nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
31/2010. (IV. 15.) KHEM rendelet
a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről
2010-11-01
2013-02-19
1

31/2010. (IV. 15.) KHEM rendelet

a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről1

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (4) bekezdésében, és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, és a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Ez a rendelet határozza meg a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére kibocsátott számla számlaképére vonatkozó minimális követelményeket.

2. § A villamos energia egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat az 1. melléklet, a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az egyetemes szolgáltató az egyes adatok elkülönítését és sorrendjét szabadon meghatározhatja azzal, hogy az 1. melléklet 2. pontjában, valamint a 2. melléklet 2. pontjában megjelölt adatokat a számla első oldalának kell tartalmaznia. A számla egy oldalon is tartalmazhatja a mellékletben megjelölt valamennyi adatot.

(2) Az egyetemes szolgáltató arculatának megfelelő elrendezés, formázás a számla bármely oldalán szabadon alakítható.

(3) A számla megjelenítése során kiemelést kell alkalmazni a következő adatok esetén:

a) a fizetési határidő,

b) a fizetendő összeg és

c) az azonosító jelsorozat, amellyel a felhasználó az egyetemes szolgáltatónál az ügyintézés során egyértelműen tudja azonosítani magát, a felhasználási helyet vagy a szerződését.

(4) Az egyetemes szolgáltató köteles a számlán alkalmazott rövidítések és a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázatát rendszeresen, legalább évente egyszer a számlán vagy ahhoz csatoltan megadni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hetedik hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet a 31/2010. (IV. 15.) KHEM rendelethez

A villamos energia egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírások

1.    A villamos energia egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a számlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2.    A számla első oldala

Számlán megjelenő információ megnevezése

Elszámoló
számla

Rész-
számla

A mérőállás bejelentéssel, mérő leolvasással és ügyfélszolgálatokkal kapcsolatos információk:

Számla, megjelölve annak fajtáját

X

X

–    az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszám feltüntetése

 

X

–    oldalszám (xx/xx formátumban, amennyiben nem egy oldalas a számla)

X

X

–    a számlakibocsátó neve, címe, adó száma, bankszámla száma

X

X

–    a szerződött felhasználó neve, címe, azonosító száma kiemelve

–    a fizető neve, címe (számlaküldési név és cím)

–    felhasználási hely adatai (több felhasználási hely esetén a számla második oldalán is szerepelhet)

–    kiemelt nyomtatással (nagyobb betűméret és/vagy vastagabb szedés, háttér szín alkalmazásával kiemelés) a fizetési határidő és a fizetendő összeg

–    fizetési mód

–    leolvasás várható dátuma (a számla ellenértékének készpénz befizetéssel történő kiegyenlítése esetén a számla második oldalán is szerepelhet)

o

X

–    mérőállás bejelentési időszakra utaló tájékoztatás (a számla ellenértékének készpénz befizetéssel történő kiegyenlítése esetén a számla második oldalán is szerepelhet)

 

Xo

–    a telefonos, elektronikus ügyfélszolgálatok elérhetősége, hibabejelentés telefonszáma stb.

X

X

Összesített adatok

–    az elszámolt összes fogyasztás (kWh, több mérési pont esetén a számla második oldalán is szerepelhet)

X

X

–    a fogyasztásmennyiség után annak összesített ellenértéke (a lent jelzett tételenként vagy ÁFA % szerint összesítve):

X

X

Tétel megnevezés Nettó érték ÁFA % ÁFA érték Bruttó érték (Ft)

Villamos energia termékdíj, rendszerhasználati díjak és energiaadó összesen
Pénzeszköz jellegű tételek összesen

Számla összesen:

Egyéb jóváírás/terhelés (túlfizetés, támogatás stb.) előjelhelyesen
Fizetendő összesen:

X

X

–    a számla kibocsátása napján a nyilvántartás szerinti folyószámla egyenleg az adott számla nélkül, szövegesen feltüntetve, hogy tartozás vagy túlfizetés vagy


Xo


o

–    a számla kibocsátása napján a folyószámla szerint

    =    Előző egyenleg

    =    Időszaki befizetések

    =    Jelen számla értéke

    =    Új egyenleg

3.    A számla további oldala(i)

A fogyasztás részletezése

–    Az alábbi adatok elrendezése értelemszerűen, egy sorban, fejléccel javasolt:

