nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2011. (III. 23.) BM rendelet
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről
2016-01-23
2016-07-16
7
Jogszabály

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körét a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 9/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ellátási kötelezettség tekintetében – a tevékenységek ágazati besorolása és a szolgáltatások jegyzéke alapján – az 1. melléklet határozza meg.

2. § A büntetés-végrehajtási szervezetet a 2. mellékletben meghatározott, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött ellátási megállapodások alapján, az e célra rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség terheli.

3. § (1) Az ellátási tevékenységet végző vagy koordináló Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett jogaira és kötelezettségeire, az ellátással összefüggő eljárás szabályaira, valamint az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) kell megfelelően alkalmazni.

(2)1 E rendelet alkalmazásában közbeszerzési értékhatárok alatti ellátási igényen a költségvetési törvényben meghatározott uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő ellátási igényt, közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényen valamennyi, az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényt kell érteni.

4. § (1) A Kedvezményezett a Korm. rendelet szerinti ajánlat elutasítása előtt a Központi Ellátó Szervvel köteles az ajánlat beérkezésétől számított 8 napon belüli időpontra tárgyalást kezdeményezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tárgyalás célja, hogy Kedvezményezett hitelt érdemlően bizonyítsa, hogy a Központi Ellátó Szerv által meghatározott ellenértéknél legalább 20%-kal kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást a közbeszerzésre irányadó általános szabályok szerint – a Központi Ellátó Szerv számára meghatározott minimális műszaki tartalommal, paraméterekkel és minőséggel, valamint teljesítési hellyel, teljesítési határidővel és ajánlati kötöttséggel azonosan vagy annál kedvezőbb módon – beszerezni.

(3) A Kedvezményezett csak akkor jogosult elutasítani az ajánlatot és a terméket vagy szolgáltatást a közbeszerzésre irányadó általános szabályok szerint beszerezni, ha a bizonyítása sikeres és az (1) bekezdés szerinti tárgyalás során a Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Felek) nem tudnak megegyezni a meghatározott ellenérték megfelelő csökkentésében vagy az ellenérték különbözetének más módon történő kompenzálásában. Megegyezés esetén Kedvezményezett köteles a szerződést vagy az ellátási megállapodást megkötni.

5. §2 A Központi Ellátó Szerv a Korm. rendeletben meghatározott jelentése alapján a belügyminiszter a Kedvezményezettek esetében évente, utólag ellenőrizteti, hogy az ajánlatok elutasítása vagy a szerződéstől történő elállás megfelelt-e az irányadó jogszabályi követelményeknek.

6. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő beszerzésekben is alkalmazni kell, ha

a) a közbeszerzési értékhatárok alatti igény vonatkozásában a Kedvezményezett a beszerzés előkészítését a rendelet hatálybalépése előtt megkezdte, de szerződéskötésre nem került sor,

b) a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó igény vonatkozásában a közbeszerzési eljárás még nem kezdődött meg.

(3) A Feleknek a 2011. évre vonatkozó, az e rendelet hatálybalépését követően felmerülő, a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó igényeivel összefüggő beszerzési eljárásaiban az előre nem tervezett, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó, a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igényre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) E rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek és szolgáltatások, valamint 2. mellékletében meghatározott Kedvezményezettek körét a Belügyminisztérium a Központi Ellátó Szerv javaslata alapján évente felülvizsgálja.

(5)3 E rendeletnek a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló 34/2012. (VII. 4.) BM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok beszerzéseire is alkalmazni kell, amennyiben a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő, de az európai uniós közbeszerzési értékhatárokat el nem érő igény vonatkozásában az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor4 a közbeszerzési eljárás még nem kezdődött meg.

1. melléklet a 9/2011. (III. 23.) BM rendelethez5

A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek és szolgáltatások köre

A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR'08) szerinti alábbi ágazatokhoz tartozó foglalkoztatottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek és szolgáltatások:

1. 10 Élelmiszergyártás (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában)

Tisztított, konyhakész zöldségek: lilahagyma, vöröshagyma, káposzta, sárgarépa, petrezselyemgyökér, zeller, karalábé, kelkáposzta, fokhagyma valamint burgonya.

Savanyúságok: savanyú káposzta, csemege uborka, vágott vegyes csalamádé, ecetes cékla saláta.

Hasított félsertés, sertésbelsőségek.

Hűtött és mélyhűtött baromfi, egészben és darabolva.

Kenyér, péksütemény, finom pékáru.

2.6 13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

Ágynemű, asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textíliák.

Konfekcionált lakástextíliák (kivéve: függönyök).

Fogvatartotti ágytextília.

