

2.6.    Az oszteoporózis terápiája alapvetően a törések megelőzésére irányul. Az oszteoporózis multifaktoriális betegség, de az egyes tényezők egymáshoz való viszonya még kevéssé tisztázott. Mind az oszteoporózis, mind az oszteoporózisos csonttörés kialakulásának kockázatát több tényező növelheti, egyes tényezők mindkettőt. A terápiát igénylő betegek a csonttörés rizikófaktorainak és a csont-denzitás meghatározása alapján azonosíthatóak be.

2.7.    A legfontosabb validált törési rizikótényező az életkor. A 80 év feletti populációban történik a csonttörések 25%-a. A másik legfontosabb kockázati tényező a csökkent ásványi csonttömeg. Az oszteoporózis további legfontosabb rizikófaktorai a női nem, a kis testtömeg vagy 10%-nál több testtömeg elvesztése, tartós immobilizáció, korábbi oszteoporotikus csonttörés, oszteoporózisra pozitív családi anamnézis, kollagén keresztkötés magas szérum (vizelet) szintje, szteroidok tartós szedése, dohányzás, alkoholizmus, reumatoid arthritis. Ezek a rizikófaktorok nőknél a posztmenopauzás életszakaszban a legjelentősebbek, de nem egyformán hangsúlyosak.

2.8.    Az oszetoporotikus törések kockázati tényezőit az alábbi táblázat foglalja össze.

2.8.1.    Egy csigolya kompressziója (több mint 25%-os magasságcsökkenése)

2.8.2.    Többszörös csigolyakompresszió

2.8.3.    Bármilyen korábbi oszteoporotikus törés

2.8.4.    65 év feletti életkor

2.8.5.    Szekunder hyperparathyreosishoz vezető kórképek

2.8.6.    Hypogonadismus

2.8.7.    Tartós (három hónapot meghaladó) oralis glükokortikoid (több mint napi 7,5 mg prednizolonnal ekvivalens) kezelés

2.8.8.    Cushing szindróma

2.8.9.    Szubklinikus hypercortisolismus

2.8.10.    Primer hyperparathyreosis

2.8.11.    Glitazon kezelés

2.8.12.    Non-vertebrális törés 50 év felett

2.8.13.    Aromatáz inhibitor kezelés

2.8.14.    Androgéndeprivációs kezelés

2.8.15.    Reumatoid arthritis

2.8.16.    Spondylarthritis ankylopoetica

2.8.17.    Proximális femurtörés a szülőknél

2.8.18.    Soványság (BMI kevesebb mint 20 kg/m2)

2.8.19.    Dohányzás

2.8.20.    Többszörös esés

2.8.21.    Immobilizáció

2.8.22.    Epilepsia (antiepileptikus kezelés)

2.8.23.    Gyomor-, bélresectio

2.8.24.    Diabetes mellitus (1. és 2. típus)

2.8.25.    TSH szintje alacsonyabb, mint 0,3 mU/l

2.8.26.    Elesési kockázatot növelő gyógyszerek szedése (szedatívumok, antidepresszánsok, neuroleptikumok, orthostatist okozó gyógyszerek)

2.8.27.    Kezeletlen korai (45 éves kor előtt kezdődő) menopauza

2.8.28.    Minimum 4 egység alkohol fogyasztása naponta (1 alkohol egység 8-10 g alkoholt jelent, ami szeszes italban kifejezve 1 pohár sör, 1 dl bor, 2 cl rövidital)

2.8.29.    Csípőtörés a szülői anamnézisben

2.8.30.    Fokozott csontturnover

2.9.     Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkacsoportja validált kockázati tényezők alapján egy rizikóbecslő rendszert alakított ki, amely integrálja a páciens egyes kockázati tényezőivel kapcsolatos veszélyeztetettségét, és megadja az oszteoporotikus törés 10 éves valószínűségét. A FRAX® (Fracture Risk Assessment Tools) a combnyak BMD, a kor, a nem, a BMI, az előző törések, a családban korábban előfordult csípőcsont-törés, dohányzás, alkoholfogyasztás, glükokortikoid kezelés, rheumatoid arthritis, illetve szekunder osteoporosis megléte alapján ország specifikusan becsüli meg a rizikót. A FRAX-modellt több tízezer európai, amerikai, ázsiai és ausztrál beteg csont-sűrűségi és törési adatainak feldolgozásával fejlesztették ki. A számítógépes algoritmus az interneten bárki számára hozzáférhető (http://www.shef.ac.uk/FRAX), és az adott ország törési statisztikáinak felhasználásával kiszámítható az adott beteg törési kockázata. A FRAX a magyar betegek vonatkozásában hazai adatok alapján végzi a számítást.

2.10.    Az oszteoporózis kezelésének és a kóros csonttörések megelőzésének alapja az elegendő kalcium és D-vitamin bevitel, továbbá a megfelelő mértékű fizikai aktivitás. Szükség esetén gyógyszeres terápiával lehet a csontritkulás folyamatát gátolni.

2.11.    Primer prevenció alatt azon posztmenopauzás nők és 55 év feletti férfiak kezelése értendő, akiknek fokozott kockázatuk van kóros csonttörésre, és a gyógyszeres kezeléssel ez a kockázatuk csökkenthető.

2.12.    Jelen finanszírozási eljárásrend a posztmenopauzás nők és 55 év feletti férfiak oszteoporózis miatt kialakuló csonttörésének primer megelőzését célzó kezelését határozza meg, nem foglalja magába a csontritkulást szűrő programokat.

3.    Diagnosztika

3.1.     Az ásványi csonttömeg denzitometriás módszerekkel pontosan megmérhető. A mért csontsűrűséget (BMD, bone mineral density, g/cm2) az egészséges fiatalok átlagértékéhez, a csúcs-csonttömeghez (PBM, peak bone mass) hasonlítják, és a különbséget a fiatal populáció normál értékének szórásában (SD) fejezik ki (T-score). Leggyakrabban az alacsony energiájú röntgensugárzással végzett képalkotó eljárást (DEXA; Dual Energy X-Ray Absorptiometry) használják. Ezen kívül alkalmazzák az ultrahangos csontsűrűség mérést és a kvantitatív komputertomográfiát is, az előbbi társadalombiztosítás által nem támogatott, utóbbit csak kutatásokhoz kapcsolódóan jelentik az engedéllyel rendelkező szolgáltatók. A javasolt mérési helyek elsősorban az ágyéki gerinc, csípőtájék, további lehetőség az alkar, sarok és kézujjak.

3.2.     Az oszteoporózis diagnózis felállításának alapvető feltétele a T-score érték meghatározása. Az oszteoporózist azoknál jelenthetjük ki, akiknél ez az érték -2,5-nél kisebb. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint az alábbi diagnosztikus kategóriákat állíthatjuk fel a T-score értéke alapján:

3.2.1.    T-score nagyobb, mint –1,0 SD = egészséges csontozat

3.2.2.    T-score –1,0 és –2,5 SD közötti = oszteopénia

3.2.3.    T-score kisebb, mint –2,5 SD = oszteoporózis

3.2.4.    T-score kisebb, mint –2,5 SD és legalább egy oszteoporózis miatti csonttörés = súlyos oszteoporózis

3.3.    Oszteoporózis esetén a csontsűrűség törzscsontokon való mérését a társadalombiztosítás finanszírozza. A diagnosztikus eljárás a 3570C Csontsűrűség mérése törzscsontokon (törzsi csontok ásványianyag tartalmának fotonabsorptiós meghatározása) OENO kóddal jelenthető. A vizsgálat oszteoporózis esetén 12 havonta egyszer számolható el -2,5 vagy kisebb (rosszabb) T-score érték melletti specifikus törés prevenciós gyógyszeres kezelés esetén.

3.4.    A végtagcsontokon történő csontsűrűség mérést a társadalombiztosítás kizárólag thyreotoxcosis és primer hyperparathyreosis esetén finanszírozza, melyet a közfinanszírozott szolgáltatók a 3570A Csontsűrűség mérése végtagcsontokon [bármely végtagcsont (alkar, sarok, tibia, stb.) ásványianyag tartalmának fotonabsorptiós meghatározása] OENO kóddal jelenthetnek.

3.5.    A kvantitatív CT-vel történő csontsűrűség mérés közfinanszírozásba nem befogadott eljárás, de az engedélyezett orvosbiológiai kutatásokhoz kapcsolódóan a 3570D Csontsűrűség mérése pQCT-vel (végtagcsontok ásványianyag tartalmának meghatározása quantitativ computer tomographiával) OENO kódon jelenteni kell az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé.

3.6.    A kezelőorvos számára a laboratóriumi vizsgálatok (Ca, P, PTH, D-vitamin, TSH) a csökkent BMD kóreredetének elkülönítésében, a csont-turnover markereinek (a reszorpció és formáció biomarkerei, elsősorban a szérum és vizelet kollagén keresztkötést tartalmazó peptidjeinek és csontspecifikus alkalikus foszfatáznak) a meghatározása a terápia-választásban segíthetnek.

4.    Terápia

4.1.     Kalcium és D-vitaminpótlás

4.1.1.     A primer prevencióban az oszteoporózis kezelésének alapja az elegendő kalcium és D-vitamin bevitel, továbbá a megfelelő mértékű fizikai mozgás. Epidemiológiai vizsgálatok bizonyítják, hogy az adekvát kalcium- és D-vitamin bevitel gyermekeknél a csúcs-csonttömeg kialakulásában, időseknél a csontvesztés megelőzésében és a törési, illetve az esési kockázat csökkentésében játszik szerepet.

4.1.2.    A fizikai aktivitás stimulálja az oszteoblasztokat, továbbá az izomerő javulásával az elesések száma is csökken. Preventív céllal, illetve oszteopénia eseteiben a rendszeres megfelelő intenzitású és frekvenciájú testedzés ajánlott. Ez a gyakorlatban minimum heti háromszori alkalommal végzett aerobik jellegű, ütközéssel járó mozgásformát jelent. A nagyobb csontmennyiség kialakulását elsősorban a pubertás kor előtt elkezdett fizikai aktivitás segíti elő a terhelésnek kitett csontokon.

4.1.3.    Fontos prevenciós tényező az immobilizáció kerülése, az immobilitás megszüntetése lehetőség szerint 7 napon belül, továbbá az eséskockázat csökkentése. Ez utóbbi alatt elsősorban a beteg környezetének a botlások, elcsúszások elkerülése miatti akadálymentesítését, illetve fokozott esési kockázat esetén az egyéb (pl. esési kockázatokhoz vezető gyógyszeres kezelés) okok feltárását és életmódbeli változtatással annak elkerülését értjük (pl. megfelelő szemüveg viselése, altató korai bevételének kerülése, stb.). Az életkörülmények célszerű átalakítása önmagában 50%-kal csökkenti a törési kockázatot. Prevenciós hatása van még a napi minimum 30 perc szabad levegőn eltöltött időnek, napfény expozícióval, a megfelelő kalória-, kalcium-, B12 vitamin- és folsavbevitelnek, továbbá a dohányzás elhagyásának.

4.1.4.    A megfelelő kalcium bevitel elengedhetetlenül fontos a normális növekedéshez, a maximális csúcs csonttömeg kialakulásához, valamint a felnőttkori csontanyagcsere egyensúlyának fenntartásához. A javasolt napi kalcium bevitel napi 1000 mg, de legfeljebb 1200 mg. A kalcium bevitel további fokozása káros következményekkel járhat, napi 2000 mg felett fokozódik a törések gyakorisága, férfiak esetében 1300-1500 mg felett fokozódik a prostata carcinoma incidenciája. Magyarországon egy felnőtt személy átlagos napi kalcium fogyasztása 400-600 mg közötti. Célszerű az ajánlott mennyiségeket étel formájában elfogyasztani, de ha természetes formában nem elégséges a kalcium bevitel, azt gyógyszeresen ki kell egészíteni. A gyógyszeres kalcium pótlásnál előnyben részesítendők a citrát sók. A citrát só előnye a pH-független felszívódás, a nagyobb biohasznosulás, a gastrointestinalis mellékhatások hiánya, illetve a citrát vizelettel történő ürülése során a kalcium vesekövesség elleni védelem. Meta-analízisek csökkent törési arányt mutattak ki olyan betegekben, akik legalább 80%-ban betartották a kalciumpótlás előírásait.

4.1.5.     A D-vitaminhiány gyakorisága az életkor előrehaladtával párhuzamosan folyamatos növekedést mutat. A 65 év feletti lakosságnak legalább harmada D-vitaminhiányban szenved. Már a mérsékelt D-vitaminhiány csontritkulást okozhat. Kifejezett D-vitaminhiányról beszélünk, ha a szérum 25-OH-D-vitamin szint 12-15 ng/ml alatt van, idősek esetén azonban már a 25 ng/ml alatti érték is csontvesztéshez vezethet. Kimutatható, hogy a legalább napi 700-800 NE D-vitamin bevitele már segít megelőzni az idősebbek csípőtöréseit. Szakmai konszenzus alapján a megfelelő D-vitaminpótlás 800-2000 NE D3 vitamin naponta vagy ekvivalens dózisok hetente-többhetente. D-vitaminpótlás során rendszeresen kell ellenőrizni (1., 3., 6. hónapban, majd évente, illetve dózisváltáskor) a szérum kalcium szintjét és a vizelet kalciumürítést.

4.1.6.    Kalcium és D-vitamin bevitel kiegészítő pótlása a társadalombiztosítás által akkor támogatott, ha a dokumentáltan gondozott posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi beteg oszteoporózisa igazolódott (BMD -2,5 SD T-score alatti), vagy nála a fokozott töréskockázati tényezőkből legalább három egyidejűleg bizonyítottan fennáll, vagy a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános>20%, illetve csípő>3%). A szükséges kalcium és D-vitaminbevitel, amennyiben nincs ellenjavallata, az oszteoporózis terápiájának folyamatos követelménye, ugyanúgy a megfelelő életvitel kialakítása.

4.2.    Biszfoszfonátok

4.2.1.    A gyógyszeres terápia megválasztásánál fontos szempont, hogy a negatív csonthatások elkerülésére csak a valóban szükséges gyógyszerek szükséges és elegendő mennyiségű szedése történjen meg. A kezelés finanszírozási lépéseinek megválasztásánál az adott készítmény alkalmazási előiratát figyelembe kell venni.

4.2.2.    A csontritkulás okozta kóros csonttörések primer és szekunder prevenciójában egyaránt az első választandó gyógyszerhatóanyag-csoport a biszfoszfonátok. A biszfoszfonátok erősen kötődnek a csontszövethez és gátolják az oszteoklasztok aktivitását, és azok apoptózisát okozzák, ezzel erősen gátolva a csontreszorpciót. A klinikai vizsgálatok bizonyítékai alapján, mind a vertebrális, mind a nem-vertebrális csonttöréseket csökkentő hatásuk miatt, első választandó szerként – megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel mellett – ajánlják az alendronátot, risedronátot és ibandronátot.

4.2.3.    Az orális biszfoszfonátok kiváló klinikai hatása ellenére a betegek rövid- és hosszú távú együttműködési készsége is alacsonynak bizonyult, sokszor nem az előírás és az orvosi utasítás szerint szedik az orvosságot (rossz compliance), és elhagyják a krónikus betegségre rendelt, hosszú ideig szedendő gyógyszert (rossz perzisztencia).

4.2.4.    Az együttműködést rontja a számos, gyógyszerbevétellel kapcsolatos kellemetlen előírás (a gyógyszert éhgyomorra, sima vízzel, álló, vagy egyenesen ülő helyzetben kell bevenni, utána egy ideig nem szabad lefeküdni, enni vagy inni), amely a felső gasztrointesztinális mellékhatások elkerülését és a megfelelő felszívódást biztosítja. Felmérések szerint az oszteoporózis kezelésének első évében a betegek mintegy fele, a harmadik év végére négyötöde nem megfelelően együttműködő. Az alacsony együttműködési készség nagyobb törésszámot eredményezett.

4.2.5.    Társadalombiztosítási támogatással adhatók az orális biszfoszfonátok oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából azoknak az igazolt oszteoporózissal élő (BMD érték -2,5 SD T-score alatti), de oszteoporotikus csonttörést nem szenvedett posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegeknek, akiknek a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános>20%, illetve csípő>3%). A terápiát megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával, továbbá a megfelelő életvezetésre is kiterjedő gondozás mellett kell folytatni.

4.2.6.    A különböző hatóanyagok és kiszerelési formák közötti választás alapvetően a kezelőorvos egyéni mérlegelésének és szakmai döntésének tárgya, szem előtt tartva a terápia célját és a várható hatékonyságot, továbbá a terápia tolerálhatóságát; függ az adott beteg paramétereitől és az orvos tapasztalataitól. A készítmények alkalmazása során a maxillo-faciális régióban ritkán (1% alatt) csontnekrózis fordulhat elő, különösen egyes gyógyszerkölcsönhatások (pl. sztatin, szteroidok, egyes hormonkészítmények) miatt. Ezért a gyógyszerkészítmény alkalmazásának megkezdése előtt fogorvosi kivizsgálás és szükség szerinti kezelés elvégzése javasolt.

4.2.7.    A költséghatékony kezelés követelményét szem előtt tartva törekedni kell az orális kezelésre, ugyanakkor figyelembe kell venni azokat a körülményeket (például nem megfelelően együttműködő beteg), melyek esetén a parenterális kezelés választása a célravezetőbb.

4.2.8.     Az eddigi vizsgálatok szerint a parenterális biszfoszfonátok közül mind a zoledronát (5 mg/év) mind a ibandronát (3 mg/negyedév) hatékony a csontsűrűség javításában és a törési kockázat csökkentésében.

4.2.9.    Társadalombiztosítási támogatással adhatók a parenterális biszfoszfonátok oszteoporotikus csonttörések primer prevenciója céljából azoknak az igazolt oszteoporózissal élő (BMD érték -2,5 SD T-score alatti), de oszteoporotikus csonttörést nem szenvedett posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegeknek, akiknek a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános>20%, illetve csípő>3%), de az orális biszfoszfonát kezelés ellenjavallt vagy dokumentált intolerancia vagy a kezelést hátrányosan befolyásoló egyéb tényező miatt nem folytatható. A terápiát megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával, továbbá a megfelelő életvezetésre is kiterjedő gondozás mellett kell folytatni.

4.2.10.    A biszfoszfonátok alkalmazásánál különösen fontos a megfelelő kalcium és D-vitamin szint fenntartása, a másodlagos PTH-emelkedés kivédésére, illetve a megfelelő hatásosság biztosítására.