    =    mérő gyári száma

X

X

    =    elszámolási időszak induló mérőállás leolvasásának dátuma, mérőállás (megelőző leolvasás)

X

X

    =    elszámolási időszak záró mérőállás leolvasásának dátuma, mérőállás (aktuális leolvasás)

X

 

    =    induló és záró bejelentett mérőállás

 

Xo

    =    mérőállás különbsége, fogyasztott mennyiség (kWh)

X

o

    =    alkalmazott szorzótényező, ha van

Xo

Xo

    =    elszámolt fogyasztásmennyiség (kWh), amennyiben van szorzótényező

Xo

Xo

–    elszámolt időszak

X

X

Díjtételek részletezése

–    árszabás megjelölése

X

X

Tétel megnevezés Mennyiség Menny.egység Nettó egységár Nettó érték

 

 

Részletezés a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az alábbi csoportokban, azon belül ÁFA % szerint:

X

X

–    villamos energia termékdíj összesen

X

X

–    rendszerhasználati díjak összesen

X

X

–    rendszerhasználati díjelemek egyenként feltüntetve a vonatkozó rendelet szerint

o

o

–    az elszámolási időszak alapdíja(i) összesen

X

X

–    pénzeszköz jellegű tételek összesen

X

X

–    energiaadó (a vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó felhasználó esetén)

X

X

–    részszámlákon elszámolt összeg összesen

X

 

–    az elszámolási időszakban kibocsátott részszámlák értékei
és számlaszámai felsorolva

o

 

Egyéb tájékoztató adatok. Pl.

–    következő évre becslés alapján készített részszámlák megajánlott mennyisége (kWh)

X

 

–    az energiahatékonysággal kapcsolatos információk számszerűen és/vagy diagram formában, és/vagy azok elérhetősége

X

 

–    magyarázó információ az esetlegesen kódolt formában megjelentetett adatokról

X

Xo

4.    Jelmagyarázat:

X    – kötelező elem

Xo    – a megjelöltek közül valamelyik megjelenítése kötelező, vagy
amennyiben az adat értelmezhető, akkor kötelező

o    – opcionális, az engedélyes szabadon dönthet

2. melléklet a 31/2010. (IV. 15.) KHEM rendelethez

A földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírások

1.    A földgáz egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére a számlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki:

1.    A számla első oldala

Számlán megjelenő információ megnevezése

Elszámoló
számla

Rész-
számla


Első oldal:
A mérőállás bejelentéssel, mérő leolvasással és ügyfélszolgálatokkal kapcsolatos információk:

Számla, megjelölve annak fajtáját

X

X

–    az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszám feltüntetése

 

X

–    oldalszám (xx/xx formátumban, amennyiben nem egy oldalas a számla)

X

X

–    a számlakibocsátó neve, címe, adószáma, bankszámla száma

X

X

–    a szerződött felhasználó neve, címe, azonosító száma kiemelve

–    a fizető neve, címe (számlaküldési név és cím)

–    felhasználási hely adatai

–    kiemelt nyomtatással (nagyobb betűméret és/vagy vastagabb szedés, háttér szín alkalmazásával kiemelés) a fizetési határidő és a fizetendő összeg

–    fizetési mód

–    leolvasás várható dátuma (a számla ellenértékének készpénz befizetéssel történő kiegyenlítése esetén a számla második oldalán is szerepelhet)

o

X

–    mérőállás bejelentési időszakra utaló tájékoztatás (a számla ellenértékének készpénz befizetéssel történő kiegyenlítése esetén a számla második oldalán is szerepelhet)

 

Xo

–    a telefonos, elektronikus ügyfélszolgálatok elérhetősége, gázszivárgás bejelentés telefonszáma stb.