Juta zsák, pénzeszsák, bűnjelzsák, szagminta-vevő.

Vászon szatyor.

3. 13.99 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

Kalocsai hímzett terítő, gépi hímzett termékek, hímzett rendfokozati jelzés, karjelvények, hímzett azonosítók.

4.7 14.12 Munkaruházat gyártása

Egyenruházati termékek: nadrág, szoknya, ing/blúz, dzseki, zubbony, télikabát, gyakorló ruházat, vászon sapka (kivéve: speciális ruházat).

Fogvatartotti ruházat.

Vízügyi védekezési ruházat, munkaruházat.

Közfoglalkoztatotti ruházat.

Kétrészes munkaruha, dzseki, derekas nadrág, melles nadrág, télikabát, munkakabát, téli mellény, overáll, vattakabát, vattamellény.

Köpeny, tunika, nadrág, kötény, ing, orvosi blúz.

Egészségügyi, műtős ruházat.

Pincérkabát, szakácskabát, szakácsnadrág, szakácssapka.

5. 14.14 Alsóruházat gyártása

Ing, téli ing, téli alsó, blúz, póló, pizsama, hálóing. Kivéve: gyermek ruházat.

6. 14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

Munkavédelmi kesztyűk (kivéve: lángálló, vágásbiztos, bélelt, és cérnakesztyű).

7.8 15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása

Egyenruházati kiegészítők: övek bőrből, taktikai öv, tonfatartó, bilincstartó tok, könnyfakasztó tartó tok, merev bilincstartó (bőr), gyorskötöző tartó, kulcstartó, rádiótartó tok, riasztó tok, honvédségi hevederöv, katasztrófavédelmi öv.

Málhazsák.

Szolgálati igazolvány tok.

Pisztolytáska.

8. 15.20 Lábbeligyártás

Munkavédelmi, utcai és egyenruházati lábbelik gyártása bőr- és textil felsőrésszel, direkt fröccsöntött talppal, ragasztott technológiával, cipőtalp varrás, kivéve:

a) 1000V-os villanyszerelő lábbeli;

b) lovagló csizma;

c) hegesztő bakancs;

d) női társasági, alkalmi és divatcipő;

e) speciális díszelgő cipő, csizma;

f) műtős klumpa;

g) hajós félcipő, bakancs;

h) sportcipő;

i) gyermek lábbeli.

9. 17.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

Háztartási toalettpapír, közületi toalettpapír, háztartási kéztörlő, közületi kéztörlő, papír zsebkendő, szalvéta, orvosi lepedő.

10.9 17.23 Irodai papíráru gyártása

Egyedi spirálfüzet, konferenciamappa, jegyzettömb, kockatömb, dosszié (pólyás, fűzős, szalagos), mappa, talpas boríték, papírtasak, karton iratpapucs, gyűrűs és emelőkaros iratrendező, talpas tasak.

11.10 18.12 Nyomás (kivéve: napilap)

Könyv, évkönyv, meghívók, céglogós borítékok [kivéve: hatósági szürke borítékok, tasakok és egyéb speciális borítékok/tasakok (pl. légpárnás, kraft papír alapanyagú)], névjegykártya, B2 méretnél nem nagyobb egyedi- és formanyomtatványok (kivéve: hatósági, szigorú számadású, engedélyköteles nyomtatványok) plakátok (pl. lőlapok), TA24 naptárak, emblémázott egyedi asztali és falinaptár, tértivevény (kivéve: külföldi tértivevény), iratborító.

12. 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység

Kiadványszerkesztés, könyvszedés, könyvszerkesztés, elektronikus tördelés.

13. 18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

Könyvkötés, műbőrkötés, emlékkönyv, vendégkönyv, keménytáblás kötés, oklevélátadó, díszborító, aláírókönyv, prospektustartó, fóliázás, laminálás, kasírozás, arany-feliratozás, feliratozás.

14. 22.21 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

Folpack fólia.

15. 22.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

Homokzsák.

16. 25.11 Fémszerkezet gyártása

Építőipari állványok és zsaluk, egyedi épület- és csarnokszerkezetek, acél műtárgyak közutakhoz, ipari tartószerkezetek, toronyszerkezetek, expandált lemez, közúti jelzőtáblaoszlopok.

17. 25.12 Fém épületelem gyártása

Ablakrács, biztonsági rács, elválasztó rács, rács, lemezajtó, rácsos ajtó, zárkaajtó, kerítés.

18. 25.21 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

Radiátor.

19. 25.71 Evőeszköz gyártás

Fogvatartotti zsebkés.

20. 25.72 Lakat-, zárgyártás

Zár, záralkatrészek (kivéve: zárbetétek).