4.3.    Stroncium ranelát

4.3.1.    A stroncium ranelát csökkenti a csontreszorpciót és egyben serkenti a csontképződést, a klinikai vizsgálatok szerint mind a csigolyatörések, mind a csípőtáji törések kockázatát csökkenti.

4.3.2.    A stroncium ranelát használata alternatív lehetőségként jön szóba. Az oszteoporotikus csonttörés primer prevenciójában, társadalombiztosítási támogatással alkalmazható azoknál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegeknél, akiknek az oszteoporózisa igazolt (BMD értéke -2,5 SD T-score alatti), és FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános>20%, illetve csípő>3%), amennyiben a biszfoszfonát kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a biszfoszfonát legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes (a BMD értéke a kiindulási értékhez képest legkevesebb 5%-kal csökkent, illetve oszteoporotikus csonttörés történt).

4.4.    Denoszumab

4.4.1.    A denoszumab monoklonális RANKL ellen ható antitest, a csontreszorpciót a RANK ligand gátlás útján célzottan csökkenti, hat a csontlebontás folyamatára, jelentősen növeli a csontdenzitást, és csökkenti mind a vertebrális, mind a nem-vertebrális csonttörések kockázatát. A denoszumab a csont trabekuláris és kortikális állományát is erősíti. A denoszumab terpápiás költsége miatt a finanszírozási rendben jelenleg a stroncium raneláttal esik egy kategóriába.

4.4.2.    A denoszumab használata alternatív lehetőségként jön szóba. Az oszteoporotikus csonttörés primer prevenciójában, társadalombiztosítási támogatással alkalmazható azoknál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegeknél, akiknek az oszteoporózisa igazolt (BMD értéke -2,5 SD T-score alatti), és FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános>20% illetve csípő>3%), amennyiben a biszfoszfonát kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a biszfoszfonát legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes (a BMD értéke a kiindulási értékhez képest legkevesebb 5%-kal csökkent, illetve oszteoporotikus csonttörés történt).

4.4.3.    A raloxifen és teriparatid oszteoporotikus csonttörés primer prevenciójában való alkalmazását a társadalombiztosítás nem támogatja.

4.5.    Gyógyszer intolerancia meghatározása

4.5.1.    A társadalombiztosítási támogatás szempontjából bármely orális biszfoszfonáttal szembeni intolerancia alatt értjük az olyan, megfelelő kezeléssel nem kontrollálható, folyamatosan fennálló, felső gasztrointesztinális traktust érintő zavarokat (gyulladás, fekély), melyek miatt az alkalmazási leirat szerinti szabályos kezelés kivitelezése vagy a terápia folytatása meghiúsulhat. A gasztrointesztinális mellékhatások az orális biszfoszfonátok jellemzői. Akiknél a nyelőcső rendellenességei vagy egyéb olyan állapotok állnak fenn, melyek a nyelőcső kiürülését késleltetik (pl. srtictura vagy achalasia), továbbá, ha a beteg képtelen arra, hogy legalább 30 percig álljon, vagy üljön, azoknál a betegeknél az orális biszfoszfonátokkal való kezelés kontraindikált, helyette parenterális biszfoszfonáttal vagy stroncium raneláttal ajánlott a kezelést végezni.

4.5.2.    Az orális biszfoszfonátok alkalmazása viszonylag összetett. Nagy pohár (1-2 dl) vízzel kell bevenni, éhgyomorra, függőleges testhelyzetben, ezt követően még minimum 30 percig függőleges testhelyzetben kell maradni, ételt, folyadékot, más gyógyszert, vitamint, stb. ezen idő alatt nem fogyaszthat a beteg. Az orális ibandronátot havonta egyszer kell a betegnek bevennie, míg az alendronát és rizedronát alkalmazása esetén heti egyszeri alkalmazás szükséges. Az orális biszfoszfonátok alkalmazása kapcsán levonható a következtetés, hogy az esetek többségében a nyelőcső gyulladás kivédése az alkalmazási leirat pontos betartásával lehetséges. A beteg terápiában való együttműködése nem csupán az esetlegesen fellépő gyógyszer-mellékhatások függvénye, hanem kiemelt jelentőséggel bír a kezelőorvos részéről a beteg megfelelő tájékoztatása és felkészítése, hogy a kezelés megfelelően kivitelezett és eredményes legyen.

4.6.    A kezelés időtartama

4.6.1.    A modern terápiás irányelvek szerint elsősorban a magas kockázatú betegek gyógyszeres kezelése preferált, bizonyítottan törésmegelőző szerekkel. További alapelv, hogy a kezelést monoterápiában szükséges adni, a szükséges kalcium és D-vitaminpótlással. Egyéb gyógyszerkombinációtól nem várható további denzitásnövelés, de a mellékhatások előfordulása gyakoribbá válhat. A kezelés időtartamára vonatkozóan nincs még tudományosan kellően megalapozott, egységes álláspont. A gyógyszeres kezeléstől alapvetően azt várjuk, hogy a csontvesztés üteme lassuljon, megálljon, és ezáltal a csonttörés kockázata csökkenjen.

4.6.2.    Az optimális kezelési eredmény az, ha a terápia első 2-3 évében a trabekuláris csontdenzitás 7-10%-kal nő, mert ez a törési rizikót felére csökkenti.

4.6.3.    Vizsgálatok szerint már 12 hónapos kezelés statisztikailag szignifikáns javulást eredményez a betegek állapotában, ezért ennél rövidebb kezelési időszak alatt a terápia hatásosságát megítélni nem lehet.

4.6.4.    A betegek állapotának kontrollálásában (oszteodenzitometria, labor-, röntgenvizsgálat, kockázat újraértékelés, stb.) a szakmai irányelvek szerint kell eljárni.

4.6.5.    Biszfoszfonát kezeléseknél figyelembe kell venni, hogy a biszfoszfonátok lassan távoznak a csontszövetből, azaz hatásuk tartósan megmarad, ezért a megtartott-növekvő denzitás mellett, csonttörések hiányában három év után a terápia szüneteltetését, illetve öt év után a befejezését mérlegelni kell. A csípőtörések gyakorisága tíz év alatt nem nőtt azoknál a betegeknél, akik öt év után nem kaptak biszfoszfonátot azokhoz képest, akik végig szedték a vizsgált időszakban a gyógyszert.

4.7.    Hatástalanság

4.7.1.    A szakmai ajánlások alapján akkor mondhatjuk ki a kezelés hatástalanságát, ha minimum 12 hónapos kezelés ellenére a kontrollvizsgálat során 5%-os denzitáscsökkenést mérünk, illetve a kezelés ellenére oszteoporotikus csonttörés történik.

5.    Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

5.1.    Az algoritmus posztmenopauzás nők és 55 év feletti férfiak oszteoporotikus csonttörését megelőző kezelésének sémáját mutatja be.

6.    Az oszteoporózis prevenciós terápia finanszírozási és ellenőrzési kritériumai

6.1.    Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

A finanszírozó informatikai úton, folyamatba épített ellenőrzésként vizsgálja az elszámolásokat, hogy az alkalmazott diagnosztika és terápia az eljárásrenddel összhangban van-e.

6.1.1.    Kompetencia szint: szakrendelés, szakorvosi kompetencia ellenőrzése

6.1.2.    Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

6.1.3.    Jogszabályban rögzített indikációs terület (BNO) ellenőrzése

6.2.    Szakmai ellenőrzési pontok

6.2.1.    Az egészségbiztosító – szükség esetén helyszíni ellenőrzés keretében – vizsgálja a terápiás döntések megalapozottságát, a szakmai dokumentációt

6.2.1.1.    Szérum és vizelet kalcium meghatározása D-vitaminpótló terápia esetén

6.2.1.2.    A csontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározása

6.2.1.3.    Rizikófaktorok megléte

6.2.1.4.    Oszteoporotikus törések

6.2.1.5.    Gyógyszerváltás indokoltsága (intolerancia, mellékhatás, hatástalanság)

6.2.1.6.    Terápiás lépcsők betartása

6.2.1.7.    Beteggondozás, terápia kontrollálása

6.3.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

6.3.1.     A terápiás terültre fordított közkiadások alakulása, monitorozása

6.3.2.    A finanszírozási eljárásrend szerint kezelt betegek aránya

6.3.3.     Kezelés mellett bekövetkező törések monitorozása

7.    A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

7.1.    táblázat: Releváns BNO kódok

 

A

B

1

BNO

BNO megnevezése

2

M8100

Postmenopausalis oszteoporózis

3

M8110

Petefészek eltávolítás utáni oszteoporózis

4

M8120

Inaktivitási oszteoporózis

5

M8130

Sebészeti beavatkozást követő felszívódási zavar okozta oszteoporózis

6

M8140

Gyógyszer indukálta oszteoporózis

7

M8141

Gyógyszer indukálta oszteoporózis (glükokortikoidok)

8

M8142

Gyógyszer indukálta oszteoporózis (antikonvulzánsok)

9

M8143

Gyógyszer indukálta oszteoporózis (analógok)

10

M8144

Gyógyszer indukálta oszteoporózis (szuppresszív dózisú tiroxin)

11

M8150

Idiopathiás oszteoporózis

12

M8160

Lokalizált oszteoporózis [Lequesne]

13

M8180

Egyéb oszteoporózis

14

M8190

Oszteoporózis, k.m.n.

15

M8191

Krónikus májbetegség talaján kialakult oszteoporózis

16

M8192

Törés prevenciós gyógyszeres kezelés -2,5 vagy kisebb (rosszabb) T-score érték mellett

17

M8200

Oszteoporózis myeloma multiplexben (C90.0+)

18

M8210

Oszteoporózis endocrin rendellenességekben (E00-E34+)

19

M8280

Oszteoporózis egyéb, máshova osztályozott betegségekben

20

Z0000

Vizsgálat, általános

21

Z0001

Járóbeteg első szakorvosi ellátása a kórházi ápolást követően

22

Z0940

Gondozás, követéses vizsgálat: töréskezelés után

23

Z0970

Gondozás, követéses vizsgálat: más állapotok kombinált kezelése után

24

Z0980

Gondozás, követéses vizsgálat: egyéb okból

25

Z5080

Gondozás rehabilitációs eljárásokkal

26

Z5090

Rehabilitáció és gondozás, k.m.n.

27

Z5180

Orvosi ellátás

28

Z5190

Orvosi ellátás, k.m.n.

29

Z8260

Arthritis és más vázizom-kötoszöveti betegség a családi anamnesisben

7.2.    táblázat: Releváns OENO kódok

 

A

B

1

OENO

OENO megnevezése

2

3570C

Csontsűrűség mérése törzscsontokon

3

21510

Összes kalcium meghatározása

4

21512

Ionizált kalcium meghatározása

5

22300

Kalcium meghatározása vizeletben

7.3.    táblázat: Releváns ATC kódok

 

A

B

1

ATC

ATC megnevezése

2

A12AA

Kalcium

3

A12AA04

Kalcium karbonát

4

A12AA19

Kalcium citrát

5

A11CC05

Kolekalciferol

6

M05BA04

Alendronát

7

M05BA06

Ibandronát

8

M05BA07

Rizedronát

9

M05BA08

Zoledronát

10

M05BB

Biszfoszfonátok, kombinációk

11

M05BB04

Risedronic acid, calcium and colecalciferol, sequential

12

M05BB07

Risedronsav és colecalciferol

13

M05BB03

Alendronát és kolekalciferol

14

M05BX03

Stroncium ranelát

15

M05BX04

Denoszumab

8.    Fogalmak, rövidítések

ATC    Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

BNO    Betegségek nemzetközi osztályozása

HBCS    Homogén betegségcsoport

OENO    Orvosi eljárások nemzetközi osztályozása

16. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez23

Oszteoporózis következtében kialakuló csonttörés szekunder prevenciójának finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Oszteoporózis patológiás töréssel (M80.0 – M80.9)

Oszteoporózis máshova osztályozott betegségekben (M82.0, M82.1, M82.8)

2. A kórkép leírása

2.1.    Az oszteoporózis (csontritkulás) a csontváz generalizált, progresszív metabolikus megbetegedése, amelyben csontszövet szerves és szervetlen állományának arányos fogyása, ezáltal a csonttömeg megfogyatkozása, a csont finomszerkezetének károsodása és a csontminőség romlása a csont teherbíró képességének és rugalmasságának csökkenéséhez, fokozott törékenységhez vezet. Emiatt a csonttörések gyakoribbá válnak, mivel az oszteoporózisos csont eltörésének kockázata már kis erőbehatás esetén is fokozott. Az oszteoporózis következtében kialakult csípőtáji törés vagy combnyak-törés közvetlen életveszélyt jelenthet, de az egyéb csonttörések is jelentős mértékben ronthatják az életminőséget és fokozzák a mortalitást. A csonttörések idős korban egyre gyakoribbak, így jelentős népegészségügyi problémát és társadalmi költséget jelentenek. Nőknél, posztmenopauzában kezdetben a trabekuláris csontvesztés dominál, melyhez az életkor előrehaladtával kortikális csontvesztés társul.

2.2.    Az oszteoporózis következtében fellépő csonttörések típusos helyei kezdetben

2.2.1.    a csigolyák és

2.2.2.    az orsócsont disztális vége, majd idősebb korban válnak egyre gyakoribbá

2.2.3.    a felkarcsont proximális törései és

2.2.4.    a csípőtáji törések.

2.3.    Ugyanakkor a klinikai gyakorlatban a csontváz bármely részén kis erőbehatásra bekövetkező csonttörés – lokalizációtól függetlenül – típusos oszteoporotikus törésnek minősül.

2.4.    Legtöbbször a betegség involúciós (posztmenopauzális és szenilis) formáival találkozhatunk, de egyre nő a szekunder oszteoporózisok előfordulása is, amelyeket más szervek betegségei vagy gyógyszerek okoznak. Az oszteoporózis népbetegség, az Európai Vertebralis Osteoporosis Tanulmány (EVOS) szerint hazánkban megközelítőleg 600 ezer nőt és 300 ezer férfit érint az 50 év feletti korosztályban. Más nemzetközi adatok szerint Európában az 50 éven felüli nők között 2-ből 1, a férfiak között 5-ből 1 szenved oszteoporózisban. A csontritkulás klinikai jelentőségét a kóros csonttörés és annak szövődményei adják, azon belül is a legnagyobb jelentőségűek a csípőtáji törések. Egyes felmérések szerint a csípőtáji töröttek több mint 30%-a a fraktúra utáni első évben meghal, mintegy fele élete végéig ellátási segítségre szorul, s csupán minden ötödik beteg gyógyul teljesen. A csigolyatörések zöme fokozatosan keletkezik, és sokáig rejtve marad, csupán az esetek tizede kerül azonnal észlelésre.

2.5.    Az oszteoporózis terápiája alapvetően a törések megelőzésére irányul. Az oszteoporózis multifaktoriális betegség, de az egyes tényezők egymáshoz való viszonya még kevéssé tisztázott. Mind az oszteoporózis, mind az oszteoporózisos csonttörés kialakulásának kockázatát több tényező növelheti, egyes tényezők mindkettőt. A terápiát igénylő betegek a csonttörés rizikófaktorainak és a csont-denzitás meghatározása alapján azonosíthatóak be.

2.6.     A legfontosabb validált törési rizikótényező az életkor. A 80 év feletti populációban történik a csonttörések 25%-a. A másik legfontosabb kockázati tényező a csökkent ásványi csonttömeg. Az oszteoporózis további legfontosabb rizikófaktorai a női nem, a kis testtömeg vagy 10%-nál több testtömeg elvesztése, tartós immobilizáció, korábbi oszteoporotikus csonttörés, oszteoporózisra pozitív családi anamnézis, kollagén keresztkötés magas szérum (vizelet) szintje, szteroidok tartós szedése, dohányzás, alkoholizmus, reumatoid arthritis. Ezek a rizikófaktorok nőknél a posztmenopauzás életszakaszban a legjelentősebbek, de nem egyformán hangsúlyosak.

2.7.    Az oszteoporotikus törések kockázati tényezői:

2.7.1.    Egy csigolya kompressziója (több mint 25%-os magasságcsökkenése)

2.7.2.    Többszörös csigolyakompresszió

2.7.3.    Bármilyen korábbi oszteoporotikus törés

2.7.4.    65 év feletti életkor

2.7.5.    Szekunder hyperparathyreosishoz vezető kórképek

2.7.6.    Hypogonadismus

2.7.7.    Tartós (három hónapot meghaladó) oralis glükokortikoid (több mint napi 7,5 mg prednizolonnal ekvivalens) kezelés

2.7.8.    Cushing szindróma

2.7.9.    Szubklinikus hypercortisolismus

2.7.10.    Primer hyperparathyreosis

2.7.11.    Glitazon kezelés

2.7.12.    Non-vertebrális törés 50 év felett

2.7.13.    Aromatáz inhibitor kezelés

2.7.14.    Androgéndeprivációs kezelés

2.7.15.    Reumatoid arthritis

2.7.16.    Spondylarthritis ankylopoetica

2.7.17.    Proximális femurtörés a szülőknél

2.7.18.    Soványság (BMI kevesebb mint 20 kg/m2)

2.7.19.    Dohányzás

2.7.20.    Többszörös esés

2.7.21.    Immobilizáció

2.7.22.    Epilepsia (antiepileptikus kezelés)

2.7.23.    Gyomor-, bélresectio

2.7.24.    Diabetes mellitus (1. és 2. típus)

2.7.25.    TSH szintje alacsonyabb mint 0,3 mU/l

2.7.26.    Elesési kockázatot növelő gyógyszerek szedése (szedatívumok, antidepresszánsok, neuroleptikumok, orthostatist okozó gyógyszerek)

2.7.27.    Kezeletlen korai (45 éves kor előtt kezdődő) menopauza

2.7.28.    Minimum 4 egység alkohol fogyasztása naponta (1 alkohol egység 8-10 g alkoholt jelent, ami szeszes italban kifejezve 1 pohár sör, 1 dl bor, 2 cl rövidital)

2.7.29.    Csípőtörés a szülői anamnézisben

2.7.30.    Fokozott csontturnover

2.8.    Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkacsoportja validált kockázati tényezők alapján egy rizikóbecslő rendszert alakított ki, amely integrálja a páciens egyes kockázati tényezőivel kapcsolatos veszélyeztetettségét, és megadja az oszteoporotikus törés 10 éves valószínűségét. A FRAX® (Fracture Risk Assessment Tools) a combnyak BMD, a kor, a nem, a BMI, az előző törések, a családban korábban előfordult csípőcsont-törés, dohányzás, alkoholfogyasztás, glükokortikoid kezelés, rheumatoid arthritis, illetve szekunder osteoporosis megléte alapján ország specifikusan becsüli meg a rizikót. A FRAX-modellt több tízezer európai, amerikai, ázsiai és ausztrál beteg csont-sűrűségi és törési adatainak feldolgozásával fejlesztették ki. A számítógépes algoritmus az interneten bárki számára hozzáférhető (http://www.shef.ac.uk/FRAX), és az adott ország törési statisztikáinak felhasználásával kiszámítható az adott beteg törési kockázata. A FRAX a magyar betegek vonatkozásában hazai adatok alapján végzi a számítást.

