nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet
az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól
2015-04-01
2017-03-31
5
Jogszabály

79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1)2 Az egészségügyi bírságot az azt kiszabó Országos Tisztifőorvosi Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett, egészségügyi bírság befizetési számlájára, illetve azon fővárosi és megyei kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett befizetési számlájára kell megfizetni, amely, vagy amelynek a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) a bírságot kiszabta.

(2)3 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az egészségügyi bírságot – egészségügyi államigazgatási szervként eljárva – a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlója szabta ki, azt a következő központosított beszedési célelszámolási számlára kell befizetni:

a) az Országos Rendőr-főkapitányság által kiszabott bírság esetén: 10023002-01451715-30006009,

b) a Terrorelhárítási Központ által kiszabott bírság esetén: 10023002-00294267-30006009,

c) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiszabott bírság esetén: 10023002-00283494-30006009,

d) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által kiszabott bírság esetén: 10023002-01393008-30006009,

e) a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat által kiszabott bírság esetén a határozatban megjelölt, a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett, egészségügyi bírság és egészségvédelmi bírság befizetési számlája.

1/A. §4 (1)5 A 2011. január 1-jét megelőzően kiszabott, 2011. január 1-jét követően esedékes egészségügyi bírságot az 1. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával azon fővárosi és megyei kormányhivatal számlájára kell megfizetni, amelynek illetékességi területén működő járási hivatal a bírságot kiszabta.

(2)6 Ha a bírságot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézete szabta ki, a bírságot az eljárt regionális intézet székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal számlájára kell megfizetni. A bírságfizetésre kötelezetteket a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal írásban tájékoztatja a számlaszám változásáról, ha

a) az egészségügyi bírságot 2011. január 1-jét megelőzően szabták ki,

b) a bírság megfizetése 2010. december 31-ét követően még esedékes, és

c) a bírságot nem fizették meg.

2. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelethez7

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!