Büntetés-végrehajtási ajtózár-szerkezet (3 ponton záródó).

Elektromos ajtózár (szigonyzár).

20/A.11 25.93 Huzaltermék gyártása

Huzalból készült áruk: pengés (NATO) drót, huzalkerítés (3000 mm ´ 15 m ´ 2,5 mm paraméterű huzal) gyártása.

21. 25.99 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

Kordon, biztonsági elválasztókordon.

Gurulásgátlók, fém létra, fémkitűző.

Vályogprés gép.

22. 31.01 Irodabútor gyártása

Laminált bútorlapból készült ügyintézői irodabútorok.

Lap- és csőlábas asztalok, szekrények.

Forgószékek, vezetői fotel, tárgyalószékek, favázas székek, bankett székek.

23. 31.02 Konyhabútorgyártás

Egyszerű kivitelű, egyedi konyhabútor gyártása laminált bútorlapból.

24. 31.03 Ágybetét gyártása

Szivacsmatrac (huzattal), ágybetét (MDF lap).

25. 31.09 Egyéb bútor gyártása

Iskolabútor gyártása.

Gyermek bútorok: szék, asztal, szekrény, kanapé, polc, polcos ülőke.

Heverők gyártása és összeszerelése.

Tömörfa ülőbútorok.

Laminált bútorlapból készült kulcstartó szekrény, fali ruhafogas, polc, fegyvertároló szekrény, öltözőszekrény.

Készenléti helységek laminált bútorlapból készült bútorzatának gyártása és összeszerelése.

Vaságyak, fém asztalok, zárkaszekrények, fém székek, fém szekrények (kivéve: trezorok).

Homokláda.

26. 32.30. Sportszergyártás

Iskolai sportszerek: bordásfal, zsámoly, ugrószekrény, tornapad, tornagerenda, gyűrű.

27. 32.50 Orvosi eszköz gyártása

a) Orvosi, egészségügyi és kórházi beépített, illetve mobil bútor, laboratóriumi bútor gyártása.

b) Elektromos betegápoló ágy.

c) Vízhatlan, lég- és páraáteresztő, matracvédő, vizsgáló lepedő.

d) Antiallergén, steppelt, mosható paplan műszál töltettel.

e) Antiallergén, mosható, steppelt, három rétegű betegalátét.

f) Vízhatlan, lég- és páraáteresztő, steppelt öt rétegű betegalátét.

g) Egészségügyi komforthab matrac.

h) Szuper mikroszálas törlőkendő, törölköző, orvosi műszer törlő.

i) Sötétítő függöny, szemérem függöny (UV Standard 801).

j) Egyszer használatos három rétegű sebészeti szájmaszk.

k) Kórházi textíliák.

l)12 Egyszer használatos nem szőtt termékek: kabátok, műtős sapkák, zsilipruhák, lepedők, védőruhák, műtéti szettek.

28. 38 Hulladékgazdálkodás

Irodai, nyomdai, irattári papírok, valamint műanyag alapú adathordozók gyűjtése és válogatása, hasznosítása, megsemmisítése.

Elektronikai hulladék gyűjtése, válogatása, bontása, hasznosítása, megsemmisítése.

29. 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése

Laboratóriumi berendezések bútorainak felszerelése és hasonló cikkek beszerelése.

30. 58.11 Könyvkiadás

Kiadói tevékenység.

31. 96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Normál textíliák mosása, szárítása, kalanderezése, ruházat, ágynemű, egyéb textiltermékek mosása. Egészségügyi textíliák mosása, szárítása, kalanderezése (higiénikus mosodai státusz).

Erősen szennyezett textíliák mosása, szárítása, kalanderezése.

24 órás mosás, textíliák javítása, textíliák kézi vasalása, szennyes és tiszta textíliák szállítása, textília csomagolása, élő kártevőkkel szennyezett textília fertőtlenítése.

32.13 33.11 Fémfeldolgozási termék javítása

Határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár elemeinek [fémfeldolgozási termékek, huzalból készült termékek, pengés (NATO) drót, huzalkerítés, drótkerítés, kerítésfonat, drótháló] javítása.

2. melléklet a 9/2011. (III. 23.) BM rendelethez

A Kedvezményezettek köre

1. Belügyminisztérium

2. Rendőrség

3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek

4. Rendészeti Szakközépiskolák

5.14 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

6. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

7. Alkotmányvédelmi Hivatal

8. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek

9. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

10. Terrorelhárítási Központ

11. Nemzeti Védelmi Szolgálat

12.15 Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok

13.16 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

14.17 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ, Békéscsaba

15.18 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Bicske

16.19 Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ

17.20 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!