2.9.    Az oszteoporózis kezelésének és a kóros csonttörések megelőzésének alapja az elegendő kalcium és D-vitamin bevitel, továbbá a megfelelő mértékű fizikai aktivitás. Szükség esetén gyógyszeres terápiával lehet a csontritkulás folyamatát gátolni.

2.10.    Primer prevenció alatt azon posztmenopauzás nők és 55 év feletti férfiak kezelését értjük, akik már legalább egy oszteoporotikus törésen átesetek, és fokozott kockázatuk van újabb kóros csonttörésre, és a gyógyszeres kezeléssel ez a kockázatuk csökkenthető.

2.11.     Jelen finanszírozási eljárásrend a posztmenopauzás nők és 55 év feletti férfiak oszteoporózis miatt kialakuló csonttörésének szekunder megelőzését célzó kezelést határozza meg.

3.    Diagnosztika

3.1.    Az ásványi csonttömeg denzitometriás módszerekkel pontosan megmérhető. A mért csontsűrűséget (BMD, bone mineral density, g/cm2) az egészséges fiatalok átlagértékéhez, a csúcs-csonttömeghez (PBM, peak bone mass) hasonlítják, és a különbséget a fiatal populáció normál értékének szórásában (SD) fejezik ki (T-score). Leggyakrabban az alacsony energiájú röntgensugárzással végzett képalkotó eljárást (DEXA; Dual Energy X-Ray Absorptiometry) használják. Ezen kívül alkalmazzák az ultrahangos csontsűrűség mérést és a kvantitatív komputertomográfiát is, az előbbi társadalombiztosítás által nem támogatott, utóbbit csak kutatásokhoz kapcsolódóan jelentik az engedéllyel rendelkező szolgáltatók. A javasolt mérési helyek elsősorban az ágyéki gerinc, csípőtájék, további lehetőség az alkar, sarok és kézujjak.

3.2.    Az oszteoporózis diagnózis felállításának alapvető feltétele a T-score érték meghatározása. Az oszteoporózist azoknál jelenthetjük ki, akiknél ez az érték -2,5-nél kisebb. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint az alábbi diagnosztikus kategóriákat állíthatjuk fel a T-score értéke alapján:

3.2.1.    T-score nagyobb, mint –1,0 SD = egészséges csontozat

3.2.2.    T-score –1,0 és –2,5 SD közötti = oszteopénia

3.2.3.    T-score kisebb, mint –2,5 SD = oszteoporózis

3.2.4.    T-score kisebb, mint –2,5 SD és legalább egy oszteoporózis miatti csonttörés = súlyos oszteoporózis

3.3.    Oszteoporózis esetén a csontsűrűség törzscsontokon való mérését a társadalombiztosítás finanszírozza. A diagnosztikus eljárás a 3570C Csontsűrűség mérése törzscsontokon (törzsi csontok ásványianyag tartalmának fotonabsorptiós meghatározása) OENO kóddal jelenthető. A vizsgálat oszteoporózis esetén 12 havonta egyszer számolható el -2,5 vagy kisebb (rosszabb) T-score érték melletti specifikus törés prevenciós gyógyszeres kezelés esetén.

3.3.1.    A végtagcsontokon történő csontsűrűség mérést a társadalombiztosítás kizárólag thyreotoxcosis és primer hyperparathyreosis esetén finanszírozza, melyet a közfinanszírozott szolgáltatók a 3570A Csontsűrűség mérése végtagcsontokon [bármely végtagcsont (alkar, sarok, tibia stb.) ásványianyag tartalmának fotonabsorptiós meghatározása] OENO kóddal jelenthetnek.

3.3.2.    A kvantitatív CT-vel történő csontsűrűség mérés közfinanszírozásba nem befogadott eljárás, de az engedélyezett orvosbiológiai kutatásokhoz kapcsolódóan a 3570D Csontsűrűség mérése pQCT-vel (végtagcsontok ásványianyag tartalmának meghatározása quantitativ computer tomographiával) OENO kódon jelenteni kell az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé.

3.3.3.    A kezelőorvos számára a laboratóriumi vizsgálatok (Ca, P, PTH, D-vitamin, TSH) a csökkent BMD kóreredetének elkülönítésében, a csont-turnover markereinek (a reszorpció és formáció biomarkerei, elsősorban a szérum és vizelet kollagén keresztkötést tartalmazó peptidjeinek és csontspecifikus alkalikus foszfatáznak) a meghatározása a terápia-választásban segíthetnek.

4.    Terápia

4.1.    Calcium és D-vitaminpótlás

4.1.1.    A primer prevencióban az oszteoporózis kezelésének alapja az elegendő kalcium és D-vitamin bevitel, továbbá a megfelelő mértékű fizikai mozgás. Epidemiológiai vizsgálatok bizonyítják, hogy az adekvát kalcium- és D-vitamin bevitel gyermekeknél a csúcs-csonttömeg kialakulásában, időseknél a csontvesztés megelőzésében és a törési, illetve az esési kockázat csökkentésében játszik szerepet.

4.1.2.    A fizikai aktivitás stimulálja az oszteoblasztokat, továbbá az izomerő javulásával az elesések száma is csökken. Preventív céllal, illetve oszteopénia eseteiben a rendszeres megfelelő intenzitású és frekvenciájú testedzés ajánlott. Ez a gyakorlatban minimum heti háromszori alkalommal végzett aerobik jellegű, ütközéssel járó mozgásformát jelent. A nagyobb csontmennyiség kialakulását elsősorban a pubertás kor előtt elkezdett fizikai aktivitás segíti elő a terhelésnek kitett csontokon.

4.1.3.    Fontos prevenciós tényező az immobilizáció kerülése, az immobilitás megszüntetése lehetőség szerint 7 napon belül, továbbá az eséskockázat csökkentése. Ez utóbbi alatt elsősorban a beteg környezetének a botlások, elcsúszások elkerülése miatti akadálymentesítését, illetve fokozott esési kockázat esetén az egyéb (pl. esési kockázatokhoz vezető gyógyszeres kezelés) okok feltárását és életmódbeli változtatással annak elkerülését értjük (pl. megfelelő szemüveg viselése, altató korai bevételének kerülése, stb.). Az életkörülmények célszerű átalakítása önmagában 50%-kal csökkenti a törési kockázatot. Prevenciós hatása van még a napi minimum 30 perc szabad levegőn eltöltött időnek, napfény expozícióval, a megfelelő kalória-, kalcium-, B12 vitamin- és folsavbevitelnek, továbbá a dohányzás elhagyásának.

4.1.4.    A megfelelő kalcium bevitel elengedhetetlenül fontos a normális növekedéshez, a maximális csúcs csonttömeg kialakulásához, valamint a felnőttkori csontanyagcsere egyensúlyának fenntartásához. A javasolt napi kalcium bevitel napi 1000 mg, de legfeljebb 1200 mg. A kalcium bevitel további fokozása káros következményekkel járhat, napi 2000 mg felett fokozódik a törések gyakorisága, férfiak esetében 1300-1500 mg felett fokozódik a prostata carcinoma incidenciája. Magyarországon egy felnőtt személy átlagos napi kalcium fogyasztása 400-600 mg közötti. Célszerű az ajánlott mennyiségeket étel formájában elfogyasztani, de ha természetes formában nem elégséges a kalcium bevitel, azt gyógyszeresen ki kell egészíteni. A gyógyszeres kalcium pótlásnál előnyben részesítendők a citrát sók. A citrát só előnye a pH-független felszívódás, a nagyobb biohasznosulás, a gastrointestinalis mellékhatások hiánya, illetve a citrát vizelettel történő ürülése során a kalcium vesekövesség elleni védelem. Meta-analízisek csökkent törési arányt mutattak ki olyan betegekben, akik legalább 80%-ban betartották a kalciumpótlás előírásait.

4.1.5.    A D-vitaminhiány gyakorisága az életkor előrehaladtával párhuzamosan folyamatos növekedést mutat. A 65 év feletti lakosságnak legalább harmada D-vitaminhiányban szenved. Már a mérsékelt D-vitaminhiány csontritkulást okozhat. Kifejezett D-vitaminhiányról beszélünk, ha a szérum 25-OH-D-vitamin szint 12-15 ng/ml alatt van, idősek esetén azonban már a 25 ng/ml alatti érték is csontvesztéshez vezethet. Kimutatható, hogy a legalább napi 700-800 NE D-vitamin bevitele már segít megelőzni az idősebbek csípőtöréseit. Szakmai konszenzus alapján a megfelelő D-vitaminpótlás 800-2000 NE D3 vitamin naponta vagy ekvivalens dózisok hetente-többhetente. D-vitaminpótlás során rendszeresen kell ellenőrizni (1., 3., 6. hónapban, majd évente, illetve dózisváltáskor) a szérum kalcium szintjét és a vizelet kalciumürítést.

4.1.6.     Kalcium és D-vitamin bevitel kiegészítő pótlása a társadalombiztosítás által akkor támogatott, ha a dokumentáltan gondozott posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi beteg oszteoporózisa igazolódott (BMD -2,5 SD T-score alatti), vagy nála a fokozott töréskockázati tényezőkből legalább három egyidejűleg bizonyítottan fennáll, vagy a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános>20%, illetve csípő>3%) vagy típusos oszteoporotikus törést szenvedett el. A szükséges kalcium és D-vitaminbevitel, amennyiben nincs ellenjavallata, az oszteoporózis terápiájának folyamatos követelménye, ugyanúgy a megfelelő életvitel kialakítása.

4.2.    Biszfoszfonátok

4.2.1.     A gyógyszeres terápia megválasztásánál fontos szempont, hogy a negatív csonthatások elkerülésére csak a valóban szükséges gyógyszerek szükséges és elegendő mennyiségű szedése történjen meg. A kezelés finanszírozási lépéseinek megválasztásánál az adott készítmény alkalmazási előiratát figyelembe kell venni.

4.2.2.     A csontritkulás okozta kóros csonttörések primer és szekunder prevenciójában egyaránt az első választandó gyógyszerhatóanyag-csoport a biszfoszfonátok. A biszfoszfonátok erősen kötődnek a csontszövethez és gátolják az oszteoklasztok aktivitását, és azok apoptózisát okozzák, ezzel erősen gátolva a csontreszorpciót. A klinikai vizsgálatok bizonyítékai alapján, mind a vertebrális, mind a nem-vertebrális csonttöréseket csökkentő hatásuk miatt, első választandó szerként – megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel mellett – ajánlják az alendronátot, risedronátot és ibandronátot.

4.2.3.    Az orális biszfoszfonátok kiváló klinikai hatása ellenére a betegek rövid- és hosszú távú együttműködési készsége is alacsonynak bizonyult, sokszor nem az előírás és az orvosi utasítás szerint szedik az orvosságot (rossz compliance), és elhagyják a krónikus betegségre rendelt, hosszú ideig szedendő gyógyszert (rossz perzisztencia).

4.2.4.     Az együttműködést rontja a számos, gyógyszerbevétellel kapcsolatos kellemetlen előírás (a gyógyszert éhgyomorra, sima vízzel, álló, vagy egyenesen ülő helyzetben kell bevenni, utána egy ideig nem szabad lefeküdni, enni vagy inni), amely a felső gasztrointesztinális mellékhatások elkerülését és a megfelelő felszívódást biztosítja. Felmérések szerint az oszteoporózis kezelésének első évében a betegek mintegy fele, a harmadik év végére négyötöde nem megfelelően együttműködő. Az alacsony együttműködési készség nagyobb törésszámot eredményezett.

4.2.5.    Társadalombiztosítási támogatással adható orális biszfoszfonát oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából annak a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnek, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános>20%, csípő>3%) vagy az oszteoporózisa csontsűrűség vizsgálattal igazolt (BMD -2,5 SD T-score alatti). A terápiát megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával, továbbá a megfelelő életvezetésre is kiterjedő gondozás mellett kell folytatni.

4.2.6.     A különböző hatóanyagok és kiszerelési formák közötti választás alapvetően a kezelőorvos egyéni mérlegelésének és szakmai döntésének tárgya, szem előtt tartva a terápia célját és a várható hatékonyságot, továbbá a terápia tolerálhatóságát; függ az adott beteg paramétereitől és az orvos tapasztalataitól. A készítmények alkalmazása során a maxillo-faciális régióban ritkán (1% alatt) csontnekrózis fordulhat elő, különösen egyes gyógyszerkölcsönhatások (pl. sztatin, szteroidok, egyes hormonkészítmények) miatt. Ezért a gyógyszerkészítmény alkalmazásának megkezdése előtt fogorvosi kivizsgálás és szükség szerinti kezelés elvégzése javasolt.

4.2.7.    A költséghatékony kezelés követelményét szem előtt tartva törekedni kell az orális kezelésre, ugyanakkor figyelembe kell venni azokat a körülményeket (például nem megfelelően együttműködő beteg), melyek esetén a parenterális kezelés választása a célravezetőbb.

4.2.8.     Az eddigi vizsgálatok szerint a parenterális biszfoszfonátok közül mind a zoledronát (5 mg/év) mind az ibandronát (3 mg/negyedév) hatékony a csontsűrűség javításában és a törési kockázat csökkentésében.

4.2.9.    Társadalombiztosítási támogatással adhatók a parenterális biszfoszfonátok oszteoporotikus csonttörések szekunder prevenciója céljából annak a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnek, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános>20%, csípő>3%), vagy az oszteoporózisa csontsűrűség vizsgálattal igazolt (BMD -2,5 SD T-score alatti), de az orális biszfoszfonát kezelés ellenjavallt vagy dokumentált intolerancia vagy a kezelést hátrányosan befolyásoló egyéb tényező miatt nem folytatható. A terápiát megfelelő kalcium- és D-vitaminbevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával, továbbá a megfelelő életvezetésre is kiterjedő gondozás mellett kell folytatni.

4.2.10.     Szekunder prevenció esetén tehát a beteg érdekében, kellő dokumentáltság mellett a biszfoszfonát kezelés megkezdhető csontsűrűség vizsgálat nélkül is, ha a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas. Az oszteoporózis mértékének megállapítására, illetve a beállított terápia hatásának későbbi megítélése érdekében a terápia megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a csontsűrűség mérést el kell végezni.

4.2.11.    A biszfoszfonátok alkalmazásánál különösen fontos a megfelelő kalcium és D-vitamin-szint fenntartása, a másodlagos PTH-emelkedés kivédésére, illetve a megfelelő hatásosság biztosítására.

4.3.    Stroncium ranelát

4.3.1.     A stroncium ranelát csökkenti a csontreszorpciót és egyben serkenti a csontképződést, a klinikai vizsgálatok szerint mind a csigolyatörések, mind a csípőtáji törések kockázatát csökkenti.

4.3.2.    A stroncium ranelát használata alternatív lehetőségként jön szóba. Az oszteoporotikus csonttörés szekunder prevenciójában, társadalombiztosítási támogatással alkalmazható annál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és vagy FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános>20%, illetve csípő>3%), vagy az oszteoporózisa csontsűrűség vizsgálattal igazolt (BMD -2,5 SD T-score alatti), amennyiben a biszfoszfonát kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a biszfoszfonát legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes (a BMD értéke a kiindulási értékhez képest legkevesebb 5%-kal csökkent, illetve újabb oszteoprotikus törés történt).

4.3.3.    Szekunder prevenció esetén a stroncium ranelát terápia akkor kezdhető meg a T-score érték ismerete nélkül, ha a szakmai és finanszírozási szabályok szerint elsőként választott gyógyszer, azaz a biszfoszfonátok ellenjavalltak, és a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas.

Az oszteoporózis mértékének megállapítására, illetve a beállított terápia hatásának későbbi megítélése érdekében a terápia megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a csontsűrűség mérést el kell végezni.

4.4.    Denoszumab

4.4.1.     A denoszumab monoklonális RANKL ellen ható antitest, a csontreszorpciót a RANK ligand gátlás útján célzottan csökkenti, hat a csontlebontás folyamatára, jelentősen növeli a csontdenzitást, és csökkenti mind a vertebrális, mind a nem-vertebrális csonttörések kockázatát. A denoszumab a csont trabekuláris és kortikális állományát is erősíti. A denoszumab terpáiás költsége miatt a finanszírozási rendben jelenleg a stroncium raneláttal esik egy kategóriába.

4.4.2.     A denoszumab használata alternatív lehetőségként jön szóba. Az oszteoporotikus csonttörés szekunder prevenciójában, társadalombiztosítási támogatással alkalmazható annál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és vagy FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános>20%, illetve csípő>3%), vagy az oszteoporózisa csontsűrűség vizsgálattal igazolt (BMD -2,5 SD T-score alatti), amennyiben a biszfoszfonát kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a biszfoszfonát legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes (a BMD értéke a kiindulási értékhez képest legkevesebb 5%-kal csökkent, illetve újabb oszteoprotikus törés történt).

4.4.3.     Szekunder prevenció esetén a denoszumab terápia akkor kezdhető meg a T-score érték ismerete nélkül, ha a szakmai és finanszírozási szabályok szerint elsőként választott gyógyszer, azaz a biszfoszfonátok ellenjavalltak és a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas. Az oszteoporózis mértékének megállapítására, illetve a beállított terápia hatásának későbbi megítélése érdekében a terápia megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a csontsűrűség mérést el kell végezni.

4.5.    Raloxifen

4.5.1.     A raloxifen szelektív ösztrogénreceptor modulátor (SERM). Elsősorban a csigolyatörések előfordulását csökkenti. A raloxifen fokozza a vénás tromboembólia kialakulásának kockázatát.

4.5.2.    A raloxifen használata alternatív lehetőségként jön szóba. Az oszteoporotikus csonttörés szekunder prevenciójában, társadalombiztosítási támogatással alkalmazható annál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és vagy FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas (általános>20%, csípő>3%), vagy az oszteoporózisa csontsűrűség vizsgálattal igazolt (BMD -2,5 SD T-score alatti), amennyiben a biszfoszfonát kezelés ellenjavallt, vagy azzal szemben dokumentált intolerancia lép fel, vagy a biszfoszfonát legalább 12 hónapon át történő alkalmazása nem volt eredményes (a BMD értéke a kiindulási értékhez képest legkevesebb 5%-kal csökkent, illetve újabb oszteoprotikus törés történt).