X

X

Összesített adatok

–    a mérőn regisztrált (m3), és az elszámolt összes fogyasztás (MJ)
(több mérési pont esetén a számla második oldalán is szerepelhet)

X

Xo

–    A fogyasztásmennyiség után annak összesített ellenértéke (tételesen, vagy legalább ÁFA% szerint összesítve):

 

 

Tétel megnevezés Nettó érték ÁFA % ÁFA érték Bruttó érték (Ft)

X

X

Földgáz egyetemes szolgáltatás ára és energiaadó összesen

ártámogatás összesen (abban az esetben a felhasználó részesül ártámogatásban) (–)

Import korrekciós tételek összesen

biztonsági készletezési díj összesen

Számla összesen:

Egyéb jóváírás/terhelés (túlfizetés, támogatás stb.) előjelhelyesen
Fizetendő összesen:

X

X

–    a számla kibocsátása napján a nyilvántartás szerinti folyószámla egyenleg az adott számla nélkül, szövegesen feltüntetve, hogy tartozás vagy túlfizetés vagy


Xo


o

–    a számla kibocsátása napján a folyószámla szerint

=    Előző egyenleg

=    Időszaki befizetések

=    Jelen számla értéke

=    Új egyenleg

2.    A számla további oldala(i)

A fogyasztás részletezése

–    Az alábbi adatok elrendezése értelemszerűen, egy sorban, fejléccel javasolt:

    =    mérő gyári száma

X

X

    =    az elszámolási időszak induló mérőállás leolvasásának dátuma, mérőállás (megelőző leolvasás m3-ben)

X

X

    =    az elszámolási időszak záró mérőállás leolvasásának dátuma, mérőállás (aktuális leolvasás m3-ben)

X

 

    =    induló és záró bejelentett mérőállás (m3)

 

Xo

    =    mérőállás különbsége, fogyasztott (m3)

X

o

    =    korrekciós tényező, normál állapotnak megfelelő fogyasztás (m3)

X

o

    =    fűtőérték (MJ/m3)

X

o

    =    elszámolt fogyasztásmennyiség (MJ)

X

X

–    elszámolt időszak

X

X

–    a mérőkön regisztrált (m3), és az elszámolt összes fogyasztás (MJ)
(több mérési pont esetén)

X

 

Díjtételek részletezése

–    árszabás megjelölése

X

X

Tétel megnevezés Mennyiség Menny.egység Nettó egységár Nettó érték

X

X

Részletezés a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az alábbi csoportokban, illetve ÁFA% szerint:

–    gázdíj összesen

–    ártámogatás összesen (abban az esetben ha a felhasználó részesül ártámogatásban) (–)

–    alapdíj összesen

–    import korrekciós tényező összesen

–    biztonsági készletezési díj összesen

–    energiaadó (a vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó felhasználó esetén)

Tétel megnevezés Mennyiség Menny.egység Nettó egységár Nettó érték

X

 

–    részszámlákon elszámolt összeg összesen

–    energiaadó összesítve (–)

–    az elszámolási időszakban kibocsátott részszámlák értékei és számlaszámai felsorolva

o

 

Egyéb tájékoztató adatok. Pl.:

 

 

–    következő évre becslés alapján készített részszámlák esetén a megajánlott mennyiség (m3/hó) és (MJ/hó)

X

 

–    az energiahatékonysággal kapcsolatos információk számszerűen és/vagy diagram formában, és/vagy azok elérhetősége

X

 

–    a mérőn leolvasott fogyasztás mennyisége,a korrekciós tényező, a fűtőérték, az elfogyasztott hőmennyiség kapcsolata, a normál m3 kiszámítási módja

–    magyarázó információ a kódolt formában megjelenített adatokról

X

Xo

3.    Jelmagyarázat:

X    – kötelező elem

Xo    – a megjelölt adatok közül valamelyik megjelenítése kötelező, vagy
amennyiben az adat értelmezhető, akkor kötelező

o    – opcionális, az egyetemes szolgáltató szabadon dönthet

5.    Mérő nélküli felhasználási hely esetén a részszámlára vonatkozó előírások alkalmazandók azzal, hogy a mérőkre, a mérőállás közlésére, a m3-ben kifejezett fogyasztásra, annak számítására, az energiahatékonysággal összefüggő tájékoztatásokra vonatkozó adatokat nem kell a számlán feltüntetni.

A havi átalány mennyiség, mint számlázott tétel alkalmazása esetén egyértelműen meg kell jelölni, hogy melyik év melyik havi átalány mennyiségét tartalmazza a számla. A számlázási időszak ettől csak abban az esetben térhet el, ha mért fogyasztással egy számlán történik a mérő nélküli fogyasztás számlázása.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!