nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2011. (IV. 7.) NFM rendelet
a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosításáról
2011-04-09
2016-03-25
2

11/2011. (IV. 7.) NFM rendelet

a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet,
valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett
súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosításáról1

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–13. §2

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–12. §-a az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 2. bekezdés c) pontjának, 2. cikk 3. bekezdésének, 3. cikk 16., 22., 23. és 26. pontjának, 5. cikk 2. bekezdés b) pontjának, 5. cikk 3. bekezdés g)–h) pontjainak, 6. cikk 3. bekezdésének és 16. cikk 3. bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(3)3

1. melléklet a 11/2011. (IV. 7.) NFM rendelethez4

2. melléklet a 11/2011. (IV. 7.) NFM rendelethez5

3. melléklet a 11/2011. (IV. 7.) NFM rendelethez6

4. melléklet a 11/2011. (IV. 7.) NFM rendelethez7

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!