4.5.3.     Szekunder prevenció esetén a raloxifen terápia akkor kezdhető meg a T-score érték ismerete nélkül, ha a biszfoszfonátok ellenjavalltak és a szakmai és finanszírozási szabályok szerint elsőként választott gyógyszer és a FRAX alapján számított 10 éves törési kockázata magas. Az oszteoporózis mértékének megállapítására, illetve a beállított terápia hatásának későbbi megítélése érdekében a terápia megkezdésétől számított legfeljebb 4 hónapon belül a csontsűrűség mérést el kell végezni.

4.6.    Teriparatid

4.6.1.    A teriparatid humán rekombináns parathormon, erős csontépítő hatása van. Klinikai vizsgálatok szerint mind a csigolyatörések, mind a non-vertebrális törések relatív kockázatát csökkenti. Fokozott csont-sarcoma kockázata esetén kontraindikált (Paget-kór, korábbi csontbesugárzás, ismeretlen eredetű alkalikus foszfatáz szintemelkedés).

4.6.2.     Az oszteoporotikus csonttörés szekunder prevenciójában a teriparatid társadalombiztosítási támogatással kezelési alternatívaként annál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél alkalmazható, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és a törzscsontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke -3,0 SD T-score alatti, amennyiben más lehetséges (biszfoszfonáttal vagy strontium-ranelate-tal vagy raloxifennel vagy denoszumabbal végzett) megelőző, legalább 12 hónapon át tartó kezelés hatástalan (a BMD értéke a kiindulási értékhez képest legkevesebb 5%-kal csökkent, illetve újabb oszteoprotikus törés történt), vagy azzal szemben intolerancia lép fel, vagy a kezelés ellenjavallt.

4.6.3.     A teriparatid elsőként választható oszteoporotikus törések szekunder prevenciójára annál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél, aki egynél több típusos oszteoporotikus törési eseményt szenvedett el, és a törzscsontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke -3,0 SD T-score alatti.

4.6.4.     A teriparatid elsőként választható oszteoporotikus törések szekunder prevenciójára annál a posztmenopauzás nő vagy 55 év feletti férfi betegnél, aki típusos oszteoporotikus törést szenvedett el, és a törzscsontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározással igazolt BMD értéke -4,0 SD T-score alatti.

4.6.5.     Az egészségbiztosító egy beteg esetén legfeljebb 18 havi teriparatid kezelést támogat, melyet legfeljebb 24 hónap alatt vehet igénybe a beteg. A kezelés megszakításának okát a kezelőorvosnak dokumentálnia kell. A kezelés nem ismételhető.

4.7.     Gyógyszer intolerancia meghatározása

4.7.1.    A társadalombiztosítási támogatás szempontjából bármely orális biszfoszfonáttal szembeni intolerancia alatt értjük az olyan, megfelelő kezeléssel nem kontrollálható, folyamatosan fennálló, felső gasztrointesztinális traktust érintő zavarokat (gyulladás, fekély), melyek miatt az alkalmazási leirat szerinti szabályos kezelés kivitelezése, vagy a terápia folytatása meghiúsulhat. A gasztrointesztinális mellékhatások az orális biszfoszfonátok jellemzői. Akiknél a nyelőcsőrendellenességei vagy egyéb olyan állapotok állnak fenn, melyek a nyelőcső kiürülését késleltetik (pl. srtictura vagy achalasia), továbbá, ha a beteg képtelen arra, hogy legalább 30 percig álljon, vagy üljön, azoknál a betegeknél az orális biszfoszfonátokkal való kezelés kontraindikált, helyette parenterális biszfoszfonáttal vagy stroncium raneláttal ajánlott a kezelést végezni.

4.7.2.    Az orális biszfoszfonátok alkalmazása viszonylag összetett. Nagy pohár (1-2 dl) vízzel kell bevenni, éhgyomorra, függőleges testhelyzetben, ezt követően még minimum 30 percig függőleges testhelyzetben kell maradni, ételt, folyadékot, más gyógyszert, vitamint, stb. ezen idő alatt nem fogyaszthat a beteg. Az orális ibandronátot havonta egyszer kell a betegnek bevenni, míg az alendronát és rizedronát alkalmazása esetén heti egyszeri alkalmazás szükséges. Az orális biszfoszfonátok alkalmazása kapcsán levonható a következtetés, hogy az esetek többségében az nyelőcső gyulladás kivédése az alkalmazási leirat pontos betartásával lehetséges. A beteg terápiában való együttműködése nem csupán az esetlegesen fellépő gyógyszer-mellékhatások függvénye, hanem kiemelt jelentőséggel bír a kezelőorvos részéről a beteg megfelelő tájékoztatása és felkészítése, hogy a kezelés megfelelően kivitelezett és eredményes legyen.

4.8.    A kezelés időtartama

A modern terápiás irányelvek szerint elsősorban a magas kockázatú betegek gyógyszeres kezelése preferált, bizonyítottan törésmegelőző szerekkel. További alapelv, hogy a kezelést monoterápiában szükséges adni, a szükséges kalcium és D-vitaminpótlással. Egyéb gyógyszerkombinációtól nem várható további denzitásnövelés, de a mellékhatások előfordulása gyakoribbá válhat. A kezelés időtartamára vonatkozóan nincs még tudományosan kellően megalapozott, egységes álláspont. A gyógyszeres kezeléstől alapvetően azt várjuk, hogy a csontvesztés üteme lassuljon, megálljon, és ezáltal a csonttörés kockázata csökkenjen.

4.8.1.    Az optimális kezelési eredmény az, ha a terápia első 2-3 évében a trabekuláris csontdenzitás 7-10%-kal nő, mert ez a törési rizikót felére csökkenti.

4.8.2.    Vizsgálatok szerint már 12 hónapos kezelés statisztikailag szignifikáns javulást eredményez a betegek állapotában, ezért ennél rövidebb kezelési időszak alatt a terápia hatásosságát megítélni nem lehet.

4.8.3.    A beteg állapotának kontrollálásában (oszteodenzitometria, labor-, röntgenvizsgálat, kockázat újraértékelés stb.) a szakmai irányelvek szerint kell eljárni.

4.8.4.    Biszfoszfonát kezeléseknél figyelembe kell venni, hogy a biszfoszfonátok lassan távoznak a csontszövetből, azaz hatásuk tartósan megmarad, ezért a megtartott-növekvő denzitás mellett, csonttörések hiányában három év után a terápia szüneteltetését, illetve öt év után a befejezését mérlegelni kell. A csípőtörések gyakorisága tíz év alatt nem nőtt azoknál a betegeknél, akik öt év után nem kaptak biszfoszfonátot, azokhoz képest, akik végig szedték a vizsgált időszakban a gyógyszert.

4.9.    Hatástalanság

4.9.1.    A szakmai ajánlások alapján akkor mondhatjuk ki a kezelés hatástalanságát, ha minimum 12 hónapos kezelés ellenére a kontrollvizsgálat során 5%-os denzitáscsökkenést mérünk, illetve a kezelés ellenére oszteoporotikus csonttörés történik.

5.    Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

5.1.    Az algoritmus típusos oszteoporotikus csonttörésen átesett posztmenopauzás nők és 55 év feletti férfiak további kóros csonttörésének megelőzését célzó kezelésének sémáját mutatja be.

6.    Az oszteoporózis prevenciós terápia finanszírozási és ellenőrzési kritériumai

6.1.    Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített ellenőrzés)

6.1.1.    A finanszírozó informatikai úton, folyamatba épített ellenőrzésként vizsgálja az elszámolásokat, hogy az alkalmazott diagnosztika és terápia az eljárásrenddel összhangban van-e

6.1.1.1.    Kompetencia szint: szakrendelés, szakorvosi kompetencia ellenőrzése

6.1.1.2.    Betegadatok (online TAJ ellenőrzés)

6.1.1.3.    Jogszabályban rögzített indikációs terület (BNO) ellenőrzése

6.2.    Szakmai ellenőrzési pontok

6.2.1.    Az egészségbiztosító – szükség esetén helyszíni ellenőrzés keretében – vizsgálja a terápiás döntések megalapozottságát, a szakmai dokumentációt

6.2.1.1.    Szérum és vizelet kalcium meghatározása D-vitaminpótló terápia esetén

6.2.1.2.    A csontok ásványianyag tartalmának fotonabszorpciós meghatározása

6.2.1.3.    Rizikófaktorok megléte

6.2.1.4.    Oszteoporotikus törések

6.2.1.5.    Gyógyszerváltás indokoltsága (intolerancia, mellékhatás, hatástalanság)

6.2.1.6.    6. Terápiás lépcsők betartása

6.2.1.7.    Beteggondozás, terápia kontrollálása

7.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

7.1.    A terápiás területre fordított közkiadások alakulása, monitorozása

7.2.    A finanszírozási eljárásrend szerint kezelt betegek aránya

7.3.    Kezelés mellett bekövetkező törések monitorozása

8.    A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok

8.1.    Releváns BNO kódok

 

A

B

1

BNO kód

BNO megnevezése

2

M8000

Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel

3

M8010

Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis pathologiás töréssel

4

M8020

Inaktivitási osteoporosis pathologiás töréssel

5

M8030

Sebészeti beavatkozás ut. malabsorptiós osteoporosis pathologiás töréssel

6

M8040

Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathologiás töréssel

7

M8050

Idiopathiás osteoporosis pathologiás töréssel

8

M8080

Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel

9

M8090

Nem meghatározott osteoporosis pathologiás töréssel, k.m.n.

10

M8091

Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis, pathologiás töréssel

11

M8200

Osteoporosis myeloma multiplexben (C90.0+)

12

M8210

Osteoporosis endocrin rendellenességekben (E00-E34+)

13

M8280

Osteoporosis egyéb, máshova osztályozott betegségekben

14

Z0000

Vizsgálat, általános

15

Z0001

Járóbeteg első szakorvosi ellátása a kórházi ápolást követően

16

Z0940

Gondozás, követéses vizsgálat: töréskezelés után

17

Z0970

Gondozás, követéses vizsgálat: más állapotok kombinált kezelése után

18

Z0980

Gondozás, követéses vizsgálat: egyéb okból

19

Z5080

Gondozás rehabilitációs eljárásokkal

20

Z5090

Rehabilitáció és gondozás, k.m.n.

21

Z5180

Orvosi ellátás

22

Z5190

Orvosi ellátás, k.m.n.

23

Z8260

Arthritis és más vázizom-kötoszöveti betegség a családi anamnesisben

24

M8000

Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel

25

M8010

Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis pathologiás töréssel

26

M8020

Inaktivitási osteoporosis pathologiás töréssel

27

M8030

Sebészeti beavatkozás ut. malabsorptiós osteoporosis pathologiás töréssel

28

M8040

Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathologiás töréssel

29

M8050

Idiopathiás osteoporosis pathologiás töréssel

8.2.    Releváns OENO kódok

 

A

B

1

OENO

OENO megnevezése

2

3570C

Csontsűrűség mérése törzscsontokon

3

21510

Összes kalcium meghatározása

4

21512

Ionizált kalcium meghatározása

5

22300

Kalcium meghatározása vizeletben

8.3.    Releváns ATC kódok

 

A

B

1

ATC

ATC megnevezése

2

A12AA

Kalcium

3

A12AA04

Kalcium karbonát

4

A12AA19

Kalcium citrát

5

A11CC05

Kolekalciferol

6

M05BA04

Alendronát

7

M05BA06

Ibandronát

8

M05BA07

Rizedronát

9

M05BA08

Zoledronát

10

M05BB

Biszfoszfonátok, kombinációk

11

M05BB04

Risedronic acid, calcium and colecalciferol, sequential

12

M05BB07

Risedronsav és colecalciferol

13

M05BB03

Alendronát és kolekalciferol

14

M05BX03

Stroncium ranelát

15

M05BX04

Denoszumab

16

G03XC01

Raloxifen

17

H05AA02

Teriparatid

9.    Fogalmak, rövidítések

ATC    Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció

BNO    Betegségek nemzetközi osztályozása

HBCS    Homogén betegségcsoport

OENO    Orvosi eljárások nemzetközi osztályozása

17. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez24

A hepatitis C vírus okozta krónikus májgyulladás diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

1.    Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése

Hepatitis C vírus által okozott idült májgyulladás B1820

Fogalmak:

a) Cirrhosis: az irányelv szempontjából ide értendők mindazok a betegek, akiknél szövettani vizsgálattal előrehaladott (bridging) fibrosis vagy definitív cirrhosis alakult ki (tehát Metavir és Knodell F3-F4, vagy Ishak F4-F5-F6), FibroScan vizsgálattal a máj stiffness 12 kPa feletti, vagy mindkét előbbi ellenjavallata/kivitelezhetetlensége/elérhetetlensége esetén más validált nem-invazív vizsgáló módszer (pl. FibroTest, ELF teszt) cirrhosisra utal.

b) Prioritási Index: a májfibrosis mértékén alapuló, a betegség aktivitását, a kezelés sikerességének várható esélyét és további meghatározott speciális szempontokat is figyelembe vevő, a HCV-fertőzött betegek kezelésbe vonásának szakmailag indokolt sorrendjét meghatározó numerikus érték.

c) PR kettős kezelés: PegIFN+RBV kezelés.

d) PRP hármas kezelés: PegIFN+RBV+PI (boceprevir vagy szimeprevir/telaprevir) kezelés.

e) Bevezető (lead-in) kezelés: a PRP hármas kombinációs kezelés bevezetéseként alkalmazott PR kettős kezelés.

f) STOP-szabály: nem megfelelő vírusválasz miatti korai kezelés-befejezés.

g) Detekciós limit (DL): a HCV-RNS kimutathatóságának határértéke.

h) Nem detektálható HCV: a HCV-RNS 15 IU/ml-nél nem nagyobb detekciós határú Real-Time PCR módszerrel nem mutatható ki.

i) Negatív PCR: a nem detektálható HCV-RNS jelent PCR negativitást.

j) Naiv-nak minősülő beteg: a finanszírozási eljárásrend szempontjából naiv-nak minősülnek mindazok, akik soha nem részesültek kezelésben, akik csak nem-pegilált IFN+RBV kezelésben részesültek, és akik rövidebb, mint 12 hétig részesültek PegIFN+RBV kezelésben, akiknél a korábbi IFN+RBV kezelés nem STOP szabály miatt állt le.

k) Korábban sikertelenül kezelt beteg: a finanszírozási eljárásrend szempontjából mindazok, akik korábban legalább 12 hetes PR kettős vagy PRP hármas kezelés során nem váltak PCR negatívvá vagy vírusáttörés, illetve relapszus volt tapasztalható.

l) Korábbi PR kettős kezelésre null-reagáló beteg: a korábbi PR kezelés során a HCV-RNS szint csökkenése 4 hét elteltével nem éri el az 1 log10 mértéket (nem csökken legalább 1/10-ed részére), 12 hét elteltével nem érte el a 2 log10 nagyságrendet (nem csökken legalább 1/100-ad részére).

m) Korábbi PR kettős kezelésre részlegesen reagáló beteg: a korábbi PR kezelés során a HCV-RNS szint 12 hét elteltével legalább 2 log10 mértékben csökkent, de a kezelés alatt mindvégig detektálható maradt.

n) Korábbi PR kettős kezelés alatt vírusáttörést mutató beteg: a korábbi PR kezelés alatt nem detektálható HCV-RNS később a kezelés során ismét kimutathatóvá vált.

o) Korábbi PR kettős kezelés után relabáló beteg: a korábbi PR kezelés befejezésekor a HCV-RNS nem detektálható, de a kezelés befejezése után ismét kimutatható.

p) Kiterjesztett rapid vírusválasz PRP hármas kezelés során (eRVR): a kezelés megkezdését követően a HCV-RNS a 4. és a 12. héten sem detektálható.

q) Tartós vírusválasz (SVR): a kezelés befejezését követően 24 héttel a HCV-RNS nem mutatható ki.

2.    Kórkép leírása

A hepatitis C vírus (HCV) okozta májgyulladás a transzfúziós hepatitisek leggyakoribb oka volt. A világban kb. 170 millióra becsülik a hepatitis C vírussal fertőzöttek számát, mely jelentős pandémiát jelent, mivel ez az össznépesség kb. 3%-a, és ez ötször nagyobb arányt jelent, mint a HIV1 vírus elterjedtsége. A véradók szűrése (1992 óta) jelentősen csökkentette az infekció átvitelének gyakoriságát a korábbi 17%-ról a jelenlegi 0,001%-ra, de az új esetek megjelenése folyamatos, elsősorban az intravénásan alkalmazott kábítószerek elterjedtsége, valamint az egyéb parenterális átviteli lehetőségek miatt. A krónikus hepatitis C vírus fertőzés a leggyakoribb indikációja a májátültetéseknek. Magyarországon az első felmérések 1,3%-os incidenciát mutattak, a 2000–2004-es adatok 0,6–0,8%-os szeropozitivitást mutattak. A szeropozitív személyek 60–90%-ában kimutatható a HCV (PCR pozitívak). A hazai fertőzöttek több mint 95%-ánál 1. genotípus (főleg 1 b) mutatható ki.

Bizonyos fokozottan veszélyeztetett populációkban az előfordulás magas: politranszfundáltaknál (hemofiliások között) 50–80%, hemodializáltaknál 30–40%, intravénás droghasználók esetében 30–90% a HCV szeropozitívak aránya. A krónikus májbetegeknél, cirrhosisban és hepatocellularis carcinomában szenvedőknél a HCV antitest pozitivitás igen magas, 20–90%.
A fertőzés forrása a viraemiás beteg vagy hordozó. Az intravénás kábítószert használók közös tű- és fecskendő használata eredményezi az érintettek magas HCV-prevalenciáját. A fertőzés eredete a betegek 20–50%-ában nem deríthető ki. HCV pozitivitást jelezhet a cryoglobulinaemia is. A HCV pozitív személyek többsége a 45–65 éves korosztályban található.

2.1.    Rizikócsoportot képeznek továbbá

2.1.1.    az egészségügyi dolgozók,

2.1.2.    a tetováltak, piercinget viselők,

2.1.3.    egyes bőrbetegségekben szenvedők (például porphyria cutanea tarda),

2.1.4.    a fogvatartottak,

2.1.5.    az 1993 előtt szervátültetésben részesültek,

2.1.6.    a vérkészítményben részesülők,

2.1.7.     a fertőzöttek szexuális partnerei és

2.1.8.    a hemodializáltak.

A betegség nagymértékben hozzájárul a rokkantság és halálozás növekedéséhez. Az esetek többségét nem fedezik fel, és leginkább alkoholos vagy gyógyszeres-kémiai májkárosodásnak, illetve zsírmájnak vélik.

3.    Diagnózis

A betegség diagnózisának felállításában az anamnézis felvétel és a fizikális vizsgálat mellett nagy szerepe van a laboratóriumi diagnosztikának. Az alapellátás feladata a májbetegség felismerése és a HCV ellenanyag-szint vizsgálata. Szűrővizsgálatra az anti-HCV harmadik generációs EIA, ELISA teszt javasolt. Utóbbi elvégzése májkárosodás észlelésekor vagy rizikócsoportokban szükséges. Minden személyt szűrni kell, akinél magas a HCV fertőzés rizikója. A betegek szakellátása hepatológiai centrumokban összpontosul.

3.1.     A diagnózis pillérei

3.1.1.    pozitív vírus-szerológia (anti-HCV ellenanyag),

3.1.2.    a virális nukleinsav (HCV-RNS) detektálhatósága, valamint

3.1.3.    a májkárosodás kimutatása kóros transzaminázok (GPT/ALT) és/vagy májbiopszia és/vagy tranziens elasztográfia (FibroScan vizsgálat) és/vagy ezen utóbbi két eljárás ellenjavallata/kivitelezhetetlensége/elérhetetlensége esetén más validált nem-invazív vizsgáló módszer (pl. FibroTest, ELF tesz) alapján.

Ellenjavallatok hiányában kimutatható HCV-RNS és biokémiai, szövettani vagy nem-invazív módszerrel igazolható aktivitás és/vagy fibrosis esetén kezelés javasolt.

3.2.     A diagnosztikus tesztek

3.2.1.    szerológiai és

3.2.2.    molekuláris

vizsgálatok csoportjába sorolhatók.

Az utóbbi a vírus nukleinsav kimutatását jelenti. Meg kell határozni a vírus nukleinsav titerét és a genotípusát, ami a terápia megtervezésében alapvető fontosságú. A terápia célja a vírus teljes kiirtása a szervezetből. A terápia hatékonysága elsősorban a vírus genotípusától függ.

3.3.     Gyógyszeres kezelés indokolt, amennyiben

3.3.1.     a HCV-RNS kimutatható, és

3.3.2.    a GPT emelkedett vagy a májbiopszia vírusos infekcióra jellemző gyulladást és necrosist mutat és/vagy a transiens elastographia (FibroScan) fibrosist mutat.

3.4. Klinikai kép

A krónikus C-hepatitis spontán remissziója és gyógyulása gyakorlatilag nem fordul elő. A betegek jelentős részénél a krónikus gyulladást (annak aktivitásától függetlenül) fibrosis kíséri. Ennek gyorsasága és mértéke nagy egyéni különbségeket mutat, de ez szabja meg a beteg sorsát. A cirrhosis kialakulása átlag 20–25 év alatt következik be, majd a cirrhosis kialakulása után a betegekben HCC jelentkezik évente 3–5%-os gyakorisággal.

A progressziót gyorsítja a rendszeres alkoholfogyasztás, a haemochromatosis, a társfertőzés egyéb hepatitisvírussal. Az alkoholos cirrhosis HCV fertőzésben az alkohol elhagyása után is progrediálhat. Kompenzált HCV-cirrhosis hirtelen fulmináns dekompenzációját okozhatja akut HAV fertőzés. HIV pozitív betegben az AIDS lefolyását a krónikus C-hepatitis enyhe formája is gyorsítja, valamint HIV fertőzés mellett a hepatitis progressziója is gyorsabb. A progresszió gyorsabb túlsúlyos betegekben (27 feletti testtömeg-index). Szervtranszplantált betegeknél az akut szakasz súlyosabb, majdnem mindig krónikussá válik, és a progresszió rapid. A prognózis összefüggése a HCV vírustiter nagyságával még nem kellően bizonyított.

4.    Interferon alapú terápia

4.1.    Alapvető megfontolások

4.1.1.    A kezelések szakmai felügyeletét és jóváhagyását a szakmai szervezetek által delegált Hepatitis Terápiás Bizottság végzi. Összetételét, működését külön dokumentum szabályozza.

4.1.2.    2013. január 1-jétől kezelési engedély csak az erre a célra létrehozott Hepatitis Regiszter (HepReg) rendszerben elektronikusan benyújtott kérelmek alapján adható ki.

4.1.3.    A kezelésre jogosultak között szakmai konszenzus alapján a kezelés sorrendjét elsősorban a májfibrosis előrehaladottsága határozza meg, de a sorrendet a betegség aktivitása, a kezelés sikerének várható esélye és további meghatározott speciális szempontok is befolyásolják.

4.1.4.    A betegek gyógyszeres terápiájának megkezdése minden esetben (független attól, hogy korábban részesült-e már kezelésben vagy sem) a Hepatitis Terápiás Bizottság által meghatározott Prioritási Index alapján történik.

4.1.5.    Valamennyi naiv-nak minősülő, kezelésben korábban nem részesült beteg kezelését PR kettős kombinációval kell megkezdeni, amennyiben nincs ellenjavallat.

4.1.6.    Az interferon-alapú kezelések alatti víruskinetika protokoll szerinti követése, és a STOP-szabályok maradéktalan betartása kiemelt fontosságú!

4.1.7.    A korábban PR kettős kezelésben részesült, de a STOP-szabály miatt a kezelésből kieső betegek várólistára kerülnek, és további kombinációs kezelésbe történő bevonásuk a Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrend szerint történik, amelyre a Hepatitis Terápiás Bizottság ad engedélyt.

4.1.8.    A kezelés során laboratóriumi monitorozás szükséges: bármely új gyógyszer bevezetését követően az első 4 hétben kéthetente, majd négyhetenként teljes vérkép, GPT/ALT, GOT/AST, se. bilirubin, 12 hetenként se. kreatinin, vércukor, TSH meghatározása.

4.1.9.    Tartós vírusválasz (SVR) megítélésére a HCV-RNS negatívvá vált betegeknél a kezelés befejezése után 24 héttel HCV-RNS vizsgálat szükséges.

4.1.10.    Bármely STOP-szabály hatálya alá eső beteg számára csak a korábbinál igazoltan hatékonyabb gyógyszeres kezelés vagy természetes IFN rendelhető.

4.1.11.    A kezelés előtt vagy alatt hepatitis A és hepatitis B ellen vakcináció javasolt.

4.2.     Prioritási Index definíciója, célja

4.2.1.    A Prioritási Index a májfibrosis mértékén alapuló, a betegség aktivitását, a kezelés sikerességének várható esélyét, és további meghatározott speciális szempontokat is figyelembe vevő, a HCV-s betegek kezelésbe vonásának szakmailag indokolt sorrendjét meghatározó numerikus érték, amelynek célja, hogy orientálja a kezelőorvosokat a kezelésre szorulók ütemezését illetően, mind a kérvények benyújtásakor, mind pedig az engedélyezett kezelések megkezdésekor.

4.2.2.     Objektív komponensei:

4.2.2.1.    a májbetegség stádiuma,

4.2.2.2.    a májbetegség aktivitása,

4.2.2.3.    a májbetegség progressziójának üteme,

4.2.2.4.    a terápia várható eredményességét befolyásoló prognosztikus faktorok.

4.2.3.    Szubjektív komponensei:

4.2.3.1.    a kezelőorvos megítélése szerinti prioritási pontok,

4.2.3.2.    a Hepatitis Terápiás Bizottság által adható prioritási pontok.

4.2.4.    Speciális szempontok:

4.2.4.1.    Szervtranszplantált/transzplantációra váró betegek,

4.2.4.2.    hemophiliás/vérzékeny betegek kezelési prioritását reprezentáló pontok (ekkor csak eredménytelen/elérhetetlen nem-invazív vizsgáló módszer esetén adható),

4.2.4.3.    Foglalkozással, foglakoztathatósággal, gyermekvállalással és egyéb speciális szemponttal összefüggő pontok

4.2.4.4.    a Hepatitis Terápiás Bizottság által indoklással megadható egyéb speciális esetekben megítélhető pontok.

A Prioritási Index a kezelésre várakozás alatt 2 havonta 1 ponttal növekszik.

4.2.5.    Prioritási Index számítása

A Prioritási Index az alábbi pontok alatt felsorolt paraméterekhez tartozó pontszámok numerikus összege:

4.2.5.1.    Stádium szövettan, FibroScan vagy más non-inazív teszt alapján (maximum 85 pont)

4.2.5.1.1.    A májbiopsziát (szövettant) FibroScan helyettesítheti, vagy mindkettő ellenjavallata/kivitelezhetetlensége/elérhetetlensége esetén más validált nem-invazív vizsgáló módszer (pl. FibroTest, ELF teszt) helyettesítheti

4.2.5.1.2.     Metavir/Knodell/FibroScan/FibroTest/ELF teszt F0–F4 szerint 0–4x10 pont (maximum 40 pont)

4.2.5.1.2.1.    Átmenetek: F0/F1, F1/F2, F2/F3, F3/F4 esetén sorrendben 5–15–25–35 pont

4.2.5.1.2.2.    Ishak fibrosis score értékelése: 1: 10 pont, 2: 15 pont, 3: 20 pont, 4: 30 pont, 5: 35 pont, 6: 40 pont

4.2.5.1.2.3.    Plusz pontok előrehaladott cirrhosis miatt liver stiffness alapján (maximum 35 pont)

4.2.5.1.2.4.    18,0–32,9 kPa között 5 kPa-onként +5 pont

4.2.5.1.2.5.    33,0 kPa felett 10 kPa-onként +5 pont

4.2.5.1.3.    Ha egyik vizsgálat eredménye sem áll rendelkezésre, akkor 10 pont

4.2.5.2.    Aktivitás, progresszió üteme (maximum 8 pont)

4.2.5.2.1.    Az alábbiak közül a nagyobbik (maximum 4 pont)

4.2.5.2.1.1.    HAI vagy Ishak aktivitás: 3–6 = 1 pont, 7–9 = 2 pont, 10–12 = 3 pont, 13-tól = 4 pont

4.2.5.2.1.2.    METAVIR aktivitás: A1 = 1 pont, A2 = 2 pont, A3 = 3 pont, A4 = 4 pont

4.2.5.2.1.3.     Progresszió FibroScan-el: D 1–1,99 kPa = 1 pont, D 2–2,99 kPa = 2 pont, D3 kPa = 4 pont

4.2.5.2.1.4.    Progresszió szövettannal (D F stádium) DF1 = 1, DF2 = 2, DF3 = 3, DF4 = 4

4.2.5.2.2.    Utolsó GPT (NE/ml) érték/50 = pontszám (maximum 4 pont)

4.2.5.3.    Gyógyhajlam, prediktorok (maximum 10 pont)

4.2.5.3.1.    Életkor 40 év alatt: 1 pont

4.2.5.3.2.    HCV G1b genotípus: 1 pont

4.2.5.3.3.    HCV G2 genotípus: 8 pont

4.2.5.3.4.    HCV G3 genotípus: 6 pont

4.2.5.3.5.    Kiinduló vírustiter < 400.000 = 2 pont, 400.000–2.000.000 = 1 pont

4.2.5.3.6.    Aktuálisan kettős kezelésre nem reagáló, naivnak minősülő beteg: 3 pont

4.2.5.3.7.    Relabáló beteg: 4 pont

4.2.5.3.8.    Parciális responder beteg: 1 pont

4.2.5.3.9.    Thrombocytaszám: 150 G/l felett = 2 pont, 100–150 G/I = 1 pont

4.2.5.4.    Automatikusan nem értékelhető egyéb szempontok (maximum 6 pont)

4.2.5.4.1.    Kezelőorvos pontja: maximum 2 pont (indoklás szükséges)

4.2.5.4.2.    Hepatitis Terápiás Bizottság pontja: maximum 4 pont (indoklás szükséges)

4.2.5.5.    Speciális pontok

4.2.5.5.1.    PegIFN+RBV kezelés: 20 pont (visszavonandó DAA adása esetén)

4.2.5.5.2.    DAA hármas kezelésre történő folytatólagos áttérés miatt adható plusz pontok a vírusválasz szerint:

4.2.5.5.2.1.    HCV-RNS csökkenés a kettős kezelés 12. hetében 1–2 log10: 4 pont

4.2.5.5.2.2.    HCV-RNS csökkenés a kettős kezelés 12. hetében > 2 log10: 10 pont

4.2.5.5.3.    Dokumentáltan 6 hónapnál nem régebben akvirált HCV fertőzés: 50 pont

4.2.5.5.4.    Transzplantáció miatti plusz pontok (bármely szerv transzplantációja esetén):

4.2.5.5.4.1.    Transzplantációs listán lévő beteg: 10 pont

4.2.5.5.4.2.    Élő donoros transzplantációra váró beteg: 20 pont

4.2.5.5.4.3.    Transzplantáción átesett beteg: 30 pont

4.2.5.5.4.4.    Transzplantáción átesett betegben F3–4 stádium és/vagy fibrotizáló cholestaticus hepatitis: 60 pont

4.2.5.5.5.    Haemophíliás beteg, ha fibroscan nem érhető el: 20 pont

4.2.5.5.6.    Haemodializált beteg: 20 pont

4.2.5.5.7.    Különleges egyéb epidemiológiai indok (indoklással, pl. intézeti elhelyezés): 10 pont

4.2.5.5.8.    In vitro fertilitási programban résztvevő beteg: 20 pont

4.2.5.5.9.    HCV eradikálása után gyermeket vállalni szándékozó 30 év feletti gyermektelen nőbeteg: 20 pont (a kezelésre szoruló nyilatkozatát csatolni szükséges)

4.2.5.5.10.    Súlyos extrahepatikus HCV manifestatio (pl. cryoglobulinaemias vasculitis): 20 pont

4.2.5.5.11.    Egészségügyi dolgozó: 20 pont

4.2.5.5.12.    HCV fertőzöttség miatt foglalkozása gyakorlásától jogszabályban eltiltott személy: +50 prioritási pont

4.2.5.5.13.    HIV vagy HBV koinfectio: 20 pont

4.2.5.5.14.    A Prioritási Index a kezelésre várakozás alatt (az ezirányú kérvény benyújtását követően kéthavonta 1 ponttal növekszik).

4.3.    A betegség terápiájában használatos készítmények

4.3.1.    Pegilált interferon + ribavirin kettős kezelés (PR)

4.3.1.1.    Valamennyi HCV genotípus esetén a naiv-nak minősülő betegek kezelését PR kettős kombinációval kell megkezdeni (proteáz-gátló nélkül), amennyiben nincs ellenjavallat.

4.3.1.2.    Teljes kezdő dózis: hetente 1x180 µg PegIFN-alfa-2a vagy hetente 1x1,5 µg/ttkg PegIFN-alfa-2b+ napi 600-1400 mg (>13,0 mg/ttkg) RBV.

4.3.1.3.    Ribavirinnel kombinált heti 1x1,0 µg/ttkg kezdődózisú PegIFN-alfa-2b-vel végzett kezelés is hatékonynak bizonyult. Ilyen csökkentett kezdődózissal végezhető kezelés pl. kifejezett thrombopenia vagy leukopenia esetén (ld. speciális betegcsoportok).

4.3.1.4.    A PegIFN és/vagy ribavirin mellékhatás miatti dóziscsökkentésre vonatkozó szabályokat a készítmények alkalmazási előírásai ismertetik. (Ribavirin esetében a mellékhatás miatti dóziscsökkentés 200 mg-os lépésekben javasolt.)

A két különböző PegIFN egymással történő helyettesíthetőségével kapcsolatban nem állnak rendelkezésre adatok, ezért nem ajánlott.

4.3.2.    Pegilált interferon + ribavirin + proteáz-gátló (PI) hármas kezelés (PRP)

4.3.2.1.    A proteáz-gátlók (PI) orálisan adható, a HCV G1 genotípus ellen direkt antivirális hatással rendelkező készítmények.

4.3.2.2.    A PI készítmények kizárólag verifikált HCV G1 genotípussal fertőzött betegeknél, kizárólag PegIFN+RBV mellett, harmadik szerként alkalmazhatók az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) általi finanszírozással a Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrendnek megfelelően azon betegeknél, akiket

4.3.2.2.1.    korábban pegilált interferonnal kezeltek ribavirinnel kombinálva és

4.3.2.2.2.    a kezelésre nem reagáltak (null-reagálók) vagy visszaesők és

4.3.2.2.3.    kompenzált májbetegségben szenvednek (beleértve a cirrhosist is)

a finanszírozási folyamatábrában részletezettek szerint.

4.3.2.3.     PegIFN és/vagy RBV és/vagy PI ellenjavallata és/vagy intolerancia kialakulása esetén PRP hármas kezelés nem végezhető.

4.3.2.4.    RBV nélküli PegIFN terápia kombinálása PI kezeléssel rezisztencia kialakulása miatt tilos.

4.3.2.5.    PRP hármas kezeléskor a kétféle PegIFN készítmény (2a, illetve 2b) bármelyike alkalmazható, dózisuk és a ribavirin dózisa megfelel az előzőekben leírtaknak.

4.3.2.6.    PRP hármas kezeléskor a háromféle PI készítmény (boceprevir, illetve szimeprevir/telaprevir) bármelyike alkalmazható, de az alkalmazás módja, ideje, a rendelkezésre álló evidenciák és a mellékhatások különbözősége befolyásolhatja az egyes betegeknél a PI választást:

4.3.2.6.1.    boceprevir alapú hármas kezelés javasolható olyan betegeknél, akiknél nagy az esélye, hogy hatástalanság miatt a PRP hármas kezelést az első 12 héten belül be kell fejezni. Ilyen betegek lehetnek például a korábbi PR kezelés során null-reagáló cirrhosisos betegek,

4.3.2.6.2.    korábbi PR kettős kezelés után relabáló nem-cirrhotikus betegek számára – a rövidebb kezelés lehetősége miatt – költséghatékonysági szempontból a szimeprevir/telaprevir látszik célszerűbbnek,

4.3.2.6.3.    mellékhatás esetén a PI-ok dózisának csökkentése nem javasolt; a PegIFN vagy a ribavirin dózisának csökkentése és/vagy a PI teljes elhagyása, vagy mindhárom készítmény elhagyása mérlegelendő.

4.3.3.     Gyógyszer-rezisztencia

Gyógyszer rezisztenciáról akkor beszélhetünk, ha a PI kezelés alatt a PI-ra nem reagáló HCV törzsek felszaporodása 10% feletti mértékben van. PI kezelés során gyógyszer-rezisztencia kialakulását jelzi, ha két kvantitatív HCV-RNS meghatározás közötti időszakban a HCV-RNS szint 1-log10 mértékben megnövekszik, vagy ha a korábban nem kimutatható HCV-RNS újból kimutathatóvá válik. A rezisztencia vizsgálatok csak kutatási jelleggel, nem az OEP által finanszírozott módon javasoltak. Gyógyszer-rezisztencia kialakulásakor minden esetben a kezelés megszakítása szükséges (STOP-szabály), keresztrezisztenciát mutató másik PI-val sem végezhető kezelés.

4.3.3.1.    A proteáz-gátlók számos gyógyszerrel kölcsönhatásba lépnek (ld. alkalmazási előírás).

4.3.3.2.    Sikertelen PRP hármas kezelés után ismételt interferon-alapú kezelés nem javasolható, kivétel, ha a sikertelenség valószínűsíthető oka nem a vírusválasz elmaradása, hanem a készítmény gyógyszer-specifikus mellékhatása.

4.3.4.     Boceprevir (200 mg kapszula) specifikus alkalmazási szempontok

4.3.4.1.     Lead-in periódus

A boceprevir alapú hármas kezelés minden esetben 4 hetes bevezető (lead-in) PR kettős kezeléssel kezdődik. A kezelési hetek számolása minden esetben a lead-in periódus kezdetétől indul.

4.3.4.2.    Adagolás:

Adagolás 7–9 órás intervallumokban, naponta háromszor 800 mg (3x4 kapsz.) per os, étkezés közben, alkalmazási előírás szerint.

4.3.4.3.    Mellékhatások

4.3.4.3.1.     anaemia, mely miatt a klinikai vizsgálatokban kezelt betegek 43%-ánál erythropoetin adására került sor, és a betegek 3%-ánál vált szükségessé transzfúzió (ld. alkalmazási előírás).

Az erythropoetin az off-label alkalmazás szabályai szerint adható, de a ribavirin adagjának csökkentése inkább javasolható. Ez történhet egy lépésben is 600 mg-ra.

4.3.5.     A boceprevir alapú hármas kezelés virológiai követése, STOP-szabályok

4.3.5.1.    A boceprevir alapú hármas kezelés során újrakezeléskor a lead-in kezelés kezdetétől számított 12. és 24. hét elteltével mennyiségi HCV-RNS vizsgálat szükséges.

4.3.5.2.    STOP-szabályok: a boceprevir alapú kezelés abbahagyandó (mindegyik készítmény), ha

4.3.5.2.1.    STOP-szabály: a HCV-RNS szint 8 hét kezelés után kimutatható vagy

4.3.5.2.2.    STOP-szabály: a HCV-RNS szint 12 hét kezelés után kimutatható vagy

4.3.5.2.3.    STOP-szabály: a HCV-RNS 24 hét kezelés után kimutatható.

4.3.6.     Telaprevir (375 mg filmtabletta) specifikus alkalmazási szempontok

4.3.6.1.    Telaprevir kezeléskor a kezelés kezdetétől mindhárom készítményt együtt kell alkalmazni.

4.3.6.2.    Lead-in periódus alkalmazása nem szükséges (de hátrányt sem jelent).

4.3.6.3.    A kezelési hetek számolása minden esetben a telaprevir kezelés megkezdésétől indul.

4.3.6.4.    Adagolás:

Adagolás 8 óránként 750 mg (3x2 tabl.) per os, zsírtartalmú étellel együtt (ld. alkalmazási előírás).

4.3.6.5.    Mellékhatások:

4.3.6.5.1.    bőrkiütés, amely miatt a betegek 4–5%-ánál válhat szükségessé a telaprevir elhagyása,

4.3.6.5.2.    anaemia, amely ugyanolyan módon kezelendő, mint boceprevir esetén.

4.3.7.    A telaprevir alapú hármas kezelés virológiai követése, STOP-szabályok

4.3.7.1.    A telaprevir alapú hármas kezelés során a kezelés megkezdése után 4, 12 és 24 héttel mennyiségi HCV-RNS vizsgálat szükséges.

4.3.7.2.    STOP-szabályok: a telaprevir alapú kezelés abbahagyandó (mindegyik készítmény), ha

4.3.7.2.1.    STOP-szabály: a HCV-RNS szint 4 hét kezelés után >1000 IU/ml, vagy

4.3.7.2.2.    STOP-szabály: a HCV-RNS szint 12 hét kezelés után > 1000 IU/ml, vagy

4.3.7.2.3.    STOP-szabály: a HCV-RNS 24 hét kezelés után is ł 15 IU/ml.

4.3.8.    Szimeprevir specifikus alkalmazási szempontok

4.3.8.1.    Szimeprevir kezeléskor a kezelés kezdetétől mindhárom készítményt együtt kell alkalmazni.

4.3.8.2.    Adagolás:

Adagolás: naponta egyszer 150 mg, 12 héten keresztül per os, étkezés közben bevéve (ld. alkalmazási előírás).

4.3.8.3.    Mellékhatások:

4.3.8.3.1.    bőrkiütés, amely miatt a betegek 0,8%-ánál válhat szükségessé a szimeprevir elhagyása,

4.3.8.3.2.    enyhe vagy közepesen súlyos fotoszenzitivitási reakciók,

4.3.8.3.3.    emelkedett bilirubin szint, dyspnoe, ami még nem indokolta a kezelés abbahagyását.

4.3.9.     A szimeprevir alapú hármas kezelés virológiai követése, STOP-szabályok

4.3.9.1.    A szimeprevir alapú hármas kezelés során a kezelés megkezdése után 4, 12 és 24 héttel mennyiségi HCV-RNS vizsgálat szükséges.

4.3.9.2.    STOP-szabályok: a szimeprevir alapú kezelés abbahagyandó (mindegyik készítmény), ha

4.3.9.2.1.    STOP-szabály: a HCV-RNS szint 4 hét kezelés után ł25 IU/ml, vagy

4.3.9.2.2.    STOP-szabály: a HCV-RNS 12 hét kezelés után kimutatható (PCR pozitív), vagy

4.3.9.2.3.    STOP-szabály: a HCV-RNS 24 hét kezelés után kimutatható (PCR pozitív).

4.3.10.     Standard interferon + ribavirin kombináció

4.3.10.1.    Standard interferon (StdIFN) kezelés kifejezett thrombopenia vagy leukopenia hajlam esetén végezhető, de ilyenkor is mérlegelendő csökkentett dózisú PegIFN+RBV terápia végzése. A StdIFN dózisa: heti 3x3–6 ME, mely – ha nem ellenjavallt – a fenti dózisú RBV-nel kombinálandó.

4.3.10.2.    A PI kezeléssel történő kombinálásra nincsen adat, így nem ajánlott.

4.3.11.    Pegilált interferon (PegIFN) vagy standard interferon (stdIFN) monoterápia

4.3.11.1.    RBV ellenjavallata esetén a fenti dózisú PegIFN, vagy – ha az nem végezhető – StdIFN monoterápia végezhető.

4.3.11.2.    RBV nélküli IFN/PegIFN terápia kombinálása PI kezeléssel rezisztencia kialakulása miatt tilos.

4.3.12.    Természetes interferon

4.3.12.1.    Az IFN/PegIFN+RBV+PI terápiából STOP-szabály miatt kiesett betegek liofilizált természetes human leukocita IFN-nal kezelhetők, az eredetileg tervezett időtartamig. Dózis: heti 3x3 ME. A kezelés a biokémiai remisszió fenntartása érdekében – engedélyezést követően – egy éven túl is folytatható, illetve biokémiai relapszus esetén ismételhető.

4.3.12.2.    Extrahepaticus manifesztáció (pl. cryoglobulinaemiás vasculitis) esetén egy évig akkor is végezhető természetes IFN kezelés, ha a GPT/ALT érték és a szövettan alapján májérintettség nem bizonyítható. Indokolt esetben a kezelés egy év után meghosszabbítható.

4.3.12.3.    Igazoltan IFN alfa-2 ellenes neutralizáló antitestek miatt nem reagáló vagy relabáló betegnél (beleértve a break through jelenséget is) az ilyen antitestek jelenléte esetén is igazoltan hatékony természetes IFN±RBV-nel teljes dózisú és időtartamú ismételt kezelés végezhető.

4.3.12.4.    A PI kezeléssel történő kombinálásra nincsen adat, így nem ajánlott.

4.3.13.    Pegilált interferon alfa + ribavirin + NS5B inhibitor (sofosbuvir) hármas kezelés

4.3.14.    Sofosbuvir specifikus alkalmazási szempontok

4.3.14.1.    Sofosbuvir kezeléskor a kezelés kezdetétől mindhárom készítményt együtt kell alkalmazni.

4.3.14.2.    Kizárólag verifikált HCV G1 genotípussal fertőzött betegeknél adható OEP finanszírozással a Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrendnek megfelelően.

4.3.14.3.    Adagolás:

Adagolás: naponta egyszer 400 mg, 12 héten keresztül per os, étkezés közben bevéve (ld. alkalmazási előírás).

4.3.14.4.    Mellékhatások:

4.3.14.4.1.    vérkép: anémia, neutropénia, csökkent thrombocita és limfocitaszám, emelkedett bilirubinszint,

4.3.14.4.2.    anyagcsere tünetek: csökkent étvágy, hányás, hányinger,

4.3.14.4.3.    pszichiátriai és idegrendszeri tünetek: insomnia, szédülés, fejfájás.

4.3.15.    Ha a sofosbuvirral kombinációban alkalmazott gyógyszer(ek) vonatkozásában súlyos mellékhatások lépnek fel, az adagolás módosítása az alkalmazási előírások szerint történik.

4.3.16.    Amennyiben a sofosbuvirral kombinációban alkalmazott másik gyógyszer alkalmazását véglegesen abbahagyják, akkor a sofosbuvir alkalmazását is abba kell hagyni. Sofosbuvirral monoterápia nem végezhető.

5.    Az ellátás igénybevételének rendje

5.1.    A finanszírozás rendje, a hepatitis C betegség diagnosztikus algoritmusa

5.2.    Az algoritmus részletezése

5.2.1.    Általános kivizsgálás

5.2.1.1.    Anamnézis

5.2.1.2.    Fizikális vizsgálat

5.2.1.3.    Laboratóriumi diagnosztika (vérkép, májfunkciók, glükóz, lipidek, vesefunkciók, TSH és HCV ellenanyag)

5.2.1.4.    Műszeres vizsgálatok: hasi ultrahang

5.2.1.5.    Differenciál diagnosztika (HIV, HAV, HBV, HDV, ANA, TSH stb.)

5.2.1.6.    Igazolhatóan 6 hónapnál régebben fennálló HCV fertőzöttség esetén az aktív hepatitis fennállását a kezelés megkezdése előtti egyetlen emelkedett GPT/ALT érték is támogatja, de normál GPT/ALT érték sem zárja azt ki, és az antivirális kezelés nem ellenjavallt, ha a hepatitis fennállása szövettanilag vagy más módon igazolható (aktivitás és/vagy fibrosis).

5.2.1.7.    A kezelés során laboratóriumi monitorozás szükséges: bármely új gyógyszer bevezetését követően az első 4 hétben kéthetente, majd 4–8 hetenként teljes vérkép, GPT/ALT, GOT/AST, se. bilirubin, 12 hetenként se. kreatinin, vércukor, TSH meghatározása.

5.2.1.8.    A kezelés előtt vagy alatt hepatitis A és hepatitis B ellen vakcináció javasolt.

5.2.2.    HCV-RNS vizsgálata molekuláris diagnosztikus módszerrel (HCV PCR)

HCV-RNS (real time RT-PCR) meghatározás az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, akkreditált víruslaborban, CE jelzésű teszttel. A beteg molekuláris diagnosztikai vizsgálatait – az értékelhetőség és a követés miatt – a kezelés egész időtartama alatt lehetőség szerint azonos módszerrel és azonos laboratóriumban szükséges végezni.

5.2.2.1.     HCV-RNS vizsgálat indokolt, amennyiben a beteg kezelése várhatóan szükséges és lehetséges:

5.2.2.1.1.    akiknél pozitív az anti-HCV teszt, azon személyeknél a kezelés előtt célszerű szenzitív kvantitatív tesztet végezni, azzal, hogy G1 és G4 genotípus esetén a kezelés megkezdése előtt ez mindenképp kötelező;

5.2.2.1.2.    akiknél bizonytalan vagy a klinikumnak ellentmondó az anti-HCV eredmény (kétes, téves pozitív vagy negatív anti-HCV eredmény);

5.2.2.1.3.    kvantitatív vírus nukleinsav vizsgálat végzendő, akiknél negatív az anti-HCV teszt, de akut HCV fertőzés gyanúja áll fenn vagy immunszupprimáltak.

5.2.2.2.    Olyan anti-HCV pozitív betegnél, akinél antivirális kezelés biztosan nem végezhető (például kontraindikált vagy a kezelést a beteg nem vállalja), HCV-RNS vizsgálat végzése indokolatlan.

5.2.3.    Vírus genotípus meghatározás

A HCV genotípus meghatározása szükséges PRP hármas kezelés valamint az interferon-mentes kezelés előtt minden olyan betegnél, akinél a genotípus nem ismert. Amennyiben genotípus vizsgálat nem történt vagy a genotípus nem határozható meg, csak PR kettős kezelés végezhető.

5.2.4.    Májbiopszia, tranziens elastographia, egyéb validált nem invazív vizsgálómódszer

Májbiopszia végezhető, ha a kezelőorvos szükségesnek tartja a máj necroinflammációjának és a fibrosis stádiumának meghatározását prognosztikus célból vagy a kezelésre vonatkozó döntéshez. A májbiopsziát kiválthatja FibroScan vizsgálat. HCV G2, G3 és G4 genotípusok esetén mellőzhető a májbiopszia és a FibroScan vizsgálat.

Az előbbi módszerek ellenjavallata/elérhetetlensége/kivitelezhetetlensége esetén más validált nem invazív vizsgáló módszer (pl. FibroTest, ELF teszt) végezhető.

5.3.    A finanszírozás rendje, a krónikus hepatitis C betegség kezelési algoritmusa

A kezelési algoritmus eltér aszerint, hogy a beteget első ízben kezelik vagy korábban már részesült kezelésben. A terápia eltér a vírus genotípusa szerint is.

5.3.1.    Finanszírozási algoritmus a naiv-nak minősülő HCV G1 betegek kezelése esetén

5.3.2.    Az algoritmus részletezése

5.3.2.1.    A betegek első alkalommal történő kezelését – amennyiben a Hepatitis Terápiás Bizottság által meghatározott Prioritási Index alapján kezelésbe vonhatók – PegIFN+ribavirin kettős kombinációval kell megkezdeni.

5.3.2.2.    A kezelés 4. hetét követően HCV-RNS vizsgálatot kell végezni.

5.3.2.3.    Amennyiben a 4. héten a HCV-RNS nem mutatható ki (negatív), a kettős kezelést kell tovább folytatni. Alacsony kiinduló vírus titerszám esetén (< 400.000 IU/ml), amennyiben nem áll fenn cirrhosis, 24 hetes PR kettős kezelés elegendő.

5.3.2.4.    Amennyiben a 4. héten végzett HCV PCR alapján a kiinduló vírusszám csökkenése nagyobb, mint (1 log10), a PR kettős kezelést kell tovább folytatni.

5.3.2.5.    A kezelés 12. hetét követően HCV-RNS vizsgálatot kell végezni. Amennyiben ekkor a HCV-RNS kimutatható (pozitív) a PR kettős kezelést le kell állítani STOP-szabály alapján. Amennyiben a kezelés 12. hetében HCV-RNS nem mutatható ki (negatív), PR kettős kezelést kell tovább folytatni még 36 héten át (6). A kezelés időtartama összesen 48 hét.

5.3.2.6.    Minden sikeresen befejezett terápia után 24 héttel HCV PCR vizsgálat elvégzése (kontroll) szükséges (8) a tartós vírusválasz megítélésére.

5.3.2.7.    Amennyiben a 4. héten a vírusszám nem csökken a kiinduló vírusszám szintjének legalább tizedére (1 log10) (7), a PR kettős kezelést le kell állítani a STOP-szabály alapján.

5.3.2.8.    A korábban kettős kezelésben részesült, de a STOP-szabályok miatt leállított terápiájú betegek várólistára (9) kerülnek.

5.3.2.9.    Ezeknél a betegeknél további kezelés bevezetésének mérlegelése szakmailag indokolt, ők az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján (10) a várólista sorrend szerint részesülhetnek kezelésben.

5.3.3.    Finanszírozási algoritmus naiv és PR kettős kezelésről STOP-szabály miatt leállított HCV G1 betegek PR és boceprevir alapú hármas kezelése esetén

5.3.4.    Az algoritmus részletezése

5.3.4.1.    A betegek első alkalommal történő kezelését – amennyiben a Hepatitis Terápiás Bizottság által meghatározott Prioritási Index szerint kezelésbe vonhatók – PegIFN+ribavirin kettős kombinációval kell megkezdeni.

5.3.4.2.    A PR kettős kezelést a STOP-szabály alapján le kell állítani, amennyiben a 4. héten végzett PCR szerint a vírusszám nem csökkent a kiindulási érték legalább egy tizedére, vagy a 12. héten a HCV-RNS kimutatható (pozitív) (ld. 5.3.1. ábra).

5.3.4.3.    Ezek a betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek PRP hármas kezelésben vagy IFN-mentes kezelésben.

5.3.4.4.    Amennyiben a betegnél a szakmai definíció (ld. fogalmak) szerint nem áll fenn cirrhosis, úgy a 4 hetes PR lead-in kezelés után további 24 hétig folytatandó a PR+boceprevir hármas kezelés. A kezelés teljes időtartama 28 hét.

5.3.4.5.    Minden cirrhosisos betegnél a 4 hetes lead-in kettős kezelés után további 44 héten át kell folytatni a PR+boceprevir hármas kezelést. A kezelés teljes időtartama 48 hét. Amennyiben a beteg nem tolerálja a hármas kezelést, az utolsó 12 héten PR kettős kezelést kaphat.

5.3.4.6.    Minden sikeresen befejezett terápia után 24 héttel HCV PCR vizsgálat elvégzése (kontroll) szükséges a tartós vírusválasz megítélésére.

5.3.4.7.    A boceprevir alapú hármas kezelést le kell állítani (STOP-szabályok), amennyiben:

5.3.4.7.1.    a 8. héten a HCV PCR pozitív

5.3.4.7.2.    a 12. héten a HCV PCR pozitív

5.3.4.7.3.    a 24. héten a HCV PCR pozitív.

5.3.4.8.    A STOP-szabály alá eső betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek további kezelésben.

5.3.5.    Finanszírozási algoritmus naiv és PR kettős kezelésről STOP-szabály miatt leállított HCV G1 betegek PR és telaprevir alapú hármas kezelése esetén:

5.3.6.    Az algoritmus részletezése

5.3.6.1.    A betegek első alkalommal történő kezelését – amennyiben a Hepatitis Terápiás Bizottság által meghatározott Prioritási Index szerint kezelésbe vonhatók – PegIFN+ribavirin kettős kombinációval kell megkezdeni.

5.3.6.2.    A PR kettős kezelést a STOP-szabály alapján le kell állítani, amennyiben a 4. héten végzett PCR szerint a vírusszám nem csökkent a kiindulási érték legalább egy tizedére, vagy a 12. héten a HCV-RNS kimutatható (ld. 5.3.1. ábra).

5.3.6.3.    Ezek a betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek PRP hármas kezelésben vagy IFN-mentes kezelésben.

5.3.6.4.    A szakmai definíció szerint (ld. fogalmak) nem cirrhosisos betegek, akiknél a kiterjesztett vírusválasz (eRVR) pozitív, 12 hetes PR+ telaprevir kezelést követően még további 12 héten át PR kettős kezelésben részesülnek.

5.3.6.5.    Minden cirrhosisos betegnél, vagy akiknél az eRVR negatív, a 12 hetes PR+telaprevir hármas kezelést 36 hétig tartó PR kettős kezelés zárja le.

5.3.6.6.    Minden sikeresen befejezett terápia után 24 héttel HCV PCR vizsgálat elvégzése (kontroll) szükséges a tartós vírusválasz megítélésére.

5.3.6.7.    A telaprevir alapú hármas kezelést le kell állítani (STOP-szabályok), amennyiben:

5.3.6.7.1.    a 4. héten: HCV-RNS ł 1000 IU/ml,

5.3.6.7.2.    a 12. héten: HCV-RNS ł 1000 IU/ml,

5.3.6.7.3.    a 24. héten: HCV PCR pozitív.

5.3.6.8.    A STOP-szabály alá eső betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek további kezelésben.

5.3.7.    Finanszírozási algoritmus naiv és PR kettős kezelésről STOP-szabály miatt leállított HCV G1 betegek PR és szimeprevir alapú hármas kezelése esetén:

5.3.8.    Az algoritmus részletezése

5.3.8.1.    A betegek első alkalommal történő kezelését – amennyiben Terápiás Bizottság által meghatározott Prioritási Index szerint kezelésbe vonhatók – PegIFN+ribavirin kettős kombinációval kell megkezdeni.

5.3.8.2.    A PR kettős kezelést a STOP-szabály alapján le kell állítani, amennyiben a 4. héten végzett PCR szerint a vírusszám nem csökkent a kiindulási érték legalább egy tizedére, vagy a 12. héten a HCV-RNS kimutatható (pozitív) (ld. 5.3.1. ábra).

5.3.8.3.    Ezek a betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek PRP hármas kezelésben, vagy IFN-mentes kezelésben. (3)

5.3.8.4.    A betegek PR+szimeprevir hármas kombinációs kezelése 12 hétig tart – kivétel a HIV társfertőzött cirrhosisos betegek –, amelyet további 12 hétig peginterferon alfa és ribavirin kettős kezelés követ, amennyiben a terápiát STOP szabály miatt nem kell leállítani. (4) A kezelés teljes időtartama 24 hét.

5.3.8.5.    Minden sikeresen befejezett terápia után 24 héttel HCV PCR vizsgálat elvégzése (kontroll) szükséges a tartós vírusválasz megítélésére. (5)

5.3.8.6.    A szimeprevir alapú hármas kezelést le kell állítani (STOP-szabályok), amennyiben:

5.3.8.6.1.    a 4. héten: HCV-RNS ł 25 IU/ml,

5.3.8.6.2.    a 12. héten: HCV-RNS kimutatható (PCR pozitív) vagy

5.3.8.6.3.    a 24. héten: HCV-RNS kimutatható (PCR pozitív).

5.3.8.7.    A STOP-szabály alá eső betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek további kezelésben.

5.3.9.    A naiv és PR kettős kezelésről STOP-szabály miatt leállított HCV G1 betegek PR és sofosbuvir alapú hármas kezelése esetén:

5.3.9.1.    A betegek első alkalommal történő kezelését – amennyiben a Hepatitis Terápiás Bizottság által meghatározott Prioritási Index szerint kezelésbe vonhatók – PegIFN+ribavirin kettős kombinációval kell megkezdeni.

5.3.9.2.    A PR kettős kezelést a STOP-szabály alapján le kell állítani, amennyiben a 4. héten végzett PCR szerint a vírusszám nem csökkent a kiindulási érték legalább egy tizedére, vagy a 12. héten a HCV-RNS kimutatható (ld. 5.3.1. ábra).

5.3.9.3.    Ezek a betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek PR+sofosbuvir hármas kezelésben,.

5.3.9.4.    A betegek PR+sofosbuvir hármas kombinációs kezelése 12 hétig tart. Negatív prediktorok fennállása esetén megfontolandó a 24 hetes terápia.

5.3.9.5.    Minden sikeresen befejezett terápia után 24 héttel HCV PCR vizsgálat elvégzése (kontroll) szükséges a tartós vírusválasz megítélésére.

5.3.9.6.    A sofosbuvir alapú hármas kezelés leállítására vonatkozó STOP szabály nem ismert.

5.3.9.7.    A STOP-szabály alá eső betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek további kezelésben.

5.3.10.    Finanszírozási algoritmus ismételt kezelés esetén

5.3.10.1.    Korábban PR kombinációval sikertelenül kezelt betegek PRP (PegIFN+RBV+PI) hármas kezelése.

5.3.10.1.1.    A finanszírozási eljárásrend szempontjából „korábban sikertelenül kezelt” betegnek tekinthetők mindazok, akik korábban PegIFN+RBV kezelés során nem váltak PCR negatívvá vagy vírusáttörés, illetve relapszus volt tapasztalható.

5.3.10.1.2.    A korábban PR kettős kezelésben részesült, de a STOP-szabály miatt a kezelésből kieső betegek várólistára kerülnek, és a hármas (PRP) kombinációs kezelésbe történő bevonásuk a szakmai konszenzuson alapuló Prioritási Index alapján a Hepatitis Terápiás Bizottság engedélye szerint történik.

5.3.10.2.    PRP hármas kezeléskor a háromféle proteáz inhibitor (PI) készítmény (boceprevir, illetve telaprevir/szimeprevir) bármelyike alkalmazható, de az alkalmazás módja, ideje, a rendelkezésre álló evidenciák és a mellékhatások különbözőségei befolyásolhatják az egyes betegeknél a PI választást.

5.3.10.2.1.    Költséghatékonysági szempontból a boceprevir alapú hármas kezelés javasolt olyan betegeknél, akiknél nagy az esélye annak, hogy hatástalanság miatt a PRP hármas kezelést az első 12 héten belül be kell fejezni. Ilyen betegek lehetnek például a korábbi kezelés során null-reagáló cirrhosisos betegek.

5.3.10.2.2.    A korábban PR kettős kezelés után relabáló nem cirrhotikus betegek számára – a rövidebb kezelés lehetősége miatt, költséghatékonysági szempontból – a telaprevir/szimeprevir látszik célszerűbbnek.

5.3.11.    Korábban sikertelenül kezelt HCV G1 betegek PR+ boceprevir alapú hármas kezelése:

5.3.12.    Az algoritmus részletezése

A korábban sikertelenül kezelt HCV G1 betegek PR+ boceprevir alapú hármas kezelésének megkezdése az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrend szerint történik.

5.3.12.1.    A kezelés 4 hetes PR kettős kezeléssel indul (pegilált interferon/ribavirin kombináció), függetlenül attól, hogy a betegnél cirrhosis fennáll vagy nem. A kezelés kizárólag verifikált G1 genotípus esetén kezdhető meg.

5.3.12.2.    A 4 hetes PR lead-in kettős kezelést követően egészül ki a terápia boceprevirrel. (2)

5.3.12.3.    A kezelés 8., 12. és 24 hetében HCV-RNS vizsgálat (3, 4, 5) szükséges. Amennyiben ezen időpontokban végzett vizsgálatok során a HCV-RNS kimutatható (pozitív), a STOP-szabály alapján a kezelés megszakítandó.

5.3.12.4.    Amennyiben a beteg a szakmai definíció szerint (ld. fogalmak) nem cirrhosisos (6), a hármas kezelés tovább folytatható még 12 hétig, amelyet további 12 hét PR kettős kezelés zár le (7). A kezelés teljes időtartama 48 hét.

5.3.12.5.    Amennyiben a betegnél fennáll a cirrhosis (8), a hármas kezelés tovább folytatható még 24 hétig (9). A kezelés teljes időtartama ezen betegek esetében is összesen 48 hét.

5.3.12.6.    A STOP-szabály alá eső betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek további kezelésben.

5.3.13.    Korábban sikertelenül kezelt HCV G1 betegek PR+ telaprevir alapú hármas kezelése a korábban kapott kettős kezelést követően visszaeső (relabáló) betegeknél:

5.3.14.    Az algoritmus részletezése

A korábban sikertelenül kezelt, a kettős kezelést követően visszaeső HCV G1 betegek PR+ telaprevir alapú hármas kezelésének megkezdése az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrend szerint történik.

5.3.14.1.    A kezelés PR+ telaprevir hármas kombinációval kezdhető, lead-in periódus nem szükséges. A kezelés jelen esetben is kizárólag verifikált G1 genotípus esetén kezdhető meg.

5.3.14.2.    A kezelés 4. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS szint 4 hét kezelés után > 1000 IU/ml, a STOP-szabály alapján a kezelést meg kell szakítani. Amennyiben a vírusszám ez alatt van, a hármas kezelés tovább folytatható.

5.3.14.3.    A kezelés 12. hetében ismét HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS 12 hét kezelés után > 1000 IU/ml, a STOP-szabály alapján a kezelést meg kell szakítani.

5.3.14.4.    A nem cirrhosisos betegeknél és akiknél eRVR tapasztalható (kiterjesztett rapid vírusválasz: pozitív), további
12 héten át PR kettős kezelés folytatható. A kezelés teljes időtartama 24 hét.

5.3.14.5.    Amennyiben a betegnél cirrhosis fennáll (ld. alapfogalmak) vagy eRVR nem tapasztalható (kiterjesztett rapid vírusválasz: negatív), további 12 héten át PR kettős kezelés folytatható.

5.3.14.6.    Ezen betegeknél a kezelés 24. hetében ismét HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS 24 hét kezelés után is detektálható (pozitív), a STOP-szabály alapján a kezelést meg kell szakítani.

5.3.14.7.    Amennyiben ekkor vírus nem detektálható, a kettős kezelés tovább folytatható még 24 hétig. A kezelés teljes időtartama 48 hét.

5.3.14.8.    A STOP-szabály alá eső betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek további kezelésben.

5.3.15.    Korábban kapott kettős kezelésre nem reagáló betegek (parciális, null-responder betegek) kezelése:

5.3.16.    Az algoritmus részletezése

A korábban kapott kettős kezelésre nem reagáló HCV G1 betegek PR+ telaprevir alapú hármas kezelésének megkezdése az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrend szerint történik.

5.3.16.1.    A kezelés PR+ telaprevir hármas kombinációval kezdhető, lead-in periódus nem szükséges. A kezelés jelen esetben is kizárólag verifikált G1 genotípus esetén kezdhető meg.

5.3.16.2.    A kezelés 4. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS szint 4 hét kezelés után >= 1000 IU/ml, a STOP-szabály alapján a kezelés megszakítandó. Amennyiben a vírusszám ez alatt van, a hármas kezelés tovább folytatható.

5.3.16.3.    A kezelés 12. hetében ismét HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS 12 hét kezelés után >= 1000 IU/ml, a STOP-szabály alapján a kezelés megszakítandó.

5.3.16.4.    Amennyiben a HCV-RNS 12 hét kezelés után 1000 IU/ml alatt marad, PR kettős kezelés folytatható tovább.

5.3.16.5.    A kezelés 24. hetében ismét HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV PCR 24 hét kezelés után kimutatható (pozitív), a STOP-szabály alapján a kezelés megszakítandó.

5.3.16.6.     Amennyiben a HCV-RNS 24 hét kezelés után negatívvá válik, PR kettős kezelés folytatható tovább még 24 héten át (összesen 36 hét PR kettős kezelés). A kezelés teljes időtartama 48 hét.

5.3.16.7.    A STOP-szabály alá eső betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek további kezelésben.

5.3.17.    A korábban kapott kettős kezelést követően visszaeső (relabáló) HCV G1 betegek PR+ szimeprevir alapú hármas kezelése:

5.3.18.    Az algoritmus részletezése

A korábban sikertelenül kezelt, a kettős kezelést követően visszaeső (relabáló) HCV G1 betegek PR+ szimeprevir alapú hármas kezelésének megkezdése az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrend szerint történik.

5.3.18.1.    A kezelés PR+ szimeprevir hármas kombinációval kezdhető, lead-in periódus nem szükséges. A kezelés jelen esetben is kizárólag verifikált G1 genotípus esetén kezdhető meg.

5.3.18.2.    A kezelés 4. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS szint 4 hét kezelés után >= 25 IU/ml, a STOP-szabály alapján a kezelést le kell állítani. Amennyiben a vírusszám ez alatt van, a hármas kezelés tovább folytatható.

5.3.18.3.    A kezelés 12. hetében ismét HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS 12 hét kezelés után is detektálható (PCR pozitív), a STOP-szabály alapján a kezelést le kell állítani.

5.3.18.4.    Amennyiben a HCV-RNS 12 hét kezelés után nem detektálható, PR kettős kezelés folytatható tovább szimeprevir nélkül. A kezelés teljes időtartama 24 hét.

5.3.18.5.    A STOP-szabály alá eső betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek további kezelésben.

5.3.19.     Korábban kapott kettős kezelésre nem reagáló betegek (parciális, null-responder betegek) PR+ szimeprevir alapú hármas kezelése:

5.3.20.    Az algoritmus részletezése

A korábban kapott kettős kezelésre nem reagáló HCV G1 betegek PR+ szimeprevir alapú hármas kezelésének megkezdése az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrend szerint történik.

5.3.20.1.    A kezelés PR+ szimeprevir hármas kombinációval kezdhető, lead-in periódus nem szükséges. A kezelés jelen esetben is kizárólag verifikált G1 genotípus esetén kezdhető meg.

5.3.20.2.    A kezelés 4. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS szint 4 hét kezelés után ł 25 IU/ml, a STOP-szabály alapján a kezelést le kell állítani. Amennyiben a vírusszám ez alatt van, a hármas kezelés tovább folytatható.

5.3.20.3.    A kezelés 12. hetében ismét HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV-RNS 12 hét kezelés után kimutatható (PCR pozitív), a STOP-szabály alapján a kezelést le kell állítani.

5.3.20.4.    Amennyiben a HCV-RNS 12 hét kezelés után nem kimutatható, PR kettős kezelés folytatható tovább szimeprevir nélkül.

5.3.20.5.    A kezelés 24. hetében ismét HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV PCR 24 hét kezelés után kimutatható (PCR pozitív), a STOP-szabály alapján a kezelést le kell állítani.

5.3.20.6.    Amennyiben a HCV-RNS a 24 hét kezelés után nem kimutatható, PR kettős kezelés folytatható tovább még 24 héten át (összesen 36 hét PR kettős kezelés). A kezelés teljes időtartama 48 hét.

5.3.20.7.    Ez a kezelési séma alkalmazható a HIV társfertőzött cirrhosisos betegek esetében is.

5.3.20.8.    A STOP-szabály alá eső betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek további kezelésben.

5.3.21.    A HCV G2 vagy HCV G3 genotípusú betegek PR kettős kezelése, a korábban kettős kezelésben még nem részesültek (naiv-nak minősülő), valamint a korábban sikertelenül kezelt betegek egyaránt:

5.3.22.    Az algoritmus részletezése

A HCV G2 és G3 genotípusú betegek kezelése PR kettős kezeléssel történik, függetlenül attól, hogy korábban részesültek-e már terápiában vagy nem. A kettős kezelés megkezdése esetükben is a Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrend szerint történik.

A betegek kezelési stratégiája eltér a kiindulásnál regisztrált vírusszámtól függően. A korábban kettős kezelésben még nem részesült betegek esetében alacsony vírusszám (Ł 800.000 IU/ml) mellett PR kettős kezelés kezdhető. A kezelés 4. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges.

5.3.22.1.    Amennyiben a HCV PCR 4 hét kezelés után vírust nem mutat ki (negatív), a kettős kezelés tovább folytatható még 12 héten át (terápia hossza összesen 16 hét).

5.3.22.2.    Amennyiben a HCV PCR 4 hét kezelés után pozitív, a kettős kezelés tovább folytatható még 20 héten át (a terápia hossza összesen 24 hét).

5.3.22.3.    A magas vírusszám (> 800.000 IU/ml) esetén, korábban kettős kezelésben még nem részesült betegek a PR kettős kezelést 24 héten át kaphatják.

5.3.22.4.    A korábban sikertelenül kezelt betegek esetében a kiinduló vírustiter nem befolyásolja a kettős kezelést, a 4. héten nem szükséges PCR vizsgálatot végezni.

5.3.22.5.    HCV-RNS szint meghatározás szükséges a 12. héten. Amennyiben a HCV PCR 12 hét kezelés után vírust nem mutat ki (negatív), a kettős kezelés tovább folytatható még 36 héten át (a terápia hossza összesen 48 hét).

5.3.22.6.    Amennyiben a HCV PCR 12 hét kezelés után pozitív, a STOP-szabály alapján a kezelés megszakítandó.

5.3.23.    A HCV G4 vagy ismeretlen genotípusú, kettős kezelésben még nem részesült betegek kezelése:

5.3.24.    Az algoritmus részletezése

A HCV G4 vagy ismeretlen genotípusú, PR kettős kezelésben még nem részesült betegek kezelése függetlenül a kiinduló vírusszámtól PR kettős kezeléssel történik. A kettős kezelés megkezdése esetükben is a Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrend szerint történik.

5.3.24.1.    A HCV G4 vagy ismeretlen genotípusú, kettős kezelésben még nem részesült betegek esetében kiinduló vírusszámtól függetlenül PR kettős kezelés kezdhető.

5.3.24.2.    A kezelés 4. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges.

5.3.24.3.    Amennyiben alacsony kiinduló vírusszám (< 400.000 IU/ml) esetén a HCV PCR 4 hét kezelés után nem mutat ki vírust (negatív), a kettős kezelés tovább folytatható még 20 héten át (a terápia hossza összesen 24 hét).

5.3.24.4.    Amennyiben a HCV PCR 4 hét kezelés után pozitív, a kettős kezelés tovább folytatható 8 héten át.

5.3.24.5.    A kezelés 12. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges. Amennyiben a HCV PCR 12 hét kezelés után negatív, a kettős kezelés tovább folytatható még 36 héten át (a terápia hossza összesen 48 hét).

5.3.24.6.    Amennyiben a HCV-RNS szint 12 hét kezelést követően pozitív, a kezelést STOP-szabály miatt fel kell függeszteni.

5.3.24.7.    A 12 hetes kezelést követően vírusmentessé vált betegeknél a terápia 24. hetében ismételt PCR-RNS vizsgálat elvégzése indokolt.

5.3.24.8.    Amennyiben a HCV PCR 24 hét kezelés után negatív, a kettős kezelés tovább folytatható még 48 héten át (a terápia hossza összesen 72 hét).

5.3.24.9.    Amennyiben a HCV PCR 24 hét kezelés után pozitív, a STOP-szabály alapján a kezelés megszakítandó.

5.3.24.10.    A STOP-szabály alá eső betegek várólistára kerülnek, majd az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján a várólista sorrend szerint részesülhetnek további kezelésben.

5.3.25.    A HCV G4 vagy ismeretlen genotípusú, korábban sikertelenül kezelt betegek kezelése:

5.3.26.    Az algoritmus részletezése

A HCV G4 vagy ismeretlen genotípusú, korábban sikertelenül kezelt betegek ismételt kezelése PR kettős kezeléssel történik. A kettős kezelés megkezdése esetükben is a Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrend szerint történik.

5.3.26.1.    A HCV G4 vagy ismeretlen genotípusú, korábban sikertelenül kezelt betegek esetében kiinduló vírusszámtól függetlenül PR kettős kezelés kezdhető.

5.3.26.2.    A kezelés 12. hetében HCV-RNS vizsgálat szükséges.

5.3.26.3.    Amennyiben a HCV-RNS szint 12 hét kezelést követően negatív, a kettős kezelés tovább folytatható még 60 héten át.

5.3.26.4.    Amennyiben a HCV-RNS szint 12 hét kezelést követően pozitív, a STOP-szabály alapján a kezelés megszakítandó. A terápia hossza a kiinduló vírusszinttől függetlenül 72 hét.

6.    Speciális esetek

6.1.     Fenntartó természetes interferon kezelés (STOP-szabály miatt kiesett betegek, extrahepatikus manifesztációk és igazoltan IFN alfa-2 ellenes neutralizáló antitestek miatt nem reagáló vagy relabáló beteg).

6.1.1.    Az IFN/PegIFN±RBV±PI terápiából STOP-szabály miatt kiesett betegek liofilizált természetes human leukocita IFN-nal kezelhetők, az eredetileg tervezett időtartamig.

6.1.2.    A kezelés a biokémiai remisszió fenntartása érdekében – engedélyezést követően – egy éven túl is folytatható, illetve biokémiai relapszus esetén ismételhető.

6.1.3.    Extrahepaticus manifesztáció (pl. cryoglobulinaemiás vasculitis) esetén egy évig akkor is végezhető természetes IFN kezelés, ha a GPT/ALT érték és a szövettan alapján májérintettség nem bizonyítható. Indokolt esetben a kezelés egy év után meghosszabbítható.

6.1.4.    Igazoltan IFN alfa-2 ellenes neutralizáló antitestek miatt nem reagáló vagy relabáló betegnél (beleértve a break through jelenséget is) az ilyen antitestek jelenléte esetén is igazoltan hatékony természetes IFN±RBV-nel teljes dózisú és időtartamú ismételt kezelés végezhető.

6.1.5.    A PI kezeléssel történő kombinálásra nincsen adat, így nem ajánlott.

6.2.    Vesebetegek

6.2.1.    PR kettős kezelés esetén a kezelési mód megválasztása a szérum kreatinin szinttől és/vagy a kreatinin clearance-től függ.

6.2.2.    PegIFN alfa-2a + RBV (Copegus) kombinált kezelés – megfelelő monitorozás mellett, dóziscsökkentéssel – beszűkült vesefunkciók esetén is végezhető.

6.2.3.    PegIFN alfa-2b + RBV (Rebetol) 200 µmol/l feletti kreatinin és/vagy 50 ml/perc alatti kreatinin clearance esetén ellenjavallt.

6.2.4.    PegIFN alfa-2b monoterápia végezhető beszűkült vesefunkció esetén (15–50 ml/perc kreatinin clearance) az alkalmazási előírásban rögzített dóziscsökkentéssel.

6.2.5.    Haemodialysalt betegek kombinált antivirális kezelése csak akkor indokolt, ha a beteg vesetranszplantációra is esélyes.

6.2.6.    Haemodialysalt betegek esetén PegIFN alfa-2a javasolt, 135 µg/hét dózisban. Nagy körültekintéssel, naponta vagy másnaponta 200 mg RBV (Copegus) adható.

6.2.7.    A kezelés időtartamát a nem vesebetegekre vonatkozó szabályok határozzák meg.

6.2.8.    IFN-mentes kezelési lehetőségek szintén mérlegelhetők.

6.3.    Extrahepatikus manifesztáció (pl. cryoglobulinaemia)

6.3.1.    Amennyiben májérintettség bizonyítható, akkor a kezelés megfelel az előzőekben leírtaknak. A PR kettős kezelés eredménytelensége esetén PRP hármas kezelés végezhető.

6.3.2.    Ha a GPT/ALT érték és a szövettan alapján májérintettség nem bizonyítható, IFN kezelés végezhető.

6.3.3.    A tünetekkel járó cryoglobulinaemia kezelése általában hosszabb időtartamot vesz igénybe, emiatt az IFN monoterápia hosszabbítható.

6.3.4.    IFN-mentes kezelési lehetőségek szintén mérlegelhetők.

6.4.    Ribavirin ellenjavallata esetén

6.4.1.    A fenti dózisú PegIFN vagy – ha az nem végezhető – StdIFN monoterápia végezhető. RBV nélküli IFN/PegIFN terápia kombinálása PI kezeléssel rezisztencia kialakulása miatt tilos.

6.5.    Thrombopenia vagy leukopenia

6.5.1.    Standard interferon (StdIFN) kezelés kifejezett thrombopenia vagy leukopenia hajlam esetén végezhető, de ilyenkor is mérlegelendő csökkentett dózisú PegIFN+RBV terápia végzése. A StdIFN dózisa: heti 3x3–6 ME, mely – ha nem ellenjavallt – a fenti dózisú RBV-nel kombinálandó. A PI kezeléssel történő kombinálásra nincsen adat, így nem ajánlott.

6.5.2.    IFN-mentes kezelési lehetőségek szintén mérlegelhetők.

6.6.    Akut C hepatitis

6.6.1.    A 8–12. héten a HCV-RNS vizsgálat pozitivitása esetén 24 hetes PegIFN monoterápia javasolt.

6.7.    Gyermekek

6.7.1.    Három éves kor felett indokolt esetben gyermekgyógyász és hepatológus együttes javaslata alapján 48 hetes PR kettős kezelés javasolható. Dozírozás az alkalmazási előírás szerint. 18 éves kor alatt PI alkalmazása tapasztalat hiányában nem megengedett.

6.8.    HIV és HCV koinfekció

6.8.1.    Minden genotípus esetén a HIV koinfectio nélküli kezelési stratégiával, de a cirrhosisosokhoz hasonlóan minden esetben 48 hétig kezelendő (azaz HCV G1, korábban sikertelenül kezelt betegek kezelésében a proteáz gátlókat hasonlóan kell alkalmazni, mint HCV monoinfekció esetén).

6.8.2.    Aktív retrovirális kezelés, illetve < 200/µl CD4 sejtszám esetén fokozott ellenőrzés indokolt a tejsav acidosis, illetve a cytopenia lehetősége miatt.

6.8.3.    A gyógyszerkölcsönhatásokra fokozott figyelmet kell fordítani.

6.8.4.    IFN-mentes kezelési lehetőségek szintén mérlegelhetők.

6.9.    Májtranszplantáltak

6.9.1.    Májtranszplantált betegeknél kialakuló új HCV fertőzés (vagy rekurrencia) a rejekció lehetőségének kizárását követően korán kezelendő. A kezelés fokozott ellenőrzés mellett történhet, lehetőség szerint a transzplantációt végző intézmény irányítása mellett.

6.9.2.    Proteáz-gátlók alkalmazásával egyelőre kevés tapasztalattal rendelkezünk, de alkalmazásuk megfelelő elővigyázatossággal, szoros immunszuppresszív gyógyszerszint monitorozás mellett nem kontraindikált.

6.9.3.    IFN-mentes kezelési lehetőségek mérlegelhetők, az IFN-mentes kezelések időtartama általában 24 hét.

6.10.    Pozitív addiktológiai anamnézisű beteg

6.10.1.    Az IFN kezelés megkezdése előtt a manifeszt pszichiátriai zavar (különös tekintettel a depresszióra és a szorongásos kórképekre) kizárása szükséges.

6.10.2.    Ha kábítószer használatára pozitív az anamnézis, akkor a kombinált antivirális kezelés 3 hónapos – legalább két negatív drogteszttel igazolt – absztinencia után kezdhető meg. Az addiktológus által rendelt fenntartó suboxone vagy methadon kezelés nem minősül kontraindikációnak.

7.    Interferon mentes terápiák

7.1.    Alapvető megfontolások

7.1.1.    Az interferon mentes terápiák kizárólag azon HCV G1 fertőzésben szenvedő betegek esetében alkalmazhatók OEP finanszírozással, akik esetében kontraindikált az interferon alapú terápia, vagy a megelőző interferon alapú kezelés sikertelen volt, vagy súlyos mellékhatások miatt annak megszakítására került sor.

7.1.2.    Gyógyszerkészítmények

7.1.3.    Daclatasvir NS5A inhibitor specifikus alkalmazási szempontok

7.1.3.1.    Adagolás: naponta egyszer 60 mg, per os, étellel együtt, vagy anélkül bevéve (ld. alkalmazási előírás).

7.1.3.2.    A daclatasvirt más gyógyszerekkel kombinációban kell alkalmazni. A kezelés megkezdése előtt el kell olvasni a terápiás sémában alkalmazott egyéb gyógyszerek alkalmazási előírásait.

7.1.3.3.    A leggyakoribb mellékhatások:

7.1.3.3.1.    általános tünetek: fáradtság

7.1.3.3.2.    anyagcsere, emésztőrendszeri tünetek: csökkent étvágy, hányás, hányinger

7.1.3.3.3.    idegrendszeri tünetek: fejfájás, szédülés

7.1.3.4.    A mellékhatások kezelése érdekében a daclatasvir dózisának módosítása nem javasolt. Súlyos mellékhatások fellépésekor a teljes kezelési séma leállítása szükséges.

7.1.3.5.    A daclatasvirrel végzett monoterápia tilos.

7.1.4.    Dasabuvir NS5B RNS-függő RNS-polimeráz inhibitor specifikus alkalmazási szempontok

7.1.4.1.    Adagolás: 250 mg (egy tabletta) naponta kétszer (reggel és este). (ld. alkalmazási előírás)

7.1.4.2.    A dasabuvirt tilos monoterápiában alkalmazni.

7.1.4.3.    A dasabuvirt mindig ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kombinációval kell együtt alkalmazni.

7.1.4.4.    A leggyakoribb mellékhatások:

7.1.4.4.1.    általános tünetek: fáradtság

7.1.4.4.2.    emésztőrendszeri tünetek: émelygés

7.1.4.4.3.    pszichiátriai tünetek: álmatlanság

7.1.4.4.4.    bőr, bőr alatti szövet betegségei: viszketés

7.1.5.    Ombitasvir 12,5 mg/ paritaprevir 75 mg/ ritonavir 50 mg

7.1.5.1.    Adagolás: naponta egyszer 2 tabletta, étkezés közben

7.1.5.2.    Dasabuvirral történő kombinációban adható

7.1.6.    Ledipasvir 90 mg/ sofosbuvir 400 mg

7.1.6.1.    Adagolás: naponta egy tabletta, étkezés közben vagy étkezéstől függetlenül bevéve

7.1.6.2.    A leggyakoribb mellékhatások:

7.1.6.2.1.    általános tünetek: fáradtság,

7.1.6.2.2.    idegrendszeri tünetek: fejfájás

7.1.7.    A HCV G1 genotípusú, sofosbuvir + daclatasvir ± ribavirin alapú kezelése:

7.1.8.    Az algoritmus részletezése

A sofosbuvir+daclatasvir interferon mentes kettős terápia azon betegek csoportjában alkalmazható OEP finanszírozással, akik esetében:

7.1.8.1.    az interferon alapú terápia kontraindikált vagy

7.1.8.2.    megelőzően végzett interferon alapú, PI-t (proteáz-gátlót) is tartalmazó hármas kezelés súlyos mellékhatások miatt megszakításra került vagy

7.1.8.3.    megelőzően végzett interferon alapú PI-t tartalmazó hármas kezelés sikertelen volt. A kezelés megkezdése az ismételten meghatározott Prioritási Index alapján kialakult várólista sorrend szerint történik.

7.1.8.4.    Azon betegek esetében, akiknél nem áll fenn cirrhosis, a sofosbuvir+daclatasvir kettős kezelés időtartama 12 hét.

7.1.8.5.    Amennyiben a betegeknél kompenzált cirrhosis fennáll, a terápia 12–24 hétig tart. RBV együttes adása nem szükséges.

7.1.8.6.     Minden sikeresen befejezett terápia után 24 héttel HCV PCR vizsgálat elvégzése (kontroll) szükséges a tartós vírusválasz megítélésére.

7.1.8.7.    A sofosbuvir+daclatasvir kombinációval végzett kezelés leállítására vonatkozó STOP szabály nem ismert.

7.1.9.    További IFN mentes terápiák a HCV G1 genotípusú fertőzésben szenvedő betegek részére:

7.1.9.1.    Sofosbuvir+simeprevir kombinációs kezelés (1) hossza a naiv-nak minősülő és korábbi PegIFN+RBV kettős kezeléssel sikertelenül kezelt betegeknél egyaránt 12 hét. Sofosbuvir+simeprevir kombinációhoz a ribavirin hozzáadása negatív prediktorok megléte esetén vagy G1a genotípusnál lehet indokolt a 12 hetes terápia alatt.

7.1.9.2.     Sofosbuvir+simeprevir kombinációs kezelés a PegIFN+RBV+PI kezelés során meg nem gyógyult betegek kezelésére PI rezisztencia miatt nem ajánlott.

7.1.9.3.    Daclatasvir+simeprevir kombinációs kezelés (2) G1b genotípus esetén indokolt. Naiv-nak minősülő G1b betegek kezelésének időtartama 12 hét. RBV együttes adása nem szükséges.

7.1.9.4.    PegIFN+RBV terápiára nem reagáló betegek kezelésének időtartama 24 hét. RBV együttes adása szükséges.

7.1.9.5.    A daclatasvir más szerrel is adható kombinációban, monoterápiában tilos alkalmazni.

7.1.9.6.    Ledipasvir+sofosbuvir (3) kombinációs kezelés időtartama cirrhosisban nem szenvedő betegek esetében 12 hét. Korábban nem kezelt, G1 genotípusú betegek esetében elegendő lehet a 8 hét. Korábban már kezelt betegeknél, akiknél bizonytalan a későbbi ismételt kezelési lehetőség, valamint cirrhosis esetén (beleértve a dekompenzált májcirrhosist) ribavirinnel együtt adandó, az alkalmazási előirat szerint.

7.1.9.7.    Minden sikeresen befejezett terápia után 24 héttel HCV PCR vizsgálat elvégzése (kontroll) szükséges a tartós vírusválasz megítélésére.

7.1.9.8.    Dasabuvir + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ± ribavirin

7.1.9.9.    Dasabuvir+ombitasvir/paritaprevir/ritonavir±ribavirin kombinációs kezelés 1a és 1b genotípus esetén alkalmazható, kompenzált cirrhosis fennállása esetén vagy cirrhosis nélküli betegeknek.

7.1.9.10.    1b genotípus esetén (1), amennyiben cirrhosis nem áll fenn, dasabuvir+ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kombinációból elhagyható a ribavirin. A kezelés időtartama 12 hét. (3)

7.1.9.11.    1b genotípus esetén, amennyiben kompenzált cirrhosis fennáll, dasabuvir+ombitasvir/paritaprevir/ritonavir+ ribavirin kombinációs kezelés adható. A kezelés időtartama 12 hét. (4)

7.1.9.12.    1a genotípus esetén (2), amennyiben cirrhosis nem áll fenn, dasabuvir+ombitasvir/paritaprevir/ritonavir+ ribavirin kombinációs kezelés adható. A kezelés időtartama 12 hét. (4)

7.1.9.13.    1a genotípus esetén, amennyiben kompenzált cirrhosis fennáll, dasabuvir+ombitasvir/paritaprevir/ritonavir+ ribavirin kombinációs kezelés adható. A kezelés időtartama 24 hét. (5)

7.1.9.14.    Minden sikeresen befejezett terápia után 24 héttel HCV PCR vizsgálat elvégzése (kontroll) szükséges a tartós vírusválasz megítélésére.

8.     A finanszírozási ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarokpontok

8.1.    Az interferon terápia előtt a szükséges diagnosztikai kritériumok teljesültek-e?

8.2.    A betegek beválogatása a Hepatitis Terápiás Bizottság engedélye alapján és a Prioritási Indexnek megfelelően történt-e?

8.3.    Történt-e májbiopszia, transiens elastographia vagy más validált nem-invazív módszer a fibrosis stádiumának meghatározására normál GPT esetén?

8.4.    A kezelés előtt minden betegnél történt-e PCR vizsgálat?

8.5.    A gyógyszeres terápia hossza a beteg labor eredményei alapján alátámasztott és dokumentált-e?

8.5.1.    Az algoritmus szerinti időpontokban a szükséges vírusvizsgálat megtörtént-e?

8.5.2.    A kezelés hossza ennek megfelelő volt-e?

8.6.    A terápia befejezését követően legalább 24 héttel PCR vizsgálat történt-e?

9.    A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok

9.1.    A területre fordított közkiadások alakulása

9.2.    A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya

10.     A finanszírozás szempontjából lényeges kódok

10.1.    Releváns BNO kódok

BNO

BNO megnevezés

B1820

Idült vírusos C-típusú hepatitis

10.2.     OENO kódok

OENO

OENO megnevezés

11041

Vizsgálat

88460

Vérvétel

99910

Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért

28014

Vérkép automatával IV.

24600

Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása

24610

Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása

24640

Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása

24720

Alkalikus foszfatáz meghatározása

24741

Pszeudo-kolineszteráz meghat